Студентський науковий гурток „Метали та полімери в машинобудуванні ”


Самі по собі ідеї цінні, але всяка ідея зрештою тільки ідея.
Завдання в тому, щоб реалізувати її практично.
(Генрі Форд)

 

Самі по собі ідеї цінні, але всяка ідея зрештою тільки ідея. Завдання в тому, щоб реалізувати її практично.

http://pro-status.com.ua/citaty/2/318_2.php

 

Самі по собі ідеї цінні, але всяка ідея зрештою тільки ідея. Завдання в тому, щоб реалізувати її практично.

http://pro-status.com.ua/citaty/2/318_2.php

 

 

До участі у роботі гуртка «Метали та полімери в машинобудуванні» залучені на добровільних засадах студенти першого і другого курсів факультетів конструювання і дизайну та механіко-технологічного.


Керівник наукового гуртка

К.х.н., доц.  Жила Роман Сергійович

 

Метою діяльності наукового гуртка є поглиблене вивчення студентами хімії у розрізі конструкційних і інших матеріалів, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем хімічної галузі, розширення загального і професійного світогляду.

 

Основними завданнями наукового гуртка є:

1.   сприяння в підготовці висококваліфікованих працівників у галузі конструювання і експлуатації техніки та обладнання;

2.   підтримка наукових інтересів студентів технічних факультетів;

3.   сприяння розвитку творчого потенціалу студентів;

4.   організація та проведення семінарів, круглих столів і інших заходів;

5.   сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді технічних факультетів до наукової діяльності.

Орієнтовний план роботи гуртка (1-2 засідання в місяць)

1.   Ознайомлення  студентів з науковими напрямками роботи;

2.   Студентами обирається тематика наукових досліджень; проводиться  аналітичний огляд літератури за  обраною тематикою;

3.   Проводяться експериментальні дослідження, обробка даних і одержання  висновків;

4.   На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.);

5.   Участь найкращих членів гуртка  в наукових конференціях.

Малига Дмитро

студент ІІІ курсу механікотехнологічного факультету

Староста гуртка

 

Список діючих членів студентського наукового гуртка

Метали та полімери в машинобудуванні

на 2018-19 навчальний рік


 

 

№ п/п

 

ПІБ

спеціальність, курс

1.

Антал Максим

ГМАШ, ІІ-к., 1-гр

2.

Максименко Ігор

ГМАШ, ІІ-к., 1-гр

3.

Іваненко Олексій

ГМАШ, ІІ-к., 1-гр

4.

Коваленко Василь

ГМАШ, ІІ-к., 2-гр

5.

Лукоянов Даниїл

ГМАШ, ІІ-к., 2-гр

6.

Оксімчук Богдан

ГМАШ, ІІ-к., 2-гр

7.

Гула Віталіна

ГМАШ, ІІІ-к., 1-гр

8.

Попович Костянтин

ГМАШ, І-к., 2-гр

9.

Прилуцький Михайло

ГМАШ, І-к., 2-гр

10.

Малига Дмитро

АІ, ІІІ-к., 2-гр

11.

Топчанюк Денис

АІ, ІІ-к., 2-гр

12.

Бабіюк Юрій

АІ, Магістр, 2-гр

 

 

 

Наші здобутки

 

За результатами роботи гуртка за звітний період опубліковано 3 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних студентських наукових конференціях, 1 стаття у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.