Кафедра геодезії та картографії

Навчальні лабораторії (матеріально-технічне забезпечення)

Навчальна лабораторія геодезії і топографічного та землевпорядного креслення.

 Завідувач – заслужений працівник НУБіП України В.П.Шульженко.
Лабораторія створена з метою поглиблення фахової підготовки студентів факультету землевпорядкування з дисциплін геодезично-топографічного і землевпорядного спрямування та залучення додаткових коштів на розширення матеріально-технічної бази Національного університету біоресурсів і природокористування України. Основні функції:
• проведення лабораторних і практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою геодезії та картографії, згідно з діючими навчальними планами та графіком освітнього процесу;
• впровадження комп'ютерних технологій для автоматизації ведення геодезичних робіт;
• опрацювання даних геодезичних вимірювань та використання наявного обладнання для потреб освітнього процесу;
• підвищення якості освітнього процесу на основі розробок індивідуальних завдань студентам з дисциплін, що закріплені за кафедрою.
Головні напрями наукової діяльності:
1) геодезичне забезпечення землевпорядних робіт;
2) геодезичний моніторинг природних і техногенних об’єктів;
3) геодезичні роботи у ландшафтному дизайні парків, скверів, садиб;
4) навчально-методичне забезпечення і супровід вивчення геодезичних дисциплін.
Лабораторія надає такі послуги: 1) геодезичне забезпечення землеустрою; 2) виконання геодезичних робіт у ландшафтному дизайні.
В лабораторії існує власна база геодезично-картографічної інформації про досліджувані об’єкти Київської та інших областей України. Лабораторія має:
1) комп’ютерний клас (на 15 місць із встановленим спеціалізованим ліцензованим програмним забезпеченням для опрацювання геодезичних вимірів, вирішення задач топографії та інженерної графіки, тематичного та геоінформаційного картографування);
2) геодезичні прилади й обладнання ( теодоліти Т-30, 2Т30-П, нівеліри Н1, Н3, нівеліри F-Type F-28, електронні тахеометри Trimble, електронний нівелір SOKKIA SDL-50, нівеліри Leica TCR405, ГНСС приймач ElNav і70, ГНСС приймач ElNav M3 та контролер-планшет, електронні рулетки, трасошукачі, БПЛА).

Положення про навчальну лабораторію геодезії і топографічного та землевпорядного креслення.

Навчально-наукова лабораторія картографічного моделювання проблем природокористування

   Завідувач – заслужений працівник НУБіП України В.П.Шульженко.
   Лабораторія створена з метою підвищення ефективності використання навчально-наукового потенціалу науково-педагогічних працівників та у зв'язку з початком з 1.09.2010 р. підготовки кафедрою геодезії та картографії фахівців ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.070904 (пізніше 8.08010103) «Землевпорядкування та кадастр», ще пізніше – 193 «Геодезія та землеустрій» за спеціалізацією «Геодезично-картографічне забезпечення землеустрою» (виробниче спрямування) та «Картографічне моделювання проблем землекористування» (дослідницьке спрямування).
   Тепер лабораторія забезпечує освітній процес з підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», а також PhD доктор філософії за освітньо-науковою програмою "Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища" третього рівня вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка. Лабораторія виконує функції:
• підвищення геоінформаційно-картографічної культури бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів;
• забезпечення проведення лабораторних і практичних занять з навчальних дисциплін геоінформаційно-картографічного і топографо-геодезичного спрямування, закріплених за кафедрою геодезії та картографії, а також іншими кафедрами факультету землевпорядкування;
• удосконалення якості освітнього процесу та активну участь працівників лабораторії у впровадженні сучасних досягнень геоінформаційного картографування в освітній, науково-дослідний і виробничий процес;
• допомога студентам (бакалаврам, магістрам) та аспірантам у проведенні науково-дослідної роботи у сфері геоінформаційного картографування земельних та інших видів природних ресурсів;
• впровадження інновацій у сфері земельно-інформаційних систем в освітній, дослідницький процес та у практику землевпорядкування;
• науково-технічний супровід дослідницьких робіт кафедри за держбюджетною і госпдоговірною тематикою.
   Основними напрямами її наукової діяльності виступають:
1) цифрове тематичне картографування стану компонентів і чинників навколишнього середовища; 2) цифрове атласне картографування стану і використання земельних, водних, лісових, мінерально-сировинних та інших видів ресурсів і розвитку несприятливих процесів у землекористуваннях.
   Лабораторія надає такі послуги:1) консультації з питань тематичного картографування; 2) атласне картографування землекористувань адміністративних районів та об’єднаних територіальних громад, фермерських господарств; 3) геоінформаційно-картографічне моделювання проблем природокористування на різних геопросторових рівнях; 4) виконання договірних науково-дослідних робіт у сфері геоінформаційно-картографічного забезпечення землеустрою, вирішення завдань геоекологічного моніторингу, атласного картографування річково-басейнових та озерно-басейнових систем тощо.
Лабораторія має інформаційні бази, якими користуються співробітники : 1) власна інформаційна база на землекористування ВП НДГ НУБіП України; 2) база даних та архівні матеріали, які відображають стан земельних ресурсів адміністративних районів та областей України, НГО земель і земельних ділянок; 3) Атласи стану земельних ресурсів адміністративних районів, сільських рад, ОТГ.
Лабораторія оснащена комп'ютерами (15 шт.) Technic-Pro i3 2120/MBH61/ 4G/ 500G/ ATX400/ dvd pw; Плоттером EPSON Stylus TM; мультимедійним проектором, сканером, принтером, ГНСС-приймачами ElNav і70, ГНСС-приймачем ElNav M3 та контролер-планшетом, БПЛА.

Положення про навчальну лабораторію картографічного моделювання проблем природокористування.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook