Кафедра фізичного виховання

Навчальна робота

Викладачі кафедри проводять практичні заняття з дисципліни "Фізичне виховання" зі студентами денної форми навчання усіх факультетів та трьох навчально-наукових інститутів. До 2017 року кафедра мала статус окремого структурного підрозділу університету. Наказом по НУБіП України №411 від 10.05.2017 року кафедра фізичного виховання уведена до складу гуманітарно-педагогічного факультету на підставі рішення Вченої ради НУБіП України від 26 квітня 2017 року з метою підвищення ефективності використання навчально-наукового потенціалу працівників університету, удосконалення навчальної діяльності гуманітарно-педагогічного факультету.

У 2019-2020 навчальному році на кафедрі фізичного виховання працюють 18 науково-педагогічних, наукових працівників, серед них професор НУБіП України кандидат педагогічних наук, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, академік Академії інженерних наук України та Української академії економічної кібернетики Валерій Краснов, кандидати наук з фізичного виховання і спорту, доцент Сава Бринзак, 9 старших викладачів, 4 викладача, 1 асистент. Серед викладачів кафедри заслужений тренер України В'ячеслав Пархоменко (спортивне орієнтування), 3 тренерів вищої категорії Віталій Андріяш (гирьовий спот), Юрій Безуглий (важка атлетика), В'ячеслав Пархоменко, тренер тренер першої категорії Ірина Євтушенко  (баскетбол), тренер з ліцензією «С» федерації футболу України Микола Костенко (футбол),   спортивний суддя міжнародної категорії Віталій Андріяш (гирьовий спот), троє спортивних суддів національної категорії: Валерій Краснов, В'ячеслав Пархоменко, Ірина Євтушенко, 5 майстрів спорту України міжнародного класу: Віталій Андріяш (гирьовий спот), Сергій Вербицький (кіокушин карате), Ірина Євтушенко, Олена Хотенцева (баскетбол), Микола Костенко (міні-футбол), 5 майстрів спорту: Юрій Безуглий, Григорій Береза (важка атлетика), В'ячеслав Пархоменко (спортоивне орієнтування, радіоспорт), Ксенія Мазур (волейбол), Світлана Гордєєва (спортивна гімнастика).

Згідно навчальних планів деканатів заняття з фізичного виховання в НУБіП України проводяться в обсязі 2 годин на тиждень зі студентами денної форми навчання 1-2 курсів 13 факультетів і 3 навчально-наукових інститутів.

Навчальні заняття з фізичного виховання проводяться у відповідності до навчальних програм розроблених для кожної спеціальності і затверджені в деканатах.

Для проведення занять з дисципліни "Фізичне виховання" усі студенти поділяються на три групи: основне навчальне відділення (студенти, які не мають відхилень у стані здоров`я), спеціальне медичне відділення (студенти, які за результатами проходження медичного огляду мають відхилення у стані здоров`я і мають направлення лікаря до занять у: спеціальній медичній групі або звільнені від практичних занять з фізичного виховання), спортивне навчальне відділення (студенти які мають спортивну кваліфікацію і за результатами відбору включені до складу збірних команд університету або спортивні секції з різних видів спорту). З 9 вересня 2019 року заняття у спортивних секціях проводяться на 5 парі з ьаких видів спорту: баскетбол (чоловіки, жінки), волейбол (чоловіки, жінки), міні-футбол (чоловіки, жінки), легка атлетика, кантрі-крос, кросфіт, карате, теніс настільний, перетягування канату - студенти, бажаючі займатись у спортивних секціях, за результатами анкетування 2-6 вересня направляються до занять у спортивні секції да проходять відбір у викладача, який проводить заняття.

Перелік спортивних форм занять з фізичного виховання і спорту для студентів:

Відповідно до навчальних програм з фізичного виховання практичні заняття у 2019-2020 навчальному році складаються з чотирьох модулів та самостійної роботи студентів.

У першому семестрі: перший модуль - загальна фізична підготовка (7 тижнів). В кінці модуля студенти здають чотири нормативи: біг 100 метрів, біг 3000 метрів чоловіки і 2000 метрів жінки, підтягування на гімнастичній пенрекладині, підйом ніг до гімнастичної перекладини.
З метою урізноманітнення навчального процесу з фізичного виховання, більшого зацікавлення студентів до різних форм рухової активності за ініціативою завідувача кафедри Миколи Костенка до навчальної програми з фізичного виховання уведено модуль "спеціалізація". Під час занять зі спеціалізації студенти мають можливість ознойомитися із засадами 12 видів спорту під керівнеицтвом викладачів кафедри фізичного виховання, спеціалістів з даного виду спорту.
Другий модуль - спеціалізація за одним із 12 видів спорту: баскетбол, волейбол, міні-футбол, аеробіка, атлетична гімнастика, боротьба, карате, легка атлетика, силовий фітнес, спортивне орієнтування, теніс настільний, шейпінг (6 тижнів). Заняття за спеціалізацією проводять викладачі кафедри фізичного виховання фахівці з різних видів спорту. На останніх заняттях зі спеціалізації студенти здають залікові вправи-нормативи, які відповідають спеціалізації модуля. Ще 2 тижня занять виділяється студентам на здачу підсумкових залікових тестів і підведення підсумку за семестр.
У другому семестрі: третій модуль - загальна фізична підготовка (7 тижнів), четвертий модуль - легка атлетика (6 тижнів). В кінці другого семестру студенти виконують 5 атестаційних залікових вправ: човниковий біг 4 відрізки по 9 метрів, стрибок у довжину з місця, вправа на гнучкість - нахил тулуба, згинання рук в упорі лежачи, стійка стоячи на передпліччях "планка".

 

 

Самостійна робота студента

Рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» 

Фізичне виховання в аграрних вищих закладах освіти не обмежується лише навчальними заняттями за розкладом. Воно також повинне включати і поза навчальні форми занять такі, як самостійні. Зокрема, кредитно-модульна система передбачає самостійну роботу студентів.

Самостійні заняття, з одного боку, сприяють збільшенню рухової активності студентів, успішному оволодінню ними життєво необхідними руховими навичками та розвитку основних фізичних
якостей. З іншого боку, такі заняття сприяють вихованню у студентів мотивації-щодо зміцнення свого здоров’я, бажання, за допомогою фізичних вправ, зміцнити свою імунну систему, опір організму наслідкам захворювання, підвищити особисту культуру здоров’я.

Обсяг та зміст самостійних занять визначає та контролює викладач. Враховуючи діагноз захворювання, рівень фізичної підготовленості і функціональних можливостей студентів, він надає допомогу студентам правильно планувати максимально допустимі фізичні навантаження, диференціювати фізичне навантаження залежно від напруження навчальної праці.

Однією із традиційних форм самостійних занять фізичними  вправами – ранкова гімнастика. Завдяки щоденного її виконання, підвищується діяльність центральної нервової системи, поліпшується обмін речовин, нормалізується артеріальний тиск, збільшується кровопостачання усіх тканин і органів, підвищується життєдіяльність легенів. З погляду сучасної фізіології людини, ранкова гімнастика підвищує тонус організму людини, сприяє швидшому включенню до навчальних занять.

Комплекс вправ ранкової гімнастики повинен розпочинатися з виконання із простих (потягування, колові оберти головою тощо) з поступовим переходом до більш складних вправ (пружні нахили, присідання, стрибки, оздоровчий біг тощо).

До комплексу слід включати вправи на усі групи м’язів, і перш за все для м’язів, що відстають у своєму розвитку. Кількість вправ у комплексі може бути різною, але не менше 10 і не більше 20. Однак, студенти спеціальної медичної групи, які тільки починають займатися ранковою гімнастикою, повинні впродовж перших тижнів занять обмежувати кількість вправ (8-10). Розпочинати і закінчувати комплекс слід вправами на дихання, включаючи грудне і черевне дихання. Серії вправ потрібно виконувати для різних груп м’язів: м’язів рук, плечового поясу, спини, живота, ніг, що дає змогу поступово збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

Силові вправи повинні передувати вправам на гнучкість, тому що перш, ніж виконувати вправи на гнучкість, потрібно м’язи розігріти. Після активних м’язових рухів доцільно виконати 2-3 вправи на розслаблення м’язів. Наприкінці комплексу виконати вправи помірної інтенсивності. Вправи на розвиток сили повторювати до відчуття втоми, а вправи на гнучкість – до появи легкого больового відчуття. Комплекс вправ бажано обновлювати через 3-4 тижні, а інтенсивність рекомендованих вправ поступово підвищувати.

У самостійні заняття фізичними вправами доцільно включати спеціальні вправи, спрямовані на усунення відхилень, викликаних тим чи іншим захворюванням. Наприклад, використання коригуючи вправ при порушеннях постави, плоскостопості; вправи, що збільшують об’єм рухів у суглобах і хребті після перенесених травм і наслідків захворювань опорно-рухового апарату. При цьому необхідно пам’ятати, що формування гарної постави залежить не тільки від систематичних занять фізичними вправами, але й від постійного самоконтролю за положенням свого тіла впродовж доби.

Залежно від характеру і ступеня відхилень у стані здоров’я необхідно використовувати тільки ті вправи, які не протипоказані при основному і супутніх відхиленнях.

Під час самостійних занять, потрібно виховувати навички повного дихання. Для цього можна виконувати таку вправу.

В.п. – сидячи на стільці, з упором спиною на спинку стільця. Повільно виконати  видих, опустивши грудну клітку, втягнути живіт.

Потім, після невеликої паузи, виконати неглибокий вдих, починаючи з випучування стінки живота вперед, розправляючи грудну клітку. Видих і вдих виконувати лише через ніс. У стані надмірного збудження виконання цієї вправи заспокійливо впливає на людину. За цього типу дихання кількість дихальних рухів скорочується до 12-14 разів на хвилину.

Використовуючи різні типи дихання під час виконання фізичних вправ, можна навчитися регулювати своє дихання. Це особливо важливо для вдосконалення стійкості організму до гіпоксії (зниження рівня кисню у крові і тканинах).

У комплекси вправ, що виконуються під час самостійних занять, рекомендується включати не тільки загально розвиваючі вправи чи спеціальні, що мають терапевтичне значення, але й вправи, що сприяють розвитку основних фізичних якостей. До таких вправ відноситься оздоровчий біг, пересування на лижах, їзда на велосипеді, плавання, гребля, які з успіхом можна використовувати для розвитку загальної витривалості, вдосконалення серцево-судинної, дихальної та нервово-м’язової систем.

Присідання із різних вихідних положень з гантелями та без них, стрибки з місця і розбігу, згинання і розгинання рук в упорі стоячи (лежачи), вправи із скакалкою — для загальної силової підготовки.
Однак, при виконанні силових вправ потрібно враховувати діагноз захворювання. Наприклад, при певних захворюваннях хребта, нирок, органів зору, статевих органів не рекомендуються вправи пов’язані із стрибками, обтяжувачами, різкими нахилами і поворотами тощо.

Різні пружні нахили вперед, в сторони, вправи з гімнастичною палицею, обручем, „місток”, „напівшпагат та шпагат” та інші вправи сприяють покращенню рухливості у суглобах та розвитку гнучкості.

 

Навчальний план для студентів звільнених від практичних занять

Практичні заняття з фізичного виховання для студентів основного навчального відділення за спеціалазацією 

 
Заняття зі студентами за спеціалізацією "міні-футбол" проводять Костенко Микола Петрович - майстер спорту України міжнародного класу з міні-футболу, відповідальний за підготовку збірних команд університету з футболу (чоловіки), міні-футболу (чоловіки) і Прохніч Валерій Миколайович, Отрошко Олена Володимирівна - відповідальні за підготовку збірної команди університету з футзалу, міні-футболу (жінки).

Заняття зі студентами за спеціалізацією "баскетбол" проводять майстри спорту міжнародного класу Євтушенко Ірина Михайлівна - відповідальна за підготовку збірної команди університету з баскетболу (жінки) і Хотенцева Ірина Михайлівна відповідальна за підготовку збірної команди університету з баскетболу (чоловіки): 


Заняття зі студентами за спеціалізацією "карате" проводить майстер спорту України міжнародного класу з кіокушин карате Вербицький Сергій Олексійович - володар чорного поясу, третій дан, триразовий чемпіон світу з кіокушин карате серед сеніорів, тренер жіночої збірної команди України з кіокушин карате, відповідальний за підготовку збірної команди університету з кіокушин карате керівник абонементної групи кіокушин карате, заняття проводяться у спеціалфізованій залі з карате навчального корпусу №9 (спортивному корпусі):

Заняття зі студентами за спеціалізацією "спортивне орієнтування" проводи Пархоменко В`ячеслав Кузьмович - заслужений тренер України, багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонату світу серед майстрів зі спортивного орієнтування, відповідальний за підготовку збірної команди університету зі спортивного орієнтування. Заняття проходять у лісових масивах навколо спортивного навчального корпусу: Голосіївському парку, Голосіївському лісі, на території національного комплексу експоцентр України (ВДНГ) і території навколо навчальних корпусів НУБіП України. На фото заняття зі спортивного орієнтування на території Голосіївського парку, фото Дмитра Свердлюка:

Заняття зі студентами за спеціалізацією "аеробіка" проводить Крупко Наталія Володимирівна - відповідальна за підготовку збірної команди університету зі спортивної аеробіки, керівник абонементної групи танцювальна аеробіка

 

Великий обсяг роботи проводять викладачі кафедри фізичного виховання у позанавчальні години зі студентами, науковими, науково-педагогічноми працівниками і співробітниками університету.
60 років поспіль викладачі кафедри фізичного виховання щорічно проводять спартакіаду студентів Університету, у 2017-2018 навучальному році до програми спартиакіади студдентів входять змагання з 15 видів спорту. З 2001 року відновлено проведення спартакіади "Здоров`я" серед наукових, науково-педагогічних працівників і співробітників структурних підрозділів Університету з 6 видів спорту. З 2001 року визначається рейтинг зі спортивної майстерності серед спортсменів, спортивних секцій, ННІ і факультетів, викладачів відповідальних за підготовку збірних команд студентів універси. З 2005 року в Університеті проводяться спартакіада студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України з 10-12 видів спорту і окремих фізичних вправ.
На наявній спортивній базі Університету викладачі кафедри фізичного виховання на громадських засадах проводять заняття у позанавчальний час із збірними командами студентів НУБіП України з 19 видів спорту: баскетболу (жінки), баскетболу (чоловіки), боротьби вільної, важкої атлетики, волейболу (жінки), волейболу (чоловіки), гирьового спорту, кіокушин карате, легкої атлетики, радіоспорту (спортивної радіопеленгації), спортивного орієнтування, спортивної аеробіки, тенісу настільного, футболу (чоловіки), міні-футболу (жінки), міні-футбол (чоловіки), армспорту, пауерліфтингу, перетягування канату, в яких займаються біля 400 студентів.
Наукові, науково-педагогічні працівники і співробітники Університету займаються у 5 оздоровчих групах такими видами спорту: бадмінтон, баскетбол, волейбол, міні-футбол, теніс настільний.
В Університеті працює навчально-оздоровчо-спортивний центр, окремий структурний підрозділ НУБіП України, в якому у 8 абонементних групах займаються студенти, викладачі, мешканці Голосіївського району дорослі і діти такими видами спорту: атлетичною гімнастикою, оздоровчою калланетикою, кіокушин карате, рукопашним боєм, боксом, танцювальною аеробікою, фітнесом (шейпінгом), хортингом.
Багато десятиріч в Університеті на принципах самоврядування працює туристичний клуб „Барс”.
 

Перелік, розклад занять збірних команд університету, спортивних секцій, оздоровчих, абонементних груп розміщено на сторінці (https://nubip.edu.ua/node/4220) Спортивні секції та оздоровчі групи

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015