Студентський науковий гурток "Зелена хімія"

Перший принцип Зеленої хімії:

"Краще запобігти втратам, ніж переробляти і чистити відходи"

Студентський науковий гурток «Зелена хімія» кафедри загальної, органічної та фізичної хімії є добровільним науковим об'єднанням студентів, утвореним з метою організації та сприяння їх науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності. Гурток створений за наказом ректора №656 від 12.07.2010р.

Керівником студентського наукового гуртка «Зелена хімія» є доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

Солод Надія Володимирівна.

 

 Місце проведення: кафедра загальної, органічної та фізичної хімії навчальний корпус №2, ауд. 44,45,48.

Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Основними завданнями гуртка є:

-  Організація науково-дослідницької, дослідно-конструкторської та винахідницької діяльності;

-  Створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка;

- Залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, експедиціях та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;

-  Створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової діяльності;

- Сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;

-  Сприяння фізичному розвитку студентів та формування високих моральних принципів;

-  Забезпечення і захист прав  та інтересів членів гуртка;

-  Сприяння інноваційній діяльності членів гуртка;

-  Участь у громадському житті Університету.

Крім того, заняття гуртка є допоміжними для підготовки до іспитів і заліків.

Гурток має право:

-організовувати науково-дослідну роботу чстудентів;

-організовувати та проводити наукові конференції, конкурси, круглі столи та виставки;

-сприяти виданню наукових праць членів гуртка;

-представляти кандидатів та подавати пропозиції завідувачам кафедр факультетів/ННІ на отримання дипломів та інших заохочень для студентів-дослідників;

-співпрацювати з науковими гуртками відокремлених підрозділів Університету та інших вищих навчальних закладів.

До роботи у студентському гуртку залучаються студенти першого курсу денної форми навчання спеціальностей 205 - Лісове господарство, 206 - Садово-паркове господарство і 187 – Деревообробні і меблеві технології, які виявили бажання взяти участь в науковій діяльності за визначеною тематикою, а також студенти інших факультетів та ННІ.

Прийом у члени гуртка проводиться на підставі письмової заяви особи, яка вступає.

Список діючих членів студентського наукового гуртка «Зелена хімія»

 


 

№ п/п

ПІБ

спеціальність, курс

1.

Василенко Оксана

1 курс ЛГ

2.

Мусіяка Олександр

1 курс ЛГ

3.

Нізохін Едуард

1 курс ЛГ

4.

Острашок Олексій

1 курс ЛГ

5.

Коваленко Олександра

1 курс ТВППТ

6.

Старушик Павло

1 курс ЛГ

7.

Дячок Ірина

1 курс СПГ

8.

Мороз Світлана

1 курс СПГ

9.

Білько Назар

1 курс ТВППТ

10.

Сорока Валерій

1 курс АІ

11.

Сафоник Дмитро

1 курс АІ

12.

Друзюк Богдан

1 курс АІ

13.

Кравчук Владислав

1 курс АІ

14.

Куроченко Юрій

1 курс АІ

15.

Василенко Михайло

1 курс ТД

16.

Гуцул Євген

1 курс ТД

17.

Котов Денис

1 курс ТД

18.

Куценко Максим

1 курс ТД

 

Форма роботи студентського наукового гуртка - презентації, круглі столи, засідання під часпроведення яких обговорюються актуальні питання та проблеми становлення і розвитку хімічної науки та питання її застосування в лісовому і садово-парковому господарстві, інтелектуальні хімічні конкурси.

Засідання студентського наукового гуртка "Зелена хімія" проводяться двічі на місяць. Про дату, час та місце проведення засідання наукового гуртка розміщується інформація на дошці об'яв кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Під час засідання відбувається відкрите і вільне обговорення нагальних проблем з хімії, вільне поширення отриманої інформації згідно з тематикою засідання, створюються умови для отримання студентами навичок наукової діяльності (підготовка наукових доповідей, оформлення наукових публікацій та ін.).

Результати роботи студентів оформлюються презентаціями, науковими доповідями, які рекомендуються до участі у науково-практичних конференціях.

1. Участь студентів гуртка в конкурсі "Хімічний кросворд" 7-26 листопада 2018 року.

На засіданнях студентського наукового гуртка обговорювалися умови проведення конкурсу «Хімічний кросворд», що  включений до плану культурно-виховної роботи НУБіП України на 2018-2019 н.р. На засіданні гуртка розглянуто кандидатури та обрано студентське журі конкурсу для оцінки кросвордів. Ними обрані студенти Мусіяка О., Нізохін Е. (ЛГ-1802), Коваленко О., Білько Н. (ТВППТ-1802).

Для участі в конкурсі було подано 10 кросвордів. Кросворди було виконано у відповідності до вимог конкурсу.

Призерами конкурсу «Хімічний кросворд» стали: Мороз С. (СПГ-1801) – 1 місце, Дячок І. (СПГ-1801) – 2 місце, Василенок О.Г-1802) – 3 місце.