Механіко-технологічний факультет

Досвід іноземних навчальних закладів

    На механіко-технологічному факультеті НУБіП України розроблення та впровадження у навчальний процес ОПП і навчальних планів підготовки фахівців ОС «Бакалавр» і «Магістр» здійснюються з врахуванням світового досвіду й дотриманням стандартів вищої інженерної освіти, що засновані на компетентнісному підході (competence-based-education – СВЕ). Також враховуються принципи і цінності Європейської вищої освіти, які визначені в меморандумі Болонського процесу, міжнародному проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING), Програмі організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) «Визначення і вибір компетенцій: теоретичні та концептуальні засади» (DeSeCo).
    З метою взаємного визнання інженерних кваліфікацій, сприяння академічній мобільності майбутніх інженерів, враховані напрацювання Міжнародного інженерного альянсу (IEA) у прагненні вдосконалення інженерної освіти. Це угоди, які створили основу міжнародного стандарту компетентності для професійних інженерів (Washington Accord, 1989, Sydney Accord, 2001, Dublin Accord, 2002).
   Також, враховано досвід університетів, що є членами Асоціації європейських університетів наук про життя https://www.ica-europe.info/about/ica-member-institutions та університетів-партнерів НУБіП України (https://nubip.edu.ua/inter/partners).
    Зокрема у процесі оновлення ОПП і навчальних планів підготовки фахівців за ОС «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальностями 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» ґрунтовно опрацьовано та проаналізовано ОПП наступних іноземних навчальних закладів:
   - Ньюкаслського університету, Велика Британія (ОПП «Transport Engineering, Planning and Management»)
https://www.ncl.ac.uk/postgraduate/courses/degrees/transport-engineering-planning-management-msc/#modules ;
 
 
   - Технологічного університету в Слайго, Ірландія (ОПП «Road & Transport Engineering» (IT Sligo))
https://www.itsligo.ie/courses/meng-road-transport-engineering/;

 


   - Державного університету штату Айова (Iowa State University) (ОПП «Transportation»)
https://catalog.iastate.edu/interdisciplinaryprograms/graduate/transportation/#text

   - Державного університету штату Пенсільванія (Penn State University) (ОПП «Transportation»)
https://www.cee.psu.edu/academics/graduate/transportation.aspx.


 
    Проаналізовані освітні програми іноземних навчальних закладів і програми, апробовані на механіко-технологічному факультеті НУБіП України дозволяють студентам набути фахових компетентностей щодо планування, проектування, аналізу, експлуатації та управління транспортними системами, а також дозволяють отримати знання в галузі дорожнього руху, транспортного планування, економіки транспорту, систем вантажного та пасажирського транспорту та інтелектуалізації транспортних систем.
   Освітньо-професійні програми підготовки фахівців за ОС «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю «Агроінженерія» запроваджені в Латвійському Університеті наук про життя та технологій (Latvia University of Life Sciences Technologies) https://www.llu.lv/en/agricultural_engineering.


 
    В Латвійському Університеті наук про життя та технологій магістерська навчальна програма «Agricultural Engineering» пропонує два варіанти спеціалізації: «Транспортні засоби та сервісне обслуговування» і «Енергетика». Програма включає навчальні курси з таких основних дисциплін: інженерні дослідження, комп'ютерні вимірювальні системи, моделювання динаміки системи, основи логістики, вивчення патентування, комп'ютерний дизайн, інтелектуальні технології та системи, ергономіка та промисловий дизайн, електричне обладнання мобільних систем, сільськогосподарська техніка та довкілля.
    За програмою «Агроінженерія» («Agricultural Engineering») готують фахівців за ОС «Бакалавр» і «Магістр» у провідних університетах США - Державному університеті штату Айова https://www.abe.iastate.edu/undergraduate-students/agricultural-engineering/, Державному університеті штату Пенсільванія, Університеті Джорджії https://engineering.uga.edu/ms-agricultural-engineering. Навчальні програми цих закладів орієнтовані на підготовку фахівців для вирішення задач і виконання інженерних рішень, що стосуються проблем виробництва кормів, клітковини та харчових продуктів, проблем вирощування, збирання врожаю та післязбиральної обробки.
 Політехнічний університет Валенсії розробив освітню програму «Agricultural Engineering» https://www.upv.es/titulaciones/MUIAGRO/menu_1013996i.html . Програма включає навчальні курси з дисциплін: машини та обладнання для сільського господарства, опір матеріалів, управління та продуктивність сільськогосподарських систем, аграрна політика, гідравліка, екологічна інженерія у тваринництві, управління безпекою в агропродовольчій промисловості, планування сільського господарства та вплив на навколишнє середовище, логістика.
   Досвід зазначених світових вищих навчальних закладів при формуванні освітніх програм та навчальних планів було враховано у процесі оновлення ОПП підготовки фахівців за спеціальностями 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та 208 «Агроінженерія». Це сприяє академічній мобільності студентів та викладачів, зростанню кількості іноземних студентів та дозволяє на високому професійному рівні готувати на механіко-технологічному факультеті НУБіП України фахівців, які за своїми знаннями та вміннями відповідають міжнародним стандартам і світовим вимогам.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook