Факультет ветеринарної медицини

ВСТУП – 2022: АБІТУРІЄНТУ

 

Ми в соціальній мережі: https://www.facebook.com/groups/fac.vet.med/

На факультеті ветеринарної медицини здійснюється підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для агропромислового комплексу України за світовими стандартами, які здатні професійно управляти здоров'ям стада та якістю і безпекою продукції тваринництва в період її виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації; розробляти та впроваджувати в практику інноваційні методи діагностики і профілактики хвороб та лікування тварин.
 
Висока якість підготовки фахівців забезпечується завдяки:
 • висококваліфікованим науково-педагогічним працівникам;
 • ступеневій системі освіти: освітній ступінь «Магістр» з можливістю подальшого здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – ОС «Доктор філософії» в аспірантурі;
 • навчальним планам, які адаптовані до системи отримання вищої освіти в Європі та вимог МЕБ;
 • сучасній матеріально-технічній базі факультету;
 • практичній підготовці з метою набуття професійних навиків у кращих клініках та сучасних тваринницьких підприємствах України;
 • можливості пройти практичне стажування у клініках і підприємствах за кордоном;
 • поглибленому вивченню іноземних мов (сформовано окремі групи, де викладання навчальних дисциплін здійснюється англійською мовою);
 • активній співпраці  з Радою роботодавців.
10 переваг навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України: https://nubip.edu.ua/node/15755
 
ВИПУСКНИКАМ ШКІЛ
Відповідно до Правил прийому на 2022 рік вступ на базі повної загальної середньої освіти буде проходити на основі сертифікатів ЗНО 2022, 2021, 2020 та 2019  років. 
 
ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА 2022 РІК ВСТУП НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
https://www.youtube.com/watch?v=6bIJneiJG-k
 
Звертаємо Вашу увагу, що цьогоріч можна буде подати до п'яти заяв за спеціальностями, на які передбачено прийом за кошти державного бюджету. Кількість поданих заяв  за кошти  фізичних та/або юридичних осіб, обмежується 20 заявами.
Під час подання заяв абітурієнт, що претендує на місця державного або регіонального замовлення, має зазначити її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. 
Зазначена вступником пріоритетність заяви не може бути зміненою.
Прийом заяв і документів на навчання розпочинається з 14 липня 2022 року.
Мінімальна кількість балів з конкурсних предметів для допуску до участі в конкурсі:
 • українська мова – 100 балів.
 •  другий предмет (на вибір з двох) – 100 балів.
 • третій предмет (на вибір з двох) – 100 балів.
 Перелік документів:
 • копія документа, що посвідчує особу (1, 2 сторону та місце реєстрації у 2-х екземплярах);
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (2 екземпляри);
 • копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).
Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування
 
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» на основі повної загальної середньої освіти
Етапи вступної кампанії
Строки проведення
Початок прийому заяв та документів
14 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів
о 1800 годині
22 липня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування
не пізніше
27 липня 2022 року
Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування
до 1800 години
04 серпня 2022 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням
05 серпня 2022 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – 06 серпня та 17 серпня 2022 року
Переведення на вакантні місця за державним замовленням
не пізніше 19 серпня 2022 року
 
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (Ветеринарне забезпечення військ, сил) на основі повної загальної середньої освіти 
Етапи вступної кампанії
Денна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів від вступників за схемою навчання «студент-курсант»
По мірі надходження з військових комісаріатів та оперативних командувань у 2022 році
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить приймальна комісія
о 1800 годині
16 липня 2022 року
Строки проведення відбірковою комісією кафедри вступних випробувань (іспитів) за схемою навчання «студент-курсант»
17 липня 2022 року
Оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням
не пізніше 1200 години
18 липня 2022 року
Виконання вимог до зарахування
до 1800 годин
19 липня 2022 року
Термін зарахування вступників за схемою навчання «студент-курсант»
не пізніше 1200 годин
20 липня 2022 року
Анулювання заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення
не пізніше
20 липня 2022 року
 
 Денна форма навчання ОС «Магістр» (термін навчання 6 років)
Структурний підрозділ
код
Спеціальність
(Освітня програма)
Перелік конкурсних предметів за держзамовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб
Перелік конкурсних предметів тільки за кошти фізичних та юридичних осіб
Ліцензований обсяг на 2022/2023 н.р.
Вартість 1 року  навчання у 2021-2022 н.р.
(грн.)
211
Ветеринарна медицина
1
Українська мова
350
30530
2
Біологія або хімія
3
Математика або фізика
212
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза
1
Українська мова
75
30530
2
Біологія або хімія
3
Математика або фізика

 
ВИПУСКНИКАМ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ 
 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ:
https://www.youtube.com/watch?v=ORsSisHrbgM
 
Планові обсяги державного замовлення на 2022 рік 
Галузь знань, спеціальність
Денна форма здобуття освіти
Заочна форма здобуття освіти
21 Ветеринарна медицина
211 Ветеринарна медицина
50
-
 
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Етапи вступної кампанії
Денна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів
14 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування
о 1200 годині
22 липня 2022 року
Строки проведення фахових вступних випробувань
22 – 30 липня
2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше
01 серпня 2022 року
Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням
до 1800 години
05 серпня 2022 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням –
не пізніше 1200 години
06 серпня 2022 року,
за кошти фізичних та юридичних осіб – 08 серпня та 17 серпня 2022 року
 
Розклади вступних випробувань:  
Денна форма навчання ОС «Магістр» (термін навчання 5 років) 
Структурний підрозділ
Спеціальність (Освітні програми)
Сертифікат ЗНО
(2019-2022 рр.)
Вступне випробування
Ліцензований обсяг на 2022/2023н.р.
Вартість 1 року навчання у 2022-2023 н.р.
(грн.)
за держзамовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб
тільки
за кошти фізичних або юридичних осіб
Факультет ветеринарної медицини
211 – Ветеринарна медицина
1.Українська мова 2. Історія України (Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або хімія, або фізика для небюджетної конкурсної пропозиції)
1.Українська мова 2 Математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або хімія, або фізика для небюджетної конкурсної пропозиції
Фахове вступне випробування
100
30530
 
Вступ для здобуття ОС «Магістр» на базі ОС «Бакалавр»
Галузь знань, спеціальність
Денна форма здобуття освіти
Заочна форма здобуття освіти
21 Ветеринарна медицина
211 Ветеринарна медицина
50
-
 
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» на базі ОС «Бакалавр»
Етапи вступної кампанії
Строки проведення
 
 
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
26 квітня 2022 року ‒ 1800 години
17 травня 2022 року
 
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (окремі категорії вступників)
13 червня – 16 червня 2022 року
 
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови
20 червня – 02 липня 2022 року
 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
з 01 липня 2022 року
 
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
15 липня – 22 липня 2022 року
 
Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит
18 ‒ 30 липня 2022 року
 
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування
не пізніше 02 серпня 2022 року
 
Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування
до 1800 години 08 серпня 2022 року
 
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням –
09 серпня 2022 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –
10 серпня та 18 серпня 2022 року
 
 
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» на базі ОС «Бакалавр»
Етапи вступної кампанії
Строки проведення
 
 
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
26 квітня 2022 року ‒ 1800 години
17 травня 2022 року
 
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (окремі категорії вступників)
13 червня – 16 червня 2022 року
 
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови
20 червня – 02 липня 2022 року
 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
з 01 липня 2022 року
 
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
15 липня – 22 липня 2022 року
 
Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит
18 ‒ 30 липня 2022 року
 
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування
не пізніше 02 серпня 2022 року
 
Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування
до 1800 години 08 серпня 2022 року
 
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням –
09 серпня 2022 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –
10 серпня та 18 серпня 2022 року
 

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook