Викладачі кафедри менеджменту взяли участь у Літній школі Агро-політичний діалог 2022

1 серпня 2022 року

       Внесок України до світового продовольчого ринку за оцінками експертів еквівалентний забезпеченню харчуванням понад 400 мільйонів людей. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну порушило системи виробництва, переробки та постачання продовольства, зокрема на міжнародний ринок, що становить реальну загрозу глобальній продовольчій безпеці. Все більше аналітиків прогнозують серйозні наслідки у забезпеченні продовольством країн, залежних від імпорту сільськогосподарської та харчової продукції.

          Новий статус України, як кандидата на членство в ЄС, сприятиме нашій державі у прискоренні започаткованих реформ, імплементації вітчизняного законодавства до європейських стандартів, допоможе юридично закріпити проєвропейський напрямок розвитку країни. Інформація про нинішню ситуацію на продовольчому ринку, особливості торгівлі сільськогосподарською продукцією, безпеку та якість товарів є надзвичайно важливою для формування спільної торгової політики України з країнами-членами ЄС, визначення умов торговельних відносин з країнами, що не входять до ЄС.

         Серед головних завдань на сьогодні, окрім відновлення роботи національного агробізнесу загалом, є вдосконалення загальнодержавної аграрної торговельної політики з врахуванням викликів зовнішнього середовища, популяризація та поширення відповідних змін шляхом активного залучення аграрних ЗВО, адаптації освітніх програм для їх реалізації в освітньому процесі, зокрема, у процесі викладання аграрної політики, економіки, торгівлі, менеджменту та суміжних дисциплін, адже це є запорукою економічної стійкості держави та її спроможності ефективно протистояти агресору.

 
Незадовго до початку нового навчального року, з 25 по 29 липня 2022 року, викладачі кафедри менеджменту ім. проф. Й. С  Завадського факультету аграрного менеджменту Ольга Гогуля і Аліна Троян взяли участь у черговій Літній школі АПД 2022 «Аграрна торговельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції», що організована за ініціативи проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Київської школи економіки та за підтримки Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини, Посольства Німеччини в Україні.
Основну мету Літньої школи АПД 2022 ‑ представлення німецького та міжнародного досвіду у галузі аграрної торговельної політики, зокрема в контексті євроінтеграції та пришвидшеної процедури наближення України до ЄС - було реалізовано під час п’ятиденного інтенсиву в Літній школі, до роботи якої долучились 42 слухача з 9 закладів вищої освіти різних міст України.
Доповідачами Літньої школи АПД 2022 були провідні українські та міжнародні експерти зі сфери управління, бізнесу, науки та освіти, серед яких Франк Мюллер, аграрний аташе Посольства Федеративної республіки Німеччина в Україні; Марія Ярошко, в.о. керівника проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог»; Харальд фон Вітцке, професор Берлінського університету ім. Гумбольдтів; Віллі Майєрс, професор Університету Міссурі; Микола Пугачов, заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»; Павло Коваль, генеральний директор ВГО «Українська аграрна конфедерація» та інші провідні фахівці в сфері аграрного бізнесу, продовольчої безпеки, торговельної політики тощо.
Формат Літньої школи АПД 2022 дав можливість подолати наявні бар’єри, пов’язані, першочергово, з війною в Україні, та забезпечив продуктивне спілкування, обмін думками, конструктивні дискусії між учасниками заходу, ефективне навчання (підвищення кваліфікації) для викладачів ЗВО. Відмінна організація заходу, логічно структурована почерговість доповідей, чітка координація модераторами процесу «питання-відповіді», за допомогою чату, дали можливість налагодити діалог та отримати новий практичний досвід, почути змістовні, актуальні і цікаві доповіді, поширити серед слухачів презентативні матеріали, наповнені корисною, сучасною інформацією. Надзвичайно цікавими і слушними для окреслення дискусійних моментів, виявлення обізнаності учасників з різних загальних і специфічних питань, узагальнення думок виявились анкетні опитування учасників Літньої школи.
Реалізації програми Літньої школи розпочалася з доповідей присвячених сучасним викликам та актуальним питанням сьогодення: «Нова аграрна політика ЄС. Європейський Green Deal та інші стратегії. Поточний стан політичної дискусії та виклики для міжнародної аграрної торговельної політики» Харальд фон Вітцке, Берлінський університет ім. Гумбольдтів); «Актуальні виклики аграрної торговельної політики в Україні, зокрема в контексті прискорення євроінтеграційних процесів» (Микола Пугачов, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»); «Актуальні виклики світової аграрної торговельної політики» (Віллі Майєрс, Університет Міссурі); «Кліматичні торгівельні бар'єри – тест на відповідність сталості агровиробництва (технології, підходи, регулювання)» (Оксана Давіс, Blakeway Wayburn Consulting, LTD. London, UK); «Методичні рекомендації для підвищення ефективності дистанційного навчання – вимоги до побудови та викладання курсів в сфері аграрної політики, економіки та торгівлі» (Райнер Лангош, Вища школа Нойбранденбург) тощо.
 
Упродовж заходу учасники Літньої школи мали нагоду поспілкуватися з багатьма експертами як з України, так і Німеччини, прослухавши надзвичайно цікаві, змістовні, наповнені практичними прикладами, статистичними показниками, результатами аналізу, оцінки, аналітичними розрахунками доповіді, а саме:
● «Сучасні виклики для сільськогосподарського підприємства в умовах війни в Україні та змін у торгівлі сільськогосподарською продукцією» (Дітріх Трайс, сільськогосподарське підприємство УІФК-АГРО);
● «Сучасні виклики аграрної торговельної політики України – погляд аграрного бізнесу та рекомендації до вдосконалення навчального процесу» (Павло Коваль, ВГО «Українська аграрна конфедерація»);
● «Роль стандартів якості і виробництва в торгівлі агропродовольчою продукцією – підходи та досвід ЄС» (Вікторія Мюллер, незалежний експерт);
●«Як війна впливає на економіку аграрного сектору». «Аналіз інструментів аграрної торгівлі» (Олег Нів’євський та Марія Богонос, KSE Агроцентр);
●Практичний тренінг «Аналіз рішень у сфері аграрної торговельної політики» (Марія Богонос, KSE Агроцентр);
●«Основні зміни в землеустрої України – їх потенційний вплив на політику торгівлі сільськогосподарською продукцією» (Сергій Біленко, експерт із управління земельними ресурсами (FDB));
●«Основні проблеми та можливі шляхи виходу з кризи» (Олег Завгородний, представник аграрного виробництва України);
●«Значення надійної статистики для застосування при організації досліджень та розробки політики на основі фактичних даних» (Олександр Перехожук, Лейбніц-Інститут IAMO);
●«Органічне землеробство в Україні – розвиток, статус-кво до війни, поточна ситуація та маркетингові можливості» (Ксенія Гулієва, національний довгостроковий експерт проекту «Німецько-українське співробітництво в органічному сільському господарстві»);
●«Поточні виклики та можливості торгівлі агропродовольчими товарами в контексті триваючої війни в Україні та процесів інтеграції в ЄС» (Річард Муді, незалежний консультант).
   
По завершенню роботи Літньої школи АПД 2022 кожен учасник заходу поділився враженнями щодо того, як отримані знання та досвід будуть використані в подальшій професійній діяльності. У своїй підсумковій презентації Ольга Гогуля, яка є гарантом освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент в НУБіП України, акцентувала увагу на представленому у презентації переліку дисциплін, які є обов’язковими компонентами циклу загальної та спеціальної (фахової) підготовки, а також ряді вибіркових компонентів, при цьому проаналізувавши та оцінивши безпосередній зв'язок проблематик доповідей німецьких і українських експертів з навчальними дисциплінами.
 
Не викликає жодних сумнівів, що отримані нові знання стосовно формування сучасної аграрної політики в Україні та за кордоном у контексті євроінтеграції слугуватимуть вагомим доповненням до теоретичних курсів дисциплін у навчальному процесі (лекції, практичні заняття), корисною інформаційною базою для оновлення та наповнення сучасним змістом навчальних матеріалів; допоможуть донести до здобувачів вищої освіти під час викладання ряду дисциплін (Менеджмент, Стратегічне управління, Управління бізнесом, Ділова етика і соціальна відповідальність в бізнесі, Логістичний менеджмент, Управління конкурентоспроможністю підприємства і т.д.) зміни ситуації в аграрній політиці, зокрема, в аграрній торговельній політиці, окреслити основні завдання та шляхи досягнення цілей.
 Щиро вдячні організаторам Літньої школи за можливість взяти участь в такому заході та надіємося на майбутню плідну співпрацю.
  
Окрема подяка і повага в.о. керівника проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» Марії Ярошко, яка вже багато років співпрацює з Національним університетом біоресурсів і природокористування України, зокрема із викладачами кафедри менеджменту ім. Й. С. Завадського і факультету аграрного менеджменту, всіляко сприяє співпраці із німецькими колегами, міжнародними експертами, за її професійне модерування, тактовність, компетентність у питаннях сучасної аграрної політики й бізнесу.
Організаторам і всім учасникам миру, успіхів, міцного здоров’я і натхнення для подальшої плідної праці!
 
Тетяна Балановська,
завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook