Факультет ветеринарної медицини

ВСТУП – 2021: АБІТУРІЄНТУ

 

 Ми в соціальній мережі: https://www.facebook.com/groups/fac.vet.med/

На факультеті ветеринарної медицини здійснюється підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для агропромислового комплексу України за світовими стандартами, які здатні професійно управляти здоров'ям стада та якістю і безпекою продукції тваринництва в період її виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації; розробляти та впроваджувати в практику інноваційні методи діагностики і профілактики хвороб та лікування тварин.

Висока якість підготовки фахівців забезпечується завдяки:
• висококваліфікованим науково-педагогічним працівникам;
• ступеневій системі освіти: освітній ступінь «Магістр» з можливістю подальшого здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – ОС «Доктор філософії» в аспірантурі;
• навчальним планам, які адаптовані до системи отримання вищої освіти в Європі;
• сучасній матеріально-технічній базі факультету;
• практичній підготовці з метою набуття професійних навиків у кращих клініках та тваринницьких підприємствах України;
• можливості пройти практичне стажування у клініках і підприємствах за кордоном;
• поглибленому вивченню іноземних мов (сформовано окремі групи, де викладання навчальних дисциплін здійснюється англійською мовою);
• активній співпраці  з Радою роботодавців.
 
10 переваг навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України:https://nubip.edu.ua/node/15755
 
ВИПУСКНИКАМ ШКІЛ
 

Відповідно до Правил прийому на 2021 рік вступ на базі повної загальної середньої освіти буде проходити на основі сертифікатів ЗНО 2021, 2020, 2019 та 2018 років. Звертаємо Вашу увагу, що цьогоріч можна буде подати до п’яти заяв за спеціальностями, на які передбачено прийом за кошти державного бюджету. Кількість поданих заяв на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується. Під час подання заяв абітурієнт, що претендує на місця державного або регіонального замовлення, має зазначити її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяви не може бути зміненою. Прийом заяв і документів на навчання розпочинається з 14 липня 2021 року.
Мінімальна кількість балів з конкурсних предметів для допуску до участі в конкурсі:

  • українська мова  – 100 балів.
  • другий предмет (на вибір з двох) 100 балів.
  • третій предмет (на вибір з двох) – 100 балів.
 Перелік документів:
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (2 екземпляри);
  • копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних);
  • копія документа, що посвідчує особу (1, 2 сторону та місце реєстрації у 2-х екземплярах)
 
Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» на основі повної загальної середньої освіти 
Етапи вступної кампанії
Денна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів
14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів
о 1800 годині
22 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування
за державним замовленням – не пізніше 1200 години
28 липня 2021 року
Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування
за державним замовленням –
до 1800 години
02 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням
09 серпня 2021 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
17 серпня 2021 року
Переведення на вакантні місця за державним замовленням
не пізніше 19 серпня 2021 року
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (Ветеринарне забезпечення військ, сил) на основі повної загальної середньої освіти
Етапи вступної кампанії
Денна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів
По мірі надходження з військових комісаріатів та оперативних командувань у 2021 році
Закінчення прийому заяв та документів
о 1800 годині
16 липня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань
17 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування
не пізніше 1200 години
18 липня 2021 року
Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування
до 1800 години
19 липня 2021 року
Терміни зарахування вступників
20 липня 2020 року
  Денна форма навчання ОС «Магістр» (термін навчання 6 років)
Структурний підрозділ
код
Спеціальність
(Освітня програма)
Перелік конкурсних предметів за держзамовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб
Перелік конкурсних предметів тільки за кошти фізичних та юридичних осіб
Ліцензований обсяг на 2021/2022 н.р.
Вартість 1 року  навчання у 2021-2022 н.р.
(грн.)
211
Ветеринарна медицина
1
Українська мова 
300
27760
2
Біологія або математика
3
Хімія 
Фізика
212
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза
1
Українська мова 
75
27760
2
Біологія або математика
3
Хімія 
Фізика
 
 ВИПУСКНИКАМ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Етапи вступної кампанії
Денна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів
14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування
о 1800 годині
23 липпня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань
24 – 30 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше
01 серпня 2021 року
Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням
до 1800 години
05 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням
06 серпня 2021 року, 
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
14 серпня 2021 року
 Розклади вступних випробувань: https://nubip.edu.ua/node/12942
 Денна форма навчання ОС «Магістр» (термін навчання 5 років)

Структурний підрозділ

Спеціальність (Освітні програми)

Сертифікат ЗНО

(2018-2021 рр.)

Вступне випробування

Ліцензований обсяг на 2021/2022н.р.

Вартість 1 року навчання у 2021-2022 н.р.

(грн.)

за держзамовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб

тільки

за кошти фізичних або юридичних осіб

Факультет ветеринарної медицини

211 – Ветеринарна медицина

1.Українська мова 2. Історія України (Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або хімія, або фізика для небюджетної конкурсної пропозиції)

1.Українська мова 2 Математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або хімія, або фізика для небюджетної конкурсної пропозиції

Фахове вступне випробування

100

277600

 
Вступ для здобуття ОС «Магістр» на базі ОС «Бакалавр»

Структурний підрозділ

Спеціальність

Освітня програма

Факультет ветеринарної медицини

211 – Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

 

 

 Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» на базі ОС «Бакалавр»

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 травня ‒ до 1800 години
03 червня 2021 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (окремі категорії вступників)

22 червня – 25 червня 2021 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

30 червня 2021 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

15 липня – 23 липня 2021 року

 

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

19 ‒ 30 липня 2021 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 02 серпня 2021 року

 

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування

до 1800 години 07 серпня 2021 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

12 серпня 2021 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 16 серпня 2021 року

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook