Співробітники

завідувач кафедри
Костенко Микола Петрович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

Майстер спорту України міжнародного класу з міні-футболу

- відповідальний за підготовку збірних команд університету з: футзалу, міні-футболу (чоловіки), перетягування канату (чоловіки);

- головний суддя Спартакіади студентів НУБіП України;

- головний суддя Спартакіади "Здоров`я" серед наукових, науково-педагогічних працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України.

 

 

заступник завідувача кафедри з наукової та науково-методичної роботи
Краснов Валерій Павлович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

Професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, відмінник освіти України, академік Української академії економічної кібернетики, академік Академії інженерних наук України, спортивний суддя національної категорії.

 

 

заступник завідувача кафедри, в.о. доцента
Бринзак Сава Савович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат наук з фізичного виховання;

- заступник декана агробіологічного факультету з фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальний за підготовку збірної команди студентів університету з  баскетболу (чоловіки)

Портфоліо

 

 

доктор філософських наук, професор
Путров Сергій Юрійович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

Народився 21 лютого 1978 року. 

У 2000 році закінчив Запорізький державний університет  і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання та валеології.

Кандидат педагогічних наук з 2008 року. Дисертацію на тему: «Педагогічні умови формування позитивного ставлення до фізичного виховання студентів технічного закладу. 13.00.07-теорія та методика виховання» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента АПН України, Сисоєвої Світлани Олександрівни. (2008 р.).

Доктор філософських наук (2015 р.), дисертація на тему «Біосоціальні технології впливу на здоров’я людини: соціально-філософський аналіз» під керівництвом доктора філософських наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Беха Володимира Павловича (2015 р.).

Професор кафедри фізичної реабілітації  НПУ імені М. П. Драгоманова.

Член редколегії наукових журналів «Освітній дискурс» і «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова». Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)».

Член спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія  та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 19 років.

01.09.2016 р. – до цього часу – професор кафедри фізичної реабілітації НПУ імені М.П. Драгоманова.

Має 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори, пов’язані із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасної вищої освіти, що видані Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Коло наукових інтересів: сучасні методи підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, інтерактивні методи навчання, застосування інформаційно-комунікативних технологій у сфері фізичної терапії, ерготерапії.

Викладає курси: «Вступ до спеціальності», «Загальна теорія здоров’я», «Основи раціонального харчування», «Валеологія», «Основи здорового способу життя».

Під керівництвом С.Ю. Путровим захищено 3 кандидат наук – Слобожанінов П. А. «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій». В'яла О. М. «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності». Прима А.В. «Формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії».

Основні наукові праці: Основні наукові здобутки C.Ю. Путрова викладені у 98 наукових працях, зокрема: 1 монографія, 22 науково-методичних праць, 75 статей у провідних фахових виданнях.

 

 

старший викладач, кандидат педагогічних наук
Прима Анастасія Василівна

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

Народилася 19 грудня 1992 року. У 2015 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація», здобувши кваліфікацію магістра здоров’я людини, викладача теорії і методики фізичної реабілітації.

 29 листопада 2019 року захистила дисертація на тему: «Формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійного освіти на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук під керівництвом доктора філософських наук, професора С .Ю. Путрова.

Основні наукові здобутки А. В. Прими викладені у 27 наукових публікаціях, з них: 1 Комп’ютерна програма «ПСПК: моніторинг рівнів сформованості готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії»; 1 навчальний посібник «Теорія технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності»; 5 методичних рекомендацій з вивчення дисциплін; 20 статей у фахових збірниках та ін.

Майстер спорту України з плавання.

 

 

заступник завідувача кафедри зі спортивної роботи, cтарший викладач
Пархоменко В’ячеслав Кузьмович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- відповідальний за підготовку збірних команд університету зі спортивного орієнтування, радіоспорту (спортивної радіопеленгації);

- головний секретар Спартакіади студентів НУБіП України;

- головний секретар Спартакіади "Здоров`я" серед наукових, науково-педагогічних працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України;

- головний секретар підведення рейтингу зі спортивної майстерності серед спортсменів, спортивних секцій, тренерів, ННІ та факультетів;

- заслужений тренер України;

- тренер зі спортивного орієнтування вищої категорії;

- майстер спорту СРСР, майстер спорту   України зі спортивного орієнтування;

- майстер спорту України з радіоспорту;

- спортивний суддя національної категорії зі спортивного орієнтування, радіоспорту;

- відповідальний за розміщення інформації на сторінці Спорт сайту НУБіП України;

- відповідальний за розміщення інформації на сторінці Кафедра фізичного виховання гуманітарно-педагогічного факультету.

 

заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, старший викладач
Гордєєва Світлана Валентинівна

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- заступник декана факультету ветеринарної медицини з фізичного виховання (на громадських засадах);

- керівник абонементної групи з фітнесу (шейпінгу) навчально-оздоровчо-спортивного центру

 

заступник завідувача кафедри з організаційно-іноваційної роботи, старший викладач
Вербицький Сергій Олексійович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- заступник декана механіко-технологічного факультету з фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальний за підготовку збірної команди університету з кіокушин карате;

- директор навчально-оздоровчо- спортивного центру;

- керівник абонементних груп з кіокушин карате  навчально-оздоровчо-спортивного центру;

- почесний працівник фізичної культури і спорту України;

- майстер спорту України міжнародного класу з кіокушин карате

 

викладач
Андріяш Вітілій Віталійович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- заступник директора ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження з фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальний за підготовку збірної команди студентів університету з гирьового спорту;

- майстер спорту України міжнародного класу з гирьового спорту;

- спортивний суддя міжнародної категорії з гирьового спорту;

- віце-президент Союзу гирьового спорту України


 

викладач
Безуглий Юрій Борисович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- відповідальний за підготовку збірної команди студентів університету з важкої атлетики;

- майстер спорту України з важкої атлетики

 

старший викладач
Береза Григорій Юхимович

Тел.: 527-85-21

 - відповідальний за організацію та проведення навчально-оздоровчих занять зі студентами спеціального медичного відділення (фізичної реабілітації);

- тренер збірної команди студентів університету з важкої атлетики;

- майстер спорту СРСР з важкої атлетики

 

старший викладач
Вишневський Микола Олександрович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- заступник декана  юридичнного факультету з  фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальний за підготовку збірної команди університету з  волейболу (чоловіки)

 

старший викладач
Дубовік Ріма Гасимовна

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- заступник декана факультету конструювання та дизайну з фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальна за підготовку збірної команди університету з легкої атлетики;

- майстер спорту СРСР міжнародного класу з легкої атлетики.

 

старший викладач
Євтушенко Ірина Михайлівна

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- заступник декана  факультету інформаційних технологій з фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальна за підготовку збірної команди університету з баскетболу (жінки);

- майстер спорту СРСР міжнародного класу з баскетболу;

- тренер з баскетболу першої категорії;

- спортивний суддя національної категорії з баскетболу.

 

 

викладач
Іллічов Артем Вікторович

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- тренер збірної команди студентів унверситету з футболу (чоловіки)

 

старший викладач
Крупко Наталія Володимирівна

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- заступник декана економічного факультету з фізичного виховання (на громадських засадах);

 

- заступник декана факультету аграрного менеджменту з фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальна за підготовку збірної команди університету з спортивної аеробіки;

- керівник абонементної групи танцювальної аеробіки навчально-оздоровчо-спортивного центру

 

викладач
Мазур Ксенія Миколаївна

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- заступник директора ННІ неперервної освіти і туризму з фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальна за підготовку збірної команди студентів університету з волейболу (жінки);

- майстер спорту України з волейболу

 

асистент
Мирошніченко Віталій Олександрович

Тел.: 527-85-21

- заступник декана  факультету землевпорядкування з фізичного виховання (на громадських засадах)

 

викладач
Отрошко Олена Володимирівна

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: [email protected]

- заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету з фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальна за підготовку збірної команди студентів університету з
футзалу (жінки)

 

старший викладач
Прохніч Валерій Миколайович

Тел.: 527-85-21

- заступник декана факультету тваринництва та водних біоресурсів з фізичного виховання (на громадських засадах);

- заступник декана факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК з фізичного виховання (на громадських засадах);

- тренер збірної команди університету з футзалу (жінки), шахів, шашок


 

старший викладач
Хотенцева Олена Вікторівна

Тел.: 527-85-21

Електронна пошта: e_hot[email protected]

- майстер спорту України міжнародного класу з баскетболу

 

старший викладач
Чирва Петро Олександрович

Тел.: 527-85-21

- заступник директора ННІ лісового і садово-паркового господарства з фізичного виховання (на громадських засадах);

- відповідальний за підготовку збірної команди студентів університету з тенісу настільного

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook