Стандарти вищої освіти

     У НУБіП України розроблено на основі стандартів вищої освіти за відповідними спеціальностями 47 освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, 7 освітньо-наукових та 63 освітньо-професійні програми підготовки магістрів.

     Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

     Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  • перелік компетентностей випускника;
  • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
  • форми атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

 

Затверджені Міністерством освіти і науки України
стандарти вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» 
 

Галузь знань

Спеціальність

Рівень

освіти

 
 01 Освіта\Педагогіка
 011 Освітні, педагогічні науки магістр
 017 Фізична культура і спорт бакалавр
 015 Професійна освіта 015 Професійна освіта бакалавр
 035 Філологія
 
 035 Філологія бакалавр
 035 Філологія магістр
 
 05 Соціальні та поведінкові науки
 
 
 051 Економіка бакалавр
 051 Економіка магістр
 053 Психологія бакалавр
 053 Психологія магістр
 06 Журналістика
 
 061 Журналістика бакалавр
 061 Журналістика магістр
 
 07 Управління та адміністрування
 
 
 
 
 
 
 
 
 071 Облік і оподаткування
 бакалавр
 071 Облік і оподаткування магістр
 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 бакалавр
 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 магістр
 073 Менеджмент бакалавр
 073 Менеджмент магістр
 075 Маркетинг  бакалавр
 075 Маркетинг  магістр
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність бакалавр
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність магістр
 08 Право
 
 081 Право бакалавр
 081 Право магістр
 
 
 10 Природничі науки
 101 Екологія  бакалавр
 101 Екологія  магістр
 103 Науки про землю бакалавр
 
 
 12 Інформаційні технології
 
 
 
 
 
 
 121 Інженерія програмного забезпечення  бакалавр
 121 Інженерія програмного забезпечення магістр
 122 Комп’ютерні науки бакалавр
 122 Комп’ютерні науки магістр
 123 Комп’ютерна інженеріябакалавр
 123 Комп’ютерна інженерія магістр
 125 Кібербезпека бакалавр
 125 Кібербезпека магістр
 126 Інформаційні системи і технологіїбакалавр
 13 Механічна інженерія
 
 133 Галузеве машинобудування бакалавр
 133 Галузеве машинобудування магістр
 14 Електрична інженерія
 
 141 Електротенергетика, електротехніка та електромеханіка бакалавр
 144 Теплоенергетика магістр
144 Теплоенергетикабакалавр
 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології бакалавр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїмагістр
152 Метрологіябакалавр
16 Хімічна та біоінженерія162 Біотехнології та біоінженерія бакалавр
162 Біотехнології та біоінженерія магістр
18 Виробництво та технології181 Харчові технологіїбакалавр
181 Харчові технологіїмагістр
187 Деревообробні та меблеві технологіїбакалавр
19 Архітектура та будівництво193  Геодезія та землеустрійбакалавр
192 Будівництво та цивільна інженеріябакалавр
 20 Аграрні науки та продовольство
 
 
 
 201 Агрономія бакалавр
 201 Агрономія магістр
 202 Захист і карантин рослин бакалавр
 202 Захист і карантин рослин магістр
 203 Садівництво та виноградарство бакалавр
 203 Садівництво та виноградарство магістр
 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва бакалавр
 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва магістр
 205 Лісове господарство бакалавр
205 Лісове господарство магістр
 206 Садово-паркове господарство бакалавр
 206 Садово-паркове господарство магістр
 207 Водні біоресурси та аквакультура бакалавр
 207 Водні біоресурси та аквакультура магістр
 208 Агроінженерія бакалавр
 208 Агроінженерія магістр
 
 21 Ветеринарна медицина
 211 Ветеринарна медицина бакалавр
 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза магістр
22 Охорона здоров'я229 Громадське здоров'ябакалавр
23 Соціальна робота231 Соціальна роботабакалавр
231 Соціальна роботамагістр
24 Сфера обслуговування241 Готельно ресторанна справабакалавр
241 Готельно ресторанна справамагістр
242 Туризмбакалавр
242 Туризммагістр
27 Транспорт275.03 Транспортні технології (за видами транспорту)бакалавр
275 Транспортні технології (за видами транспорту) магістр
28 Публічне управління і адміністрування281 Публічне управління та адмініструваннябакалавр
281 Публічне управління та адмініструваннямагістр
29 Міжнародні відносини291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїбакалавр
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїмагістр
   

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook