Освітній ступінь "Магістр"

ННІ післядипломної освіти

оголошує прийом на навчання у 2019 р.

НА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
освітнього ступеня
 "МАГІСТР"

зі спеціальностей «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

УМОВИ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

    Прийом до магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здійснюється на базі тільки повної вищої освіти з будь-якої спеціальності.

     Форма навчання – заочна.

     Підготовка фахівців здійснюється за умов договору з юридичними чи фізичними особами.

     Прийом осіб на навчання до магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»за умов договору визначається правилами прийому НУБіП України і передбачає такі документи:

·         заява на ім’я ректора;

·         оригінал диплому про освіту та його копія;

·         додаток до диплому та його копія;

·         6 фотокарток розміром 3×4 см;

·         копія паспорта (2 примірники);

·         копія про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);

·         копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Термін навчання:
             заочна форма – 1,5 року.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Етапи вступної компанії

Строки проведення

 

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 2019 року - 1800 год. 03 червня 2019 року

 

 

 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня 2019 року

 

   

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня - 25 червня 2019 року

 

   

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

10 липня – 23 липня 2019 року

 

   

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту  

02 липня 2019 року

 

   

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю(напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05 липня -26 липня 2019 року

 

   

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

Не пізніше 5 серпня 2019 року

 

   

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18 00 год. 10 серпня 2019 року

 

   

Наказ про зарахування

за державним замовленням – до 12.00  11.08.2019 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 14.08.2019 р

 

   

Фахові вступні випробування (тестування) проводяться з 05 по 26 липня 2018 року з:

·         основ держави і права;

·         основ економіки;

·         співбесіда з питань державного управління.

 

     Особа, яка успішно пройшла державну атестацію, отримує диплом магістра державного зразка.

     Особисто вступники пред’являють паспорт.


ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ «МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ)” ТА «МЕНЕДЖМЕНТ (ДОРАДНИЦТВО)» 

     Прийом до магістратури здійснюється на основі базової (бакалавр) або повної вищої освіти (спеціаліст, магістр) з будь-якої спеціальності.

     Форма навчання – денна та заочна.

     Підготовка фахівців освітнього ступеня «Магістр» за умов договору з юридичними чи фізичними особами.

Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

·         заяву на ім'я ректора;

·         документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього (оригінал та копію);

·         4 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

·         копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);

·         копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

·         копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

     

Паспорт громадянина України та інші документи, що підтверджують право на вступ, пред'являються особисто.

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Етапи вступної компанії

Строки проведення

 

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 2019 року - 1800 год. 03 червня 2019 року

 

 

 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня 2019 року

 

   

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня - 25 червня 2019 року

 

   

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

10 липня – 23 липня 2019 року

 

   

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту  

02 липня 2019 року

 

   

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю(напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05 липня -26 липня 2019 року

 

   

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

Не пізніше 5 серпня 2019 року

 

   

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18 00 год. 10 серпня 2019 року

 

   

Наказ про зарахування

за державним замовленням – до 12.00  11.08.2019 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 14.08.2019 р

 

   

 

Освітній ступень "МАГІСТР" на основі ОКР "Спеціаліст" або ОС "Магістр"

     Національний університет біоресурсів і природокористування України приймає на навчання за освітнім ступенем "Магістр" (із наданням другої вищої освіти) за спеціальностями:   

1.    Облік і оподаткування.

2.    Фінанси, банківська справа та страхування.

3.    Геодезія та землеустрій.

4.    Лісове господарство.

5.    Садово-паркове господарство.

6.   Деревообробні та меблеві технології.

     Для здобуття освітнього ступеня "Магістр" приймаються громадяни України, які постійно проживають на території України та мають повну вищу освіту (ОКР "Спеціаліст" або ОС "Магістр").

     Форма навчання – заочна (без відриву від виробництва) за відповідними програмами перепідготовки на умовах договору з юридичними чи фізичними особами.

     Термін навчання –2 роки.

     Особа, яка успішно пройшла державну атестацію, отримує диплом спеціаліста про перепідготовку державного зразка.

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» на основі ОКР "Спеціаліст" або ОКР "Магістр" за спеціальностями 187 "Деревообробні та меблеві технології", 193 "Геодезія та землеустрій", 205 "Лісове господарство",206 "Садово-паркове господарство"

Етапи вступної компанії

Заочна форма здобуття освіти

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

02 липня 2019 року

02 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

26 липня 2019 року

о 1800 годині

08 серпня 2019 року

Строки проведення вступних випробувань

27 – 29 липня 2019 року

09 - 11 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 02 серпня 2019 р.

не пізніше

12 серпня 2019 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години 06 серпня 2019 р.

до 1800 години 16 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 1200 години

07 серпня 2019 р.

не пізніше 1200 години

19 серпня 2019 року

      Вступні випробування:
                    - додаткове вступне випробовування (за умов вступу з неспорідненої спеціальності);

                    - іноземна мова;

                    - комплекс фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін.

 Перелік документів, які вступники подають у приймальну комісію:

·         заяву про участь у конкурсному відборі;

·         документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або дві копії;

·         4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

·         копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);

·         копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

·           копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Адреса приймальної комісії: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19 (кімната № 12).


Телефони для довідок: (044) 259-79-11; 258-42-63; 527-83-08.


Адреса ННІ післядипломної освіти: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 108.
Телефон: (044) 527-86-53, 259-79-11.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015