Студентський науковий гурток „Метали та полімери в машинобудуванні ”


Самі по собі ідеї цінні, але всяка ідея зрештою тільки ідея.
Завдання в тому, щоб реалізувати її практично.
(Генрі Форд)

 

Самі по собі ідеї цінні, але всяка ідея зрештою тільки ідея. Завдання в тому, щоб реалізувати її практично.

http://pro-status.com.ua/citaty/2/318_2.php

 

Самі по собі ідеї цінні, але всяка ідея зрештою тільки ідея. Завдання в тому, щоб реалізувати її практично.

http://pro-status.com.ua/citaty/2/318_2.php

 

 

До участі у роботі гуртка «Метали та полімери в машинобудуванні» залучені на добровільних засадах студенти першого і другого курсів факультетів конструювання і дизайну та механіко-технологічного.


Керівник наукового гуртка

к.х.н., доц.  Жила Роман Сергійович

 

Метою діяльності наукового гуртка є поглиблене вивчення студентами хімії у розрізі конструкційних і інших матеріалів, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем хімічної галузі, розширення загального і професійного світогляду.

 

Основними завданнями наукового гуртка є:

1.   сприяння в підготовці висококваліфікованих працівників у галузі конструювання і експлуатації техніки та обладнання;

2.   підтримка наукових інтересів студентів технічних факультетів;

3.   сприяння розвитку творчого потенціалу студентів;

4.   організація та проведення семінарів, круглих столів і інших заходів;

5.   сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді технічних факультетів до наукової діяльності.

Орієнтовний план роботи гуртка (1-2 засідання в місяць)

1.   Ознайомлення  студентів з науковими напрямками роботи;

2.   Студентами обирається тематика наукових досліджень; проводиться  аналітичний огляд літератури за  обраною тематикою;

3.   Проводяться експериментальні дослідження, обробка даних і одержання  висновків;

4.   На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.);

5.   Участь найкращих членів гуртка  в наукових конференціях.

Криворучко Віталій

студент І курсу механікотехнологічного факультету

Староста гуртка

 

Список діючих членів студентського наукового гуртка

Метали та полімери в машинобудуванні

на 2019-2020 навчальний рік


 

 

№ п/п

 

ПІБ

спеціальність, курс

1.

Коцупал Євген

БЦІ, І-к.

2.

Любченко Ярослав

БЦІ, І-к.

3.

Вішківський Влад

АІ, І-к., 1-гр

4.

Галак Микола

АІ, І-к., 1-гр

5.

Ковбаса Дмитро

АІ, І-к., 1-гр

6.

Кравченко Олександр

АІ, І-к., 1-гр

7.

Гула Віталіна

ГМАШ, ІІІ-к., 1-гр

8.

Криворучко Віталій

АІ, І-к., 1-гр

9.

  Гуд Вадим

АІ, І-к., 1-гр

10.

Плахотник Микола

АІ, І-к., 1-гр

11.

Топчанюк Денис

АІ, ІІ-к., 2-гр

12.

Чупир Олег

АІ, І -к., 1-гр

 

 

 

Наші здобутки

 

За результатами роботи гуртка за звітний період опубліковані 1 тези доповідей на  міжнародній студентській науковій конференції.