Положення

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

 РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2018 РІК

 РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК

 

Чинні документи щодо організації освітнього та виховного процесу в НУБіП України

 

№ п/п

Назва документу

            Рік затвердження

0Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 26.02.2020 р.
 1Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
 27.12.2019 р.
 2Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти в Національному університеті біоресурсів і природокористування України27.12.2019 р.
 3Про екзамени і заліки у НУБіП України (грудень 2019)27.12.2019 р.
 4Правила призначення академічних стипендій НУБіП України28.09.2019 р.
 5Положення про оформлення навчальних видань Національного університету біоресурсів і природокористування України25.09.2019 р.
 6Положення про Порядок поселення студентів та аспірантів (докторантів) університету у гуртожитки 20.05.2019 р.
 7Положення про Порядок поселення спiвробiтників університету у гуртожитки20.05.2019 р.
 8Про видання навчальної літератури за рекомендацією вченої ради НУБіП України (Лютий 2019) 27.02.2019 р.
 9Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у НУБіП України 27.02.2019 р.
 10

Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України

Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України (онов.)

01.10.2018 р.

12.03.2020 р.

 11Положення про підготовку магістрів у НУБіП України01.10.2018 р.
 12Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти" (рекомендації МОН України)29.03.2018 р.
 13Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України 28.02.2018 р.
 14Положення про освітні програми в НУБІП України28.02.2018 р.
 15Положення про навчально-методичну раду НУБІП України28.02.2018 р.
 16Положення про академічну доброчесність в НУБІП України28.02.2018 р.
 17Положення про формування освітньо професійних програм НУБіП України29.05.2017 р.
 18Положення про старосту академічної групи НУБіП України29.05.2017 р.
 19Положення про оздоровчий центр15.05.2017 р.
 20Положення про проведення інтелектуального конкурсу в НУБіП України12.04.2017 р.
 21Положення про Всеукраїнські олімпіади у НУБіП України12.04.2017 р.
 22Положення про призначення стипендії роботодавців НУБіП України21.03.2017 р.
 23Положення про переведення студентів, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, на навчання за державним замовлення у НУБіП України29.11.2016 р.
 24

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУБіП України у провідних підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах України

28.10.2016 р.
 25Положення про випускну бакалаврську роботу в НУБіП України28.10.2016 р.
 26Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України  (ДОДАТКИ)26.08.2016 р.
 27

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України (оновлене)

05.2016 р.

 

 

12.2019 р.

 28Положення про електронне освітнє середовище НУБіП України01.05.2016 р.
 29Положення про практичну підготовку студентів  НУБіП України12.04.2016 р.
 30Порядок формування вибіркової складової навчальних планів підготовки фахівців для вивчення вибіркових дисциплін у НУБіП України10.02.2016 р.
 31Положення про процедуру й підстави для видачі випускникам документа про вищу освіту та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту в НУБіП України10.02.2016 р.
 32Форми документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 02.07.2015 р.
 33Рішення Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 24 червня 2015 року (протокол № 11) про затвердження зразку документа про вищу освіту24.06.2015 р.
 34Положення про раду роботодавців у НУБіП України22.04.2015 р.
 35Про організацію освітнього процесу в НУБІП України

27.03.2015 р.,

27.12.2019 р.

 36

Про екзаменаційні комісіїї НУБіП України    (Додатки)

20.02.2015 р.
 37Про огляд-конкурс на кращий навчальний корпус НУБіП України26.11.2014 р.
 38Про академічну мобільність студентів НУБіП України09.08.2014 р.
 39

Порядок проведення лабораторних та практичних занять у навчальних (навчально-науково-виробничих) лабораторіях НУБіП України

 26.02.2020 р.
 40

Порядок проведення практичної підготовки у навчально-дослідних господарствax НУБіП України

 26.02.2020 р.

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015