Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

Спеціальність 123 - "Комп'ютерна інженерія"

 

2023-2024 навчальний рік

Освітній ступінь "Магістр"

Навчальні дисципліни Силабус Робоча програма Електронний навчальний курс Методичні розробки
ОК2. Методологія наукових досліджень
ОК3. Теорія і проектування комп'ютерних систем і мереж
OK4. Технології програмування комп'ютерних систем   
ОК5. Захист інформації в комп'ютерних системах (частина 1)
ОК5. Захист інформації в комп'ютерних системах (частина 2)
OK6. Системи візуалізації та розпізнавання образів
ОК7. Інтелектуальний аналіз даних
ОК8. Дослідна практика
ОК9. Виробнича практика
BK1.1. Робототехнічні операційні системи
BK1.2. Технології проектування систем ІоТ
ВК1.3. Протоколи передачі даних в ІоТ системах
ВК1.4. Інформаційні технології моніторингу та моделювання

ВК1.5. Комп'ютерні системи штучного інтелекту

ВК2.1. Адміністрування та захист баз та сховищ даних
ВК2.2. Комп'ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів захисту інформації
ВК2.3. Комплексні системи санкціонованого доступу до інформації
ВК2.4. Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних  систем
ВК2.5. Системи штучного інтелекту в задачах захисту інформації
     

 

  

Освітній ступінь "Бакалавр"

Навчальні дисципліни Силабус Робоча програма Електронний навчальний курс Методичні розробки
ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:
    
ОК1. Вища математика
OK2. Фізичні основи комп'ютерної електроніки
ОК3. Програмування (частина 1 і 2)
OK4. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика
OK5. Електроніка та електротехніка
OK6. Комп'ютерна логіка (частина 1 і 2)   
OK7. Теорія інформації і кодування
OK8. Дискретна математика
OK9. Комп'ютерна електроніка
OK10. Організація баз даних
OK11. Комп'ютерна схемотехніка (част. 1)
OK11. Комп'ютерна схемотехніка (част. 2)
ОК12. Архітектура комп'ютерів (ч. 1 і 2)  
OK13. Технології проектування комп'ютерних систем
ОК14. Паралельні та розподілені обчислення
ОК15. Системне програмування
ОК16. Комп'ютерні мережі
ОК17. Комп'ютерні системи
ОК18. Захист інформації в комп'ютерних системах
ОК19. Системне програмне забезпечення
ОК20. Системний аналіз
ОК21. Об'єктно-орієнтоване програмування
ОК 22. Технічні засоби передачі інформації
ОК 23. Пристрої зв'язку з об'єктом
ОК 24. Навчальна практика з програмування та інформаційних технологій
ОК 25 Навчальна практика з проектування ЦП
ОК 26 Виробнича практика
ОК 27 Дипломне проектування і захист кваліфікаційної роботи
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:    
ВК1.1. Аналітика з R
ВК1.2. Техніка і технологіїв АПК
ВК1.4. Кросплатформне програмування (Java)
ВК2.1. Основи інтернету речей
ВК2.2. Сучасні засоби менеджменту програмних проектів
ВК2.3. Основи прогнозування та моделювання у соціальній сфері
ВК3.2. Спеціалізовані комп'ютери
ВК3.3. Web-технології та Web-дизайн
ВК3.4. Статистичні методи, теорія потоків, подій
ВК4.1. Інженерія програмного забезпечення
ВК4.2. Веб-аналітика
ВК4.3. Кросплатформне програмування (Python)
ВК5.1. Програмна технологія .NET
ВК5.2. 3D моделювання та друк
ВК6.1. Апаратно-програмні засоби ГІС
ВК6.2. Мобільні комп'ютерні системи
ВК6.6. Мікропроцесорні системи керування
ВК7.1. Програмування мобільних пристроїв
ВК7.2. Програмування вбудованих систем
ВК7.3. Управління веб-контентом
ВК7.4. Засоби мультимедія в інформаційних технологіях
ВК7.5. Програмування в середовищі сучасних ОС
ВК7.6. Адміністрування комп'ютерних мереж

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання бакалаврської роботи

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook