Юридичний факультет

історія

     Історія юридичного факультету сягає своїм корінням 50-х рр. ХХ ст., коли група вчених-правників працювала у складі кафедри економіки Української сільськогосподарської академії. Проголошення незалежності України у 1991 р. розпочало епоху економічних і правових реформ. На порядок денний були висунені актуальні потреби села та аграрного виробництва, що об’єктивно зумовило використання правової складової у їх вирішенні та розширенні переліку правових дисциплін, які викладалися у виші. Це, своєю чергою, зумовило створення у 1991 р. на факультеті аграрного менеджменту самостійної кафедри аграрного права, яка у 2000 р. була перейменована на кафедру правознавства. Професорсько-викладацький колектив кафедри почав активно викладати правові дисципліни на усіх факультетах університету. Свої знання студентам-юристам передавали видатні вчені-правознавці: академіки Академії правових наук України В. З. Янчук, О. А. Підопригора, В. І. Семчик; кандидати юридичних наук, доценти А. К. Крикунов, О. В. Майданик, І. М. Миронець; ст. викл.  В. І. Мальований.

 

          Глобалізація та євроінтеграція,  проведення земельної реформи у державі зумовили кардинальні зміни в економіці аграрного сектору на початку ХХІ ст. і окреслили нові вектори їх правового забезпечення, а також спричинили необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців для їх правового обслуговування. Зусиллями тогочасного керівництва та видатного вченого-правознавця, фундатора науки аграрного права в Україні, заслуженого діяча науки і техніки України, почесного професора Національного аграрного університету, академіка Академії правових наук України, д.ю.н., проф. В. З. Янчука, згідно з Наказом ректора Національного аграрного університету від 5 вересня 2001 р. № 358, був створений юридичний факультет НАУ.

 

 

     Першим деканом юридичного факультету призначено В. М. Єрмоленка, який спрямував головні зусилля на формування і забезпечення навчальних програм, кадрове наповнення трьох новостворених кафедр.

     З 2003 по 2010 р. факультет очолював к.ю.н., а нині — д.ю.н., проф., заслужений юрист України В. І. Курило. Під його керівництвом на новий якісний рівень було виведено наукову роботу (започатковано і введено до переліку фахових видань з юридичних наук «Науковий вісник НУБіП України. Серія: «Право», відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій), значно активізовано навчально-методичну (ліцензовано та акредитовано спеціальність «Правознавство» за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр») та культурно-виховну діяльність, сформовано стабільний висококваліфікований кадровий склад кафедр факультету, що стало головною передумовою належної підготовки фахівців-правознавців.

     З 2010 р. юридичний факультет очолює к.ю.н., проф. О. С. Яра. Вона ініціювала та реалізувала збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців ОС «магістр», розширення тематики магістерських програм і спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка наукових кадрів, створення Ради роботодавців та заснування двох кафедр  (спільно з директором ННІ земельних ресурсів та правознавства, проф. В. І. Курилом). Заступником декана з 2010 р. працює к.ю.н., доц. О. А. Улютіна.

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook