Кафедра фізичного виховання

Наукова та інноваційна діяльність

        Студентські роки є найбільш сприятливими для становлення особистості і систематичні заняття фізичними вправами повинні забезпечити якісну базову фізичну підготовку і оволодіння навичками, потрібними для зміцнення здоров’я, здорового способу життя, активної праці та служби у лавах Української армії. Зважуючи на те, що на сьогодні в закладах вищої освіти України основними організаційно-педагогічним принципом фізичного виховання є диференційоване використання засобів фізичної культури в залежності від віку, стану здоров’я, ступеня фізичного розвитку, рівня фізичної підготовленості студентів, ми обрали собі тему дослідження, завданням якого було вивчити стан розвитку фізичних якостей студентів І-ІІ курсів НУБіП України відповідно до вимог Державних тестів і нормативів оцінки фізичного підготовленості населення України.

При проведенні дослідження ми керувалися Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної  підготовленості населення України» від 9.12.2015 р. № 1045.

В дослідженні прийняли участь 2018 студентів ( чоловіки – 1191, жінки – 827) І, ІІ курсів.

Мотиваційний рівень при виконанні тестів був досить високий, оскільки їх показники впливали на атестацію студентів.

Дослідження засвідчують, що в умовах змагальної діяльності були показані результати, які цілком відповідали рівню фізичної підготовки студентів на час їх тестування.

Таблиця. Рівень фізичної підготовленості студентів І-ІІ курсів НУБіП України 

 

Нормативні бали , %

 

5

4

3

2

1

С т а т ь

Ч

Ж

Ч

Ж

Ч

Ж

Ч

Ж

Ч

Ч

Рівномірний біг 3000 м (хв.)

19,8

12,3

34,5

38,7

20,9

14,6

15,2

12,2

9,6

21,2

Підтягування на перекладині

10,1

6,6

35,6

46,6

23,6

33,7

23,0

9,7

7,7

3,4

Біг на 100 м

13,3

12,9

33,8

33,4

26,2

26,5

16,8

20,1

9,9

6,8

Човниковий біг

9 х 4 м

19,0

3,4

33,6

59,9

26,2

26,4

16,7

6,6

7,7

3,7

Нахил тулубу вперед з положення сидячи

15,3

5,8

40,3

49,3

19,2

28,7

14,4

9,1

10,8

7,1

Отримані показники тестування засвідчують, що студентки не виконали нормативних вимог: з витривалості – 76%; (відповідно чоловіки 36,6%); з силових вправ – 70% (чоловіки з цим тестом справилися досить успішно – на 5 і на 4 – 83,3%). У швидкісно-силовій вправі (стрибки у довжину з місця) тільки 13,4%  студенток отримали позитивний бали; серед чоловіків 43,3%. У тестування на спритність (“човниковий біг” 4х9), де проявляються  комплексні здібності людини ( стартове прискорення, гальмування, уважність, та інші), 80% жінок не виконали вимог; серед чоловіків 59%. З вправою на швидкість відчували труднощі 59,9% жінок і 35,7% чоловіків.

Висновок. Тестування фізичної підготовленості населення України, безсумнівно, дозволяє отримати інформацію для розробки  змісту і критеріїв відповідної підготовки молоді різних типів груп, але, виходячи з нашого дослідження, державні тести, на наш погляд, не сприяють розвитку фізкультурного руху в Україні.

Мабуть, ті студенти, які брали учать у тестуванні на спритність і на витривалість, отримавши «2», не виявляли більш бажання знову прийти на стадіон, спортивний майданчик або у спортивну залу.

Для визначення параметрів державних тестів на їх рівнях необхідно детальніше дослідити фізичні здібності у всіх вікових групах, ввести соматометричні критерії.

 

Наукові статті у фахових виконаннях

 • Арефьєв В.Г., Краснов В.П., Костенко М.П. Стан і перспективи розвитку вищої освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури” / «Фізична культура і спорт» збірник наукових праць / за ред. О.В. Тимошенко – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018 – Випуск 4 (98)18. -с 9-12.
 • Грибан Г.П., Краснов В.П., Опанасюк Ф.Г. Фізичне виховання у здоровому способі життя сучасної студентської молоді . Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури” / «Фізична культура і спорт» збірник наукових праць / за ред. О.В. Тимошенко – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018 – Випуск 4 (98)18. -с .43-46.
 • Наско М.О., Архипов О.А., Краснов В.П. Основні фактори мотивацій молоді до фізичного самовдосконалення. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 “Науково педагогічні проблеми фізичної культури”/»Фізична культура і спорт» зб. наук. праць / за ред. О.В. Тимошенко – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018 – Вип. 3к (97/18 – с. 369-373).
 • Хотенцева Е.В. Особливості впливу середовища інформації на здоровий спосіб життя серед студентської молоді. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова , Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми  фізичної культури” / «Фізична культура і спорт» зб. наук. праць / за ред. О.В. Тимошенко – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018 – Вип. 3 (97/18 – с. 116).
 • Євтушенко І.М., Анісімов В.В., Помещикова І.П., Кудімова О.В. Стан оперативного мислення баскетболістів. Науковий журнал «Спортивні ігри» № 1 (7). Том.ІІ: збірник статей ХІУ міжнародної наукової конференції 9-10 лютого 2018 р. – Харків, 2018, 5-8 с.
 • Євтушенко І.М., Несен О.О., Ширчєва І.В. Удосконалення технічної підготовленості баскетболістів 10-11 років на базі розвитку координаційних та швидкісно-силових здібностей. Науковий журнал «Спортивні ігри» № 1(7) – Харків, 2018, 13-21 с.

 

Статті включені до наукової бази: Google scholar, index Copernicus

 

 • Краснов В.П., Панченко В. Аналіз існуючої системи фізичного виховання студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Педагогіка. Соціальна робота” зб. наукових праць / Ред.кол.: Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. – Ужгород. Вид-во УжНУ “Говерла”, 2018 – Вип.1 (42) Частина І, частина ІІ – с 314- 319.
 • Мірошніченко В.М., Лозовий. М.П., Дубовик Р.Г. Розвиток марафонського бігу на Вінниччині Актуальні наукові досліди в сучасному світі: ХХХІ Міжнар. наук. конф. 26-27 листопада 2017 р. Переяслів -Хмельницький // зб. наук. праць. Переяслів-Хмельницький, 2017 – вип. 11/31/23 с. 56-65

 

Публікації у різних виданнях

 

 • Костенко М.П. Гордєєва С.В. Формування мотивації студентів до фізичного самовдосконалення. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук  про життя. Міжнародна науково-практична конференція м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018р, матеріали конференції. Київ.2018. т.4 с.150-152.
 • Краснов В.П. Фізичне виховання як компонент професійної освіти студентів. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя:  Міжнародний наук.-проект, конференція. м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018р:матеріали конференції – Київ,2018-с.158-160.
 • Отрошко О.В. Оздоровчо-тренувальні заняття студентів спеціальної медичної групи. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародний наук.-проект, конференція. м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018р:матеріали конференції – Київ,2018-с.230-232.
 • Пархоменко В.К. Вербицький С.О. Дубовик Р.Г. Прохніч В.М. Фізичне виховання як засіб підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя:. Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018р:матеріали конференції – Київ,2018- с.234-236

 

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у конференціях:

 

 • IX Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», 22-23 березня 2018 р. м. Київ –доповідь.
 • 1-ша міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні питання вдосконалення системи фізичного виховання і спортивної роботи у вищій школі», 19-20 квітня 2018 м. Ужгород – доповідь.
 • Міжнародна науково-практична конференція: «Цілі  сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя, присвячений 120 річчю національного університету біоресурсів і природокористування України».23-25 травня 2018р. Київ – доповідь.
 • Професор Краснов В.П. був учасником семінару » Сучасні виховні проблеми: виклики та шляхи їх реалізації», який проводив науково-методичний центр «Агроосвіта» МОН України (1-2 березня 2018р. м. Київ).
 • ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку спортивних ігор та єдиноборств у ВНЗ» 9-10 лютого 2018 р. – Харків, - Сертифікат.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook