Освітні програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» 2022-2023 н.р.

 

Галузь знань

Спеціальність

(Освітньо-професійна програма)

01 Освіта/Педагогіка

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчової технології)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчової технології) - скорочений термін

017 Фізична культура і спорт

03 Гуманітарні науки

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна)

035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Міжнародна економіка)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

051 Економіка (Цифрова економіка)

053 Психологія

06 Журналістика

061 Журналістика

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

071 Облік і оподаткування (Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Корпоративні фінанси)

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 Право

081 Право

10 Природничі науки

101 Екологія

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

133 Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи та комплекси)

133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

144 Теплоенергетика

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

187 Деревообробні та меблеві технології

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування)

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

242 Туризм

27 Транспорт

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook