Положення

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
 

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2021 РІК

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК
РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

 РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2018 РІК

 РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК

 

Чинні документи щодо організації освітнього та виховного процесу в НУБіП України

 

№ п/п

Назва документу

            Рік затвердження

1Тимчасовий порядок реалізації прав на внутрішню академічну мобільність у НУБІП України  здобувачів вищої освіти із закладів вищої освіти, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або зруйнованих у результаті ведення  воєнних дій на території України24.06.2022 р.
2Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, у Національному університеті біоресурсів і природокористування України27.04.2022 р.
3Порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року в НУБіП України в умовах карантинних обмежень23.11.2021 р.
3Порядок формування навчальних планів-графіків для студентів заочної (дистанційної) форми навчання на 2021-2022 н.р.16.08.2021 р.
4Порядок формування навчального навантаження на 2021-2022 навчальний рік у НУБіП України14.04.2021 р.
5

Порядок проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 2020-2021 навчального року в умовах карантинних обмежень

13.04.2021 р.
6Порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року в НУБіП України в умовах карантинних обмежень
12.04.2021 р.
7Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України03.03.2021 р.
8Положення про Екзаменаційні комісії у НУБіП України (оновлене)24.11.2021 р.
9Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України25.11.2020 р.
10Тимчасовий порядок дистанційної роботи Екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2020-2021 н.р. в умовах адаптивного карантину24.11.2020 p.
11Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року в НУБіП України в умовах адаптивного карантину04.11.2020 р.
 12Тимчасовий порядок дистанційної роботи Екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2019-2020 н.р. в умовах карантину 09.04.2020 р.
13Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. НУБіП України в умовах карантину 07.04.2020 р.
 14Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 26.02.2020 р.
 15Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
 27.12.2019 р.
 16Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти в Національному університеті біоресурсів і природокористування України27.12.2019 р.
 17Про екзамени і заліки у НУБіП України (оновлене)03.03.2021 р.
 18Правила призначення академічних стипендій НУБіП України28.09.2019 р.
 19Положення про оформлення навчальних видань Національного університету біоресурсів і природокористування України25.09.2019 р.
 20Положення про Порядок поселення студентів та аспірантів (докторантів) університету у гуртожитки 20.05.2019 р.
 21Положення про Порядок поселення спiвробiтників університету у гуртожитки20.05.2019 р.
 22

Про видання навчальної літератури за рекомендацією вченої ради НУБіП України (Лютий 2019)

Положення  про порядок підготовки та видання  навчальної літератури  в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (оновлене)

27.02.2019 р.

 

21.06.2021 р.

 23

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у НУБіП України

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у НУБіП України

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у НУБіП України (оновлене)

27.02.2019 р.

 

05.05.2020 р.

13.06.2022 р.

 24

Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України

Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України (онов.)

01.10.2018 р.

23.06.2021 р.

 25

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України (онов.)

01.10.2018 р.

25.03.2022 р.

 26Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти" (рекомендації МОН України)29.03.2018 р.
 27Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України 28.04.2021 р.
 28Положення про освітні програми в НУБІП України28.02.2018 р.
 29Положення про навчально-методичну раду НУБІП України28.02.2018 р.
 30Положення про академічну доброчесність в НУБІП України28.02.2018 р.
 31Положення про формування освітньо професійних програм НУБіП України29.05.2017 р.
 32Положення про старосту академічної групи НУБіП України29.05.2017 р.
 33Положення про оздоровчий центр15.05.2017 р.
 34Положення про проведення інтелектуального конкурсу в НУБіП України12.04.2017 р.
 35Положення про Всеукраїнські олімпіади у НУБіП України12.04.2017 р.
 36Положення про призначення стипендії роботодавців НУБіП України21.03.2017 р.
 37Положення про переведення студентів, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, на навчання за державним замовлення у НУБіП України29.11.2016 р.
 38

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУБіП України у провідних підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах України

27.12.2019 р.
 39Положення про випускну бакалаврську роботу в НУБіП України (оновлене)

23.06.2021р.

28.10.2016 р.

 40Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України  (ДОДАТКИ)26.08.2016 р.
 41

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України (оновлене)

05.2016 р.

 

 

12.2019 р.

 42Положення про електронне освітнє середовище НУБіП України01.05.2016 р.
 43

Положення про практичну підготовку студентів  НУБіП України (оновлене)

05.11.2021 р.

12.04.2016 р.

 44Порядок формування вибіркової складової навчальних планів підготовки фахівців для вивчення вибіркових дисциплін у НУБіП України10.02.2016 р.
 45Положення про процедуру й підстави для видачі випускникам документа про вищу освіту та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту в НУБіП України10.02.2016 р.
 46Форми документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 02.07.2015 р.
 47Рішення Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 24 червня 2015 року (протокол № 11) про затвердження зразку документа про вищу освіту24.06.2015 р.
 48Положення про раду роботодавців у НУБіП України22.04.2015 р.
 49Про організацію освітнього процесу в НУБІП України (оновлене)

01.11.2021р.

03.03.2021р.

27.03.2015 р.

 

 50

Про екзаменаційні комісіїї НУБіП України    (Додатки)

20.02.2015 р.
 51Про огляд-конкурс на кращий навчальний корпус НУБіП України26.11.2014 р.
 52Про академічну мобільність студентів і аспірантів НУБіП України21.08.2020 р.
 53

Порядок проведення лабораторних та практичних занять у навчальних (навчально-науково-виробничих) лабораторіях НУБіП України

 26.02.2020 р.
 54

Порядок проведення практичної підготовки у навчально-дослідних господарствax НУБіП України

 26.02.2020 р.
55Рекомендації учасникам освітнього процесу для організованого завершення І семестру 2022/2023 н.р.21.11.2022 р.

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook