Підвищення кваліфікації викладачів кафедри

НУБіП України
Підвищення кваліфікації

З метою професійного розвитку викладачі кафедри проходять процедуру підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти України: проф. Костриця Н.М – підвищення кваліфікації за програмою «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2017 р.)підвищення кваліфікації екзаменатора Національної комісії зі стандартів державної мови» (МОН України, 2021 р.); проф. Харченко С.В. – підвищення кваліфікації за програмами «Інновація в освіті» (НУБіП України, ННІ післядипломної освіти (2016 р.), «Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення навчального процесу: інструменти дистанційного навчання» (НУБіП України, ННІ неперервної освіти і туризму (2020 р.), підвищення кваліфікації екзаменатора Національної комісії зі стандартів державної мови» (МОН України, 2021 р.); проф. Семашко Т.Ф. – докторантура КНУ імені Тараса Шевченка (2013-2016 рр.), підвищення кваліфікації за програмою «Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS» (НУБіП України, ННІ післядипломної освіти (2021 р.), підвищення кваліфікації екзаменатора Національної комісії зі стандартів державної мови» (МОН України, 2021 р.); проф. Навальна М.І. – підвищення кваліфікації за програмою «Формування документознавчої компетентності майбутніх фахівців з професійної освіти» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2017 р.), курс лекцій на науково-практичному семінарі «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи розвитку» (2017 р.), підвищення кваліфікації експерта національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2021 р.); доц. Вакулик І.І – підвищення кваліфікації екзаменатора Національної комісії зі стандартів державної мови» (МОН України, 2021 р.); доц. Балалаєва О.Ю. – підвищення кваліфікації за програмами «Використання хмарних сервісів Майкрософт у навчальному процесі» (НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, 2016),  «Психолого-педагогічні аспекти професійного успіху педагога ЗВО» (НУБіП України, ННІ неперервної освіти і туризму, 2019), «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017 р.); доц. Бикова О.М. – підвищення кваліфікації у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв України (2017 р.). 

 

 

 

 

  

 Підвищення рівня володіння іноземною мовою

    Викладачі кафедри журналістики та мовної комунікації підвищують рівень володіння іноземною мовою: проф. Харченко – кваліфікація магістра за спеціальністю 035 «Філологія (германські мови та літератури), Переклад (німецька мова та друга іноземна мова), 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), філолог-дослідник, перекладач, викладач вищого навчального закладу (НУБіП України, 2020 р.); проф. Семашко Т.Ф. – Slavic languages center: «Курс польської мови» рівня «В2» (2018 р.), кваліфікація магістра за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізація «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перекладач (українська, російська, польська) (МДУ, 2019 р.); проф. Навальна М.І. – підвищення рівня володіння іноземною мовою за програмою освітнього курсу «Іноземна мова (англ.) (рівень В1)» ((2021 р.); проф. Добродум О.В. – підтвердження рівня мовленнєвої компетенції В2 (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2018 р.); доц. Балалаєва О.Ю. – кваліфікація магістра за спеціальністю 035 «Філологія (германські мови та літератури), Переклад (німецька мова та друга іноземна мова), 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), філолог-дослідник, перекладач, викладач вищого навчального закладу (НУБіП України, 2020 р.).

  

 Професійне вдосконалення через короткострокові програми

НПП проходять професійне вдосконалення через короткострокові програми: науково-практичні конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів, семінари, круглі столи, тренінги, вебінари тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

З метою запоруки успішного розвитку науки і держави викладачі кафедри постійно підвищують рівень володіння політикою, стандартами і процедурами дотримання академічної доброчесності: в університеті проведено семінар «Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якості вищої освіти» за участі директора компанії Антиплагіат (https://nubip.edu.ua/node/66489); НПП кафедри  пройшли курси з академічної доброчесності: проф. Харченко С.В. – «Академічна доброчесність в університеті» (2020 р.), доц. Фоміна Г.В. – «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави.
 
Академічна доброчесність
 

 
 
 
  

 Міжнародні стажування

Науково-педагогічні працівники кафедри журналістики та мовної комунікації підвищують свою кваліфікацію шляхом проходження закордонних стажувань: проф. Шинкарук В.Д. – наукове стажування в Академії Поморській (Польща, 2020 р.); проф. Семашко Т.Ф. – наукове стажування у європейських університетах (Словаччина-Польща, 2019 р.); проф. Харченко С.В. – наукове стажування в Академії Поморській (Польща, 2019 р.); проф. Добродум О.В. – наукові стажування Еразмус (Австрія, 2019 р.), Еразмус+ (Румунія, 2020 р.), наукові стажування в університеті Марії Складовської-Кюрі (Польща, 2017 р.), університеті прикладних наук та мистецтв (Німеччина, 2018 р.), Центральному Інституті іноземних та англійської мов (Індія, 2019 р.); доц. Балалаєва О.Ю. – наукове стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем Університету прикладних наук (Латвія), «Теорія та практика педагогічних та наукових підходів в освіті» (2021 р.); доц. Лягуша А.О. – проходження тренінгів на базі Краківського університету (Польща, 2018 р.).
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook