Освітні програми

Освітні програми - 2018

 

011 Освітні, педагогічні науки

 Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Педагогіка вищої школи»

 

 

015.18 Професійна освіта

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства»
 

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Англійська мова та друга іноземна»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Англійська мова та друга іноземна мова»
 

035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Німецька мова та друга іноземна»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Німецька мова та друга іноземна мова»
 

051 Економіка

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Економіка підприємства»
 • Освітня програма «Економіка кібернетика»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Економіка підприємства»
 • Освітня програма «Економіка кібернетика»
 • Освітня програма «Прикладна економіка» 
 

053 Психологія

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Психологія»
 

061 Журналістика

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Журналістика»
 

071 Облік і оподаткування

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Облік і аудит»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Облік і аудит»
 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Фінанси і кредит»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Фінанси і кредит»
 

073 Менеджмент

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Менеджмент»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
 • Освітня програма «Адміністративний менеджмент»
 • Освітня програма «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»
 • Освітня програма «Управління інноваційною діяльністю»
 • Освітня програма «Управління навчальним закладом»
 • Освітня програма «Дорадництво»
 

075 Маркетинг

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Маркетинг»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Маркетинг»
 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 

081 Право

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Право»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Право»
 

101 Екологія

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Екологія»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Екологічний контроль та аудит»
 • Освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 

121 Інженерія програмного забезпечення

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 

122 Комп’ютерні науки

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології»
 • Освітня програма «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 

123 Комп’ютерна інженерія

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Комп’ютерна інженерія»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Комп’ютерні системи і мережі»
 

133 Галузеве машинобудування

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Галузеве машинобудування»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»
 • Освітня програма «Обладнання лісового комплексу»
 • Освітня програма «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»
 

162 Біотехнології та біоінженерія

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»
 

181 Харчові технології

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Харчові технології»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»
 • Освітня програма «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів»
 

187 Деревообробні та меблеві технології

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Деревообробні та меблеві технології»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Деревообробні та меблеві технології»
 

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія»
 

193 Геодезія та землеустрій

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Геодезія та землеустрій»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Геодезія та землеустрій»
 

201 Агрономія

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Агрономія»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Агрономія»
 • Освітня програма «Агрохімія і ґрунтознавство»
 • Освітня програма «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»
 

202 Захист і карантин рослин

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Захист і карантин рослин»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Захист рослин»
 • Освітня програма «Карантин рослин»
 

203 Садівництво та виноградарство

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Садівництво та виноградарство»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Садівництво та виноградарство»
 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
 

205 Лісове господарство

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Лісове господарство»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Лісове господарство»
 

206 Садово-паркове господарство

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Садово-паркове господарство»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Садово-паркове господарство»
 

207 Водні біоресурси та аквакультура

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Водні біоресурси та аквакультура»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Водні біоресурси та аквакультура»
 

208 Агроінженерія

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Агроінженерія»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Агроінженерія»
 

211 Ветеринарна медицина

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Ветеринарна медицина»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Ветеринарна медицина»
 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
 

231 Соціальна робота

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Соціальна робота»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Соціальна робота»
 

242 Туризм

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Туризм»
 

274 Автомобільний транспорт

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Автомобільний транспорт»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Автомобільний транспорт»
 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Транспортні технології на автомобільному транспорті»
 

281 Публічне управління та адміністрування

Освітній ступінь «Магістр»

 • Освітня програма «Державна служба»
 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)