Вибіркові дисципліни

Студенти Університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

Викладання вибіркових дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники навчально-наукових інститутів (ННІ) і факультетів, назви яких зазначено у переліку вибіркових дисциплін. 

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку 107 вибіркових дисциплін.

Розклад викладання

вибіркових дисциплін для студентів 4 курсу (7 семестр) 2020-2021 навчального року

 

Каталог вибіркових дисциплін

 

п/п

Назва дисципліниАнотація
  ННІ лісового і садово-паркового господарства
 1 Урбоекологіяанотація
 2 Ботанікаанотація
 3 Біологія лісових звірів і птахіванотація
 4 Предметний дизайнанотація
 5 Дизайн середовищаанотація
 6 Гриби лісів Українианотація
 
  ННІ енергетики, автомати та енергозбереження
 7 Енергозбереження та енергоаудитанотація
 8 Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людинианотація
 9 Автоматизація: робототехніка, штучний інтелектанотація
 10 Методи математичної статистики у наукових дослідженняханотація
 11 Smart – електротехнології в біоінженеріїанотація
 12 Біокібернетикаанотація
 
  ННІ неперервної освіти і туризму
 13 Інформаційно-консультаційна діяльність в агробізнесіанотація
 14 Державне управлінняанотація
 15 Організація інноваційного бізнесуанотація
 
  Факультет ветеринарної медицини
 16 Основи ветеринарних знаньанотація
 17 Біобезпека, біозахист та біоетикаанотація
 18 Дієтологія та утримання дрібних домашніх тваринанотація
 19 Контроль безпечності харчових продуктів у ЄСанотація
 
  Юридичний факультет