Електронні ресурси

Пункти:

Опис


Міжнародний електронний журнал “Біоресурси планети і якість життя

Науковий електроннийо журнал  "Біоресурси планети та якість життя", створеного спільно Глобальним консорціумом вищої освіти і досліджень у сільському господарстві (GCHERA) та Національним університетом біоресурсів і природокористування України (НУБіП України).

Головна мета даного журналу полягає в об'єднанні зусиль університетів наук про життя та аграрних університетів з метою спільного вирішення широкого кола питань

 

Науковий журнал «Наукові доповіді НУБіП України»

Тематична спрямованість журналу — висвітлення результатів наукових досліджень з генетики, біології, біотехнології, природничих наук, агрономії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, якості і безпеки сільськогосподарської продукції, переробки і зберігання продукції, лісівництва, механізації, електрифікації та автоматизації, економіки та організації сільськогосподарського виробництва, економіки природокористування, педагогіки, аграрного права, соціально-гуманітарних і філологічних наук.

 

Науковий вісник
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
Збірник наукових праць

Прблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі АПК

Агропортал «Аграрний сектор України»

Портал "Аграрний сектор України" є основою загальнонаціональної дистанційної інформаційно-дорадчої системи в галузях сільськогосподарського виробництва та у сфері аграрної науки і освіти.
Портал "Аграрний сектор України" розвивається вченими та спеціалістами Національного університету біоресурсів і природокористування України, науково-дослідних інститутів Академії аграрних наук України та інших установ і організацій.
Метою створення порталу є розробка універсального та всебічного інформаційного ресурсу для задоволення потреб у аграрній інформації довідкового, технічного, технологічного, економічного, маркетингового та іншого напряму сільськогосподарських товаровиробників, комерційних структур, дорадчих служб, науковців, викладачів, студентів та широкого загалу користувачів.

Навчально-інформаційний портал

Робота порталу організована на основі використання платформи дистанційного навчання Moodle. MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning Environment).. За допомогою цієї системи студент може дистанційно, через Інтернет, ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути представлений у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування. Викладач має змогу самостійно створювати електронні навчальні курси і проводити навчання на відстані, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д.Доступ до ресурсів навчального порталу НУБіП України – персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та науково-педагогічні працівники (НПП) отримують у адміністратора сервера або відповідального за впровадження інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій відповідного навчально-наукового інституту (ННІ).

 

Інституційний репозиторій

У репозиторій включено:

·       Наукові статті науково-педагогічних працівників НУБіП України;

·       Наукові статті магістрів НУБіП України

·       Автореферати дисертацій, захищених в НУБіП України

·       Матеріали конференцій НУБіП України

·       Роботи магістрів НУБіП України

·       Методичні матеріали на підтримку навчального процесу НУБіП України

·       Опис відкритих електронних навчальних курсів НУБіП

·  Стандарти (кодекс Аліментаріус, ISO, СОУ, ДСТУ

·    Патенти НУБіП України

·    Нормативні документи НУБіП України

·   

 

Аграрна відкрита енциклопедія

Метою створення Енциклопедії є гармонізація наукових знань шляхом організації колективної взаємодії. До енциклопедії увійшли матеріали для дистанційної самоосвіти, гармонізовані (доповнені коментарями експертів НУБіП України та посиланнями на внутрішні та зовнішні ресурси) стандарти.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook