Весняний цикл відкритих лекцій факультету аграрного менеджменту

29 квітня 2023 року

   Проведення відкритих занять на факультеті аграрного менеджменту є компонентом активізації творчої та професійної діяльності науково-педагогічними працівниками, стимулом для вдосконалення методик проведення занять, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи між НПП факультету. 

   У відповідності до виконання наказу ректора НУБіП України № 41 від 24.01.2023 року «Про підвищення якості навчання в НУБіП України» та затвердженого графіку проведення відкритих лекцій на факультеті аграрного менеджменту у другому семестрі 2022-2023 навчального року науково-педагогічними працівниками факультету було проведено 13 відкритих лекції.
   Цикл відкритих лекцій другого семестру розпочала 15.02.2023 р. кандидатка економічних наук, старша викладачка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Чорненька Людмила Миколаївна лекцією з дисципліни «Ризик-менеджмент» для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» на тему «Пріоритезація ризиків та методи їх оцінки».
Людмила Миколаївна професійно розкрила процес пріоритезації та документування ризиків; здійснила аналіз методичних підходів до оцінки ризиків; окреслила особливості якісного та кількісного методів оцінки ризиків підприємства; визначила переваги та недоліки основних методів оцінки ризиків підприємства.
   До відкритої лекції долучилися відповідальна від факультету щодо контролю за якістю освіти, доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Тюріна А.А., доценти кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Ковтун О. А., Коваленко Н. О., Кузьменко С. В., Міщенко І. А., Файчук О. М., Костюк О. Д., професорка кафедри менеджменту ім. Й. С. Завадського Резнік Н. П., заступниця декана факультету аграрного менеджменту, доцентка кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Карпенко Л. Ф. Детальніше з результатами проведеної лекції можна ознайомитися за посиланням https://nubip.edu.ua/node/121674.
   З 20 по 22 лютого було проведено одразу 5 відкритих лекцій. Так, 20 лютого 2023 року кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економічної теорії Гуща Інна Олександрівна провела відкриту лекцію з дисципліни «Економікс: макроекономіка» для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» на тему: «Макроекономічні показники в системі національних рахунків».
   В лекційному матеріалі лекторка висвітлила сутність та методологічні принципи системи національних рахунків, основні макроекономічні показники та методи їх вимірювання, визначила основні характеристики та відмінності між ВВП і ВНП, ознайомила з новими макроекономічними показниками та ціновими індексами, за допомогою яких визначається темп зростання цін.
   До відкритої лекції долучилась відповідальна від факультету щодо контролю за якістю освіти, доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Тюріна А.А., завідувач кафедри економічної теорії, професор Талавиря М.П., доценти кафедри економічної теорії Власенко Ю.Г., Болгарова Н.К., Бутенко В.М., Пащенко О.В. Деталі обговорення лекції за посиланням https://nubip.edu.ua/node/122291.
   21 лютого 2023 р. відбулася відкрита лекція кандидатки економічних наук, доцентки кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Гавриш Оксани Миколаївни з дисципліни «Мотиваційний менеджмент» на тему «Основні теорії мотивації» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу факультету аграрного менеджменту.
   Оксана Миколаївна охарактеризувала основні теорії мотивації персоналу. Особливу увагу лекторка зосередила на характеристиці первинних теорій мотивації та еволюції їх розвитку, розкрила сутність основних змістовних та процесуальних теорій мотивації та їх вплив на практику управління.
   На відкритій лекції були присутні: завідувачка кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Балановська Т. І., доцентки кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Гогуля О. П., Харченко Г. А., Троян А. В., Драмарецька К. П., старша викладачка кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Зоргач А. М., а також доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Тюріна А. А. Детальніше про проведену лекцію за посиланням https://nubip.edu.ua/node/122039.
   Цього ж дня в онлайн форматі для студентів 3 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Файчука Олександра Михайловича з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція. Європейська інтеграція» на тему: «Становлення та принципи розширення Європейського Союзу».
   Особливу увагу лектор звернув на досвід євроінтеграції країн Центрально-Східної Європи, які вже вступили в ЄС (зокрема, Польщі) та Туреччини і низки Балканських країн, які вже довгий період ведуть активні переговори щодо членства. Важливим було і роз’яснення лектора позиції різних країн щодо процесу подальшого розширення ЄС, насамперед, щодо перспективи приєднання України до регіонального об’єднання.
   До лекції долучилися завідувач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, професор Луцяк В.В. та доценти кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД Коваленко Н.О., Міщенко І.А., Тюріна А.А. Докладніше про підсумки лекції за посиланням https://nubip.edu.ua/node/122175.
   22 лютого 2023 р. відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента кафедри економічної теорії Власенка Юрія Григоровича з дисципліни “Економікс: Мікроекономіка” на тему “Пропозиція і рівновага на ринку праці” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету аграрного менеджменту.
   Лектор вміло розкрив важливі для сьогодення питання щодо пропозиції праці, рівноваги фірми і галузі на конкурентному ринку праці, особливостей ринку праці з недосконалою конкуренцією та роль профспілок на ньому.
   На відкритій лекції були присутні: завідувач кафедри економічної теорії проф. Талавиря М.П., доцентки кафедри економічної теорії Бутенко В.М., Болгарова Н.К., Гуща І.О., Пащенко О.В., заступниця декана факультету аграрного менеджменту, доцентка кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Карпенко Л.Ф., доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Тюріна А.А. та доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Гаврилюк В.П. Деталі за посиланням https://nubip.edu.ua/node/122290.
   Крайню відкриту лекцію у лютому провела кандидатка економічних наук, доцентка кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Вишнівська Богдана Вікторівна з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» на тему «Організація маркетингу на підприємстві» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг».
   Лекторка наголосила, що організація служби маркетингу на будь-якому підприємстві повинна починатися із переорієнтації менеджменту підприємства на маркетинговий підхід в управлінні. Для цього не достатньо лише створити відділ маркетингу із відповідним штатом працівників, а необхідно ув’язати всі структурні підрозділи підприємства разом із маркетинговим відділом у єдину систему прийняття управлінських рішень.
   На відкритій лекції були присутні науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі професор Бондаренко В.М., доцентки Нагорна О.В. та Головніна О.Г., заступнці декана факультету аграрного менеджменту, доцентка кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Карпенко Л.Ф. та ст. викладачка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Чорненька Л.М. та відповідальна від факультету щодо контролю за якістю освіти, доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Тюріна А.А.. Детальніше про результати лекції за посиланням https://nubip.edu.ua/node/122388
   1 березня 2023 року на кафедрі менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського пройшло одразу дві відкриті лекції. Так, на 1ій парі відбулася відкрита лекція кандидатки економічних наук, старшої викладачки кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Зоргач Альони Миколаївни з дисципліни «Теорія лідерства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» 4 курсу на тему «Лідер як особистість».
   Альона Миколаївна проаналізувала основні типи рис особистості, притаманних лідеру, висвітлила основні теорії особистості, акцентувавши увагу на різних підходах до формування структури особистості. Лекторка навела приклади методик визначення типу особистості, розкрила актуальні проблеми соціалізації та розвитку особистості.
   На відкритій лекції, були присутні: заступниці декана факультету аграрного менеджменту Карпенко Л.Ф. і Чорненька Л.М., завідувачка кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Балановська Т.І., професорка кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Резнік Н.П., доценти кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Вакуленко В.Л., Гогуля О.П., Драмарецька К.П., Троян А.В., асистентка кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Голік В.В. та доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, відповідальна від факультету для здійснення контролю за якістю навчання Тюріна А. А. Деталі за посиланням https://nubip.edu.ua/node/122689
   Цього ж дня на 2ій парі кандидатка економічних наук, доцентка кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Драмарецька Кристина Павлівна прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу спеціальності 144 «Теплоенергетика» на тему «Комунікації в менеджменті. Управління групами, керівництво та лідерство».
   Лекторка розкрила поняття комунікаційного процесу, акцентувала увагу на особливостях міжособових та організаційних комунікацій, ознайомила студентів з поняттям груп в організації та з їх типами, сутністю керівництва та лідерства, пояснила як ці категорії співвідносяться між собою.
   На відкритій лекції були присутні: заступниці декана факультету аграрного менеджменту Карпенко Л. Ф., Чорненька Л. М., завідувачка кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Балановська Т. І., професорка кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Резнік Н. П., доценти кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Вакуленко В. Л., Гавриш О. М., Гогуля О. П., Троян А. В., а також доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Тюріна А. А. Деталі проведення відкритої лекції за посиланням https://nubip.edu.ua/node/122794
   07 березня 2023 року на 2ій парі відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Орехівського Віктора Григоровича з дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», 3 курсу на тему «Recruitment, Interviewing and Selection» (англійською мовою).
   Окрема увага лектор приділив сучасним вимогам до фахівців та випускників навчальних закладів, очікувань роботодавців та їх технологій оцінки конкурентноспроможності працівників.
   На відкритій лекції були присутні доцентки кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту  Алексеєва К.А., Лобунець Т.В., Дергач А.В., доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Кузьменко С.В., професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Буряк Р.І. та доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, відповідальна від факультету для здійснення контролю за якістю навчання Тюріна А.А.. Детальніше про відкриту лекцію за посиланням https://nubip.edu.ua/node/123215
   20 березня 2023 року на 2ій парі відбулась відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Янчевського Руслана Володимировича на тему: «Financal-economic safety of local company in Ukraine» (англійською мовою) з дисципліни «Фінансово-економічна безпека» для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент».
   До лекції долучилися доценти кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД Костюк О.Д., Файчук О.М., Міщенко І.А. та Тюріна А.А. Докладніше про підсумки лекції за посиланням https://nubip.edu.ua/node/124095.
   22 березня на 4 парі в ауд. 425 відбулася відкрита лекція доктора економічних наук, професора кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Бондаренка Валерія Михайловича з дисципліни «Маркетинг некомерційних організацій» для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг». Тема лекції «Сфера застосування маркетингу некомерційних організацій».
   Тему лекції лектор розкрив через висвітлення трьох питань: перше – організації, що займаються некомерційним маркетингом; друге – процеси обміну в некомерційному маркетингу; третє – політмаркетинг та его-маркетинг.
   На відкритій лекції були присутні науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, заступниці декана факультету аграрного менеджменту, доцентка кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Карпенко Л.Ф., та ст. викладачка кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД Чорненька Л.М. Детальніше про результати лекції за посиланням https://nubip.edu.ua/node/124512.
   Весняну естафету відкритих лекцій 19 квітня 2023 року підхопила кандидатка економічних наук, доцентка кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Харченко Ганна Анатоліївна, яка провела лекцію з дисципліни «Теорія організації» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» на тему «Система комунікацій в менеджменті».
   Ганна Анатоліївна охарактеризувала різні підходи до визначення поняття «комунікації» та обґрунтувала важливість комунікацій в організації,. Також лекторка розкрила функції та структурні елементи комунікаційного процесу. Особливу увагу було зосереджено на ключових видах комунікації та моделях комунікаційного процесу.
   На відкритій лекції були присутні: завідувачка кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Балановська Т. І., доцентки кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Гогуля О. П., Драмарецька К. П., Троян А. В., старша викладачка кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського  Зоргач А. М., асистентка кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Голік В. В. та доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Тюріна А. А. Деталі обговорення лекції за посиланням https://nubip.edu.ua/node/1141.
    20 квітня 2023 року завершила цикл відкритих лекцій 2022-2023 навчального року кандидатка економічних наук, доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Ралко Олександра Сергіївна лекцією з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств агропродовольчого сектору» для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на тему: «Базові інструменти оцінки конкурентоспроможності підприємства».
   До відкритої лекції долучилися завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності професор Луцяк В.В., доценти кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Коваленко Н. О., Міщенко І. А., Файчук О. М., Янчевський Р.В., заступниця декана факультету аграрного менеджменту, ст. викладачка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної Чорненька Л.М. та відповідальна від факультету щодо контролю за якістю освіти, доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Тюріна А.А.. Деталі щодо результатів проведення лекції за посиланням https://nubip.edu.ua/node/126727.
   За результатами кожної проведеної лекції відбулося підсумкове анкетування та обговорення на засіданнях відповідних кафедр. За висновками комісій, всі лекції були проведені на високому навчально-методичному рівні з використанням сучасних технологій та засобів унаочнення. 
Спокійного завершення навчального року та до зустрічі у новому 2023-2024 н.р.!
 
Альона Тюріна,
відповідальна від факультету аграрного менеджменту
для здійснення контролю за якістю навчання
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook