Кафедра загальної, органічної та фізичної хімії

Структурні підрозділи кафедри

Навчальні підрозділи:

·             лабораторія загальної хімії;
·             лабораторія неорганічної та аналітичної хімії;
.             навчальна лабораторія органічної хімії;
.             навчальна лабораторія фізичної і колоїдної хімії;
.             навчально-наукова лабораторія фізико-хімічних методів дослідження засобів сільського господарства; 
Наукові підрозділи:
·             Лабораторія хімії поліфосфатів.