Навчання має бути практикоорієнтованим

23 березня 2018 року

      Серед актуальних пріоритетів вищої освіти – здатність випускників до реалізації надбаних компетенцій в практичній діяльності. Реалізація практико-орієнтованого підходу вимагає створення викладачами середовища, в якому студенти матимуть можливість виявити і реалізувати свій інтерес до пізнання, зробити його усвідомленою потребою в саморозвитку, власній професійній та соціальній адаптації. В процесі навчання студенти мають отримати знання про структуру, загальний стан, концептуальні принципи функціонування сфери майбутньої професійної діяльності.

     23 березня 2018 р. за ініціативи завідувача кафедри методики навчання та управління навчальними закладами В. Ковальчука розпочато серію семінарів для магістрів безпосередньо на об’єктах майбутньої професійної діяльності. Підготовка магістрів за освітньою програмою «Управління навчальними закладами» здійснюється за трьома спеціалізаціями «Управління закладами вищої освіти», «Управління закладами професійно-технічної освіти», «Управління закладами загальної середньої освіти». Основна ідея таких семінарів познайомити студентів з системою та особливостями управління закладом безпосередньо в його стінах. Тому першим відвідали Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. Сьогодні коледж це поліфункціональний багатопрофільний Державний вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації. Навчальний заклад здійснює багатоступеневу підготовку фахівців на базі повної та базової загальної середньої освіти за різними формами навчання (денна, заочна, екстернат) відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, молодший спеціаліст, кваліфікований робітник на 4 відділеннях.

     Відкриваючи семінар Ольга Щербак, директор коледжу, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України та голова ради роботодавців гуманітарно-педагогічного факультету, наголосила на тенденціях та пріоритетах розвитку вищої освіти на сьогоднішньому етапі, ролі навчальних закладів у формуванні конкурентоспроможних фахівців. Ольга Іванівна презентувала модель системи управління коледжем та розповіла про особливості діяльності директора коледжу.

     Про особливості роботи, нормативно правове забезпечення, яке регулює діяльність розповіли В. Кондратьєва – заступник директора з навчально-виховної роботи та О. Зайцева – заступник директора коледжу з навчально-методичної роботи.
     Підготовка фахівців в коледжі здійснюється на трьох відділеннях: педагогічному, юридично-економічному та структурному підрозділі з підготовки робітничих кадрів.

    Презентуючи роботу відділень В. Іванчук – завідувач педагогічним відділенням наголосив, що навчальний процес в коледжі спрямований на підготовку людини до діяльності за конкретною професією; до виконання повного спектру професійно-педагогічних функцій, а також самореалізації у професійній діяльності. Престижні та конкурентноздатні спеціальності відділення формують фахівців нового покоління, які володіють навичками самостійності й ініціативності.
     Важливе місце у навчальній роботі студентів займає індивідуальний підхід до студентів. Зміст навчального плану та програм, навчально-матеріальна база, підбір викладачів, вимоги до студентів дають змогу підготувати висококваліфікованих спеціалістів для забезпечення потреб промисловості.

    Завідувач юридично-економічним відділенням Н. Чистова розповіла про специфіку управління її відділенням. Зокрема в коледжі на відділені «Правознавство» працює юридична клініка «Bona Fides», заснована в 2000 р. Юридична клініка надає безкоштовно інформаційно-консультативні послуги, а також кваліфіковану правову допомогу соціально незахищеним верствам населення. Юридичні консультації проводять студенти-консультанти старших курсів. Це своєрідний центр, де відбувається юридична практична допомога малозабезпеченим верствам населення, а це учнівська та студентська молодь, пенсіонери, безробітні й інші. Напрямки роботи клініки: юридичні консультації з різних галузей права (окрім кримінального); підготовка та розповсюдження інформативного матеріалу, популяризація правових знань; виїзні консультації (за замовленням).

     В коледжі також здійснюється підготовка робітничих кадрів. Старший майстер відділення Р. Янковський презентував свій підрозділ, закцентувавши увагу на взаємодії з ринком праці та міжнародними партнерами. В Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка діє Модельний навчальний центр (МНЦ), що являє собою модель навчання за сучасною українсько-німецькою технологією з практичною направленістю навчання. За цією технологією навчаються спеціальності: «Бухгалтерський облік» та «Комерційна діяльність». Навчальні плани складено таким чином, що студенти два дні на тиждень відпрацьовують практичні навички в навчально-тренувальній фірмі «Спокуса», переходячи через певний час з відділу до відділу за графіком переміщення. В результаті студенти за час навчання мають практичний досвід роботи у всіх відділах фірми. Практико-орієнтований навчальний процес в Центрі навчання кваліфікації «Укладальник підлогових покриттів» формує життєвий та фаховий досвід, що стає основою професійного розвитку студентів, формування їх професійної свідомості.

 

     В ході зустрічі студенти НУБіП України ознайомилися з роботою підрозділів, отримали відповіді на запитання. На завершення зустрічі В. Ковальчук подякував керівництво коледжу за організований семінар та співпрацю кафедри і коледжу, адже після завершення коледжу більшість студентів продовжують навчання в нашому університеті. А такі зустрічі розкривають студентам зв’язки між знаннями отриманими в університеті і особливостями майбутньої професійної діяльності.

Тетяна Єрмак,
магістр,
Ніна Журавська,
професор кафедри методики навчання та
управління навчальними закладами

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)