Студентський науковий гурток кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна

         Керівник гуртка: доктор с.-г. н., доцент М.Й. Піковський

E-mail: mprmir@ukr.net

 

 Староста гуртка: студентка М2 Люшненко Мирослава Володимирівна

E-mail: [email protected]

 

 

Інформація щодо засідання, оголошення про різні наукові заходи розміщується на стенді гуртка                                                  (кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна, навч. корпус № 4)

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Всесторонньо розвинена людина тоді, коли вона охоплює якомога більше життєвих аспектів. Добре, що дозвілля студентів асоціюється не лише з розвагами і веселощами, але й плідною науковою роботою. Як доказ – діяльність студентського наукового гуртка кафедри фітопатології імені академіка В.Ф. Пересипкіна на факультеті захисту рослин,  біотехнологій та екології.

Cтудентський науковий гурток на кафедрі має добрі традиції. Саме тут його учасники опановують ази наукової роботи. Багато з них стали кваліфікованими спеціалістами та знайшли застосування своїх знань на виробництві, у науці та викладацькій роботі.

Наукові дослідження студентів спрямовані на вирішення актуальних питань, що стосуються фітопатології. У проблемній науково-дослідній лабораторії мікології і фітопатології студенти мають змогу освоювати різні методики діагностики хвороб сільськогосподарських культур, поглиблювати вміння ідентифікації збудників та вивчати їх біологічні та екологічні властивості. В подальшому, отримані навики стають у нагоді при розробці заходів щодо контролю розвитку і шкідливості фітопатогенів.

Результати своїх досліджень гуртківці апробовують на відкритих наукових семінарах. Саме така форма спілкування є надзвичайно корисною та цікавою, особливо для студентів молодших курсів, оскільки дає змогу ознайомитися з однією із базових кафедр на факультеті та в значній мірі, на прикладі своїх товаришів, визначитися із напрямком майбутньої наукової роботи.

Учасники студентського наукового гуртка також приймають активну участь у роботі наукових конференцій: університетського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Загалом, студентський науковий гурток кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна є саме тим об’єднанням, в якому зібрані однодумці, що мають спільну мету та вирішують конкретне завдання  –  за рахунок отримання знань, прокласти шлях до свого становлення як висококваліфікованих спеціалістів.

 

ЧЛЕНСТВО У ГУРТКУ

(із Положення про студентський науковий  гурток кафедри фітопатології

ім. акад. В.Ф. Пересипкіна)

3.1. Членом Гуртка може бути студент денної форми навчання, який активно займається науковою діяльністю та дотримується Положення про Гурток.

3.2. Прийом у члени Гуртка проводиться на підставі письмової заяви особи, яка вступає.

3.3. Член Гуртка має право:

- здійснювати наукову, науково-дослідницьку, дослідно- конструкторську та винахідницьку діяльність;

- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Гуртка; обирати та бути обраним у керівні органи Гуртка;

- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі Гуртка;

- представляти  результати   своєї  наукової  роботи   на  засіданнях Гуртка;

- отримувати   методичну,   інформаційну   та   іншу   допомогу   від Гуртка.

3.4. Член Гуртка зобов'язаний:

- дотримуватись Положення про Гурток;

- систематично брати участь у роботі Гуртка шляхом проведення наукової роботи.

3.5. Членство припиняється у випадках:

- виходу із членів Гуртка за власним бажанням; виключення із його складу за порушення Положення про Гурток або невідповідність його вимогам.

- відрахування з числа студентів Університету за наказом ректора.

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ

ПІД ЕГІДОЮ ГУРТКА

ü Освоєння студентами різних методик діагностики хвороб сільськогосподарських культур;

ü Поглиблення вмінь з ідентифікації збудників патологій рослин;

ü Вивчення біологічних особливостей мікроорганізмів, що викликають хвороби рослин;

ü Дослідження екології фітопатогенних грибів;

ü Моніторинг хвороб в агроценозах рослин;

ü Оцінка в польових умовах уражуваності сортів с.-г. культур хворобами;

ü Організація екскурсій у провідні науково-дослідні установи із захисту рослин;

ü Збір наукового матеріалу для підготовки публікацій;

ü Підготовка студентів до участі у наукових конференціях;

ü Проведення наукових семінарів за результатами досліджень;

ü Заслуховування звітів щодо роботи  студентського гуртка тощо.


Візуальна діагностика хвороб рослин
Участь гуртківців у роботі наукових конференцій
Мікроскопічний аналіз збудників хвороб рослин
Ізоляція збудників хвороб рослин
Знайомство гуртківців з електронними ресурсами наукової бібліотеки НУБіП України
Проведення досліджень в умовах проблемної науково-дослідної лабораторії “Мікології і фітопатології”
Проведення досліджень в умовах дослідного поля кафедри  (ВП НУБіП України Агрономічна дослідна станція)
Гуртківці під екскурсії на навчально-дослідному полі (НДП) "Плодоовочевий сад" НУБіП України (березень 2017р.)
Презентація роботи гуртка на Дні відкритих дверей у НУБіП України (березень-квітень 2017р.)
Гуртківці в оранжереї Ботанічного саду НУБіП України  (травень 2017 р.)
Гуртківці в оранжереї Ботанічного саду НУБіП України  (травень 2017 р.)
Гуртківці під час досліджень у проблемній науково-дослідній лабораторії “Мікології і фітопатології”
Гуртківці під час досліджень у проблемній науково-дослідній лабораторії “Мікології і фітопатології”
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ФІТОПАТОЛОГІЇ (ПІД ЕГІДОЮ ГУРТКА) СЕРЕД СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ, 1-2 ГРУПИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ФІТОПАТОЛОГІЇ (ПІД ЕГІДОЮ ГУРТКА) СЕРЕД СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ФІТОПАТОЛОГІЇ (ПІД ЕГІДОЮ ГУРТКА) СЕРЕД СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ФІТОПАТОЛОГІЇ (ПІД ЕГІДОЮ ГУРТКА) СЕРЕД СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ

 

Список членів студентського наукового гуртка кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна на 2021-2022 навчальний рік

ПІБ

Курс навчання

1.

Білоног Роман Анатолійович

М1

2.

Бондарець Марія Михайлівна

М2

3.

Гаріян Ольга Вікторівна

М1

4.

Гармаш Софія Петрівна

М2

5.

Капустинська Вікторія Ігорівна

М1

6.

Люшненко Мирослава Володимирівна

М2

7.

Берлінець  Анастасія Вікторівна

М2

8.

Приступа Анна-Марія Олександрівна

2 курс

9.

Приступа Софія Олександрівна

М2

10.

Скакун Юлія Леонідівна

М2

11.

Степанишина Руслана Борисівна

3 курс ст

12.

Ченуша Олександр Андрійович

М2

13.

Баклицька Крістіна Андріївна

1 курс

14.

Гольцбергер Дмитро Іванович

1 курс

15.

Голубов Євгеніїв Євгенійович

1 курс

16.

Попкова Ірина Юріївна

3 курс ст

17.

Бельскіте Аліса

4 курс

18.

Головаш Ірина Олегівна

4 курс

19.

Глушаков Данило Григорович

4 курс

20.

Горбач Аліна Сергіївна

4 курс

21.

Драбинога Юлія Олексіївна

4 курс

22.

Лисенко Софія Ярославівна

4 курс

23.

Мєдвєдєва Вікторія Сергіївна

4 курс

24.

Оніщук Діана Ігорівна

4 курс

25.

Сук Анастасія Генадіївна

4 курс

26.

Шевчук Роман Євгенійович

4 курс

27.

Приходько Євгеній Сергійович

4 курс

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГУРТКА
за 2019-2020 рр.
 
 
 
Бондарець М. М., Піковський М. Й. Захист томатів від бурої плямистості листя. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 19 квітня 2019 р.) / НААН, МІП ім. В.М. Ремесла, М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін.-т експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 20-21.
Pikovskyi M.Y., Ilyina V.A. Specific composition of micromycetes of bean seed. ІІІ International Scientific - Practical conference. «21st Century Plant Science: Challenges and Innovations.To the 120-th Anniversary of  Plant Science Department of NULES of Ukraine».  September 25-27, 2019,  Kyiv. – NULES of Ukraine. P. 8-9.
Bondarets M.M., Ilyina V.A., Pikovskyi M.Y. Features of development brown spot on tomatoes leaves in open field.ІІІ International Scientific - Practical conference. «21st Century Plant Science: Challenges and Innovations.To the 120-th Anniversary of  Plant Science Department of NULES of Ukraine».September 25-27, 2019,  Kyiv. – NULES of Ukraine. P. 9-10.
Ilyina V.A., BatulkinaN.V., ChenushaA.A., HarmashS.P., LiushnenkoM.V., BondaretsM.M., Pikovskyi M.Y. Phythopathogenic mycoflora of decorative sunflower plants (HеlianthusL.). VІІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», яка відбудеться у Києві 15 листопада 2019 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Бовсуновська А.М. Хвороби насіння зернових культур та гриб Gonatobotrys як потенційний агент біологічного контролю. Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК», 29–30 квітня 2020 року. м. Полтава, Україна.

 

Bondarets M.M. Characteristics of the cause Cladosporium fulvum cooke and protection of tomatoes from brown spot. «Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, лісовому та садово-парковому господарстві»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, 15 квітня 2020 року. Білоцерківський НАУ. С. 17-18.

«Студенти факультету захисту рослин, біотехнологій та екології – призери заключного етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Захист і карантин рослин»

 

 

Протягом 21-23 травня 2018 р. на базі факультету захисту рослин Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва проводився  ІІ етап Всеукраїнської  студентської олімпіади зі  спеціальності «Захист рослин», у якому взяли участь 46 здобувачі вищої освіти з 12 аграрних вишів України.

Команду НУБіП України представляли члени студентського наукового гуртка кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Мар’яна Деяк та Юлія Миронова.

У підсумку команда НУБіП здобула ІІ місце.

Дипломом ІІ ступеня нагороджено Юлію Миронову.

 

 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ГУРТКІВЦІВ У РІДНІЙ ШКОЛІ

        Під час проведення профорієнтаційної роботи важливим є залучення до таких заходів наших студентів. На даному аспекті постійно акцентується увага під час засідань студентського наукового гуртка кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна. Так, в одній із поїздок до рідного краю (Рівненщина) студентка 4 курсу спеціальності Захист і карантин рослин Ельвіра Німчук завітала до Дубровицької ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів, котру закінчила в 2014 році. Ельвіра розповіла про перелік предметів ЗНО (основний, профільний, вибірковий) для вступу на спеціальність Захист і карантин рослин, ознайомила майбутніх абітурієнтів з перевагами навчання в НУБіП України:

статус національного і дослідницького університету;

ступенева освіта;

програми академічної мобільності студентів;

можливість отримати подвійний диплом;

закордонні практики;

навчання іноземними мовами;

студенти університету мають змогу навчатися у групах з викладанням дисциплін англійською мовою;

зручне розташування студентського кампусу, розвинена інфраструктура;

активне та цікаве студентське життя;

спорт і оздоровлення;

     Також студентка поділилась власними враженнями про навчання на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології, студентське життя в Національному університеті біоресурсів і природокористування України та можливостями наукової роботи. Дана інформація зацікавила учнів школи. У цілому, зустріч виявилася плідною і результативною.

 

Знайомство гуртківців кафедри фітопатології ім.акад. В.Ф. Пересипкіна з науковою лабораторією

   На початку навчального 2019-2020 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф Пересипкіна. Його керівник, доц. М.Й. Піковський розповів про основні завдання цього об’єднання студенів-дослідників та можливості самореалізації на ниві наукової роботи. Також було прийнято нових членів у гурток і обговорено план-графік роботи. Надалі – проведено огляд проблемної науково-дослідної лабораторії Мікології і фітопатології та знайомство з  її матеріальною базою для виконання досліджень.

   

                

  

Софія Гармаш, студентка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології (спеціальність захист і карантин рослин)

 


 nubip.edu.ua/node/65504
nubip.edu.ua/node/60046
nubip.edu.ua/node/54286
nubip.edu.ua/node/46976
https://nubip.edu.ua/node/77323
https://nubip.edu.ua/node/92430
https://nubip.edu.ua/node/101660
https://nubip.edu.ua/node/99119
https://nubip.edu.ua/node/92431
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook