CПІВРОБІТНИКИ

Професорсько-викладацький склад кафедри

Штат кафедри налічує 20 науково-педагогічних працівників,
з яких 5 докторів наук (3 професори та 2 доценти), 7 кандидатів наук (доценти), 
1 старший викладач, 1 асистент, 7 членів Національної спілки журналістів України, 
Заслужені журналісти України, Народні артисти України, 
Заслужений працівник освіти України.
 
 
Ст. лаб. А. В. Ждамарова, к. ю. н., доц. О. О.Харчук, зав. лаб. В. П. Гнатюк,
к. пед. н., ст. викл. Т. Ф. Чумак, д. філол. н., проф. В. Д. Шинкарук, д. філол. н., проф. М. І. Личук,
доц. Чиж І. С., д. філол. н., проф. Т. Ф. Семашко, ст. викл. Л. С. Шишкова,
д. пед. н., проф. Н. М. Костриця, к. філол. н., доц. Н. В. Мазур, к. філол. н., доц. Г. В. Фоміна,
д. філол. н., проф. С. В. Харченко, к. пед. н., доц. О. Ю. Балалаєва, к. філол. н., доц. І. І. Вакулик

 

 

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, член Національної спілки журналістів України
Костриця Наталія Миколаївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема докторської дисертації: «Система культурологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Сфера наукових зацікавлень – культура мови, етнолінгвістика, лінгвокультурологія, методика викладання української мови у вишах України.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них: 3 монографії («Система культурологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі», 2012; «Етнокультурний контекст змісту аграрної освіти», 2014; «Формування культури професійного спілкування у студентів вищих навчальних закладів економічної освіти України», 2015), 2 навчальні програми, 12 навчально-методичних посібників (8 – з української мови за професійним спрямуванням, 4 – з професійної етнокультурології), 2 навчальні посібники з грифом МОН України (2006 р., 2013 р.), понад 80 статей опубліковано у фахових виданнях України та за кордоном.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна».

Проф. Н.М Костриця керує дисертаціями аспірантів і здобувачів, є членом спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia. 

  

 

Доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, член Національної спілки журналістів України
Шинкарук Василь Дмитрович

Тел.: (044) 527 – 80 – 83

Електронна пошта: [email protected]

Тема докторської дисертації: «Диктум і модус у структурі речення», спеціальність 10.02.01 – українська мова.

Сфера наукових зацікавлень – категорійна граматика (морфологія, синтаксис).

В.Д. Шинкарук належить до тих представників мовознавчої науки, чиї теоретичні напрацювання лягають в основу підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, слугують матеріалом для нових теоретичних спецкурсів. Його знає широка наукова громадськість України, на його наукові праці активно покликаються науковці, а підручники та навчально-методичні посібники з української мови і класичних мов використовують викладачі у навчальному процесі.

У науковому доробку професора Шинкарука В.Д. понад 200 наукових праць, з них сім наукових монографій (“Категорії модусу і диктуму у структурі речення”, “Ступені фразеологізації речень”, “Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки”, “Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру”, “Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень”, “Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові”, “Словотвірна ідентичність української термінології”).

Учений розробив теоретичні засади категорійної граматики і створив першу в лінгвоукраїністиці концепцію категорійного синтаксису. Дослідження семантико-синтаксичних категорій, що мають безпосередній стосунок до поняттєвої категорії модальності, вияв трансформацій їхнього інваріантного значення (за функціонального підходу, що ґрунтується на аналізі мовних фактів у напрямах “від форми до змісту” і “від змісту до форми”) є завданням наукової школи доктора філологічних наук, професора Шинкарука В.Д.

Професор В.Д Шинкарук виступає з науковими доповідями перед викладачами університетів, надає величезну допомогу закладам вищої освіти, готуючи для них наукові кадри, керує дисертаціями аспірантів та здобувачів, консультує докторантів.. Підготував дев’ять кандидатів філологічних наук, які працюють у багатьох університетах України. Читає теоретичні спецкурси, викладає латинську мову. Автор та співавтор понад 80 навчальних та навчально-методичних праць.

Проходив стажування у Віденському університеті (Австрія, 2005), Болонському університеті (Італія, 2006), Берлінському університеті імені Гумбольдта (Німеччина, 2008).

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1997), Відмінник освіти України (1998), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2007).

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia. 

 

 

Професор, член Національної спілки журналістів України, Заслужений журналіст України
Чиж Іван Сергійович

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Народний депутат України двох скликань, голова парламентської фракції у Верховній Раді України другого скликання, член Парламентської Асамблеї Ради Європи у 1994–2002 рр. та Голова Підкомітету з проблем демографії ПАРЄ; голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, Голова Державного Комітету телебачення і радіомовлення України у 2002-2006 рр.

Науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної Академії Наук України. Відіграв помітну роль у творенні та прийнятті Конституції України (автор 20 поправок, які увійшли до тексту Основного Закону), активний розробник законодавства з проблем соціального захисту (25 законів) та сучасного інформаційного законодавства України. 

Нагороджений орденом «За заслуги» другого і третього ступенів та Почесною Грамотою Верховної Ради України.

 Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

 

Професор, член Національної спілки журналістів України, Заслужений журналіст України
Савенко Олександр Миколайович

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Президент Державної телерадіомовної компанії України (1994), заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, президент Національної телекомпанії України (1995-96), заступник Міністра інформації України, генеральний директор Державного інформаційного агентства України (1995-99), Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України (1999-2000), керівник управління з питань взаємодії із засобами масової інформації та органами державної влади Адміністрації Президента України (2000-03), президент Національної телекомпанії України (2003-05), генеральний директор КДР ТРК «Центральний канал» (2010).

Голова ради генеральних директорів обласних державних телерадіокомпаній України, активіст ВБФ «Журналістська ініціатива».

Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (1998), орденом Святого рівноапостольного князя Володимира Великого (1998). Лауреат Республіканської премії СЖУ за найкращий публіцистичний твір року (1987).

Викладає навчальні дисципліни: «Агенційна журналістика», «Газетно-журнальне виробництво», «Фотожурналістика», «Організація роботи віртуальної редакції». 

 

Професор, Народна артистка України
Цимбал Тетяна Василівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тележурналістка і телеведуча, Народна артистка України, академік Телевізійної Академії України, член Кіноакадемії України.

Працювала ведучою на Республіканському телебаченні ЗАТ «Новий канал»,  ЗАТ «ММЦ-СТБ», старшою журналісткою відділу публіцистики редакції суспільних проектів ТО громадсько-політичних програм Національної телекомпанії України.

Відзначена премією «Телетріумф», спеціальною відзнакою загальнонаціональної програми «Людина року», Всеукраїнською премією «Жінка ІІІ тисячоліття», почесними грамотами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України. Нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Сфера наукових зацікавлень: теоретичні та практичні аспекти телевиробництва.

Викладає навчальні дисципліни «Техніка усного мовлення», «Культура ефірного мовлення». 

 

 

Доктор філологічних наук, професор
Харченко Світлана Василівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема докторської дисертації: «Синтаксичні норми української літературної мови ХХ – початку ХХІ ст.: становлення та кодифікація», спеціальність 10.02.01 – українська мова.  
Сфера наукових зацікавлень – синтаксис, нормативістика, культура мови, соціолінгвістика, документознавство.
Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з них – монографія, 5 навчальних посібників.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Латинська мова», «Українська мова для перекладачів (редагування)».

 Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.            

 

 

 

Доктор філологічних наук, професор
Семашко Тетяна Федорівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

 Тема докторської дисертації: «Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття в українській лінгвокультурі», спеціальність 10.02.01 – українська мова.

Сфера наукових зацікавлень – лінгвокультурологія, етнолінгвістика, когнітивна лінгвістика, мовна стереотипізація, стилістика та культура мови.

У науковому доробку Семашко Т.Ф. понад 120 наукових праць, зокрема, 3 монографії («Мовні стереотипи із сенсорним компонентом в українській лінгвокультурі», «Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології», «Світ українських кольороназв: ментальність у фразеології»); 3 навчально-методичних посібники («Українська словесність», «Ділова українська мова», «Практична стилістика української мови»); понад 100 публікацій, надрукованих у фахових виданнях України та за кордоном.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Сучасна українська мова», «Практична стилістика та культура української мови», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Латинська мова».

Семашко Т.Ф. учасник багатьох міжнародних наукових конференцій, у тому числі за кордоном (Росія, Польща, Угорщина). 

 Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

 

Кандидат економічних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України
Прилюк В’ячеслав Дмитрович

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Стипендіат ЮНЕСКО з інформаційної політики, програми Фулбрайта з управління маркетингом.

Брав активну участь у проектах ЮНЕСКО, РЕВ, офіційних та ділових міжнародних переговорах, конференціях. 

Автор понад 45 наукових праць, з них: 2 монографії, 2 патенти на винахід. Має виступи на шпальтах «Бюлетеня ЮНЕСКО», «Радіо ЮНЕСКО», «Радіо «Свобода», газети «Україна молода», журналу «Перець». У 2011-2012 рр. – завідувач відділу аналітики газети «Сільські вісті». 

 

 

Кандидат філологічних наук, доцент
Вакулик Ірина Іванівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов)», спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство.

Сфера наукових зацікавлень – проблеми лінгводидактики, професійно орієнтоване навчання та викладання латини у нефілологічних ЗВО, проблеми інтерпретації художнього тексту, теорія формування сучасної наукової картини світу.

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 2 монографій («Давньогрецька та латинська мови як джерело сучасної наукової термінології», 2014; «Лінгвістичні аспекти наукової комунікації у синхронії та діахронії», 2015), понад 20 навчальних посібників з латинської мови (виданих як одноосібно, так і у співавторстві), 5 із них із грифом МОН України як базові для підготовки фахівців різних напрямів знань; співавтор чотиримовного словника ветеринарно-медичних термінів (гриф МОН України); авторка 5 авторських свідоцтв. У фахових виданнях України та за кордоном опубліковано понад 100 статей.

Викладає навчальну дисципліну «Латинська мова».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

  

 

Професор, Народний артист України, журналіст
Ілащук Василь Степанович

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Працював власним кореспондентом української телепрограми, ТБ Канади Toronto. CFMT—TV (1992-98), ведучим інформаційних програм, диктором Національної телекомпанії України (1997-2008), президентом Національної телекомпанії України (2008-10). Керівник телеспецпроекту документальних циклів «Дорогами України», «Дорогами українців» та ін. Ведучий фестивалів «Червона рута», «Слов’янський базар».

Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Кандидат філологічних наук, доцент
Мазур Наталя Василівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Мова мемуарної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі творів Євгена Чикаленка та Сергія Єфремова)», спеціальність 10.02.01 – українська мова.

Сфера наукових зацікавлень – документалістика (спогади і щоденники), культура мови.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 1 монографії («Лінгвопоетика мемуарних текстів», 2013); співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України, 2 методичних рекомендацій та вказівок, типової навчальної програми з дисципліни «Українська мова за фаховим спрямуванням», 3 навчальних посібників, 1 навчально-методичного посібника, робочого зошита з «Української мови за професійним спрямуванням»; 32 статей (21 із яких опубліковано у фахових виданнях України).

Викладає такі навчальні дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент
Балалаєва Олена Юріївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Проектування електронних посібників з латинської мови для вищих аграрних навчальних закладів»,спеціальність 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Сфера наукових зацікавлень – інформаційно-комунікаційні технології в освіті, питання латиномовної термінології, етимології та деетимологізації.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць,зокрема 2 підручників (у співаторстві), 9 навчальних посібників із грифом МОН України, які використовуються як базові для підготовки фахівців різних напрямів аграрних вищих навчальних закладів, 11 навчально-методичних посібників із латинської мови, 64 статей (у тому числі, 10 – у зарубіжних виданнях та виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз). Співавтор першого в Україні латинсько-українсько-російсько-англійського словника ветеринарно-медичних термінів.

 Викладає навчальну дисципліну «Латинська мова»..

 

  

 

 


_

Тел.:

 

 

Кандидат філологічних наук, доцент
Фоміна Галина Віталіївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Німецькомовна драматургія 60-80-х рр. XX ст.: своєрідність трансформації традиційних сюжетів та образів», спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Сфера наукових зацікавлень – загальні тенденції розвитку німецької мови в історичному контексті, проблеми функціонування німецьких антропонімів, своєрідність трансформації традиційних сюжетів та образів у німецькомовній драматургії  60–80-х рр. ХХ ст.

Автор понад 70 публікацій, в тому числі 20 публікацій у фахових виданнях, 3 навчальних посібників (2 з них у співавторстві), 2 навчально-методичних посібників, 1 монографії.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Латинська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Кандидат наук із соціальних комунікацій, член Національної спілки журналістів України, доцент
Чекалюк Вероніка Василівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: "Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців /1939-2005 рр./" спеціальність 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій.

Сфера наукових зацікавлень – журналістика, теорія та історія соціальних комунікацій, PR, іміджелогія, соціологічні дослідження, маркетингові дослідження, державотворення, національні стратегії міжнародного розвитку.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі – 6 монографій (з них 3 – одноосібні, 3 – у співавторстві), 1 навчального посібника, 55 статей у наукових фахових виданнях, 21 статті в зарубіжних виданнях та наукових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз. Учасник багатьох наукових конференцій в Україні та за кордоном. 

Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

Кандидат історичних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України
Лягуша Антон Олександрович

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Тема кандидатської дисертації: «Взаємовідносини Чехії з Європейським Союзом (1991-2004), спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.
Сфера наукових зацікавлень – історія тоталітаризмів, теорія та історія медіа, комунікативістика, соціальна антропологія, історична нарратологія, публічна історія.
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 12 статей у наукових фахових виданнях. Учасник багатьох наукових конференцій в Україні та за кордоном. Сертифікований тренер з медіаграмотності. Стипендіат програми «Україна в Європейському діалозі» (Інститут гуманітарних наук, м. Відень, Австрія).

Викладає такі навчальні дисципліни: «Радіовиробництво», «Теорія масової комунікації» «Теорія журналістики», «Основи журналістики», «Історія української журналістики».

 

Старший викладач
Шишкова Лілія Сергіївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – методика викладання української мови за професійним спрямуванням.

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника для іноземних студентів, магістрантів, аспірантів.

Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Викладач, член Національної спілки журналістів України
Суздалєв Ілля Олександрович

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – теорія масової комунікації, концепції трансформації комунікаційних систем, прикладні аспекти підготовки кадрів для галузі соціальних комунікацій.

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць

Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент
Тепла Оксана Миколаївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності».
Сфера наукових зацікавлень – сучасні методики навчання української мови, онтологічний статус прагмонімів і гемеронімів, культура мовлення медіатекстів.
Автор понад 70 публікацій, зокрема 2 монографій (у співавторстві), понад 10 навчально-методичних посібників, статей, надрукованих у фахових виданнях України та за кордоном. Учасниця міжнародних і всеукраїнських конференцій.
Викладає такі навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Діловий протокол і етика спілкування», «Літературне редагування».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

Кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, член Національної спілки журналістів України, старший викладач
Чумак Тетяна Миколаївна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Формування в старшокласників поняття про духовні орієнтири творчості письменників», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).
Сфера наукових зацікавлень – методика викладання української мови та літератури, сучасна українська література, літературне краєзнавство, журналістика. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, опублікованих у фахових виданнях, у тому числі 4 навчальних посібників, один із них з грифом МОН України, та у співавторстві «Українська мова для слухачів підготовчого відділення НУБіП України : Навчальний посібник. – К.: НУБіП України, 2019», і збірки поезій «Іскра з полум’я великої любові» (2013).
Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Завідувач лабораторії кафедри журналістики та мовної комунікації
Гнатюк Валентина Петрівна

Тел.: (044) 527 – 83 – 63

Сфера наукових зацікавлень – методика викладання української та російської мов як іноземних.

 Автор понад 10 наукових та навчально-методичних працьСпівавтор навчального посібника для іноземних студентів, магістрантів, аспірантів.

 


_

Тел.:

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook