Положення

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

Річний Звіт за 2018 рік

Річний Звіт за 2017 рік

Положення про оформлення навчальних видань Національного університету біоресурсів і природокористування України

Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України  (ДОДАТКИ)

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у НУБіП України

Положення про Порядок поселення спiвробiтників університету у гуртожитки

Положення про Порядок поселення студентів та аспірантів (докторантів) університету у гуртожитки

Про організацію освітнього процесу в НУБІП України

Положення про академічну доброчесність в НУБІП України 

Положення про навчально-методичну раду НУБІП України 

Положення про освітні програми в НУБІП України 

Про академічну мобільність студентів НУБіП України 

Про видання навчальної літератури за рекомендацією вченої ради НУБіП України (Лютий 2019)

Про огляд-конкурс на кращий навчальний корпус НУБіП України 

Про екзаменаційні комісіїї НУБіП України       (Додатки)

Про екзамени і заліки у НУБіП України (вересень 2019)

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України 

Положення про практичну підготовку студентів  НУБіП України 

Положення про електронне освітнє середовище НУБіП України 

Положення про раду роботодавців у НУБіП України 

Положення про переведення студентів, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, на навчання за державним замовлення у НУБіП України 

Порядок формування вибіркової складової навчальних планів підготовки фахівців для вивчення вибіркових дисциплін у НУБіП України 

Форми документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах  

Рішення Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 24 червня 2015 року (протокол № 11) про затвердження зразку документа про вищу освіту 

Положення про процедуру й підстави для видачі випускникам документа про вищу освіту та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту в НУБіП України

Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України 

Положення про випускну бакалаврську роботу в НУБіП України 

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України 

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУБіП України у провідних підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах України

Правила призначення академічних стипендій НУБіП України

Положення про призначення стипендії роботодавців НУБіП України 

Положення про Всеукраїнські олімпіади у НУБіП України 

Положення про проведення інтелектуального конкурсу в НУБіП України

Положення про старосту академічної групи НУБіП України

Положення про формування освітньо професійних програм НУБіП України 

Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти" (рекомендації МОН України)

Положення про оздоровчий центр

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій