Кафедра загальної, органічної та фізичної хімії

Науково-методична робота

Науково-методична робота спрямована на забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі, сучасною навчально-методичною літературою, електронними навчальними ресурсами та ін.
 Викладачами кафедри за останні три роки (2015-2018) видано:
 
 • 12 підручників і навчально-методичних посібників
 • 1 хімічний термінологічний словник англійською мовою;
 • 10 лабораторних практикумів, в тому числі 2 електронних та 1 англійською мовою;
 • 6 методичних вказівок для виконання лабораторних робіт і для самостійної роботи студентів;
 • 1 робочий зошит;

     

     

  Для всіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси.
   
  Основні науково-методичні праці, видані у 2015-2018 рр:
 • 1.       Фізична і колоїдна хімія. Для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Навчальний посібник/ О.І. Хижан, Л.О.Ковшун – К.: НУБіП України, 2018. – 505 с.

  2.       Л.О.Ковшун Лабораторний контроль ксенобіотиків для оцінки екологічної безпеки продукції рослинництва [монографія] / Л.О.Ковшун,  О.І. Хижан.  – К.: НУБіП України, 2018. – 342 с.

  3.       Органічна хімія. Підручник (англійкою мовою)/ [Ковшун Л.О., Кротенко В.В., Бухтіяров В.К., Бойко Р.С.] К.: НУБіП України, 2018 – 480 с.

  4.       Антрапцева Н.М.Основи загальної та неорганічної хімії: навчальний посібник / Н.М. Антрапцева, О.Д. Кочкодан. – К.: ДДП «Експо-Друк», 2017. – 242 с.

  5.       Антрапцева Н.М. Хімія в схемах і таблицях: довідник / Н.М. Антрапцева, Н.В. Солод, О.О. Кравченко. - К. : ДП "Експо-друк", 2017. - 351 с.

  6.       Antraptseva N.M. Сhemistry: educational manual / N.M. Antraptseva, N.V. Solod,  O.O. Kravchenko.- К.: ДП "Експо-друк", 2017. - 360 с.

  7.       Фізична і колоїдна хімія. Навчальний посібник/ О.І. Хижан, Л.О.Нестерова – К.: НУБіП України, 2017. – 457 с.

  8.       Органічна, біоорганічна, фізична і колоїдна хімія. Навчальний  посібник/  В.В.Кротенко,  Л.О.Нестерова – К.: НУБіП України, 2017. – 452 с.

  9.       Бухтіяров В.К., Нестерова Л.О. Органічна хімія: Підручник. – К.:НУБіП України, 2017. – 689 с.

  10.   Біоорганічна хімія. Підручник/ Л.О.Нестерова, В.В.Кротенко, Р.С.Бойко. – К.: НУБіП України, 2017. – 299 с.

  11.   Органічна хімія природних сполук. Навчальний посібник/ Л.О.Нестерова, В.В.Кротенко, Р.С.Бойко. – К.: НУБіП України, 2016. – 320 с.

  12.   Колоїдна хімія. Навчальний посібник/ О.І. Хижан, Л.О.Нестерова – К.: НУБіП України, 2016. – 379 с.

  13.   Antraptseva N.M., Solod N.V., Kravchenko O.O. Chemical terminological dictionary for students  of  technical  directions К.: НУБіПУ, 2016. - 314 с.


  1. Антрапцева Н.М, Солод Н.В., Кочкодан О.Д. Аналітична хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 181 – «Харчові технології», 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 – «Водні біоресурси і аквакультура». – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016. - 156 с.
  2. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Загальна хімія. Методичні вказівки (з основами теорії) для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальностей 205 - "Лісове господарство", 206 - "Садово-паркове господарство" – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016. - 168 с.
  3. Антрапцева Н.М., Жила Р.С. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальностей 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016. - 198 с.
  4. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та основи теорії для студентів спеціальностей 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 – «Водні біоресурси і аквакультура». – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016. - 201 с.
  5. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О). Неорганічна хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство». – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016. - 228.
  6. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Хімія. Тестові завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 207 – «Водні біоресурси і аквакультура» 205– «Лісове господарство» 206 – «Садово-паркове господарство» – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016. - 112 с.
  7. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Жила Р.С. Хімія. Тестові завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 133 – галузеве машинобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія» - 166 с.
  8.Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Аналітична хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму і самостійної роботи для студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство». – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016. - 168 
  9 Антрапцева Н.М., Солод Н.В., Жила Р.С., Кочкодан О.Д., Кравченко О.О. Аналітична хімія. Електронний лабораторний практикум для студентів спеціальності 207 – “Водні біоресурси”- К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016.– 217 с.
  10. Antraptseva N.M., Solod N.V., Kravchenko O.O. Chemical terminological dictionary for students of technical directions К.: НУБіПУ, 2016. - 314 с.
  11. Antraptseva N.M., Solod N.V., Kravchenko O.O. C H E M I S T R Y Laboratory practice (basic heory) for bachelor students Specialties: 208 – “Agricultural Engineering” 275 – “Transport chnologies (Motor Transport)” 133 – “Industrial Mechanical Engineering” 192 – “Construction and Civil іngineering” К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016. - 236 с.
  12. Антрапцева Н.М., Пономарьова І.Г., Кочкодан О.Д. Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум для студентів напрямів 6.051701 – «Харчові технології та інженерія», 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 – «Водні біоресурси і аквакультура». – Київ.: НУБіП України 2015.-198 с.
  13. Антрапцева Н.М., Пономарьова І.Г., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Загальна хімія. Лабораторний практикум для студентів напрямів 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство», 6.051801 – «Деревооброблювальні технології». - К.: НУБіПУ, 2015. - 167 с.
  14. Антрапцева Н.М., Пономарьова І.Г., Солод Н.В., Кочкодан О.Д. Аналітична хімія. Лабораторний практикум для студентів напрямів “Харчові технології та інженерія”, 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 – “Водні біоресурси і аквакультура». ». - К.: НУБіПУ, 2015. - 184 с.
  15. Антрапцева Н.М., Пономарьова І.Г., Жила Р.С. Хімія. Лабораторний практикум та тестові завдання для самостійної роботи для студентів напрямів 6.050503 «Машинобудування», 6.100102 «Процеси, машини та обладнання АП виробництва», 6.100101“ Електротехніка та електротехнічні системи в АПК”, 0902 “Інженерна механіка”, 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”». - К.: НУБіПУ, 2015. - 195 с.. 
 •  

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook