Механіко-технологічний факультет

Конкурс «Технології точного землеробства KUHN»

Вітаємо переможців Етапу 2
конкурсу «Технології точного землеробства KUHN»!

 Сертифікати переможців Етапу 2 конкурсу KUHN

 

 

МЕМОРАНДУМ
про організацію конкурсу «Технології точного землеробства KUHN»
для студентів спеціальності «Агроінженерія»
Національного університету біоресурсів і природокористування України

 Національний університет біоресурсів і природокористування України (далі – Університет) в особі ректора Ніколаєнка Станіслава Миколайовича, Товариство з обмеженою відповідальністю «КУН-Україна» (далі – Товариство) в особі генерального директора Лапша Асада та Благодійний фонд «Голосіївська ініціатива 2020» (далі – Фонд) в особі директора Томіна Євгена Фроловича, що в подальшому іменуються Сторони, уклали цей меморандум про організацію та проведення конкурсу «Технології точного землеробства KUHN» серед студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

1. Загальні положення
1.1. Конкурс проводиться серед студентів денної форми навчання механіко-технологічного факультету: ОС «Бакалавр» 3 та 4 курсів повного терміну навчання, 2 курсу скороченого терміну навчання, ОС «Магістр» першого року навчання.
1.2. Конкурс проводиться у другому (весняному) семестрі 2020-2021 навчального року.
1.3. Мета проведення конкурсу:
- підвищення якості фахової підготовки студентів зі спеціальних дисциплін, що стосуються сучасних технологій точного землеробства;
- вивчення будови, принципу дії, налаштувань та ефективного використання техніки «KUHN»;
- заохочення студентів до систематичного відвідування аудиторних занять (залежно від форми їх проведення);
- відзнака талановитих та здібних студентів грошовими призами.
1.4. Університет забезпечує актуалізацію змісту спеціальних навчальних дисциплін, що викладаються кафедрами механіко-технологічного факультету, відповідно до мети проведення конкурсу.
1.5. Інформація щодо будови, принципу дії, налаштувань та ефективного використання техніки «KUHN» розміщується на сайті Товариства 
https://www.kuhn.ua/ 1.6. Цей меморандум не передбачає фінансових зобов’язань для Університету. Строк дії цього Меморандуму – до «01» липня 2021 року.
2. Призовий фонд конкурсу
2.1. Загальний призовий фонд конкурсу становить 45 000,00 грн 00 коп. (сорок п’ять тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДФО, зокрема:
- за етапом 1 – 10 тис. грн (10 призів по 1 тис. грн);
- за етапом 2 – 20 тис. грн (10 призів по 2 тис. грн);
- за етапом 3 – 15 тис. грн (один перший приз – 15 тис. грн).
2.2. Призовий фонд конкурсу надає Товариство.
2.3. Товариство перераховує на рахунок Фонду відповідну кожному етапу частину призового фонду конкурсу (з урахуванням операційних витрат, що становлять 12% від суми призового фонду) не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення етапу конкурсу.
2.4. Виплата призового фонду здійснюється Фондом протягом 5 банківських днів на основі протокольного рішення конкурсної комісії за результатами кожного етапу конкурсу.

3. Конкурсна комісія
3.1. Конкурсна комісія створюється для визначення переможців етапів конкурсу у кількості 5 осіб.
3.2. До складу конкурсної комісії входять три представники від Товариства та по одному представнику від Університету та Фонду.
3.3. Голова конкурсної комісії обирається зі складу представників Товариства.
3.4. Комісія приймає свої рішення більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше 3 осіб, зокрема, представників Товариства та Університету.
3.5. За умови рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.
3.6. Голова комісії підписує сертифікати переможців етапів конкурсу.

4. Умови проведення конкурсу та критерії визначення переможців
4.1. Конкурс проводиться у три етапи:
- етап 1 – з 01 лютого по 15 березня 2021 року;
- етап 2 – з 16 березня по 9 квітня 2021 року;
- етап 3 – з 12 квітня по 14 травня 2021 року.
4.2. Кількість переможці конкурсу:
- етап 1 – 10 переможців;
- етап 2 – 10 переможців;
- етап 3 – 1 переможець.
4.3. Переможці конкурсу визначаються за інтегральним показником, що складається з трьох критеріїв:
- відвідування аудиторних (дистанційних) занять;
- підготовка конкурсного проекту з вивчення будови, принципу дії, налаштувань та ефективного використання техніки «KUHN»;
- проходження підсумкового тестового контролю.
4.4. Значення критеріїв:
- «відвідування занять» – від 1 до 10, де кожному балу відповідають кожні 10 відсотків відвідування занять (100% відвідування занять = 10 балів), при цьому значення критерію визначається з точністю до першого знаку після коми;
- «підготовка конкурсного проекту» – від 1 до 10 балів;
- «підсумковий контроль» – від 1 до 10 балів.
4.5. Вагові коефіцієнти критеріїв:
- «відвідування занять» – 0,50;
- «підготовка конкурсного проекту» – 0,25;
- «підсумковий контроль» – 0,25.
4.6. Інтегральний показник розраховується як сума добутків значень критеріїв та відповідних їм вагових коефіцієнтів.
4.6. Критерій «відвідування занять» визначається окремо при встановленні переможців за 1 та 2 етапами конкурсу. Для визначення переможців етапу 3 конкурсу критерій «відвідування занять» розраховується за період з 01 лютого по 14 травня 2021 року.
4.7. Вимоги до конкурсних проектів:
- конкурсний проект готується у вигляді презентації обсягом від 10 до 12 слайдів на теми подані Товариством (див. додаток №1);
- презентація оформлюється відповідно до вимог розділу 9 "
Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України";- конкурсні проекти подаються протягом останнього тижня кожного етапу конкурсу на адресу механіко-технологічного факультету [email protected]  з позначенням «Конкурс KUHN, № етапу, група, ПІБ»;- тематика проекту має стосуватися будови, принципу дії, налаштувань та ефективного використання визначеного зразка техніки «KUHN»;
- оцінювання конкурсних проектів здійснюється конкурсною комісією.
4.8. Підсумковий контроль здійснюється шляхом проходження тестового опитування в режимі онлайн. Посилання для проходження тестового опитування розміщується на сторінці конкурсу на сайті механіко-технологічного факультету:  
https://nubip.edu.ua/structure/mtf. 4.9. Визначення критерію «відвідування занять» здійснюється на основі даних деканату механіко-технологічного факультету щодо поточного контролю відвідуваності занять студентами факультету за відповідний період. Період проходження виробничої практики, а також документально підтвердженні пропуски занять з поважних причин враховуються при встановленні значень критерію «відвідування занять».
4.10. Механіко-технологічний факультет забезпечує оприлюднення конкурсних проектів та рішень конкурсної комісії за етапами конкурсу на сторінці конкурсу, розміщеній на сайті факультету.

 

Теми конкурсних проектів

1. Традиційна технологія обробітку ґрунту. Бездоганну якість оранки забезпечить тільки KUHN:
- Навісних Multi Master 1235T;
- Напівнавісних Multi Leader 8T.


2. Енерго- та вологозберігаючі технології. Впевнене впровадження в Україні KUHN Strip – Till.
- Агрегат вертикального обробітку ґрунту Excelerator 8005;
- Агрегат стрічкового обробітку ґрунту з одночасним внесенням добрив Gladiator;

3. Енергозберігаючі технології KUHN - безвідвальний обробіток ґрунту.
- Дискова борона Optimer XL;
- Диско-лаповий агрегат Performer;

4. Передові технології підживлення рослин. Агрегати бренду KUHN - півстоліття попереду конкурентів.
- AXIS 40.2 M – EMC;
- Електроніка: система ISOBUS, монітор CCI 1200, антена GPS, ліцензії.

5. Посівна техніка KUHN ESPRO - багатоопераційні посівні комплекси - безальтернативна пропозиція на потреби аграріїв.
- Посівний комплекс ESPRO 6000RC;
- Система контролю та керування VISTAFLOW
- Електроніка: система ISOBUS, монітор CCI 1200.

6. Неперевершена якість KUHN посіву просапних культур.
- Maxima 3 TRM E;
- Електроніка: система ISOBUS, монітор CCI 1200, антена GPS, ліцензії.

7. «Зелена лінія» від KUHN – повний цикл заготівлі кормів.
- Косарка-плющилка FC3161;
- Валкоутворювач транспортерний Marge Maxx 950.

8. Прес-підбирач рулонних тюків - безальтернативне рішення від KUHN для якісного та тривалого зберігання кормів.
- Рулонний прес-підбирач VB3160;
- Електроніка: система ISOBUS, монітор CCI 1200.

9. Обприскувачі KUHN - фаворити технології захисту рослин та збереження врожаїв.
- Причіпний Metris 4102S;
- Технологія імпульсного обприскування AUTOSPRAY;
- Електроніка: система ISOBUS, монітор CCI 1200, антена GPS, ліцензії.

10.Пріоритети KUHN в сфері тваринництва – бездоганні технології годівлі тварин та догляду за ними.
- Кормозмішувачі Profile 16.2CS;
- Система зважування KDW361;
- Завантаження раціонів та перенесення даних.

 

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook