Кафедра фізичного виховання

Робочі програми та силабуси дисциплін

 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Обов’язкові компоненти ОПП 
  
 
Педагогіка
Дисципліна "Педагогіка" для фахівців з фізичної культури і спорту є важливою частиною їхньої професійної підготовки. Дисципліна охоплює вивчення теоретичних та практичних аспектів педагогічних методів і принципів, спрямованих на ефективне навчання та розвиток студентів в галузі фізичної культури і спорту. Студенти отримують знання про психологічні та педагогічні підходи до навчання, виховання спортсменів, а також вчаться застосовувати їх у практиці. Дисципліна допомагає майбутнім фахівцям розуміти особливості навчання в спортивному середовищі і розвивати необхідні навички для успішної роботи зі спортсменами.
 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Дисципліна "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для фахівців з фізичної культури і спорту спрямована на вивчення іноземної мови з акцентом на специфічні професійні терміни та контексти, які стосуються фізичної культури і спорту. Студенти отримують можливість розвивати навички комунікації та розуміння іноземних джерел інформації, які стосуються їхньої галузі. Курс допомагає підготувати фахівців до міжнародного спілкування, вивчення зарубіжної літератури та наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту, що робить їх більш конкурентоспроможними на міжнародному рівні.
 
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Дисципліна "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для фахівців з фізичної культури і спорту спрямована на вивчення української мови з акцентом на специфічні професійні терміни та контексти, пов'язані з фізичною культурою та спортом. Студенти отримують можливість вдосконалювати навички письма, усного спілкування і розуміння текстів, специфічних для їхнього професійного поля. Курс допомагає підготувати фахівців до професійного спілкування, публікації наукових досліджень та взаємодії з українськими спортивними організаціями та громадськістю.
 
 
Безпека життєдіяльності та основи медичних знань
Дисципліна "Безпека життєдіяльності та основи медичних знань" для фахівців фізичної культури і спорту спрямована на надання студентам необхідних знань та навичок для забезпечення безпеки під час фізичних тренувань та спортивної діяльності. Курс включає в себе навчання елементарним медичним процедурам, виявленню та наданню першої медичної допомоги при травмах та захворюваннях, а також ознайомлює студентів із загальними принципами безпеки у фізичній культурі і спорті. Дисципліна допомагає підготувати фахівців до відповідальної та безпечної роботи зі спортсменами та виконанню їхніх обов'язків у фізичній активності.
 
 
Основи науково-дослідної роботи
Дисципліна "Основи науково-дослідної роботи" для фахівців фізичної культури і спорту має на меті навчання студентів основам наукового методу та дослідницької роботи в галузі фізичної культури і спорту. Студенти ознайомлюються з принципами планування, виконання та аналізу наукових досліджень, вивчають методологію наукової роботи та засоби збору і аналізу даних. Курс допомагає студентам розвивати навички критичного мислення та підготовки наукових робіт, що сприяє підвищенню рівня їхньої професійної компетентності та сприяє подальшому розвитку фізичної культури та спорту через дослідження та інновації.
 
Етнокультурологія
Дисципліна "Етнокультурологія" для фахівців фізичної культури і спорту спрямована на вивчення культурних та етнічних аспектів, які впливають на фізичну активність і спорт в різних культурах і громадах. Студенти досліджують взаємозв'язки між культурними та традиційними цінностями та фізичною активністю, а також вивчають вплив етнічних груп на спортивну діяльність та її організацію. Дисципліна розширює розуміння студентів про важливість культурної чутливості в галузі фізичної культури та спорту, а також сприяє розвитку міжкультурної комунікації і співпраці у спортивному середовищі.
 
Історія української державності
Дисципліна "Історія української державності" для фахівців фізичної культури і спорту охоплює вивчення історичних подій, що стосуються формування та розвитку української державності. Студенти дізнаються про ключові етапи української історії, включаючи періоди самостійності та влади інших держав. Курс допомагає студентам зрозуміти історичні фактори, які вплинули на розвиток фізичної культури та спорту в Україні, а також сприяє формуванню національної свідомості та патріотизму в контексті фізичної активності та спорту.
 
Інформаційні технології в галузі
Дисципліна "Інформаційні технології в галузі" спрямована на вивчення сучасних інформаційних технологій та їх використання в фізичній культурі та спорті. Студенти отримують знання про використання комп'ютерних програм, мобільних додатків та електронних ресурсів для аналізу тренувальних даних, організації змагань та підвищення ефективності фізичного навчання. Курс сприяє підготовці фахівців до використання сучасних інструментів і технологій для покращення результатів у фізичній культурі та спорті та підвищенню їхньої професійної компетентності.
 
Латинська мова
Дисципліна "Латинська мова" спрямована на вивчення латинської мови, яка є основою термінології у медицині та біології, що використовується в фізичній культурі і спорті. Студенти оволодівають основними латинськими термінами та фразами, які використовуються в медичних та спортивних контекстах. Курс допомагає студентам розуміти і використовувати мову наукових публікацій, медичних документів та інших джерел, сприяючи збагаченню їхнього професійного словника та підвищенню рівня спеціалізованої комунікації в галузі фізичної культури і спорту.
 
Започаткування власної справи на основі бізнес проєктування
Дисципліна "Започаткування власної справи на основі бізнес проєктування" спрямована на розробку та впровадження бізнес-проектів у сфері фізичної культури та спорту. Студенти вивчають основи бізнес-аналізу, планування, маркетингу та фінансів з орієнтацією на спортивний ринок. Курс надає студентам необхідні знання та навички для створення та розвитку власних бізнес-проектів у галузі фізичної культури і спорту, що допомагає розширити можливості професійного зростання та підвищити конкурентоспроможність на ринку спортивних послуг.
 
Філософія
Дисципліна "Філософія" розглядає основні філософські концепції та ідеї, які стосуються фізичної активності, спорту та здорового способу життя. Студенти вивчають філософські підходи до тіла, здоров'я, етики у спорті, а також поняття як справедливості та сенсу у спорті. Курс допомагає студентам розуміти філософські аспекти фізичної культури та спорту, розвивати критичне мислення та аналізувати етичні питання, пов'язані з цією галуззю, що сприяє формуванню глибшого розуміння фізичної активності та її ролі в житті людини.

 

ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Обов’язкові компоненти ОПП
 
Вступ до спеціальності
Дисципліна "Вступ до спеціальності" для фахівців фізичної культури і спорту є важливим введенням до основ і особливостей їхньої майбутньої професійної діяльності. Студенти ознайомлюються з основними аспектами галузі, професійними можливостями та вимогами, що стосуються фізичної культури та спорту. Курс допомагає студентам уявити, як їхні знання та навички впишуться у професійну діяльність, розуміти важливість фізичної культури та спорту в сучасному суспільстві та спрямовувати їх на досягнення професійних цілей.
 
Теоретичні основи здоров’я
Дисципліна "Теоретичні основи здоров'я" надає студентам теоретичні знання та розуміння принципів здорового способу життя та фізичного здоров'я. Студенти вивчають фактори, що впливають на здоров'я, здоровий харчовий раціон, фізичну активність, психологічний стан, інші аспекти здоров'я та способи їх покращення. Курс допомагає студентам бути свідомими у здоровому життєвому виборі та готує їх до надання професійних порад та підтримки в галузі фізичної культури та спорту, що сприяє покращенню здоров'я та життєвої якості в сучасному світі.
 
Історія фізичної культури
Дисципліна "Історія фізичної культури" вивчає історичний розвиток фізичної активності, спорту та фізичної культури. Студенти дізнаються про еволюцію фізичних занять та спорту в різних епохах і культурах, роль фізичної культури у суспільстві та її вплив на фізичний розвиток людини. Курс допомагає студентам отримати глибше розуміння та цінування історичних коренів фізичної культури і спорту, що сприяє кращому розумінню їх сучасної ролі та значення в житті людей.
 
Теорія і методика фізичного виховання
Дисципліна "Теорія і методика фізичного виховання" розглядає теоретичні засади та методи педагогічної діяльності в галузі фізичного виховання. Студенти вивчають педагогічні концепції, методи планування та проведення уроків фізичної культури та спорту, організацію фізичних тренувань та розвиток мотивації для фізичної активності. Курс допомагає студентам набути необхідні вміння та знання для ефективного викладання фізичної культури та спорту, сприяючи фізичному та психологічному розвитку учнів і спортсменів.
 
Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної діяльності
Дисципліна "Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної діяльності" для фахівців фізичної культури і спорту охоплює теоретичні та практичні аспекти організації та проведення оздоровчих та рекреаційних заходів. Студенти вивчають методи і технології створення програм для покращення фізичного та психологічного здоров'я, а також оздоровчі підходи до різних груп населення. Курс допомагає студентам розвинути навички організації та проведення рекреаційних заходів, сприяючи поліпшенню якості життя та здоров'я мешканців територіальних громад та працівників агропромислової галузі України.
 
Рухливі ігри та забави з методикою викладання
Дисципліна "Рухливі ігри та забави з методикою викладання" для фахівців фізичної культури і спорту вивчає різноманітні рухливі ігри та забави, призначені для фізичного розвитку та розваги. Студенти ознайомлюються з методиками викладання та організації таких ігор для різних груп учнів чи спортсменів. Курс допомагає студентам розробити навички планування та викладання рухливих ігор, сприяючи активному життєвому стилю, соціалізації та підвищенню рухової активності учасників.
 
Спортивна метрологія
Дисципліна "Спортивна метрологія" для фахівців фізичної культури і спорту спрямована на вивчення принципів та методів вимірювання та аналізу фізичних параметрів у спортивній діяльності. Студенти навчаються використовувати спеціалізовані інструменти та методики для оцінки фізичного стану спортсменів, визначення показників фізичної підготовки та контролю результатів в спорті. Курс сприяє підвищенню об'єктивності та точності вимірювань у спорті, що допомагає тренерам та спортсменам вдосконалювати підготовку та досягати кращих результатів.
 
Теоретико-методичні основи професійної діяльності тренера-викладача
Дисципліна "Теоретико-методичні основи професійної діяльності тренера-викладача" надає студентам фундаментальні знання та методи, які стосуються ролі та обов’язків тренера-викладача й інструктора у спортивній галузі. Студенти вивчають педагогічні концепції, методи викладання, планування та оцінки навчальних процесів у фізичній культурі та спорті. Курс сприяє розвитку професійних навичок та компетенцій тренерів-викладачів, інструкторів, допомагаючи їм успішно керувати навчальними групами та сприяти розвитку спортивного потенціалу учнів або спортсменів.
 
Основи спортивної підготовки
Дисципліна "Основи спортивної підготовки" вивчає основні принципи та методики тренування спортсменів у різних видах спорту. Студенти знайомляться з фізичними, технічними та тактичними аспектами підготовки, а також розвивають навички планування та здійснення тренувальних програм. Курс сприяє формуванню вмінь та знань для ефективного тренування спортсменів та досягнення їхніх спортивних цілей.
 
Теорія і методика викладання гімнастики
Дисципліна "Теорія і методика викладання гімнастики" зосереджена на вивченні теоретичних засад і практичних методик, які стосуються викладання гімнастики. Студенти дізнаються про структуру та прийоми навчання гімнастиці, розвивають навички планування та проведення уроків, а також вивчають безпеку та оцінку виконання вправ. Курс допомагає студентам стати компетентними викладачами гімнастики та сприяє розвитку навичок навчання цієї фізичної діяльності учнів чи спортсменів.
 
Теорія і методика викладання легкої атлетики
Дисципліна "Теорія і методика викладання легкої атлетики" розглядає теоретичні основи та практичні методики викладання різних видів легкої атлетики, такі як біг, стрибки та метання. Студенти вивчають технічні аспекти кожного виду легкої атлетики, методи тренування та оцінки успіхів учнів чи спортсменів. Курс допомагає студентам розвинути навички та знання, необхідні для викладання та тренування в цій галузі, сприяючи покращенню фізичної підготовки та досягненню високих результатів у легкій атлетиці.
 
Теорія і методика викладання плавання
Дисципліна "Теорія і методика викладання плавання" розглядає теоретичні основи та методи навчання плаванню. Студенти вивчають техніку плавання, методики викладання різних стилів, безпеку на воді, та оцінку та корекцію навичок плавання. Курс допомагає студентам розвинути навички викладання та тренування плавання, сприяючи покращенню плавальних навичок та безпеки у воді.
 
Теорія і методика викладання футболу
Дисципліна "Теорія і методика викладання футболу" вивчає теоретичні аспекти та практичні методи навчання та тренування гри в футбол. Студенти ознайомлюються з такими аспектами, як правила гри, техніка, тактика, фізична підготовка та психологічні аспекти футболу. Курс розвиває у студентів навички планування та проведення тренувань, а також викладання фундаментальних футбольних навичок, сприяючи покращенню рівня підготовки гравців і розвитку гри в футбол.
 
Теорія і методика викладання баскетболу
Дисципліна "Теорія і методика викладання баскетболу" розглядає теоретичні основи та практичні методики навчання та тренування гри в баскетбол. Студенти вивчають правила гри, техніку передач, ведення та кидків м’яча, тактику, фізичну підготовку та стратегії гри. Курс розвиває у студентів навички планування та проведення тренувань, а також викладання фундаментальних навичок гри в баскетбол, сприяючи покращенню рівня підготовки гравців та розвитку цієї командної гри.
 
Теорія і методика викладання волейболу
Дисципліна "Теорія і методика викладання волейболу" розглядає теоретичні аспекти та практичні методи навчання та тренування гри в волейбол. Студенти вивчають правила гри, техніку подач, передач, прийомів, ударів, тактику, фізичну підготовку та психологічні аспекти волейболу. Курс допомагає студентам розвинути навички планування та проведення тренувань, а також викладання основних волейбольних навичок, сприяючи покращенню рівня підготовки гравців та розвитку цієї командної гри.
 
 
Теорія і методика викладання силових видів спорту
Дисципліна "Теорія і методика викладання силових видів спорту" розглядає теоретичні основи та практичні методики навчання та тренування у силових видів спорту, таких як важка атлетика, гирьовий спорт, пауерліфтинг і бодибілдінг. Студенти вивчають принципи силової підготовки, техніку виконання вправ, програмування тренувальних циклів та оцінку досягнень. Курс допомагає студентам розвинути навички планування та проведення тренувань, а також викладання техніки та методів силового тренування, сприяючи покращенню фізичної сили та досягненню високих результатів у цих видів спорту.
 
Теорія і методика викладання єдиноборств
Дисципліна "Теорія і методика викладання єдиноборств" є важливою частиною підготовки тренерів та вчителів фізичної культури. Вона досліджує теоретичні та методичні аспекти навчання і навчання різних видів єдиноборств, включаючи технічні аспекти, тактичні стратегії, фізичну підготовку та психологічну підготовку. Студенти отримують знання про педагогічні підходи та методи, які спрямовані на розвиток навичок та якостей єдиноборців. Ця дисципліна є важливою для майбутніх тренерів та вчителів фізичного виховання, оскільки вона допомагає розробити комплексні знання та навички, необхідні для успішного навчання та тренування в галузі єдиноборств.
 
Теорія і методика викладання спортивного орієнтування і туризму
Дисципліна "Теорія і методика викладання спортивного орієнтування і туризму" вивчає теоретичні та методичні аспекти викладання та навчання навичкам спортивного орієнтування та туризму. Студенти отримують знання про специфіку цих видів активності, включаючи навігацію, розвиток фізичної підготовки та важливість безпеки в природному середовищі. Дисципліна допомагає студентам розробити навички та методи викладання спортивного орієнтування та туризму в освітніх та спортивних контекстах. Вона також розглядає педагогічні підходи, які сприяють ефективному навчанню та розвитку учнів у цих галузях.
 
Організація фізичної культури і спорту в територіальних громадах та підприємствах АПК 
Дисципліна "Організація фізичної культури і спорту в територіальних громадах та підприємствах АПК" вивчає принципи та методи управління фізичною культурою і спортом на рівні територіальних громад та аграрних підприємств. Студенти отримують знання про організаційні аспекти фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в аграрному секторі, вивчають питання фізичного виховання працівників та мешканців сільських територій. Курс також розглядає питання фінансування, планування та розвитку інфраструктури для здорового способу життя у сільських громадах та сільськогосподарських підприємствах.
 
Олімпійський і професійний спорт
Дисципліна "Олімпійський і професійний спорт" досліджує важливі аспекти спорту в контексті олімпійських і професійних змагань. Студенти вивчають розвиток та історію Олімпійських ігор, а також роль професійних ліг та спортивних організацій у спортивному світі. Дисципліна дозволяє студентам розуміти відмінності між олімпійським та професійним спортом, а також аналізувати вплив грошей та комерції на спортивні події. Вона також розглядає етичні питання та соціокультурний контекст спорту.
 
Адаптивний спорт
Дисципліна "Адаптивний спорт" розглядає теоретичні та практичні аспекти спорту для осіб з обмеженими можливостями, включаючи фізичні та розумові інваліди. Студенти вивчають методи та техніки тренування, адаптації спортивних змагань та обладнання для різних видів інвалідів.
Дисципліна дозволяє студентам розуміти принципи і важливість інклюзивного спорту, а також розвивати навички роботи з інвалідами для підвищення їх фізичної активності та соціальної інтеграції.
Ця дисципліна є важливою для майбутніх тренерів та інструкторів, а також для спеціалістів у галузі реабілітації та соціальної роботи. Вона сприяє розширенню можливостей для осіб з обмеженими можливостями у спортивних змаганнях та фізичній активності.
 
Основи фізкультурно-спортивної реабілітації
Дисципліна "Основи фізкультурно-спортивної реабілітації" вивчає теоретичні та практичні аспекти використання фізичної активності та спорту для відновлення фізичного та психологічного здоров'я людей після травм, захворювань або інших обмежень. Студенти отримують знання про методики реабілітації, вправи, фізичну терапію для поліпшення фізичного стану та якості життя пацієнтів. Ця дисципліна допомагає студентам розуміти важливість фізичної активності в процесі відновлення, а також розвивати навички та знання для роботи з різними групами пацієнтів, включаючи травмованих спортсменів, людей з інвалідністю та інших осіб, які потребують фізкультурно-спортивної реабілітації. Вона сприяє розвитку навичок, необхідних для покращення якості життя та відновлення фізичного здоров'я пацієнтів через фізичну активність та спорт.
 
 
Біомеханіка спорту
Дисципліна "Біомеханіка спорту" досліджує взаємозв'язок між фізичною активністю та рухами людини з біологічними та механічними процесами. Студенти вивчають принципи біомеханіки, які застосовуються до аналізу спортивних рухів, техніки та травмопрофілактики. Ця дисципліна допомагає студентам розуміти, як фізичні закони впливають на рухи у спорті, і як це знання може бути використане для поліпшення спортивної техніки та результатів. Ця дисципліна є важливою для майбутніх тренерів, інструкторів та спортивних науковців, оскільки допомагає розширити розуміння руху та біології у спортивному контексті, а також сприяє розробці ефективних методів навчання та тренування спортсменів на основі біомеханічних принципів.
 
 
Психологія спорту
Дисципліна "Психологія спорту" вивчає психологічні аспекти спортивної діяльності та їх вплив на спортивну успішність. Студенти отримують знання про психологічні процеси у спорті, такі як мотивація, стрес, концентрація уваги та розвиток психологічних навичок. Вони вивчають, як психологічні фактори впливають на спортивну підготовку, виконання та рішення під час змагань. Ця дисципліна допомагає спортивним фахівцям розуміти психологічні аспекти спорту, розвивати навички роботи зі спортсменами, підвищувати їхню мотивацію та допомагати управляти стресом. Психологія спорту також важлива для покращення ефективності тренувань та досягнення вищих спортивних результатів.
 
 
Основи управління, менеджменту та маркетингу у сфері фізичної культури і спорту
Дисципліна "Основи управління, менеджменту та маркетингу у сфері фізичної культури і спорту" вивчає основні поняття та принципи управління та менеджменту в галузі фізичної культури і спорту, а також основи маркетингу спортивних подій та послуг. Студенти отримують знання про організацію та керування спортивними заходами, командами, спортивними об'єктами та ресурсами.
Ця дисципліна допомагає студентам розуміти, як ефективно управляти спортивними організаціями, розвивати стратегії маркетингу для залучення спонсорів та глядачів, а також вдосконалювати навички управління персоналом. Вона також розглядає важливі аспекти фінансового планування та бюджетування в спортивному менеджменті.
 
 
Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті
Дисципліна "Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті" розглядає методи і підходи до медичного та педагогічного контролю за фізичною активністю та здоров'ям в контексті фізичного виховання і спорту. Студенти вивчають принципи оцінки фізичного розвитку, функціонального стану організму та медичного супроводу спортсменів. Ця дисципліна допомагає студентам розуміти важливість медичного нагляду та оцінки фізичного стану при зайняттях спортом та фізичною активністю, а також визначати безпечність та рекомендації для занять спортом. Вона також розглядає педагогічні підходи до моніторингу та підтримки спортивної діяльності.
 
 
Анатомія людини та спортивна морфологія
Дисципліна "Анатомія людини та спортивна морфологія" вивчає будову та структуру людського тіла, особливо у контексті спортивної діяльності. Студенти отримують знання про скелет, м'язи, органи та системи організму, які важливі для фізичної активності та спорту. Ця дисципліна допомагає студентам розуміти фізичну природу рухів, фізичні обмеження та потенціал спортсменів. Вона також допомагає в аналізі та виборі вправ, тренувань та стратегій, спрямованих на досягнення спортивних результатів.
 
 
Фізіологія людини та рухової активності і спорту
Дисципліна "Фізіологія людини та рухової активності і спорту" вивчає фізіологічні аспекти функціонування організму під час фізичної активності та спортивних навантажень. Студенти отримують знання про роботу серцево-судинної системи, дихальної системи, м'язів та інших систем організму під впливом фізичного навантаження. Ця дисципліна допомагає студентам розуміти фізіологічні відповіді організму на фізичну активність, важливість правильної фізичної підготовки та ведення здорового способу життя. Вона також допомагає в аналізі та визначенні оптимальних тренувальних програм для спортсменів.
 
 
Біохімія м’язової діяльності
Дисципліна "Біохімія м’язової діяльності" вивчає біохімічні процеси, які відбуваються у м'язах під час фізичної активності та спортивних навантажень. Студенти отримують знання про метаболічні шляхи, які забезпечують енергію для м'язової роботи, розклад м'язових білків, а також процеси відновлення та адаптації м'язів до тренувань.
Ця дисципліна допомагає студентам розуміти молекулярні основи фізичної активності та м'язової працездатності. Вона також допомагає в аналізі та оптимізації харчування та тренувальних програм для спортсменів з точки зору біохімічних процесів.
 
 
Навчальна практика (пропедевтична)
Навчальна практика (пропедевтична) для фахівців фізичної культури і спорту - це практична частина навчального процесу, яка спрямована на введення студентів у практичну діяльність у галузі фізичної культури та спорту під наглядом викладачів і професіоналів. Ця практика включає в себе засвоєння основних понять, методів та навичок, які студентам потрібно буде використовувати під час їх майбутньої професійної діяльності.
Під час пропедевтичної навчальної практики студенти отримують уявлення та досвід про викладання фізичних вправ, проведення тренувань, організації спортивних подій та залучення до фізичної активності різних груп населення. Вони також можуть навчитися ефективній взаємодії з учнями або спортсменами та вирішенню педагогічних завдань. Ця практика допомагає студентам отримати практичний досвід та навички, необхідні для успішної роботи у галузі фізичної культури та спорту. Вона також сприяє їхній підготовці до подальших ступенів навчання та розвитку професійної кар'єри в цій галузі.
 
 
Навчальна практика (тренерська)
Навчальна практика (тренерська) для фахівців фізичної культури і спорту - це обов'язкова частина навчання, яка дозволяє студентам отримати практичний досвід та навички в ролі тренера або інструктора в галузі фізичної культури та спорту. Під час цієї практики студенти працюють під керівництвом досвідчених тренерів та отримують можливість застосовувати теоретичні знання в практичних ситуаціях. Під час тренерської навчальної практики студенти можуть брати участь у підготовці спортсменів, викладанні тренувальних програм, аналізі техніки та тактики, організації тренувань та веденні спортивних змагань. Вони також навчаються взаємодії зі спортсменами, мотивації та психологічній підтримці. Ця практика допомагає студентам отримати цінний досвід роботи у спортивній галузі та підготувати їх до кар'єри в якості тренерів, інструкторів або спеціалістів у галузі фізичної культури та спорту. Вона також сприяє розвитку педагогічних та тренерських навичок, необхідних для успішної роботи в цій галузі.
 
 
Виробнича практика (професійно-орієнтована)
Виробнича практика (професійно-орієнтована) для фахівців фізичної культури і спорту - це практична частина навчання, спрямована на набуття студентами практичного досвіду та навичок в роботі в галузі фізичної культури і спорту. Вона проводиться в професійному середовищі під керівництвом викладачів та професіоналів у цій галузі.
Під час виробничої практики студенти можуть працювати в спортивних організаціях, фітнес-центрах, школах, спортивних клубах або інших установах, пов'язаних з фізичною активністю та спортом. Вони мають можливість застосовувати свої знання та навички в практичних ситуаціях, спілкуватися з клієнтами або спортсменами, організовувати тренування та події, проводити оцінку фізичної активності.
Ця практика допомагає студентам підготуватися до роботи в професійній сфері фізичної культури і спорту, розвинути практичні навички та отримати реальний досвід, який може бути важливим для їхньої подальшої кар'єри. Вона також дозволяє студентам зрозуміти, як теоретичні знання застосовуються в реальному професійному середовищі.
 
 
Виробнича практика (за профілем майбутньої професії)
Виробнича практика за профілем майбутньої професії для фахівців фізичної культури і спорту - це практична частина навчання, спрямована на набуття студентами спеціалізованого досвіду та навичок, які їм знадобляться в їхній майбутній професійній діяльності в галузі фізичної культури і спорту.
Під час цієї практики студенти працюють в конкретних спортивних організаціях, клубах, школах, фітнес-центрах або інших відомствах, де вони мають можливість використовувати свої знання та навички в практичних умовах. Вони можуть проводити тренування, організовувати спортивні заходи, спілкуватися з клієнтами, а також виконувати інші завдання, пов'язані з їхньою майбутньою професією.
Ця практика допомагає студентам розвинути спеціалізовані навички та отримати практичний досвід, який дозволить їм підготуватися до роботи в обраній сфері фізичної культури і спорту. Вона також сприяє встановленню контактів у галузі та може бути корисною для подальшого зайняття професійною кар'єрою в цій області.
 
 
 
Вибіркові компоненти ОПП

Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 1) 

Теорія і методика оздоровчої фізичної культури
Дисципліна "Теорія і методика оздоровчої фізичної культури" вивчає теоретичні та практичні аспекти фізичних вправ та методів, спрямованих на покращення здоров'я та фізичного самопочуття людей. Студенти отримують знання про фізіологічні та психологічні аспекти оздоровчої фізичної активності, а також вивчають методи планування та проведення фізичних занять для різних груп населення. Ця дисципліна допомагає студентам розуміти важливість фізичної активності для підтримання та відновлення здоров'я, а також розробляти індивідуальні програми оздоровлення для різних категорій людей, включаючи дітей, дорослих та літніх людей.
 
 
Теорія і методика фізичного виховання різних груп населення
Дисципліна "Теорія і методика фізичного виховання різних груп населення" вивчає теоретичні та методичні аспекти фізичного виховання для різних категорій людей, включаючи дітей, дорослих, літніх людей, осіб з обмеженими можливостями тощо. Студенти отримують знання про підходи, методи та програми фізичної активності, які враховують особливості та потреби різних груп населення. Ця дисципліна допомагає студентам розуміти важливість індивідуального підходу до фізичного виховання, а також вивчає методи психолого-педагогічної роботи з різними категоріями учнів або клієнтів. Вона сприяє розвитку навичок планування та проведення занять, які відповідають потребам та цілям кожної групи населення.
 
Практикум з кінного спорту
Дисципліна "Практикум з кінного спорту" є практичним курсом, де студенти отримують навички та досвід у різних аспектах кінного спорту. Під час практикуму вони вивчають основи верхової їзди, догляду за конями, тренування спортивних коней та участь у складних вправах. Ця дисципліна спрямована на підготовку студентів до роботи у сфері кінного спорту, включаючи тренування, верхову їзду та організацію спортивних заходів з участю коней. Вона допомагає розвинути навички керування конем, підвищити рівень професійної компетентності та зрозуміти основи безпеки та догляду за тваринами.
 
 
Практикум з настільного тенісу
Дисципліна "Практикум з настільного тенісу" - це практичний курс, де студенти вивчають та вдосконалюють навички гри в настільний теніс. Під час практикуму вони навчаються правильній техніці ведення гри, розвивають координацію та реакцію, вдосконалюють стратегічні та тактичні аспекти гри.
Ця дисципліна спрямована на підготовку студентів до роботи як тренерів та інструкторів з настільного тенісу, а також до участі в спортивних змаганнях. Вона допомагає розвинути навички ведення тренувань, аналізу гри та підготовки спортсменів до змагань в цьому виді спорту.
 
 
Здоров’язбережувальні технології
Дисципліна "Здоров'язбережувальні технології" вивчає методи та підходи до збереження та покращення здоров'я людей через застосування спеціалізованих технологій. Студенти отримують знання про важливість правильного харчування, фізичної активності, профілактики захворювань та інших аспектів здорового способу життя. Ця дисципліна спрямована на підготовку студентів до роботи в галузі здоров'я та фітнесу, включаючи роботу як консультантів, тренерів чи фахівців з питань здоров'я. Вона допомагає розвинути навички просвітницької та консультаційної роботи з клієнтами щодо збереження та поліпшення їхнього фізичного та психологічного стану.
 
 
Біосоціальні технології впливу на людину
Дисципліна "Біосоціальні технології впливу на людину для фахівців фізичної культури і спорту" розглядає взаємодію між біологічними та соціокультурними аспектами впливу на здоров'я і фізичний розвиток людини. Студенти вивчають методи та стратегії для забезпечення оптимального фізичного стану та психологічного благополуччя, враховуючи як біологічні, так і соціокультурні фактори. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців фізичної культури та спорту, які мають розуміти важливість взаємодії фізичного розвитку з соціальними та культурними чинниками. Вона допомагає студентам розвинути навички аналізу впливу соціокультурного середовища на фізичну активність та здоров'я людини, а також визначити оптимальні стратегії для покращення здоров'я та фізичного розвитку у різних соціокультурних контекстах.
 
 
Носимі технології в спорті та фітнесі
Дисципліна "Носимі технології в спорті та фітнесі" вивчає застосування сучасних носимих технологій, таких як фітнес-трекери, смарт-годинники і сенсори, для вимірювання та аналізу фізичної активності та покращення спортивної продуктивності. Студенти отримують знання про функції цих пристроїв, методи обробки даних та їх застосування у тренувальному процесі та моніторингу здоров'я. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців у галузі фізичної культури та спорту, які можуть використовувати сучасні технології для покращення тренувань та результатів спортсменів, а також для сприяння збереженню та покращенню здоров'я спортивних клієнтів. Дисципліна допомагає розвинути навички використання технологій в спортивному середовищі та оптимізації тренувальних процесів.
 
 
Управління підготовкою юних спортсменів
Дисципліна "Управління підготовкою юних спортсменів" розглядає стратегії та методи керування підготовкою молодих спортсменів у різних видах та загально-фізичних програмах. Студенти вивчають принципи розвитку спортивних талантів, планування тренувальних процесів, психологічну підтримку та інші аспекти керування підготовкою юних спортсменів. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців у галузі фізичної культури та тренерської діяльності з юними спортсменами. Вона допомагає студентам розуміти, як планувати та керувати тренувальними процесами, враховуючи вікові та індивідуальні особливості спортсменів, та забезпечувати їхній успішний розвиток у спорті.
 
 
Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 2)

Практикум зі спортивної аеробіки
Дисципліна "Практикум зі спортивної аеробіки" - це практичний курс, де студенти навчаються і вдосконалюють навички спортивної аеробіки. Під час практикуму вони вивчають різноманітні аеробні вправи, рухи та комбінації, які сприяють покращенню фізичної форми, координації та гнучкості. Ця дисципліна спрямована на підготовку студентів до роботи в галузі фітнесу, тренування та проведення групових занять з аеробіки. Вона допомагає розвинути навички планування та проведення аеробних тренувань, а також розуміння основних принципів та технік безпеки в цьому виді фізичної активності.
 
 
Практикум з черлідингу
Дисципліна "Практикум з черлідингу" є практичним курсом, де студенти навчаються та вдосконалюють навички в галузі черлідингу, включаючи акробатичні вправи, танці та виконання різних рухливих елементів. Під час практикуму вони також навчаються координації та командній роботі, які є ключовими аспектами черлідингового виступу. Ця дисципліна спрямована на підготовку студентів до роботи в галузі черлідингу, включаючи інструктури, тренерів та учасників черлідингових команд. Вона допомагає розвинути навички ведення тренувань, організації виступів та роботи з командами черлідингу, а також сприяє підвищенню фізичної форми та виконавських здібностей студентів.
 
 
Практикум із зимових видів спорту
Дисципліна "Практикум із зимових видів спорту" - це практичний курс, де студенти навчаються та вдосконалюють навички в зимових видів спорту, таких як лижі, ковзання, біатлон, санчата тощо. Під час практикуму вони вивчають техніку, безпеку та стратегії виконання спортивних вправ та дисциплін в зимовому середовищі. Ця дисципліна спрямована на підготовку студентів до роботи в галузі спорту, тренування та інструктаж у зимових видів спорту. Вона допомагає розвинути навички навчання, тренування та ведення спортивних заходів в зимовому середовищі, а також зрозуміти особливості підготовки спортсменів для змагань у цих видових дисциплінах.
 
 
Діловий протокол та етика спілкування тренера
Дисципліна "Діловий протокол та етика спілкування тренера" вивчає правила та норми етикету та ділового спілкування, які є важливими для тренера в спортивному середовищі. Студенти отримують знання про коректне та професійне спілкування зі спортсменами, тренерським штабом та іншими учасниками тренувань та змагань. Ця дисципліна спрямована на підготовку тренерів та фахівців у галузі фізичної культури і спорту до ефективного міжособистісного спілкування та встановлення професійних відносин. Вона допомагає студентам розуміти важливість етики та протоколу у спортивному середовищі та розвивати навички спілкування, які сприяють підвищенню спортивного результату та підтриманню позитивного тренерського клімату.
 
Основи спортивної анімації
Дисципліна "Основи спортивної анімації" вивчає методи та стратегії для організації та проведення спортивних заходів, які включають елементи розваги, руху та активності. Студенти отримують знання про різноманітні види спортивної анімації, які можуть бути використані для заохочення фізичної активності та розваг у спортивному середовищі. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців, які планують працювати у галузі спортивної анімації, включаючи роботу на спортивних заходах, фітнес-рекреаційних програмах та спортивних таборах. Вона допомагає розвинути навички планування та виконання різних спортивних заходів та створення позитивного та захоплюючого середовища для учасників.
 
 
Організація тренувань в онлайн-форматі
Дисципліна "Організація тренувань в онлайн-форматі" вивчає методи та підходи до проведення тренувань та навчання у віртуальному середовищі. Студенти отримують знання про використання інтернет-технологій, відеоконференції та інші онлайн-інструменти для організації та проведення тренувань, комунікації зі спортсменами та навчання навичок дистанційного тренування. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців у галузі спорту та фізичної культури до адаптації тренувальних процесів до онлайн-середовища, яке стало актуальним у сучасному світі. Вона допомагає розвинути навички організації та проведення ефективних тренувань та навчання в дистанційному режимі, забезпечуючи якість та продуктивність навчання спортсменів.
 
 
Основи персонального тренінгу
Дисципліна "Основи персонального тренінгу" вивчає принципи та методи індивідуального підходу до тренувань та фізичної підготовки. Студенти отримують знання про оцінку потреб та можливостей клієнтів, розробку персональних тренувальних програм та методи взаємодії зі спортсменами в один на один форматі. Ця дисципліна спрямована на підготовку тренерів та фітнес-інструкторів, які працюють з клієнтами із різними потребами та цілями у галузі фізичної підготовки. Вона допомагає розвинути навички адаптації тренувальних програм до індивідуальних особливостей та досягнення найкращих результатів для кожного клієнта.
 
 
Сучасні фітнес технології
Дисципліна "Сучасні фітнес технології" вивчає використання інноваційних технологій у фітнес-індустрії, включаючи віртуальну реальність, мобільні додатки, біометричні пристрої та інші технології для покращення тренувань та спортивної активності. Студенти отримують знання про використання цих технологій для підвищення ефективності та зацікавленості у фітнесі. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців у сфері фітнесу та спорту, які можуть впроваджувати інноваційні рішення для поліпшення тренувань та сприяння здоровому способу життя клієнтів. Вона допомагає розвинути навички використання сучасних фітнес-технологій для покращення тренувальних процесів та надання більшої вартості клієнтам у фітнес-індустрії.
 
 
Спортивні споруди та тренажерне обладнання
Дисципліна "Спортивні споруди та тренажерне обладнання" вивчає проектування, будівництво та управління спортивними спорудами та обладнанням. Студенти отримують знання про структуру та функціональність спортивних комплексів, а також вибір та обслуговування тренажерів та обладнання для фізичної підготовки. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців у галузі спортивного менеджменту та фізичної культури для роботи зі спортивними спорудами та обладнанням. Вона допомагає розвинути навички проектування та управління спортивними об'єктами, а також розуміння важливості безпеки та зручності для спортсменів та користувачів.
 
 
Основи викладання сучасних видів спорту
Дисципліна "Основи викладання сучасних видів спорту" вивчає методи та підходи до викладання сучасних видів спорту, які можуть включати такі дисципліни, як скейтбординг, BMX, паркур, екстремальні види спорту тощо. Студенти отримують знання про безпеку, техніку та педагогічні аспекти викладання цих видів спорту. Ця дисципліна спрямована на підготовку тренерів та інструкторів, які планують працювати в галузі екстремальних та сучасних видів спорту. Вона допомагає розвинути навички викладання та тренування спортсменів в цих видових дисциплінах, а також розуміння особливостей та вимог безпеки при зайняттях цими видами спорту.
 
 
Економіка спорту
Дисципліна "Економіка спорту" вивчає економічні аспекти спортивної індустрії та управління спортивними організаціями. Студенти отримують знання про фінансовий аспект спорту, маркетинг та спонсорство, економічні аспекти проведення спортивних заходів та розвитку спортивних галузей.
Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців у галузі спортивного менеджменту, спортивного маркетингу та управління. Вона допомагає розвинути навички аналізу економічних процесів у спорті та прийняття раціональних управлінських рішень, сприяючи сталому розвитку спортивної галузі.
 
 
Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 3)
 
Організація та методика масової фізкультури і спорту
Дисципліна "Організація та методика масової фізкультури і спорту" вивчає принципи та методи планування, організації та проведення фізичних занять, спортивних заходів та рекреаційних програм для широкого кола населення. Студенти отримують знання про педагогічні підходи та методи навчання, які сприяють популяризації фізичної активності та здорового способу життя серед населення. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців, які планують працювати в сфері фізичної культури, рекреації та спорту з різними групами населення. Вона допомагає розвинути навички організації та проведення масових фізичних занять, а також сприяє популяризації фізичної активності та збереженню здоров'я у суспільстві.
 
 
Теорія і методика фітнес-тренування
Дисципліна "Теорія і методика фітнес-тренування" вивчає теоретичні основи та практичні аспекти фітнес-тренувань, включаючи розробку та впровадження тренувальних програм для покращення фізичної форми, здоров'я та ефективності учасників. Студенти отримують знання про різні види фітнесу, методи тренувань та безпеку в процесі фітнес-занять. Ця дисципліна спрямована на підготовку інструкторів та тренерів фітнесу, які працюють з різними групами клієнтів у фітнес-центрах та студіях. Вона допомагає розвинути навички проєктування та проведення тренувань, а також розуміння принципів та підходів до досягнення позитивних результатів у фітнес-індустрії.
 
 
Основи правового забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту
Дисципліна "Основи правового забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту" розглядає правові аспекти та законодавство, що регулює сферу фізичної культури і спорту. Студенти отримують знання про правові норми, права та обов'язки учасників спортивної діяльності, правові аспекти управління спортивними організаціями та інші аспекти юридичної сторони спорту. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців, які планують працювати в галузі спортивного менеджменту, правознавства, спортивного права та управління. Вона допомагає розуміти правові аспекти, які впливають на функціонування спортивних організацій та забезпечують додержання прав та обов'язків учасників спорту.
 
 
Основи вікової та гендерної психології у фізичному вихованні та спорті
Дисципліна "Основи вікової та гендерної психології у фізичному вихованні та спорті" розглядає психологічні аспекти вікових та гендерних особливостей у фізичному вихованні та спорті. Студенти отримують знання про психологічні аспекти взаємодії віку та статі з фізичною активністю, тренуванням та спортивною діяльністю. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців у галузі фізичного виховання та спорту для розуміння важливості адаптації тренувальних підходів та методів до різних вікових та гендерних груп. Вона допомагає розвинути навички роботи з різними категоріями спортсменів та коригування тренувальних програм враховуючи психологічні особливості.
 
 
Високоінтенсивні інтервальні тренування
Дисципліна "Високоінтенсивні інтервальні тренування" досліджує методику та підходи до використання високоінтенсивних інтервальних тренувань для покращення фізичної підготовки та досягнення високих результатів у спорті та фітнесі. Студенти отримують знання про цей ефективний метод тренувань, який включає короткі, інтенсивні фази активності та періоди відпочинку. Ця дисципліна спрямована на підготовку інструкторів та тренерів у фітнес-індустрії та спорті, які прагнуть використовувати інноваційні методи тренувань. Вона допомагає розвинути навички планування та проведення високоінтенсивних інтервальних тренувань, забезпечуючи підвищення фізичної витривалості та відмінну форму клієнтів та спортсменів.
 
 
Практикум з барре
Дисципліна "Практикум з барре" це практичний курс, який досліджує методику та техніки барре, який поєднує в собі елементи балету, пілатесу та фітнесу. Студенти отримують можливість вивчати та вдосконалювати навички викладання цього популярного виду тренувань. Ця дисципліна спрямована на підготовку інструкторів та тренерів, які спеціалізуються на барре. Вона допомагає розвинути навички проведення барре-занять, включаючи розуміння технічних аспектів, музикальний супровід та взаємодію зі слухачами, сприяючи поліпшенню фізичної форми та гнучкості учасників.
 
 
Практикум з бадмінтону
Дисципліна "Практикум з бадмінтону" є практичним курсом, спрямованим на вивчення та покращення навичок гри в бадмінтон. Студенти отримують можливість навчитися техніці ударів, правилам гри, тактиці та стратегії в бадмінтоні. Ця дисципліна спрямована на підготовку спортивних інструкторів, тренерів та фізкультурних працівників, які планують вести тренування та організовувати змагання в бадмінтоні. Вона допомагає розвинути навички викладання та гри в бадмінтон, сприяючи популяризації цього виду спорту та покращенню фізичної активності серед учасників.
 
 
Практикум з мініфутболу
Дисципліна "Практикум з мініфутболу" є практичним курсом, спрямованим на вивчення та покращення навичок гри в мініфутбол. Студенти отримують можливість покращити техніку ударів, навички гри в команді, тактичний розуміння гри та стратегію у мініфутболі. Ця дисципліна спрямована на підготовку тренерів та інструкторів, які працюють з командами та гравцями у мініфутболі. Вона допомагає розвинути навички тренування та викладання мініфутболу, сприяючи популяризації цього виду спорту та покращенню ігрової майстерності учасників.
 
Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 4)

 
Спортивна медицина
Дисципліна "Спортивна медицина" досліджує аспекти медичного обслуговування та догляду за спортсменами. Студенти отримують знання про профілактику, діагностику та лікування спортивних травм, оптимізацію фізичної підготовки та здоров'я спортсменів, а також правила та рекомендації щодо безпеки під час занять спортом. Ця дисципліна спрямована на підготовку медичних фахівців та тренерів, які працюють у сфері спортивної медицини та медичної підтримки спортсменів. Вона допомагає розуміти особливості медичного обслуговування спортсменів, забезпечує їхнє здоров'я та допомагає уникнути травм та негативних наслідків фізичних навантажень.
 
 
Засоби відновлення спортивної працездатності
Дисципліна "Засоби відновлення спортивної працездатності" вивчає методи та засоби відновлення фізичної та психологічної готовності спортсменів після навантажень та травм. Студенти отримують знання про різноманітні техніки та підходи до відновлення, включаючи фізичні вправи, масаж, фізіотерапію, психологічні методи та дієту. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців, які працюють у галузі спортивного обслуговування та тренування. Вона допомагає розуміти важливість правильного відновлення для збереження та покращення спортивної працездатності спортсменів, а також допомагає підвищити їхню тривалість та ефективність у спорті.
 
 
Практикум загального та спортивного массажу
Дисципліна "Практикум загального та спортивного масажу" є практичним курсом, спрямованим на навчання та покращення навичок масажу для загального здоров'я та спортивних цілей. Студенти отримують практичний досвід в масажних техніках, які використовуються для полегшення напруги м'язів, покращення кровообігу та сприяння відновленню після фізичних навантажень. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців з фізичної культури і спорту, які володітимуть навиками масажу загального та спортивного спрямування. Вона допомагає розвинути навички виконання різних видів масажу, забезпечуючи покращення фізичного стану та здоров'я клієнтів, включаючи спортсменів.
 
 
Гігієнічний супровід у сфері фізичної культури і спорту
Дисципліна "Гігієнічний супровід у сфері фізичної культури і спорту" розглядає аспекти збереження та підтримки здоров'я учасників фізичної активності та спорту. Студенти отримують знання про гігієнічні норми та принципи здорового способу життя, включаючи правильне харчування, гідратацію, сон, гігієну та профілактику травм. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців, які працюють в галузі фізичної культури та спорту, з метою забезпечення здорового та безпечного фізичного навантаження. Вона допомагає розуміти важливість дотримання гігієнічних норм та принципів для підтримки оптимального фізичного та психічного стану учасників фізичної активності та спорту.
 
 
Фармакологічний супровід у сфері фізичної культури і спорту
Дисципліна "Фармакологічний супровід у сфері фізичної культури і спорту" розглядає використання лікарських засобів та дієтичних добавок для підтримки фізичної активності та досягнення спортивних цілей. Студенти отримують знання про фармакологічні аспекти використання препаратів та добавок, а також їх вплив на організм спортсменів. Ця дисципліна спрямована на підготовку спеціалістів, які працюють у галузі спорту та фізичної культури та мають відповідальність за дотримання етичних та безпечних практик у використанні фармакологічних засобів та добавок. Вона допомагає розуміти ризики та переваги використання певних препаратів та добавок, забезпечуючи безпеку та ефективність у сфері фізичної культури та спорту.
 
 
Основи раціонального харчування в системі спортивної підготовки та рухової активності людини
Дисципліна "Основи раціонального харчування в системі спортивної підготовки та рухової активності людини" розглядає важливість збалансованого та правильного харчування для підтримки фізичної активності та досягнення спортивних результатів. Студенти отримують знання про необхідність правильного харчування в залежності від виду спорту, інтенсивності тренувань та інших факторів.
Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців з харчування, дієтологів та тренерів, які працюють у сфері спорту та фізичної активності. Вона допомагає розуміти важливість правильного харчування для оптимізації фізичної підготовки та забезпечення ефективності тренувань та спортивних змагань.
 
 
Основи велнес-коучингу
Дисципліна "Основи велнес-коучингу для фахівців фізичної культури і спорту" надає студентам знання та практичні навички у галузі коучингу для покращення фізичного та психологічного стану клієнтів у сфері фізичної культури та спорту. Студенти вивчають психологічні підходи, мотивацію та техніки, спрямовані на покращення здоров'я та досягнення фітнес-цілей клієнтів. Ця дисципліна спрямована на підготовку фахівців фізичної культури та спорту, які бажають розширити свій арсенал інструментів для підтримки та мотивації клієнтів. Вона допомагає розвинути навички велнес-коучингу та сприяє покращенню фізичного та психологічного стану клієнтів, сприяючи досягненню їхніх цілей в сфері фізичної активності та спорту.
 
Критичне мислення
Дисципліна "Критичне мислення" вивчає важливі навички аналізу та оцінки інформації, що дозволяє студентам розвивати здатність розуміти, критично відноситися та аналізувати різні аспекти знань та ситуацій. Вона сприяє розвитку аналітичних та рефлексивних навичок, а також покращує здатність до критичної оцінки доказів та аргументів.
Ця дисципліна має загальний характер і застосовується в різних галузях знань, включаючи фізичну культуру і спорт. Вона сприяє формуванню раціонального та обґрунтованого підходу до прийняття рішень, а також допомагає студентам розвивати навички критичного мислення, які можуть бути корисними у багатьох аспектах їхнього життя та професійної діяльності.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook