На факультеті землевпорядкування підведені підсумки науково-дослідних робіт за 2017 рік

28 грудня 2017 року

 На факультеті землевпорядкування 21 грудня 2017 року відбулася перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, а також ініціативних наукових проектів та госпдоговірних тем. Комісію очолював декан факультету землевпорядкування, д.е.н, проф. Євсюков Т.О, а до її складу входили д.геогр.н., заступник декана з наукової роботи факультету землевпорядкування Ковальчук І.П., д.е.н., проф., завідувач кафедри управління земельними ресурсами Дорош О.С., д.е.н., доц.. завідувач кафедри землевпорядного проектування Мартин А.Г., начальник науково-організаційного відділу НДЧ, к.е.н., ст.н.с В.В.Самсонова.

 

Загальна кількість НДР, над якими працюють вчені і викладачі факультету – 7 наукових тем, з них:

дві ініціативні теми;

одна госпдоговірна тема

4 теми держбюджетного фінансування, зокрема:

НДР 110/97-ф «Розроблення методології системи моніторингу посівів сільськогосподарських культур на основі різнорідних даних ДЗЗ для управління їх продуктивністю» (науковий керівник – Кохан С. С., доктор технічних наук, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі).

 

Дослідження розпочалися у лютому 2017 р. і триватимуть до 31 грудня 2019 р. С.С.Кохан обґрунтувала обрану методологію і підходи до створення системи моніторингу посівів сільськогосподарських культур на основі різнорідних даних ДЗЗ, обрані ключові об’єкти детальних моніторингових досліджень, технічні засоби і програмне забезпечення реалізації завдань, передбачених Робочою програмою на 2017р. У процесі запитань та обговорення члени комісії виясняли деталі, зробили пропозиції щодо удосконалення співпраці у вирішенні цієї наукової проблеми. Комісія рекомендувала НДЧ просити МОН України продовжити фінансування цієї теми.

 

 

Наступною темою, про виконання якої звітував факультет, була НДР 110/57-ф «Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування» (науковий керівник – Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії). Тема виконувалася кафедрою геодезії та картографії впродовж 2013-2017 рр. Вона завершується у 2017 р. За результатами досліджень досліджень запропоновано класифікацію проблем землеустрою сільських територій, оцінено їх гостроту, запропоновано економічні, фінансові, управлінські, організаційні механізми їх вирішення, опубліковано серію монографій, навчальних посібників і підручників, створено низку картографічних моделей, які відображають земельно-ресурсний потенціал України та її регіонів, землевпорядні, економічні, демографічні, медико-географічні, соціальні, природоохоронні та екологічні проблеми сільської місцевості. В доповіді обґрунтовано засади, методи і технології вирішення виявлених проблем. І.П.Ковальчук відзначив, що у дослідженнях також брали участь співробітники кафедри землевпорядного проектування та управління земельними ресурсами. Комісія високо оцінила результати досліджень і рекомендувала НДЧ звіт затвердити і передати замовнику.

 

 

Картографічні моделі, які відображають демографічні проблеми модельного об’єкту - Тернопільської області

В наступній доповіді за НДР 110/69-ф «Концепція електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту моніторингу та управління природокористування за басейновим принципом» (науковий керівник – Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії) головна увага була приділена характеристиці унікального картографічного продукту, створеного у процесі виконання досліджень - Геоекологічного атласу річково-басейнової системи Бистриці як інструменту реалізації програми моніторингу природокористування у басейні цієї річкової системи та управління природокористуванням й охороною природи в ній згідно з вимогами Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу. Атлас налічує понад 70 карт і свідчить про пріоритет співробітників теми у сфері атласного геоінформаційного картографування річково-басейнових систем.

Комісія схвально оцінила виконану роботу, рекомендувала шукати замовників на укладання таких атласів на інші річково-басейнові системи. Також рекомендовано НДЧ Звіт затвердити і передати отримані результати замовнику.

 

Картографічні моделі з розділу «Кліматичні умови РБС Бистриці

 

 

У звіті за НДР 110/96-ф «Концепція створення реєстру особливо цінних земель як механізм дотримання екологічної безпеки при їх використанні» (науковий керівник – Євсюков Т.О., доктор економічних наук, декан факультету землевпорядкування), яка розпочалася у лютому 2017 р., акцент зроблено обґрунтуванні алгоритму створення реєстру особливо цінних земель, патентному пошуку, картографічному відображенню географії і структури особливо цінних земель в різних регіонах України.

 

 

Комісія констатувала, що передбачені Робочою програмою теми завдання на 2017 рік виконані повністю, тому рекомендувала НДЧ Звіт затвердити і просити МОН України продовжити її фінансування у 2018 році

Далі комісія заслухала короткі звіти по ініціативних темах, які виконуються на: 1) кафедрі землевпорядного проектування та кафедрі геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі – НДР № 0116U001752 «Удосконалення науково-методичних підходів до проведення грошової оцінки земель в ринкових умовах» (науковий керівник, к.е.н., доц. Кошель А.О.);

2) кафедра земельного кадастру – «Еколого-економічне моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу» (науковий керівник, к.е.н., доц. Паламарчук Л.В.)

 

Керівники та виконавці представили членам комісії та колегам свої здобутки, повідомили про кількісні та якісні показники виконуваних досліджень.

Начальник науково-організаційного відділу НДЧ, к.е.н., ст.н.с В.В.Самсонова відзначила, що науково-дослідна робота факультету землевпорядкування здійснюється на належному рівні, з дотриманням вимог МОН України та НДЧ НУБіП України до цього виду діяльності, а отримані результати відповідають запланованим і передбаченим Робочими програмами завданням. Роботи ведуться з дотриманням термінів. Отриманні результати досліджень є досить цікавими та актуальними, вони вже висвітлені (апробовані) у науково-методичних публікаціях (монографії, посібники, статті, тези тощо), захистах кандидатських і докторських дисертацій, виступах на конференціях різних рангів та передані зацікавленим організаціям для впровадження у практику.

 

Секретар комісії, к.е.н., доцент О.П.Жук

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook