Український часопис ветеринарних наук («Ukrainian Journal of Veterinary Sciences»)

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК»

ISSN: 2663-9688 (ONLINE), ISSN: 2663-967X (PRINT)

Науковий журнал «УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК» входить до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», затверджених МОН України (наказ від 28.12.2019 р. № 1643) у галузі ветеринарних наук за напрямом 21 «Ветеринарія» зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
До наукового журналу приймаються оригінальні наукові статті проблемно-постановчого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для ветеринарії і раніше не публікувалися.
Тематика: Висвітлення наукових досліджень з ветеринарної медицини та ветеринарної гігієни.
Рік заснування: 2010
Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ).
Періодичність: 4 рази на рік.
Мови видання:
українська, англійська.
Починаючи з № 3 2020 року, статті до розгляду редколегії приймаються виключно англійською мовою.
Головний редактор: Грищенко Вікторія Анатоліївна.
Заступник редактора: Ткачук Світлана Алімівна.
Відповідальний секретар: Мельник Вікторія Іванівна.
Заступник відповідального секретаря: Куліда Марія Анатоліївна.
До складу редакції журналу входять видатні вітчизняні та зарубіжні вчені з напряму «Ветеринарія».
Сайт: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Veterenarna/index
Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15.
Журнал «Український часопис ветеринарних наук» індексується у міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrichsweb, EBSCO, МIAR, BASE.
 

Інформація для авторів статей

Редакційна колегія журналу

Згода на публікацію
 

About the journal

Editorial board

Article Layout Template

Agreement on publication

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook