Факультет ветеринарної медицини

Навчальна робота

Положення про біобезпеку під час навчання

 

Підготовка магістрів

Підготовка магістрів на факультеті ветеринарної медицини розпочалась в 60-х роках минулого століття, однак стосувалась вона виключно студентів із країн Африки, Південної Америки, Азії, Європи. Для українських студентів навчання за ОКР „Магістр” (спеціальність 8.130501 – Ветеринарна медицина) започатковано в 1997 році в рамках реформи вищої освіти України з метою наближення її до європейських стандартів. Професорсько-викладацьким складом ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва НУБіП України (надалі – ННІ) розроблені ексклюзивні магістерські програми, які на основі сучасних досягнень науки дають можливість поглибити фахові знання та засвоїти основи проведення наукових досліджень за всіма напрямками знань галузі „Ветеринарна медицина”.
У витоків створення перших магістерських програм на факультеті ветеринарної медицини стоять видатні українські вчені та педагоги: професори Д.О. Мельничук, А.Й. Мазуркевич, В.А. Яблонський та ін., завдяки яким стало можливим у числі перших з факультетів ветеринарної медицини на теренах пострадянських держав здійснити перехід на якісно новий рівень підготовки фахівців.
Для підвищення ефективності підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» в НУБіП України 24.12.2001 р. було створено Навчально-науковий центр (ННЦ) ветеринарної медицини продуктивних, домашніх і екзотичних тварин, який очолювали в різний час проф. Любецький В.Й. (2002 р.), проф. Яблонський В.А. (2002-2004 рр.), доц. Лакатош В.М. (2004-2012 рр.). Останнім керівником Навчально-наукового центру до припинення його функціонування був проф. Духницький В.Б (з 1.10.1012 р. до 2014 р.). Навчально-науковий центр було створено шляхом об’єднання близьких за профілем клінічних кафедр факультету ветеринарної медицини: акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; ветеринарно-санітарної експертизи; епізоотології та організації ветеринарної справи; паразитології та тропічної ветеринарії; терапії і клінічної діагностики; фармакології та токсикології; хірургії ім. акад. І.О. Поваженка.
За період існування магістратури на факультеті ветеринарної медицини підготовлено більше 400 магістрів за спеціальністю «Ветеринарна медицина», які успішно трудиться у народному господарстві України.

Магістерські програми

У 2014–2015 н. р. розпочато підготовку магістрів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за магістерською спеціальністю 8.11010102 «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва». Вперше запроваджено магістерську програму «Ветеринарне забезпечення військ» в рамках магістерської спеціальності 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)» та забезпечено набір студентів у магістратуру за наступними програмами виробничої спеціалізації: «Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин», «Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва», «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів», «Ветеринарне забезпечення свинарства», «Ветеринарне забезпечення конярства», «Ветеринарне забезпечення птахівництва», «Ветеринарне забезпечення рибництва», «Ветеринарне забезпечення здоров’я екзотичних і диких тварин», «Ветеринарна фармація», «Ветеринарна гігієна та санітарія». Підготовка магістрів експертно-аналітичного спрямування буде здійснюватися за такими магістерськими програмами: «Патоморфологічна діагностика хвороб тварин», «Методи біохімічних досліджень», «Ветеринарно-санітарна експертиза с.-г. і харчової продукції», «Мікробіологічні методи діагностики у тваринництві та ветеринарній медицині», а магістрів-дослідників за програмами дослідницької спеціалізації: «Клітинні технології у ветеринарній медицині та біології», «Біоморфологія хребетних», «Фізіологія вищої нервової діяльності тварин».
Таким чином, у 2014–2015 навчальному році підготовка магістрів здійснюється за двома спеціальностями та 18 магістерськими програмами, з них 11 – виробничої спеціалізації, 4 – виробничої спеціалізації експертно-аналітичного спрямування, 3 – дослідницької спеціалізації.
 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook