Факультет ветеринарної медицини

Вибіркові дисципліни "Ветеринарна медицина"

   Відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту», здобувачі мають право на вибір навчальних дисциплін обсягом, що становить не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених освітньою програмою.

 

   Процедуру формування індивідуальної освітньої траєкторії в НУБіП регламентують:

   Кожен здобувач формує свою індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору навчальних дисциплін 2 шляхами:

  1. Вибір дисциплін за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» (вибір дисциплін у розрізі освітньої програми);
  2. Вибір дисциплін за уподобанням здобувача із загальноуніверситетського переліку вибіркових дисциплін (всі здобувачі університету обирають із однієї загальної бази).

   Як здійснити вибір дисциплін за спеціальністю:

  • Крок 1. Ознайомитися із силабусами/робочими програмами дисциплін, компетенціями, які вони забезпечують, структурою дисципліни, темами лекційних і лабораторних (практичних) занять до 10 листопада поточного року.

   Перелік дисциплін вільного вибору за спеціальністю (освітньою програмою), їх робочі програми і силабуси за освітньою програмою, які постійно оновлюються до 1 листопада поточного року, розміщені за цим лінком дисципліни вільного вибору за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина (https://nubip.edu.ua/node/119687)

  • Крок 2. Взяти участь у зустрічі із гарантом ОПП «Ветеринарна медицина» і викладачами, котрі викладають вибіркові дисципліни, на який гарант і викладачі представлять зміст дисциплін та перелік компетенцій, що вони формують, за необхідності нададуть додаткові роз’яснення (час зустрічі попередньо узгоджується на період впродовж вересня-жовтня поточного року).
  • Крок 3. Висловити свої побажання щодо вибору дисциплін за спеціальністю, заповнивши анкету (таблицю) у паперовому варіанті аудиторно на очній зустрічі (або онлайн-зустрічі), що проводиться в узгоджений час із 1 листопада до 20 листопада поточного року. Необхідно обрати 2 дисципліни із загального переліку згідно затвердженого навчального плану, а для 6 курсу 1 блок із 10 запропонованих.

   Як здійснити вибір дисциплін за уподобанням:

   Студенти магістратури можуть обрати 8 кредитів EKTC (2 навчальні дисципліни) за власними уподобаннями, які будуть вивчати у 7 семестрі 4 року навчання в магістратурі.

  • Крок 1. Ознайомитися із переліком вибіркових дисциплін на сайт університету.

   Перелік вибіркових дисциплін («Вибіркові дисципліни», nubip.edu.ua/node/67362) з їх анотаціями розміщується (оновлюється) на головному сайті НУБіП України (nubip.edu.ua/) в розділі «Навчальна робота», підрозділі «Організація освітнього процесу», підрозділі «Студенту». А також на навчально- інформаційному порталі НУБіП України (elearn.nubip.edu.ua/) на сторінці факультету ветеринарної медицини (elearn.nubip.edu.ua/course/index.php). Доступ до цього ресурсу авторизований. З потреби звертайтеся до координаторів ресурсу.
   Координатори:
   Декан факультету ветеринарної медицини – Микола Цвіліховський
   Заступник декана факультету з навчальної роботи – Юрій Жук

  • Крок 2. Здійснити вибір дисциплін із переліку і до 20 листопада повідомити гаранта і декана про свій вибір шляхом занесення інформації у форму таблиці.

   Студентам, які не згрупувались навколо дисциплін із кількістю 16 осіб, дають право повторно обрати дисципліни із інших спеціалізацій. До 1 грудня формують групи студентів для вивчення дисциплін спеціалізацій.

   Увага!!! Важлива інформація! У зв’язку із фінансовими обмеженнями, що вимагають формування групи магістрів не менше 15 чоловік, вибір студентів аналізується проектною групою ОПП, проводиться корегування навчального плану, у який вводяться дисципліни, які обрані не менше ніж 2/3 голосів членів групи. Студенти, які не здійснили вчасно своє волевиявлення, вивчають дисципліни, обрані більшістю групи. Якщо навколо вибіркової дисципліни не сформувалась необхідна більшість голосів, студентам надається право повторного вибору. Процедура повторного вибору дисциплін проходить до 1 грудня поточного року.
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook