Студентський науковий гурток «Електрохімічні системи»

Енергетика є ключовим питанням майбутнього –
це питання життя або смерті.
Нинішні джерела є ненадійними і отруїли нашу планету.
Може ми і переживемо це отруєння, але прийде день,
коли ці джерела енергії закінчаться.
   (Нікола Тесла)

 

До участі у роботі гуртка «Електрохімічні системи» залучені на добровільних засадах студенти першого і другого курсів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження а також й інших факультетів.

 

Керівник наукового гуртка

К.х.н., доц.  Жила Роман Сергійович

Місце проведення: кафедра загальної хімії навчальний

корпус №2, ауд. 48.

Метою діяльності наукового гуртка є поглиблене вивчення студентами відповідної галузі хімії – електрохімії, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі хімії, розширення загального і професійного світогляду.

 

 

Основними завданнями наукового гуртка є:

1.     сприяння в підготовці висококваліфікованих працівників в галузі енергетики і автоматики;

2.     підтримка наукових інтересів студентів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження;

3.     сприяння розвитку творчого потенціалу студентів;

4.     організація та проведення семінарів, круглих столів і інших заходів;

5.     сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження до наукової діяльності.

План роботи гуртка (1-2 засідання в місяць)

1.     Ознайомлюємо  студентів з науковими напрямками роботи

2.     Студентами обирається тематика наукових досліджень; проводиться  аналітичний огляд літератури за  обраною тематикою;

3.     Проводяться експериментальні дослідження, обробка даних і одержання  висновків;

4.     На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.);

5.     Участь найкращих членів гуртка  в наукових конференціях.

 

  Список діючих членів гуртка "Електрохімічні системи"

№ п/п

 

ПІБ

спеціальність, курс

1.

Банга Олексій

АКіТ, І-к.

2.

Джіма Вадим

АКіТ, І-к.

3.

Жук Денис

АКіТ, І-к.

4.

Карбовський Роман

АКіТ, I-к.

5.

Малайдах Антон

АКіТ, І-к.

6.

Смішко Марія

АКіТ, I-к.

7.

Довгополюк Андрій

АКіТ, I-к.

8.

Іванов Богдан

АІ, -к., 1-гр.

9.

Панаскевич Анна

ХТІ, ІІ-к., 1-гр.

10

Ільченко Євген

АІ, IІІ-к., 2-гр. 

 

ПОДІЇ ГУРТКА

День відкритих дверей для випускників шкіл на агробіологічному факультеті

(28 березня 2019)

 


День відкритих дверей для випускників коледжів (31.10.2019)

День відкритих дверей для випускників шкіл (01.11.2019)

 

День відкритих дверей: до університету завітали школярі, випускники коледжів і технікумів

(22.11.2019)

 

На засіданнях наукового гуртка були виголошені 9 доповідей. Серед найкращих доповідей була відібрана одна на 71-ій всеукраїнській науковій конференції “Роль науки у формуванні фахівця АПК”:

1.           Паливний елемент в автомобілі.

                   Студент 1 курсу Механікотехнологічного ф-ту  Ільченко Є.В.


 

 

 "Хімічний БРЕЙН-РИНГ"