CПІВРОБІТНИКИ

Професорсько-викладацький склад кафедри

На кафедрі працює 23 науково-педагогічні працівники,
зокрема: докторів наук (3 професори, 2 доценти), 10 кандидатів наук (6 доцентів), 
1 старший викладач, 2 асистенти, 7 членів Національної спілки журналістів України, 
Народні артисти України, Заслужений працівник освіти України.
 
 


НПП

Тел.:

 

Доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри
Навальна Марина Іванівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема докторської дисертації: «Функціонально стильова динаміка лексики в українській періодиці початку ХХІ ст.»

Сфера наукових зацікавлень – лексико-семантичні та функціонально-стилістичні процеси в мові, зокрема в мові друкованих засобів масової інформації.

Автор майже 200 наукових та навчально-методичних праць, (15 статей у наукометричних базах Web of Science та Scopus); загалом 12 монографій, 3 – одноосібні; 1 – монографія у видавництві країни Європейського Союзу (Латвія).
Навальна М.І. працює над розробкою та вдосконаленням науково-методичного забезпечення курсів. Неодноразово готувала учасників та переможців Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт, неодноразово була членом журі цих конкурсів зі спеціальностей: «Видавнича справа та редагування» (Українська академія друкарства (м. Львів), 2013 р., 2015 р., 2016 р.) та «Соціальні комунікації» (Маріупольський державний університет (м. Маріуполь), 2016 р., 2017 р.). Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови (Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), 2017 р., 2018 р., 2019 р.). Член журі конкурсу студентських наукових робіт «Журналістика» (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро), 2022 р.).
Навальна М.І. рецензує наукові та навчально-методичні посібники, здійснює керівництво науковими роботами МАН та студентськими науковими проектами.
Навальна М.І. є членом редакційної колегії журналу «Українська мова» (категорія Б) та «Вісник львівського університету. Журналістика» (категорія Б), заступником головного редактора журналу «Психолінгвістика» (категорія А, Web of Science та Scopus). Рецензент статей зарубіжного видання «Soсiak sciences bulletin» («Весник социальных наук») (Латвія, м. Даугавпілс).
Керує науковою темою «Мова засобів масової комунікації: динаміка, інновації, медіаосвіта», реєстраційний номер 0121U112547 (термін реалізації – вересень 2021 – вересень 2026 рр.).
2021 – 2023 – голова підкомісії НМК 6 підкомісія 061 «Журналістика», 186 «Видавництво і поліграфія» МОН України.
2019 – до тепер – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (061 Журналістика, 035 Філологія).
Під керівництвом професора Навальної М.І. захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертації. Член докторських та разових рад із захисту дисертацій.
Член Спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 36.053.02 (філологічні науки) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Профіль ради: 10.02.01 «Українська мова» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 р., № 530).
Гарант ОП 061 «Журналістика», магістратура.
Депутат міської ради (м. Переяслав, 2002 р. – до тепер).

Нагороди: Орден «За розбудову України» Всеукраїнського об’єднання «Країна», № 228, Наказ від «01» листопад 2016 рік; медаль «Григорія Сковороди» (2018 р.); Орден Святої Варвари Великомучениці (2018 р.), Подяка Міністерства освіти та науки України (2021 р.), відзнаки університету та органів місцевого самоврядування різних рівнів.
 

     

 

 

Доктор філософії в галузі права, професор кафедри журналістики та мовної комунікації, член Національної спілки журналістів України, Заслужений журналіст України
Чиж Іван Сергійович

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема дисертації: «Конституційне право на поширення інформації: питання теорії і практики».
Викладач основ журналістики, теорії журналістики, журналістської етики, екологічної етики.
Сфера наукових інтересів: конституційно-правове забезпечення інформаційної діяльності; інформаційна безпека особи, суспільства держави; інформаційні операції та інформаційні війни; реформування інформаційної галузі на засадах використання усіх каналів і платформ для зміцнення державності і протидії інформаційній експансії та інформаційній агресії щодо України; законодавче регулювання та правове забезпечення конституційного обов’язку держави та всього українського народу(ст.17 Конституції України) на захист інформаційного суверенітету України та ін.
Автор чотирьох монографій: («Україна в Раді Європи» - правові і політичні аспекти взаємодії України і Ради Європи; «Гарантія свободи. Без вільного слова не буває вільної людини» - аналіз-коментар Конституції України та практики реалізації її норм у суспільно-політичному житті країни; «Україна: шлях до інформаційного суспільства» - актуальні проблеми розвитку національного інформаційного простору в контексті побудови в Україні інформаційного громадянського суспільства; «Не збудуєш словом, коли руйнуєш ділом» - місце і роль людини і громадянина у державотворчих процесах, вплив інформаційного чинника на становлення України як суверенної і незалежної держави).
У співавторстві видано чотири монографічні та енциклопедичні праці: ( «Журналістські права та обов’язки у світлі Європейської конвенції прав людини»; «Законодавче регулювання діяльності комп’ютерних мас-медіа», «Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні»; «Економічна свобода інформаційної сфери» ).
Загалом опубліковано понад 50 наукових праць. Науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України.
Народний депутат України 2-3 скликань, голова парламентської фракції у Верховній Раді України другого скликання; член Парламентської Асамблеї Ради Європи у 1994-2002 роках та Голова Підкомітету ПАРЄ з проблем демографії; голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2002-2006 рр. Автор 75 проектів законодавчих актів щодо регулювання інформаційної сфери, 37 з них ухвалені Верховною Радою України та є діючими нормами Законів України.
Нагороди: Нагороджений орденом «За заслуги» другого і третього ступенів, Почесними грамотами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України та іншими державними і громадськими відзнаками.

Список основних публікацій

 

 

Доктор філологічних наук, професор, дійсний член Національної академії вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів Україні, член Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка
Степаненко Микола Іванович

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема докторської дисертації: «Семантична і формально-граматична структура речення із просторовими поширювачами», спеціальність 10.02.01 – українська мова
Сфера наукових зацікавлень: функційна граматика, когнітивна лінгвістика, публіцистично-політичний дискурс, художньо-епістолярна спадщина Олеся Гончара.
У науковому доробку професора Степаненка М.І. понад 1700 праць: індивідуальні монографії – 15, колективні монографії – 8, словники – 5, посібники, підручники – 9, енциклопедії, довідники – 12, бібліографічні видання – 3, епістолярій– 3.
Професор М.І. Степаненко створив наукову граматичну школу, підготував 9 кандидатів і 1 доктора філологічних наук.
Нагороди: Відмінник освіти України (1994), заслужений діяч науки і техніки України (2009), орден «За заслуги» III ступеня (2014), орден Святого Миколая Чудотворця Української православної церкви Київського патріархату (2013), нагрудний знак МОН України «Петро Могила» (2009), знак «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України (2009), медаль «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук України (2014), медаль «Володимир Мономах» Національної академії педагогічних наук України (2018), лауреат міжнародних премій [імені Пантелеймона Куліша (2018), Івана Кошелівця (2012), Дмитра Нитченка (2015), Григорія Сковороди (2014)], всеукраїнських премій [імені Олеся Гончара (2011), Івана Огієнка (2010), Бориса Грінченка (2013), Олени Пчілки (2014), Паїсія Величковського (2013)], обласних премій [імені Івана Котляревського (2007), Петра Ротача (2013)].
Викладає журналістсько-лінгвістичний цикл дисцциплін.

 

Професор, Народна артистка України
Цимбал Тетяна Василівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тележурналістка і телеведуча, Народна артистка України, академік Телевізійної Академії України, член Кіноакадемії України.

Працювала ведучою на Республіканському телебаченні ЗАТ «Новий канал»,  ЗАТ «ММЦ-СТБ», старшою журналісткою відділу публіцистики редакції суспільних проектів ТО громадсько-політичних програм Національної телекомпанії України.

Відзначена премією «Телетріумф», спеціальною відзнакою загальнонаціональної програми «Людина року», Всеукраїнською премією «Жінка ІІІ тисячоліття», почесними грамотами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України. Нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Сфера наукових зацікавлень: теоретичні та практичні аспекти телевиробництва.

Викладає навчальні дисципліни «Техніка усного мовлення», «Культура ефірного мовлення». 

 

 

Доктор філологічних наук, професор
Харченко Світлана Василівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема докторської дисертації: «Синтаксичні норми української літературної мови ХХ – початку ХХІ ст.: становлення та кодифікація», спеціальність 10.02.01 – українська мова.  
Сфера наукових зацікавлень – нормативістика, динамічні процеси в синтаксисі української мови, зокрема в мові медіа, екожурналістика.
Автор майже 150 наукових та навчально-методичних праць  (5 статей у наукометричних базах Web of Science та Scopus); загалом 10 монографій, 3 – одноосібні; 1 – монографія у видавництві країни Європейського Союзу (Польща).
Підготувала переможця і призерів Всеукраїнської студентської олімпіади з «Української мови за професійним спрямуванням». Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови ((Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), 2017 р., 2018 р., 2019 р.).
Бере участь у виконанні науково-технічних програм та в роботі науково-методичних, наукових та вчених рад.
Харченко С. В. ‒ заступник головного редактора наукового журналу «Міжнародний філологічний часопис» (категорія Б).
Брала участь як виконавець двох науково-дослідних робіт з державним фінансуванням: № 110/551-пр «Розробка новітніх принципів створення реєстру цінних рослин парків і скверів м. Києва на основі термінологічних стандартів» (2017‒2019 рр.); № 110/6-пр-2018 «Підготовка соціальних педагогів/працівників до роботи з населенням, постраждалим від Чорнобильської катастрофи» (2018‒2020); відповідальна за виконання завдання БФ39/2021 «Інформаційний супровід "навчання впродовж життя" в контексті сталого розвитку». Керувала кафедральною науково-дослідною роботою № 29/12.01.01 «Лінгвістичне дослідження і лексикографічний опис термінології з документознавства та інформаційної діяльності» кафедри українознавства Національного авіаційного університету.
Експерт Наукової ради МОН України секції 21 «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство» наукової ради Міністерства освіти і науки України (від 2019 року).
Експерт в рамках конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”
Харченко С. В. рецензує наукові та навчально-методичні посібники, консультує учнів-членів МАН України, керує студентськими науковими проєктами.
Під керівництвом професора Харченко С. В. захищено 2 кандидатські дисертації. Виступала як офіційний опонент на захистах дисертаційних праць на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.
Гарант ОП 061 «Журналістика», бакалавр.
Нагороди: грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.), подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.), Подяка Київського міського голови (2021 р.), подяки, грамоти і почесна грамота від ректорів університету (2007, 2008, 2013).
 

Викладає такі навчальні дисципліни: «Теорія журналістики», «Літературне редагування», «Екожурналістика», «Сучасна українська мова ЗМІ», «Мова дипломатичних документів», «Українська мова за професійним спрямуванням».

    

    

 

Доктор філологічних наук, професор
Семашко Тетяна Федорівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

 

Тема докторської дисертації: «Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття в українській лінгвокультурі», спеціальність 10.02.01 – українська мова.

Сфера наукових зацікавлень – лінгвокультурологія, етнолінгвістика, когнітивна лінгвістика, мовна стереотипізація, стилістика та культура мови.

У науковому доробку Семашко Т.Ф. понад 200 наукових та навчально-методичних праць, надрукованих у фахових виданнях України та за кордоном, зокрема, (6 статей у наукометричних базах Web of Science та Scopus); 5 монографій: 3 – одноосібні, 2 – у співавторстві ( 1 монографія у видавництві країни Європейського Союзу (Латвія); 6 навчальних посібників).

Семашко Т.Ф. рецензує наукові та навчально-методичні доробки; є членом редакційної колегії журналів «Міжнародний філологічний часопис» (Національний університет біоресурсів і природокористування України), «Література та культура Полісся» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), «Теоретична і дидактична філологія» (Університет Григорія Сковороди в Переяславі); керує науковою ініціативною темою «Мовні знаки культури в різностильових вимірах» (державний реєстраційний номер 0121U112797); є учасником багатьох міжнародних наукових конференцій, зокрема, закордонних (Словаччина, Німеччина, Польща, Угорщина та ін.).

Систематично здійснює керівництво студентськими науковими роботами, готуючи учасників та переможців Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт; неодноразово була головою Всеукраїнської олімпіади з української мови, членом журі Всеукраїнських мовних конкурсів і Всеукраїнських студентських олімпіад із української мови та журналістики.
Семашко Т.Ф. працює над розробкою та вдосконаленням науково-методичного забезпечення дисциплін.

Викладає такі навчальні курси: «Сучасна українська мова ЗМІ», «Практична стилістика та культура української мови», «Жанри журналістики», «Основи наукових досліджень», «Методологія наукових досліджень із основами інтелектуальної власності», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Діловий протокол і етика спілкування».

 

       

 

Доктор наук із соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки письменників України, журналіст-практик з багаторічним досвідом
Дзюба Тетяна Анатоліївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

 Тема докторської дисертації: «Публіцистика другої половини XIX – першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності», спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики.

Сфера наукових зацікавлень – українська публіцистика, медіа та комунікаційна етика, національна ідентичність в медіа дискурсі, літературознавча проблематика, пов’язана з постатями Пантелеймона Куліша та Михайла Драгоманова.

У науковому доробку Т. А. Дзюби розділ в Історії української літератури : у 12 т. / Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Т. 7: Література 80-90-х років ХІХ століття. кн. 2. Київ: Наукова думка, 2021; монографія «Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіцистика другої половини XIX – першої третини ХХ ст. : модель національної ідентичності» (2012); літературно-критична книга «Талант як міра ваги» (2008).

Авторка понад ста наукових публікацій у фахових виданнях, учасник стількох же наукових симпозіумів, конгресів, конференцій, які проводилися в Україні та закордоном, зокрема IX-го Міжнародного конгресу україністів «Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку». Неодноразово брала участь у міжнародних літературно-наукових заходах у Казахстані, Болгарії, Німеччині, Хорватії, Польщі – в 55-тому Літньому славістичному семінарі Софійського університету «Св. Климента Охридського», посвідчення та диплом № ЛС-17-64 від 5 липня 2017 р., у програмі Польського Інституту літератури, яка здійснювалася за підтримки Міністерства культури і національної спадщини Польщі MPT.50.1.37.2022 від 19 липня 2022 року.

Як запрошений професор у 2016-2018 роках читала курси лекцій із соціальних комунікацій та філології студентам Казахського національного університету імені аль-Фарабі (м. Алмати), у 2023 році Ягеллонського університету (м. Краків).
Викладає такі навчальні дисципліни: «Жанри журналістики», «Безпека журналістської діяльності», «Кросмедійна журналістика», «Професійна етика та академічна доброчесність».

Нагороди: лауреат премій імені Михайла Коцюбинського (2001), Бориса Нечерди (2001), Дмитра Нитченка (2002), Івана Кошелівця (2003). У 2014 році стала лауреатом премії Державного комітету телебачення та радіомовлення України імені Івана Франка за кращу наукову роботу. Відзначена почесними грамотами Національної спілки письменників України, Спілки болгарських письменників, срібною медаллю КазНУ імені аль-Фарабі та ін. 

 

Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, член Національної спілки журналістів України, експерт Асоціації українських редакторів
Масімова Лариса Гагіківна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

 

Тема кандидатської дисертації: «Концепція людини та світу у публіцистичній і художній творчості Умберто Еко», спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики.
Сфера наукових зацікавлень: підготовка фахівців зі спеціальності журналістика; семіотика медіатексту; сучасні жанри журналістики.
Автор більше ніж 30 наукових та навчально-методичних праць (2 статті у наукометричній базі Scopus, публікації у закордонних виданнях). Мотивує студентів до наукової роботи: готує до участі у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, має спільні зі студентами публікації тощо.
Масімова Л. Г. була науковим керівником переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, міжнародного конкурсу молодіжних медіакомунікаційних проєктів «ТО_МИ», Всеукраїнського фестивалю блогерів SmartBlog, Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів і промороликів ВookFashion.

Нагороди: Подяка Міністерства освіти і науки України (2017).

Викладає навчальні дисципліни: «Тележурналістика», «Цифрова культура і медійний простір».

 

 

 

 

Кандидат філологічних наук, доцент
Степаненко Ніна Степанівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Функціонування дієслівно-іменних конструкцій із просторовим значенням у сучасних російській та українській мовах», спеціальність 10.02.01 – українська мова, 10.0202 – російська мова
Сфера наукових зацікавлень: порівняльний синтаксис слов’янських мов, епістолярний дискурс, проблеми сучасної лінгводидактики.
Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, з них: монографія «Часопис "Рідний край": духовні обшири українства» 2011, колективні монографії («Мова як багаторівнева система й лінгводидактичні засади вивчення української та іноземних мов», 2018, «На сторожі слова», 2016, «Навчаймося красивого та грамотного письма», 2018), навчально-методичні посібники («Методика навчання української мови в початковій школі», 2015, «Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі», 2018, «Збірник орфографічних вправ», 2017, «Тестові завдання з методики навчання мовно-літературної освітньої галузі», 2020, «Інтерактивні технології як засіб реалізації змісту мовно-літературної освіти в умовах НУШ», 2020).

 

Кандидат філологічних наук, доцент
Адамчук Наталія Василівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука», спеціальність 10.01.01 – українська література.

Сфера наукових зацікавлень – сучасна українська література, практична стилістика та культура мови, редакторська підготовка видань, технології мультимедіа у професійній діяльності редактора і журналіста, комунікативістика.

Робота у редакціях журналу «Енергетична політика України», «Видавництва імені Олени Теліги» та видавництва «Шкільний світ» дала можливість накопичити цікавий теоретичний матеріал і практичний досвід.

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучвсна українська література та літературно-художня критика».

 

Доцент, Заслужений журналіст України
Жежера Ніна Петрівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Журналіст-практик з багаторічним досвідом. Працювала на Українському радіо з 1992 року.

Жанри, в яких працює, – від інформації та репортажу до пізнавально-ігрових та художньо-публіцистичних програм. З 1995 року – ведуча програм прямого ефіру.

Основні теми – охорона природи, краєзнавство, мовознавчі студії, військова проблематика.

Творчий доробок становлять програми "Ноїв ковчег", "Проста гармонія", "Вечірній автограф", "Хроноскоп", "Азбука реальності", "Старшокласник", "Тема. Країна", "Польова пошта".

У 2016 році "Польова пошта" отримала відзнаку РНБО за протидію інформаційній агресії Російської Федерації.

 

доктор філологічних наук, доцент
Левченко Тетяна Миколаївна

Тел.: (044)527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

 

Тема докторської дисертації: «Субстандартна лексика у мові засобів масової комунікації: стилістика і прагматика».

Сфера наукових інтересів: проблеми мови засобів масової комунікації, журналістики, культури мови, стилістики, комунікативної лінгвістики, соціолінгвістики, україністики.

Автор близько 150 публікацій, з них 58 наукових та 32 навчально-методичного характеру, у тому числі у фахових виданнях, автор навчальних посібників і підручників. Бере активну участь у численних міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, що відбувалися в Україні, Польщі, Чехії, Іспанії. Автор публікацій WoS, одноосібних та колективних монографій.
Член Національного агентства зі стандартів державної мови.
Голова редакційної колегії фахового збірника «Теоретична і дидактична філологія».
Член організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» з 2021 року.
Постійно підвищує фаховий рівень, відвідуючи тренінги, семінари, майстер-класи. У 2022 році була на стажуванні в Естонії Topic: «Ukrainian language and methods of teaching in Estonia: theory and practice» Сертифікат 507/2022 Таллінн, Естонія 6 кредитів ECTS (180 год.). Бере участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю. Учасник професійного об’єднання «Слово».

 

 

 

Кандидат політичних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України
Данько-Сліпцова Анна Анатоліївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: "Політико-комунікаційні процеси формування сучасного інформаційного суспільства" спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Сфера наукових зацікавлень: журналістика, радіовиробництво, нові медіа, масові та політичні комунікації, журналістська майстерність та практичні фахові студії.
Має багаторічний досвід роботи у Національній суспільній телерадіокомпанії (ведуча радіопрограм), телеканалі "Еспресо" (журналістка, головна редакторка програми, модератор інтернет-сайту новин, тренерка майстер-класів з журналістської майстерності).

Викладає навчальні дисципліни: "Радіожурналістика та подкастинг", "Аудіовізуальне виробництво".

 

Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
Бикова Ольга Миколаївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.)» спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики.
Авторка понад 80 наукових та навчально-методичних праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Учасниця багатьох міжнародних наукових конференцій, у тому числі за кордоном (Польща, Туреччина, Румунія, Литва, Угорщина).

Сфера наукових зацікавлень – жанрова система ЗМІ: історія, теорія, тенденції розвитку.

Викладає навчальні дисципліни: «Екологічна безпека в медіадискурсі», «ПР-технології в медіа», «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

 

Кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, член Національної спілки журналістів України, доцент
Чумак Тетяна Миколаївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Формування в старшокласників поняття про духовні орієнтири творчості письменників», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).
Сфера наукових зацікавлень – методика викладання української мови та літератури, сучасна українська література, літературне краєзнавство, журналістика. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, опублікованих у фахових виданнях, у тому числі 4 навчальних посібників, один із них з грифом МОН України, та у співавторстві «Українська мова для слухачів підготовчого відділення НУБіП України : Навчальний посібник. – К.: НУБіП України, 2019», і збірки поезій «Іскра з полум’я великої любові» (2013).
Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Професор, Народний артист України, журналіст
Ілащук Василь Степанович

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Працював власним кореспондентом української телепрограми, ТБ Канади Toronto. CFMT—TV (1992-98), ведучим інформаційних програм, диктором Національної телекомпанії України (1997-2008), президентом Національної телекомпанії України (2008-10). Керівник телеспецпроекту документальних циклів «Дорогами України», «Дорогами українців» та ін. Ведучий фестивалів «Червона рута», «Слов’янський базар».

Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Старший викладач
Шишкова Лілія Сергіївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень: методика викладання української мови за професійним спрямуванням.

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника для іноземних студентів, магістрантів, аспірантів.

Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Асистент
Ждамарова Анна Володимирівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Спеціаліст міжнародних відносин.
Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБіП України
Тема дисертаційної роботи: «Вплив подій Арабської весни на еволюцію близькосхідного напряму зовнішньої політики України».
Сфера наукових зацікавлень – історія України, всесвітня історія міжнародні відносини, історія дипломатії та сучасна дипломатія.
Автор понад 20 публікацій у наукових фахових виданнях України, періодичних виданнях України, матеріалах і темах міжнародних та всеукраїнських конференцій.
Викладає навчальні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» та «Українська мова як іноземна».

 

 

Кандидат філологічних наук, доцент
Некряч Ольга Василівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

 

Тема кандидатської дисертації: «Художній історизм як парадигмальна категорія творчості Миколи Костомарова-прозаїка», спеціальність 10.01.01 – українська література.
Сфера наукових зацікавлень – історія української літератури, методика викладання української мови за професійним спрямуванням, практична стилістика і культура мовлення, літературне редагування.
Авторка понад 20 наукових публікацій. Робота у редакціях газет і журналів суспільно-політичного спрямування дала можливість здобути практичний досвід і широку теоретичну базу для наукової та викладацької діяльності.

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

 

Кандидат юридичних наук
Пироговська Віра Олександрівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Особливості регулювання праці в сільському господарстві» (2016 р.).

Сфера наукових зацікавлень: трудове право, адаптація законодавства, виконавчий процес (виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб)), адміністративний процес.

Автор 3 статей у наукометричних базах Web of Science. Систематично та системно займається науковою діяльністю у сфері права.

Володіє англійською мовою.

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook