Факультет ветеринарної медицини

Вони нагороджені відзнакою "За заслуги перед факультетом ветеринарної медицини НУБіП України"

Положення про відзнаку

   Рішення про запровадження вищої відзнаки факультету ветеринарної медицини НУБіП України "За заслуги перед факультетом ветеринарної медицини НУБіП України" було прийняте Вченою радою факультету, що відбулася 14 квітня 2016 року. На цьому ж засіданні було затверджено Положення про відзнаку «За заслуги перед факультетом ветеринарної медицини НУБіП України», опис нагрудного знаку до неї, а також було визначено перших достойних нагородження цією відзнакою. Вручення перших відзнак відбулося 17 травня 2016 року під час, організованого кафедрою анатомії тварин ім. акад В.Г. Касьяненка, круглого столу "Патріотизм і духовність у сучасній Україні".  

 

 

    Філарет (в миру Михайло Антонович Денисенко) - Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України, Священноархімандрит Успенської Києво-Печерської лаври, Почесний член кафедри анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка та Почесний доктор НУБіП України. 14.04.2016

 

 

 

  

  

 Рудик Станіслав Костянтинович - професор кафедри анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка (з 1987 по 2011 рр. її завідувач), декан факультету ветеринарної медицини 1988-1993 рр. Доктор ветеринарних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, віце-президент Академії наук вищої освіти України, Почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії, Дніпропетровського державного аграрного університету, Заслужений професор Національного аграрного університету, Почесний доктор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. 14.04.2016

 

 

 

 

Мазуркевич Анатолій Йосипович - професор кафедри нормальної та патологічної фізіології (з 1993 по 2008 рр. її завідувач), декан факультету ветеринарної медицини: 1984-1988 рр. та 1994-2000 рр. Доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН України, у 2001-2008 рр. – академік-секретар відділення ветеринарної медицини УААН академік АН ВО України, з 2008 по 2010 рр. – директор НДІ здоров’я тварин, а 2010 - 2011 рр. – проректор з наукової роботи.  14.04.2016

 

 

  

 

Хмельницький Григорій Олександрович - професор кафедри фармакології і токсикології (з 1981 по 2005 рр. її завідувач). Доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України, у 1986 - 1991 рр. проректора (УСГА) з питань під­вищення кваліфікації, у 1991 - 1996 рр. академік-секретар відділення тваринництва та ветеринарії Української академії аграр­них наук, з 2005 по 2010 рр. директор НДІ здоров'я тварин Національного аграрного університету (нині — НУБіП Украї­ни), Почесний професор Харківської дер­жавної зооветеринарної академії, Заслужений науковий співро­бітник НУБіП України, Почесний громадянин села Капустинець Яготинського району Київської області. 14.04.2016

   

 

  

Литвин Володимир Петрович - професор кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи (з 1985 по 2003 рр. її завідувач), доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, член Російської академії природничих наук, почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та державної премії Української академії аграрних наук.  16.06.2016

 

 

 

 

Потоцький Микола Кирилович - доцент кафедри патологічної анатомії (з 1990 по 2001 рр. її завідувач). Кандидат ветеринарних наук, доцент, Заслужений працівник вищої освіти України, член редакційної колегії науково-виробничого журналу "Ветеринарна медицина України". 16.06.2016

 

 

  


  

  

Козачок Володимир Степанович - професор кафедри паразитології та тропічної ветеринарії (з 1973 по 1998 рр. її завідувач). Кандидат ветеринарних наук, професор, відмінник освіти України. 16.06.2016

 

 

 

 

  

Бортничук Володимир Андронович - професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології (з 1980 по 1985 рр. її завідувач). Доктор ветеринарних наук, професор. 16.06.2016

 

 

 

 

 

Роман Колач - ректор Вроцлавського природничого університету. Габілітований доктор ветеринарних наук, професор звичайний, професор кафедри гішієни твари, Почесний докотр Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького та Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Вроцлав, Польща). 16.06.2016

 

 

 

 

  

Аліна Яніна Вєлічко - прорктор з міжнародної діяльності та співпраці з регіонами Вроцлавського природничого університету, габілітований доктор ветеринарних наук, професор звичайний, професор кафедри інфекційних хвороб, Почесний член кафедри анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка та Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Вроцлав, Польща). 16.06.2016

 

 

 

 

 

Йозеф Маріан Ніцпонь - професор кафедри внутрішніх хвороб тварин з клінікою коней собак і котів Вроцлавського природничого університету. Габілітований доктор ветеринарних наук, професор звичайний, член закону кавалерів ордена золотого оленя, Почесний член кафедри анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка та Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Вроцлав, Польща). 16.06.2016

 

 

 

 

  

Кшиштоф Йозеф Кубяк - декан факультету ветеринарної медицини Вроцлавського природничого університету. Габілітований доктор ветеринарних наук, професор звичайний, професор кафедри внутрішніх хвороб тварин з клінікою коней собак і котів, Почесний член кафедри анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка(м. Вроцлав, Польща). 16.06.2016

 

 

 

 

   

 

 Мельник Олег Петрович - завідувач кафедри анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка, доктор ветеринарних наук, професор, академік АН ВО України. 16.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 Борисевич Володимир Борисович - професор кафедри (з 1988 по 1999 рр. її завідувач), доктор ветеринарних наук, професор.  21.09.2016

 

 

 

 

 

 

Божена Обміньська-Мруковіч - габілітований доктор ветеринарних наук, професор звичайний, професор кафедри біохімії, фармакології та токсикології (з 2002 по 2008 рр. декан факультету ветеринарної медицини) Вроцлавського природничого університету (м. Вроцлав, Польща). 21.09.2016

 

 

 

 

  

 Ян Анжей Твардонь - габілітований доктор ветеринарних наук, професор звичайний, професор кафедри репродукції (з 2008 по 2012 рр. декан факультету ветеринарної медицини) Вроцлавського природничого університету (м. Вроцлав, Польща). 21.09.2016

 

 

 

  

 

 Марчін Гжегож Янковський - доктор ветеринарних наук, адьюнкт кафедри внутрішніх хвороб тварин з клінікою коней, собак і котів Вроцлавського природничого університету (м. Вроцлав, Польща), Почесний член кафедри анатомії тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України. 21.09.2016

 

 

 

 

 

 Йоланта Яніна Спужак - доктор ветеринарних наук, адьюнкт кафедри внутрішніх хвороб тварин з клінікою коней, собак і котів Вроцлавського природничого університету (м. Вроцлав, Польща). 21.09.2016

 

 

 

 

 

Каміла Елжбета Глінська-Сухоцька - доктор ветеринарних наук, адьюнкт кафедри внутрішніх хвороб тварин з клінікою коней, собак і котів Вроцлавського природничого університету (м. Вроцлав, Польща). 21.09.2016

 

 

 

 
 

Павел Станіслав Сиса - професор кафедри морфологічних наук Варшавського університету наук про життя, Габілітований доктор ветеринарних наук, професор звичайний, Почесний член кафедри анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка та Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Вроцлав, Польща). 21.09.2016

 

 

 

 

 

 

Павленко Олег Іванович - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії і клінічної діпгностики. 19.10.2016

 

 

 

 

   

 

 Скибіцький Володимир Гурійович - доктор ветеринарних наук, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, з 1996 по 2016 рр. її завідувач, академік АН ВО України, Заслужений професор НУБіП України. 31.01.2017

   

 

 

 

 

 

    Хомич Володимир Тимофійович - доктор ветеринарних наук, професор кафедри анатомії та гістології тварин, з 1995 по 2016 рр. завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології, академік АН ВО України, Заслужений працівник ветеринарної медицини України. 18.04.2017

 

 

 

 

   

 

 Любецький Віталій Йосипович - доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, з 2002 по 2006 рр. декан факультету ветеринарної медицини, Заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України, відмінник освіти України. 18.04.2017

 

 

 

 

   

 

 Береза Володимир Ілліч - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії і клінічної діпгностики. 18.04.2017

 

 

 

 

 

   

 

 Погурський Ігор Григорович- кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії і клінічної діпгностики. 18.04.2017

 

 

 

 

 

   

   

 Емілія Малгожата Ясюк - радник, керівник реферату з питань науково-освітньої діяльності посольства республіки Польща в Україні. 18.04.2017

 

 

 

   

  Єнчу Валерій Захарович - доктор медично-ветеринарних наук, професор кафедри анатомії тварин (з 1993 по 2011 рр. її завідувач) Державного аграрного університету Молдови, начальник управлінняз безпеки продуктів харчування тваринного походження і ветеринарної медицини Міністерства сільського господарства та харчової промисловості республіки Молдова. 18.04.2017

 

 

 

 

Галат Владислав Федорович - доктор ветеринарних наук, професор кафедри паразитології та тропічної ветеринарії, з 1998 по 2007 рр. її завідувач, академік АН ВО України, Заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України., Почесний професор Вітебської державної академії ветеринарної медицини (Республіка Білорусь) та Полтавської державної аграрної академії. 27.06.2017

 

 

 

 

 

 

Січкар Вадим Степанович - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії і клінічної діпгностики. 27.06.2017

 

 

 

  

 

 

 

Бондар Володимир Олексійович - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії і клінічної діпгностики, з 1884 по 2018 рр. голова профбюро факультету ветеринарної медицини. 18.06.2018

 

 

 

 

  

    Духницький Володимир Богданович - доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та токсикології, з 2006 по 2008 рр. декан факультету ветеринарної медицини, відмінник освіти України. 20-.02.2019

 

 

 

 

 

 

   
    Собко Юрій Анатолійович - випускник ветеринарного факультету УСГА 1986 року, кандидат ветеринарних наук, засновник Науково-виробничого підприємства - Компанії "БіоТестЛаб". 24.06.2019

 

 

 

 

    Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній (в миру Сергій Петрович Думенко) - доктор богословських наук, професор, Почесний член кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка та Почесний доктор НУБіП України. 17.09.2019  

 

 

 

 

     

    Отець Олександр Миколайович Трофимлюк - ректор Київської православної богословської академії, доктор богословських наук, професор Української технологічної академії, член Національної спілки журналістів. 17.09.2019

 

 

 

 

 

  

    отець Віталій Володимирович Клос - проректор Київської православної богословської академії з наукової роботи, професор кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін Київської православної богословської академії, доктор церковно-історичних наук, професор, Почесний член кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка. 17.09.2019

 

 

 

 

 

    Ніколаєнко Станіслав Миколайович - ректор НУБіП України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Народний депутат України кількох скликань, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, у 2005-2007 роках Міністр освіти і науки України, голова Громадської Ради освітян і науковців України. Розробник і автор ряду законів. 17.09.2019

 

 

 

 

    Томчук Віктор Анатолійович - доктор ветеринарних наук, професор, академк НАН ВО України, завідувач кафедри біохімії і фізіології ім. акад М.Ф. Гулого. 17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

    Сорока Наталія Михайлівна - доктор ветеринарних наук, професор, академк НАН ВО України, завідувач кафедри паразитології і тропічної ветеринарії, у 2008 - 2012 рр. директор Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції тваринництва, . 17.09.2019

 

 

 

 

 

    Засєкін Дмитро Адамович - доктор ветеринарних наук, професор, академк НАН ВО України, директор НДІ "Здоров'я тварин". 17.09.2019

 

 

 

 

 

  


    Цвіліховський Микола Іванович - декан факультету ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України. 17.09.2019

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook