Юридичний факультет

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право

Напрями наукових досліджень

     Під час навчання за ОНП 08 «Право» (081 спеціальність «Право») здобувач досліджує право як соціальне явище в межах галузь знань, за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за науковими напрямами:

     Теорія та філософія права; порівняльне правознавство; історія права та держави

     Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

     Адміністративне право і процес; фінансове право

     Інформаційне право; право інтелектуальної власності.

     Вивчення права та його джерел випливає з Місії НУБіП України та ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. Теоретичний зміст предметної області складає формування знань про основи поведінки індивідів і соціальних груп, зокрема, тих, що проживають в сільській місцевості; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності та принципи, екологічні стандарти та природозбереження а також природу і зміст правових інститутів галузей права, що визначені приорітетними для Університету; етичні стандарти природокористування, тощо.

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) 

IІ. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

IІІ. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 081 "ПРАВО" 


IV. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

V. ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 

VI. РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН

VIІ. РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

VIІІ.ПАМ'ЯТКА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

IХ.ПРЕЗЕНТАЦІЯ "НОВІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ"

Х.ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ
ХІ. КАФЕДРИ 

-  теорії та історії держави і права 

- аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука

- адміністративного та фінансового права

- цивільного та господарського права

- міжнародного права та порівняльного правознавства

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook