Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

Навчальна робота

      Згідно з діючими навчальними планами до основних функцій кафедри Комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки належать проведення навчальної роботи: читання лекцій, проведення науково-дослідних, практичних і лабораторних робіт, керівництво навчальними і виробничими практиками, формування завдань для самостійної роботи студентів, керівництво бакалаврськими і магістерськими дипломними роботами з дисциплін, закріплених за кафедрою, а саме:

− Комп’ютерна логіка.
− Архітектура комп’ютерів.
− Комп’ютерна схемотехніка.
− Комп’ютерна електроніка.
− Навчальна технологічна з комп’ютерної електроніки.
− Технічні засоби передачі інформації.
− Апаратно-програмні засоби інформації.
− Методи та системи штучного інтелекту.
− Імітаційне моделі екологічних процесів.
− Моделювання еколого-економічних систем.
− Мобільні комп’ютерно-інтегровані системи.
− Статистичні методи теорії потоків і подій.
− Комп’ютерні мережі.
− Моделювання та прогнозування стану довкілля.
− Обчислювальна математика і програмування.
− Комп’ютерні технології та основи програмування.
− Інформаційні технології.
− Основи інформатики та обчислювальної техніки.
− Технології проектування комп’ютерних систем.
− Паралельні та розподілені обчислення.
− Системне програмування.
− Комп’ютерні системи.
− Захист інформації в комп’ютерних системах.
− Системне програмне забезпечення.
− Цифрова схемотехніка спеціалізованих пристроїв.
− Спеціалізовані комп’ютери.
− Програмування в середовищі сучасних ОС.
− Апаратно-програмні засоби ГІС.
− Мікропроцесорні системи керування.

       Ведеться підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями: «Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Біотехнологія», «Екологія», «Агрономія». Кафедра також веде підготовку аспірантів усіх біологічних спеціальностей з дисциплін: «Комп'ютерна обробка інформації».
    Науково-педагогічні працівники кафедри використовують в навчальному процесі новітні технології, а саме: мультимедійні презентації лекційного матеріалу, електронні навчальні курси, електронне тестування, організацію самостійної роботи студентів з використанням досягнень у вищій освіті, включаючи дистанційні методи та засоби навчання, дуальну освіту.
    Заняття зі студентами проводяться в 3 комп’ютерних лабораторіях (ауд. 206, 211, 223  навчальний корпус 15), в яких розміщено більше 40 сучасних ПК, що дає можливість достатньо ефективно проводити навчальний процес.

 

Лабораторії, в яких проводяться заняття: 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook