Студентський науковий гурток "Харчові добавки: за і проти"

Знати про їжу людина повинна не менше, ніж про математику або про свою рідну мову
Гордон Рамзі

 

     Керівник гуртка - старший викладач кафедри загальної хімії Кравченко Ольга Олександрівна 

 

       Староста гуртка - студент другого курсу (стн) агробіологічного факультету Чоботар В`ячеслав Васильович

     До участі у роботі гуртка «Харчові добавки: за і проти» залучені на добровільних засадах найкращі студенти першого-третього курсів факультету Харчових технологій та управління якістю продукції АПК та студенти першого-другого курсу агробіологічного факультету (спеціальність – «Садівництво та виноградарство»).

 

 

Звітний період: Студентський науковий гурток «Харчові добавки: за і проти» розпочав свою роботу 21 вересня 2017 року. За період роботи у 2017-2018 н.р. було проведено 12 засідань наукового гуртка.

 Наукова спрямованість гуртка:

 • сприяння поглибленому вивченню в більш широкому плані навчального матеріалу;
 • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;
 • формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань в областях хімії й навичок роботи в наукових колективах;
 • допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків.

         Основною метою створення гуртка є:

 • поглиблення знань в галузі використання харчових добавок;
 • формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;
 • сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання гуртка:

 • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;
 • формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в областях хімії й навичок роботи в наукових колективах;
 • допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;
 • сприяння поглибленому вивчанню в більше широкому плані навчального матеріалу;
 • підготовка із числа найбільш здатних, активних і встигаючих студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

         Організація роботи гуртка:

 • засідання проводяться не менше двох разів на місяць;
 • студентами обирається тематика наукових досліджень; проводиться аналітичний огляд літератури за обраною тематикою;
 • виконуються експериментальні роботи щодо дослідження якості продуктів харчування
 • на засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.);
 • плани проведення заняття гуртка зберігаються протягом усього навчального року.