Грищенко Вікторія Анатоліївна

Доктор ветеринарних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. С. З. Ґжицького
Грищенко Вікторія Анатоліївна

Тел.: 066-910-43-43

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Грищенко Вікторія Анатоліївна – відомий вчений у галузі біохімії, зокрема клінічної біохімії тварин. Народилася в м. Києві. Закінчила з відзнакою ветеринарний факультет Української сільськогосподарської академії (1992 р., нині Національний університет біоресурсів і природокористування України). У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості білкового спектра крові новонароджених телят в умовах зміни параметрів кислотно-лужного стану», а у 2006 р. – докторську дисертацію «Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування засобів репаративної терапії на основі фосфоліпідів молока при ентеропатології телят» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія, науковий керівник/консультант – академік НАН України та НААН Д.О. Мельничук. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012 р.) за цикл наукових праць «Механізми функціонування органів системи травлення». Лауреат премії ім. С.З.Гжицького (2018 р.) за цикл робіт «Метаболічні процеси, резистентність та продуктивність корів і телят та способи їх регуляції».
Викладацьку діяльність розпочала в 1997 р. У 2002 році присвоєно вчене звання доцента, а у 2008 р. – професора. У період з 2001 по 2002 рр. – заступник декана новоствореного факультету «Якість і безпека продукції АПК», а з 2004 по 2006 рр. – в. о. завідувача кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції ім. акад. М.Ф. Гулого; 2008 р. – в. о. завідувача кафедри терапії та клінічної діагностики; з 2012 р. і дотепер – професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого. З 2001 р. – член вченої ради ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва; з 2007 р. – член проблемної вченої ради НДІ здоров’я тварин, а з 2021 р. – член наукової ради НДІ здоров’я тварин. Упродовж 2013–2014 рр. – член Вченої ради НУБіП України. У період 2001–2006 рр. – вчений секретар експертної ради ВАК (нині ДАК) України із зоотехнії та ветеринарної медицини, а з 2010 р. і дотепер – член цієї експертної ради. Впродовж 2006–2013 рр. – вчений секретар спеціалізованої секції «Біологія» Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, а з 2008 р. і дотепер – член секції на здобуття премії Президента України молодими вченими. З 2012 р. – завідувач відділу наукової атестації в Університеті, а впродовж 2013–2014 рр. – директор ННЦ підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Впродовж 1999–2002 рр. – секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.008.04 з правом захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 03.00.04 – біохімія, протягом 2007–2008 рр. – заступник голови цієї ради, на теперішній час – член зазначеної спецради. Член Українського біохімічного товариства (з 1992 р.). Член секції, яка проводить експертизу наукових проектів, за фаховим напрямом 23 «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії» Наукової ради МОН України (з 2019 р.). Експерт із проведення наукової та науково-технічної експертизи проектних пропозицій для отримання грантової підтримки при Національному фонді досліджень України (з 2020 р.). Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Біологія та охорона здоров’я», затвердженої наказом МОН України (2020 р.). Член Колегії докторів наук факультету ветеринарної медицини НУБІП України (2021 р.). Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Коригування молекулярних механізмів функціонування організму тварин за дії екопатогенних чинників довкілля і розвитку патологій» (2020–2022 рр.). Член проектної і робочої груп з підготовки фахівців за освітньо-науковою програмою «Незаразна патологія тварин», третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина», галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» (2017–2021 рр.). Кваліфікація: доктор філософії з ветеринарної медицини. Член робочої групи з розробки навчального плану за новою спеціальністю 163. «Біомедична інженерія» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» (2020). Голова експертної комісії з експертизи підручників та навчальних посібників галузі знань «Ветеринарна медицина» (з 09.2021). Член журі Національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ІSEF 2019 (International Science and Engineering Fair).
Головний редактор наукового журналу «Ukrainian journal of veterinary sciences» (з 2018 р.). Член редколегії наукових фахових журналів України: «Біоресурси і природокористування» (з 2014 р.), «Тваринництво України» (2012–2014 рр.), «Сучасне птахівництво» (з 2004–2008, 2018–2019 рр.), «Наукові доповіді НУБіП України» (2002–2014 рр.); «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» (з 2018 р.).
Нині викладає дисципліни: «Ветеринарна клінічна біохімія», «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії», «Клінічна лабораторна діагностика», «Ветеринарна біохімія».
Відзнаки: протягом 2001–2002 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України; 2004 р. – Почесна грамота з нагоди 105-річчя з дня заснування НАУ; 2006 р. – Подяка Київського міського голови за високу майстерність у професійній діяльності та плідну роботу в підготовці фахівців високої кваліфікації; 2006 р. – Подяка Вищої атестаційної комісії України; «Киянка року – 2007»; 2009 р. – Подяка Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за багаторічну і плідну працю на посаді секретаря секції «Біологія»; 2013 р. – Почесна грамота від Київської міської Державної Адміністрації та з нагоди Дня науки; 2019 р. – Подяка Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за сумлінну багаторічну працю на посаді вченого секретаря секції, яка розглядає роботи молодих вчених на здобуття Премії Президента України; 2020 р. – Почесна грамота Національного університету біоресурсів і природокористування України; 2020 р. – Подяка Прем’єр-міністра України, 2020 р. – отримано три Дипломи Учасника Всеукраїнського конкурсу «Винахід 2020», 2021 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України.
Має більше 500 публікацій, серед яких: 3 підручники і 13 навчальних посібників, 16 монографій (у т. ч. колективних) та наукова брошура, 5 довідників, 148 навчально-методичних вказівок і науково-практичних рекомендацій, 355 наукових статей і тез доповідей, 53 патенти на винахід, авторських свідоцтв, ТУ У на БАД «FLP-MD». За її участю створено більше 10 рецептів лікувально-профілактичних препаратів для великої рогатої худоби, коней, свиней та птиці різного віку і призначення (диспепсія, анемія, порушення обміну речовин, стимуляція продуктивних якостей тварин).
Напрям наукових досліджень: визначення біологічної та клінічної ефективності фосфоліпідів молока у формі БАД «FLP-MD» і «Фосфомол» (капсульна, ліпосомальна) при лікуванні тварин за гепато- та ентеропатології.

 

Scopus ID
Google Scholar
ORCID ID
Web of Science ResearcherID

 

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook