Стандарти вищої освіти

     В НУБіП України для вступників 2020 року розроблено на основі стандартів вищої освіти за відповідними спеціальністями 46 освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, 7 освітньо-наукових та 58 освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

     Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

     Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  • перелік компетентностей випускника;
  • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
  • форми атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

 

Затверджені Міністерством освіти і науки України
стандарти вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр»

 

 

 

 

Галузь знань

Спеціальність

Рівень

освіти


01 Освіта\Педагогіка
011 Освітні, педагогічні наукимагістр
017 Фізична культура і спорт
бакалавр
015 Професійна освіта
015 Професійна освіта бакалавр
035 Філологія

035 Філологія

бакалавр

035 Філологія

магістр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

бакалавр

051 Економікамагістр

053 Психологія

бакалавр

053 Психологіямагістр
06 Журналістика

061 Журналістика

бакалавр

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування


072 Фінанси, банківська справа та страхування

бакалавр


бакалавр

071 Облік і оподаткування    магістр
072 Фінанси, банківська справа та страхування
     магістр

073 Менеджмент

бакалавр


073 Менеджмент

магістр

075 Маркетинг

бакалавр


075 Маркетинг

магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

бакалавр


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

магістр

08 Право

081 Право

бакалавр

081 Правомагістр

10 Природничі науки

101 Екологія

бакалавр

101 Екологія

магістр

103 Науки про землюбакалавр
12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

бакалавр

121 Інженерія програмного забезпечення магістр

122 Комп’ютерні науки

бакалавр

123 Комп’ютерна інженерія

бакалавр

123 Комп’ютерна інженеріямагістр

125 Кібербезпека

бакалавр

126 Інформаційні системи і технології
бакалавр
13 Механічна інженерія133 Галузеве машинобудування
бакалавр
133 Галузеве машинобудуваннямагістр
14 Електрична інженерія141 Електротенергетика, електротехніка та електромеханікабакалавр
144 Теплоенергетикабакалавр
15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

бакалавр

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїмагістр

152 Метрологія


магістр
16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

бакалавр

162 Біотехнології та біоінженерія
магістр

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

бакалавр

181 Харчові технологіїмагістр
19 Архітектура та будівництво
193  Геодезія та землеустрійбакалавр
20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

бакалавр

201 Агрономіямагістр

202 Захист і карантин рослин

бакалавр

202 Захист і карантин рослинмагістр

203 Садівництво та виноградарство

бакалавр

203 Садівництво та виноградарствомагістр

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

бакалавр

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництвамагістр

205 Лісове господарство

бакалавр

205 Лісове господарствомагістр

206 Садово-паркове господарство

бакалавр

206 Садово-паркове господарствомагістр

207 Водні біоресурси та аквакультура

бакалавр

207 Водні біоресурси та аквакультурамагістр

208 Агроінженерія

бакалавр


208 Агроінженерія

магістр

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

магістр

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

магістр

22 Охорона здоров'я

229 Громадське здоров'я
бакалавр

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

бакалавр

231 Соціальна робота

магістр

24 Сфера обслуговування

241 Готельно ресторанна справа

бакалавр

242 Туризмбакалавр

27 Транспорт

275.03 Транспортні технології (за видами транспорту)

бакалавр

275 Транспортні технології (за видами транспорту) магістр

28 Публічне управління і адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

бакалавр

магістр
29 Міжнародні відносини
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
бакалавр

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook