Науковий гурток "Інноваційні підходи досліджень у сфері фізичної культури і спорту"

Науковий гурток "Інноваційні підходи досліджень у сфері фізичної культури і спорту" кафедри фізичного виховання є добровільним об'єднанням студентів, утвореним з метою розвитку науково-дослідної діяльності.

  

 Керівник гуртка: доктор філософії PhD 

 Мирошніченко Віталій Олександрович 

 

Староста наукового гуртка:

Авраменко Андрій Сергійович

Гурток створений на підставі рішення загальних зборів студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» та підтверджується наказом ректора № 675 від 29 вересня 2022 року. 

Положення про діяльність гуртка "Інноваційні підходи досліджень у сфері фізичної культури і спорту"

Основними цілями роботи студентського наукового гуртка є:

- сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів у галузі фізичної культури і спорту;

- формування в студентів інтересу і потреби до наукової творчості;
- створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності.

Основні завдання студентського наукового гуртка:
- розвиток творчого наукового мислення, аналітичних здібностей, підвищення внутрішньої організованості, поглиблення і закріплення отриманих у процесі навчання знань у галузі фізичної культури та спорту;
- допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;
обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентського наукового гуртка;
- апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових заходах та їх публікація у наукових виданнях;
сприяння участі студентів у міжнародних проектах;
виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.
Члени наукового гуртка "Інноваційні підходи досліджень у сфері фізичної культури і спорту

План роботи на 2023-24 навчальний рік

Звіти роботи студентського наукового гуртка:

Звіт про роботу науково гуртка за 2021-22 навчальний рік;

- Звіт про роботу науково гуртка за 2022-23 навчальний рік;

 Стратегія розвитку студентського наукового гуртка

Планується збільшення кількості членів гуртка як з числа студентів так і потенційних абітурієнтів, які будуть приймати участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і олімпіад зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», брати участь в  міжнародних тадавай всеукраїнських науково-практичних конференціях, бути задіяними у науково-дослідній роботі кафедри фізичного виховання, напрацювання які будуть зроблені дозволять створити умови розвитку спортивної навчально-наукової лабораторії для досліджень в сфері фізичної культури і спорту. 

 Діяльність членів грутка

"Інноваційні підходи досліджень у сфері фізичної культури і спорту"

Науковий доробок гуртка:

Костенко М.П., Мануков Н.В. «Застосування сучасних педагогічних технологій у підготовці тренера з ігрових видів спорту», ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє. (Запоріжжя, 15 березня 2023 року); 

Кедич Є.О., Мирошніченко В.О., «Сутність фізичної культури особистості», ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє. (Запоріжжя, 15 березня 2023 року);

Шалавінський Є.В., Мирошніченко В.О. «Індивідуальний підхід до учнів на уроках фізичної культури», ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє. (Запоріжжя, 15 березня 2023 року);

Хижняк А.А.,Колосов С.В. "Проблеми фізичного виховання студентської молоді в Україні на сучасному етапі", Міжнародна науково-практична конференція «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України і світу». (Київ, 25 травня 2023 року);

Авраменко А.С., Мирошніченко В.О.,"Робота з батьками щодо забезпечення здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку під час воєнного стану", Міжнародна науково-практична конференція «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України і світу».(Київ, 25 травня 2023 року);

Колосов С.В., Мирошніченко В.О., "Педагогічне спілкування в тренерській діяльності", II Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених « Сучасний оздровчий фітнес як інноваційна форма організації навчального процесу здобувачів вищої освіти» (23-24 листопад 2023 р., м.Запоріжжя);

Присяжний О.А., Мирошніченко В.О., "Нові педагогічні технології навчального процесу в галузі фізичної культури та спорту", II Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених « Сучасний оздровчий фітнес як інноваційна форма організації навчального процесу здобувачів вищої освіти» (23-24 листопад 2023 р., м.Запоріжжя);

Костенко М.П., Головатюк В.В. «Особливості розвитку швидкісно- силових якостей футболістів у навчально-тренувальному процесі», VII Міжнародній науково-практичній конференції “Science, innovations and education: problems and prospects” (Токіо, 9 -11 лютого 2022 р.);

Мирошніченко В.О, Берестяний В.О.«Фітнес-технологія"табата"як важливий засіб збереження здоров'я студентів», Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція«Сучасний оздоровчий фітнес як інноваційна форма організації навчального процесу здобувачів вищої освіти» (Запоріжжя,26-27 жовтня 2022р.);

Шишков П.І., Марчук М.Ю., Хижняк А.А."Особливості прояву професійної деформації тренерів-викладачів на різних етапах професійної кар'єри", III Міжнародна студентська наукова конференція "Результати розвитку наукової думки: 2021"(Вінниця 24 грудня 2021р.); 

Крупко М.А., Кашоїда С.О., Краснов В.П. "ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТОК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ", I Всеукраїнська мультидисциплінарна студентська наукова конференція " Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики";

Прасол А., Костенко М.П., "Особливості розвитку витривалості футболістів навчально-тренувальному процесі", Коршак О., Путров С.Ю., "Принципи раціонального харчування спортсменів з гирьового спорту", Левченко Д., Прима А.В. "Особливості розвитку та становлення фітнесу в Україні", ІІ Міжнародна науково-практична конференція «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMEN» (Madrid, 2-4 травня 2021).

Академічна доброчесність - основа якісної наукової та навчальної діяльності!

Участь в олімпіадах та конкурсах студентських робіт

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" 2022-2023 навчального року

I тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" 2022-2023 навчального року  

Участь у конференціях:

23-24 листопада, 2023р. II Всеукраїнська науково-практична інтернет - конференція "Сучасний оздоровчий фітнес як інноваційна форма організації навчального процесу здобувачів вищої освіти";

25 травня 2023р. Міжнародна науково-практична конференція "Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови:виклик для України та світу";

15 березня, 2023 року III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, " Спорт та фзичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє";

26-27 жовтня, 2022 року відбулась у місті Запоріжжя Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Сучасний оздоровчий фітнес як інноваційна форма організації навчального процесу здобувачів вищої освіти»; 

Proceedings of VII International Scientific and Practical Conferecne Tokyo, Japan 9-11 February 2022;

III Міжнародна студентська наукова конференція "РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ: 2021"

Всеукраїнська мультидисциплінарна студентська наукова конференція « Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики».

 

  

  

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook