Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

Підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальністю 202 Захист і карантин рослин

 Підготовка докторів філософії з галузі знань "Природничі науки" зі спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" здійснюється на кафедрі фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

 
Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.
 
Навчання в аспірантурі НУБіП України здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.
 
Особи, рекомендовані до аспірантури вченими радами зво, мають право на вступ безпосередньо після закінчення зво.
 
Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів між університетом та міністерствами, науковими установами і організаціями, вищими закладами освіти цих держав або відповідно до міждержавних та міжурядових угод.
 
Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія, голова — ректор Університету. Члени комісії призначаються ректором, першим проректором з числа провідних вчених університету, а також директорів навчально-наукових та науково-дослідних інститутів, деканів факультетів НУБіП України.
 
Приймальна комісія виносить рішення, згідно з яким вступники допускаються до складання іспитів до аспірантури, про що сповіщає вступника в тижневий термін; вона також має право відмовити в допуску до вступних іспитів у зв'язку з неповним або несвоєчасним поданням документів.
 
Вступні іспити проводяться предметними комісіями у терміни, що призначаються ректором, першим проректором Університету. До складу предметної комісії включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
 
Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти.
 
Результати вступних іспитів дійсні протягом одного календарного року..
 
За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає  рішення щодо кожного вступника.
 
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури або про відмову в прийомі повідомляється вступнику в п'ятиденний термін і затверджується наказом ректора.
 
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook