Вибіркові дисципліни

 

Студенти Університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

Викладання вибіркових дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники навчально-наукових інститутів (ННІ) і факультетів, назви яких зазначено у переліку вибіркових дисциплін. 

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.
 

2024 - 2025 навчальний рік
Вибіркові дисципліни 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ ВЕТЕРИНАРНОГО СПРЯМУВАННЯ   
(з анотаціями)

на 2024-2025 навчальний рік

 

ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

1. Біомедична інженерія в рослинництві і тваринництві

2. Методи математичної статистики у фахових дисциплінах

3. Поновлювальні джерела енергії

4. Робототехніка, штучний інтелект

5. «Розумні» системи для отримання біогазу

6. Техніка високих напруг

7. Основи енергозбереження та енергоменеджменту

8. Резервні джерела електроживлення в побуті

9. Новітні системи акумулювання енергії

10. Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людини

11. Smart-біотехнології в біоінженерії

ННІ лісового і садово-паркового господарства

12. Агролісівництво
13. Дрони для моніторингу довкілля
14. Інтегроване управління ландшафтними пожежами
15. Дизайн і 3-D фрезерування декоративних елементів
16. Дизайн середовища

17. Гриби лісів України
18. Глобальні екологічні загрози та сталий розвиток людства

 

ННІ неперервної освіти і туризму

19. Інноваційний бізнес

20. Лідерство та командотворення

21. Комунікації у діяльності керівника

22. Ресторанні технології та сервіс

23. Діловий етикет

Факультет аграрного менеджменту

 24. Започаткування власної справи

25. Бізнес-аналіз в Excel

26. Грантовий менеджмент

27. Європейська економічна інтеграція

28. Менеджмент і маркетинг в агробізнесі

29. Управління персоналом

30. Диджитал-менеджмент

31. PR та реклама

32. Управління бізнес проектами

33. Логістика

34. Біоекономіка здоров’я

 Агробіологічний факультет

35. Базове рослинництво 

36. Технологія виробництва та експертиза вин

37. Органічне землеробство

38. Ринок насіння сортів і гібридів

39. Субстрати для розсади овочів, квітів і плодових культур

40. Присадибне садівництво та городництво

41. Технологічні ризики використання добрив

42. Агрокліматичні та ґрунтові ризики в агровиробництві

43. Технології заготівлі і консервування рослинних кормів

Факультет ветеринарної медицини

 44. Основи грумінга

45. Кінологія і філінологія з основами першої долікарської ветеринарної допомоги

46. Дієтологія та утримання дрібних домашніх тварин

47. PEST-контроль

48. Ветеринарна нутріціологія

49. Системи гарантування безпечності харчових продуктів  

Гуманітарно-педагогічний факультет

50. Англійська мова (бізнес курс)

51. Лідерологія

52. Іміджелогія

53. Психологія успіху

54. Формула щастя

55. Критичне мислення

56. Спортивний практикум

57. Ефективна соціальна комунікація

58. Ораторське мистецтво

59. Гендерна психологія: теорія і практика

60. Євросоюз і Україна

61. Основи національної безпеки держави

62. Стратегії успішної комунікації

63. Публічна комунікація

64. Основи лікувального масажу

65. Психологія впевненості

66. Філософія психології

67. Психологія маніпулятивних впливів

Економічний факультет

68. Біткоїн і криптовалюти у фінансових технологіях

69. Інтернет-банкінг для бізнесу

70. Основи фінансової грамотності та приватних інвестицій

71. Аналіз ринків

72. Аналітика в MS Excel

73. Лідерство та управління кар’єрою

74. Креативна економіка

75. Економіка агропродуктових вертикалів

76. Глобальні товарні ринки і конкуренція

77. Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом

78. Мистецтво прийняття фінансових рішень

79. Онлайн-бізнес: облік і оподаткування

80. Організація бізнесу

81. Основи оподаткування бізнесу

82. Управління приватними фінансами

83. ФОП – сам собі бухгалтер

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

 84. Хімічний захист рослин

85. Радіобіологія

86. Захист рослин за органічного виробництва

87. Антагоністичні мікроорганізми в захисті рослин

88. Безпека харчування

89. Фітосанітарна безпека

90. Генетично модифіковані рослини

Факультет землевпорядкування

91. Земельні ресурси і земельний кадастр

92. Візуалізація геопросторових даних

93. Основи економіки землекористування

94. Проектування баз геопросторових даних

95. Просторове планування відновлення від наслідків війни

96. Рейдерство у агробізнесі

97. Ризики природокористування у ХХІ столітті

 

Факультет інформаційних технологій

98. Основи програмування

99. Веб та мобільний дизайн

100. Дизайн інтерактивних систем (дизайн мислення)

101. Комп’ютерні мережі та кібербезпека

102. Технологія BlockChain

103. Фінансові технології, біткоїн та ринок криптовалют

104. Статистичний аналіз з Python

105. Веб-аналітика та основи таргетингу

106. Моделювання бізнес-процесів і Process Mining

107. Штучний інтелект для навчання та саморозвитку

Факультет конструювання і дизайну

108. Все для автомобіліста

109. 3D моделювання (для будівельних)      
         3D моделювання (для конструювання)

110. Smart будівлі

111. Технології віртуальної реальності

112. Проектування та конструювання 3D принтера

Механіко-технологічний факультет

113. Машини та обладнання для біотехнологій

114. Прецизійні технології рослинництва

115. Сучасні логістичні інформаційні технології

116. Інтелектуальні машини та обладнання для тваринництва

117. Інтелектуальні системи колісних машин

118. Адаптивні системи машиновикористання у рослинництві

119. Комп’ютерна діагностика тракторів та автомобілів

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

120. Декоративне птахівництво

121. Нутриціологія

122. Практичне бджільництво

123. Основи фермерської аквакультури

124. Конструювання та дизайн декоративних аквасистем

125. У світі тварин

126. Молоко і молочні продукти

127. Сучасне м’ясне скотарство

128. Апімоніторинг

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

129. Основи переробки м’яса

130. Основи переробки риби та морепродуктів

131. Харчові та дієтичні добавки

132. Основи аюрведичного харчування

133. Кухні народів світу

Юридичний факультет

134. Складання звернень до Конституційного Суду України

135. Правові основи трудових і соціальних відносин

136. Основи бізнес-права

137. Правова політологія

138. Організація юридичної служби

139. Медіація у професійній діяльності

140. Право інтелектуальної власності

141. Антикорупційне законодавство

142. Основи військового права

143. Захист трудових прав працівників

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 
(з анотаціями)
на 2024-2025 навчальний рік

 

ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

1. Біотехнічні системи для діагностування і управління фізіологічним станом рослин і тварин.

2. Гіперавтоматизація – майбутнє автоматизації.

3. Енергонезалежність та енергоефективні технології для домогосподарств.

4. Інтелектуальна інженерія в точному землеробстві.

5. Інтернет речей енергоінформаційних систем.

6. Методи математичної статистики у наукових дослідженнях

7. Основи енергетичного бізнесу.

8. Основи енергоощадності і поновлювальні джерела енергії.

9. Технічна експлуатація електроустановок споживачів.

10. Штучний інтелект для оптимальних рішень.  

ННІ лісового і садово-паркового господарства

11. Відновлення лісових ландшафтів.

12. Глобальні кліматичні зміни та низьковуглецевий розвиток.

13. Діагностика хвороб лісу.

14. Лісова сертифікація. 

15. Мисливське господарство та управління дикою природою.

16. Предметний дизайн.

17. Сучасна флористика

 

ННІ неперервної освіти і туризму

18. Державне управління. 

19. Івент-менеджмент.

20. Сільський зелений туризм.

Факультет аграрного менеджменту

21. Державні механізми антикризового управління.

22. Зелена економіка.

23. Інтернет-маркетинг.

24. Міжнародний бізнес.

25. Управління бізнесом.

26. Управління Start-up проєктами.

 

Агробіологічний факультет

27.   Агроценологія. Польові культури.

28.   Диференційне внесення добрив: від відбору зразків ґрунту до побудови карт внесення.

29.   Системи моніторингу у рослинництві.

30.   Інноваційні технології адаптації до змін клімату.

31.   Маркетинг добрив.

32.   Насінництво сільськогосподарських культур

33.   Нішеві культури.

34.   Овочі та фрукти для здорового харчування.

35.   Система якості та фізико-хімічний аналіз біологічно активних речовин.

36.   Система землеробства No-TILL.

37.   Управління родючістю ґрунтів.

38.   Урбаністичне рослинництво.

39.   Ягідництво та виноградарство.

40.   Якість та безпечність продукції рослинництва.

 

Гуманітарно-педагогічний факультет

41.    Бізнес-курс англійської мови (Business english).

42.    Іміджелогія.

43.    Власна справа: створення і запуск власного інтернет-магазину.

44.    Інформаційні операції в сучасних міжнародних відносинах.

45.    Історія світового мистецтва.

46.    Ораторське мистецтво.

47.    Перформанс менеджмент.

48.    Психологія прийняття рішення.

49.    Психологія стосунків.

50.    Психосоматика.

51.    Сommunication for international projects development and leadership (Комунікації для розвитку міжнародних проектів і лідерства).

52.    Особливості кореспонденції з іноземними партнерами.

53.    Психологія управлінської діяльності.

54.    Сучасне мистецтво та дизайн.

55.    Цифрові ресурси в освітньому процесі.

 

Економічний факультет

56.    Все про блокчейн, біткоїн та криптовалюти.

57.    Smart-excel для фінансових аналітиків фондових ринків.

58.    Аналітика з використанням інструментів MS Office.

59.    Ризики малого і великого бізнесу.

60.    Соціальна відповідальність бізнесу.

61.    Формування ланцюгів доданої вартості в АПК.

62.    Аграрна політика.

63.    Міжнародне оподаткування.

64.    Статистичне моделювання та прогнозування.

65.    Майстерність фінансової безпеки.

66.    Циркулярна економіка.

67.    Біржова діяльність.

68.    Організація агробізнесу.

69.    Внутрішній аудит в системі управління бізнесом.

70.    Діджитал облік в управлінні бізнесом.

 

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

71. Агрофармакологія.

72. Клітинні біотехнології та біоінженерія.

73. Міфи та уроки Чорнобиля.

74. Отрути і їх небезпечність для людини.

75. Стратегія реагування при техногенних катастрофах.

 

Факультет землевпорядкування

76. Адміністрування і девелопмент нерухомості.

77. Бізнес-аналіз в ГІС.

78. Глобальні проблеми світу.

79. Застосування дронів та навігаційних технологій в сучасному світі.

80. Земельні ресурси ТГ.

81. Зміни клімату і природокористування.

82. Оцінка землі та нерухомого майна.  

 

Факультет інформаційних технологій

83. Машинне навчання.

84. Прогнозна аналітика з Power BI.

85. Системи штучного інтелекту.

86. Створення ефективних односторінкових сайтів (Landing page).

87. Я і мої гроші.  

 

Факультет конструювання і дизайну

88. Будівництво власного житла.

89. Дизайн-проєкт житла. 

90. Конструювання 3D принтера.

91. Конструювання та програмування мобільної платформи робота.

92. Програмування Arduino.

93. Проєктування та 3Д друк моделей.

94. Професійне самовдосконалення в інженерній діяльності.

95. Управління та логістика сервісних підприємств.


 

Механіко-технологічний факультет

96. Альтернативні палива і відновлювальні джерела енергії.

97. Гідроприводи новітньої сільськогосподарської техніки.

98. Інформаційні технології в логістичній діяльності.

99. Майстерність прийняття інженерних рішень.

100. Проектування інтелектуальних систем у тваринництві.

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

101. Біотехнологічні та генетичні методи у програмах розведення тварин.

102. Декоративна аквакультура та аквадизайн.

103. Кінь у сучасному світі людей.

104. Сучасне бджільництво.

105. С2Н5ОН.

106. Технологія органічного виробництва продукції тваринництва.

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

107. Реклама здоров’я.

108. Спортивне і превентивне харчування.

109. Технології здорового харчування.

110. Управління якістю та безпечністю продовольчої сировини та харчових продуктів.

 

Юридичний факультет

111. Демократія від теорії до практики.

112. Європейське кліматичне право.

113. Європейське продовольче право.

114. Захист земельних прав.

115. Звернення до Європейського суду з прав людини.

116. Людиноцентризм у праві.

117. Медіація у професійній діяльності.

118. Податкове законодавство

119. Правовий захист агробізнесу.

120. Правовий захист особистого бренду.

 

 

 

 

2023 - 2024 навчальний рік
Вибіркові дисципліни 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ ВЕТЕРИНАРНОГО СПРЯМУВАННЯ   
(з анотаціями)

на 2023-2024 навчальний рік

 

ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

1. Біомедична інженерія в рослинництві і тваринництві

2. Методи математичної статистики у фахових дисциплінах

3. Поновлювальні джерела енергії

4. Робототехніка, штучний інтелект

5. «Розумні» системи для отримання біогазу

6. Техніка високих напруг

7. Основи енергозбереження та енергоменеджменту

8. Основи енергетичного бізнесу

9. Новітні системи акумулювання енергії

10. Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людини

11. Smart – електротехнології в біоінженерії 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

12. Агролісівництво

13. Дрони для моніторингу довкілля

14. Інтегроване управління ландшафтними пожежами

15. Дизайн декоративних елементів у виробах з деревини

16. Дизайн середовища

17. Гриби лісів України

18. Глобальні екологічні загрози та сталий розвиток людства 

ННІ неперервної освіти і туризму

19. Інноваційний бізнес

20. Лідерство та командотворення

21. Комунікації у діяльності керівника

22. Ресторанні технології та сервіс

Факультет аграрного менеджменту

23. Започаткування власної справи

24. Бізнес-аналіз в Excel

25. Менеджмент і маркетинг в агробізнесі

26. Управління персоналом

27. PR та реклама

28. Управління бізнес проектами

29. Логістика

30. Грантовий менеджмент

31. Європейська економічна інтеграція

32. Біоекономіка здоров’я  

Агробіологічний факультет

33. Базове рослинництво 

34. Технологія виробництва та експертиза вин

35. Органічне землеробство

36. Ринок насіння сортів і гібридів

37. Субстрати для розсади овочів, квітів і плодових культур

38. Присадибне садівництво та городництво

39. Технологічні ризики використання добрив

40. Ризики кліматичних змін 

Факультет ветеринарної медицини

41. Виробництво органічної продукції

42. Кінологія і філінологія з основами першої долікарської ветеринарної допомоги

43. Дієтологія та утримання дрібних домашніх тварин

44. Міжнародні вимоги до харчових продуктів 

Гуманітарно-педагогічний факультет

45. Англійська мова (бізнес курс)

46. Іміджелогія

47. Лідерологія

48. Психологія успіху

49. Формула щастя

50. Критичне мислення

51. Міжкультурні виміри комунікації

52. Спортивний практикум 

53. Філософія психології

54. Ефективна соціальна комунікація

55. Психологія масової свідомості

56. Еколінгвістичні модуси

57. Стратегії успішної комунікації

58. Релігійні та культурні традиції народів світу

59. Ораторське мистецтво

60. Гендерна психологія: теорія і практика

61. Історія світового мистецтва

62. Культура спілкування та етикет

Економічний факультет

63. Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом

64. Соціальний пакет сучасного українця

65. Лідерство та управління кар’єрою

66. Фінансування бізнесу

67. Управління приватними фінансами

68. Організація бізнесу 

69. Аналіз ринку

70. Сучасні гроші, банківські послуги в цифровій економіці

71. Основи фінансової грамотності та приватних інвестицій

72. Економічна діагностика

73. Інтернет-банкінг для бізнесу

74. Аналітика в MS Excel

75. Креативна економіка

76. Сталий розвиток аграрної сфери

77. Машина часу в економіці

78. Європейські студії

79. ФОП – сам собі бухгалтер

80. Онлайн-бізнес облік і оподаткування

81. Оподаткування суб’єктів господарювання і фізичних осіб   

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

82. Хімічний захист рослин

83. Радіобіологія

84. Захист рослин за органічного виробництва

85. Антагоністичні мікроорганізми в захисті рослин

86. Безпека харчування

87. Фітосанітарна безпека

88. Генетично модифіковані рослини 

Факультет землевпорядкування

89. Земельні ресурси і земельний кадастр

90. Комп’ютерний дизайн карт у ГІС

91. Основи економіки землекористування

92. Рейдерство у агробізнесі

93. Ризики ХХІ століття.

94. Управління ризиками у землекористуванні

95. Видатні туристичні пам’ятки природи

Факультет інформаційних технологій

96. Програмування

97. Веб-технології та Веб дизайн

98. Комп’ютерні мережі та кібербезпека

99. Технології BlockChain

100. Фінансові технології, біткоїн та ринок криптовалют

101. Статистичний аналіз з Python

102. Веб-аналітика та основи таргетингу 

Факультет конструювання і дизайну

103. Все для автомобіліста

104. 3D моделювання

105. Smart будівлі

106. Технології віртуальної реальності

107. Проектування та конструювання 3D принтера

Механіко-технологічний факультет

108. Машини та обладнання для біотехнологій

109. Прецизійні технології рослинництва

110. Сучасні логістичні інформаційні технології

111. Інтелектуальні машини та обладнання для тваринництва

112. Інтелектуальні системи колісних машин

113. Адаптивні системи машиновикористання у рослинництві

114. Комп’ютерна діагностика тракторів та автомобілів

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

115. Декоративне птахівництво

116. Нутриціологія

117. Практичне бджільництво

118. Основи фермерської аквакультури

119. Конструювання та дизайн декоративних аквасистем

120. У світі тварин

121. Лікарські рослини

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

122. Основи переробки м’яса

123. Основи переробки риби та морепродуктів

124. Харчові та дієтичні добавки

125. Основи аюрведичного харчування

126. Кухні народів світу

Юридичний факультет

 127. Лобізм у праві

128. Правова політологія

129. Медіація у професійній діяльності

130. Податкове законодавство

131. Право інтелектуальної власності

132. Основи бізнес-права

133. Європейські стандарти здорового харчування

134. Інформаційне право та інформаційне законодавство

135. Антикорупційне законодавство 

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 
(з анотаціями)
на 2023-2024 навчальний рік 

ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

1. Біотехнічні системи для діагностування і управління фізіологічним станом рослин і тварин.

2. Гіперавтоматизація – майбутнє автоматизації.

3. Енергонезалежність та енергоефективні технології для домогосподарств.

4. Інтелектуальна інженерія в точному землеробстві.

5. Інтернет речей енергоінформаційних систем.

6. Методи математичної статистики у наукових дослідженнях.

7. Основи енергоощадності і поновлювальні джерела енергії.

8. Технічна експлуатація електроустановок споживачів.

9. Штучний інтелект для оптимальних рішень.  

ННІ лісового і садово-паркового господарства

10. Відновлення лісових ландшафтів.

11. Глобальні кліматичні зміни та низьковуглецевий розвиток.

12. Діагностика хвороб лісу.

13. Лісова сертифікація. 

14. Мисливське господарство та управління дикою природою.

15. Предметний дизайн.

ННІ неперервної освіти і туризму

16. Державне управління.

Факультет аграрного менеджменту

17. Державні механізми антикризового управління.

18. Зелена економіка.

19. Інтернет-маркетинг.

20. Міжнародний бізнес.

21. Управління Start-up проєктами.

22. Управління бізнесом. 

Агробіологічний факультет

23. Агроценологія. Польові культури.

24. Енергетичні сировинні ресурси.

25. Інноваційні технології адаптації до змін клімату. 

26. Нішеві культури.

27. Овочі та фрукти для здорового харчування.

28. Система землеробства No-TILL.

29. Управління ґрунтами.

30. Ягідництво та виноградарство.

31. Якість та безпечність продукції рослинництва.

Гуманітарно-педагогічний факультет

32. Англійська мова (бізнес курс).

33. Візуальна комунікація.

34. Власна справа: створення і запуск власного інтернет-магазину. 

35. Інформаційні операції в міжнародних відносинах 

36. Конфліктологія.

37. Крос-культурна комунікація.

38. Культурно-релігійний чинник у міжнародних відносинах

39. Ораторське мистецтво.

40. Перформанс менеджмент.

41. Психологія конфлікту.

42. Психологія прийняття рішення.

43. Психологія стосунків.

44. Психосоматика.

45. Public Communication in EU (Публічна комунікація в ЄС).

46. Сучасне мистецтво та дизайн.

47. Тренінг особистісного зростання.

48. Тренінг творчості.

49. Універсальні здібності фахівця (soft skills).

50. Філософія західноєвропейського постмодернізму та українські наративи.

51. Філософія комунікації.

52. Філософія родинно-побутової сфери.

Економічний факультет

53. Аграрна політика.

54. Аналітика з використанням інструментів MS Office.

55. Бізнес планування підприємницької діяльності.

56. Біржова діяльність.

57. Внутрішній аудит в системі управління бізнесом.

58. Все про блокчейн, біткоіни та криптовалюти.

59. Діджитал облік в управлінні бізнесом.

60. Економічні програми розвитку.

61. Міжнародне оподаткування.

62. Парабанківське фінансове посередництво.

63. Поведінкові (біхевіористичні) фінанси.

64. Ризики малого і великого бізнесу. 

65. Соціальна відповідальність бізнесу. 

66. Статистичне моделювання та прогнозування.

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

67. Агрофармакологія.

68. Клітинні біотехнології та біоінженерія.

69. Міфи та уроки Чорнобиля.

70. Отрути і їх небезпечність для людини.

71. Стратегія реагування при техногенних катастрофах. 

Факультет землевпорядкування

72. Адміністрування і девелопмент нерухомості.

73. Геоінформаційний моніторинг земельних ресурсів.

74. Глобальні проблеми світу.

75. Земельні ресурси ОТГ.

76. Зміни клімату і природокористування.

77. Оцінка землі та нерухомого майна.

78. Супутникові та безпілотні технології збору інформації.  

Факультет інф