Студентський науковий гурток «Загальної мікології» кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

 Керівник гуртка: доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна к.б.н. Башта Олена Валентинівна e-mail ElenaBashta@ukr.net

Староста гуртка: студентка 3СТ спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Степанишина Руслана Борисівна
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Студентський науковий гурток «Загальної мікології» кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна факультету захисту рослин, біотехнологій та екології був створений у жовтні 2019 року.
Гурток є добровільним науковим об’єднанням студентів з метою організації та сприяння їх науково-дослідно-конструкторській та винахідницькій діяльності.
Гурток у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету та Положенням про студентський науковий гурток.
Метою діяльності Гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету.
Наукові дослідження студентів спрямовані на вирішення актуальних питань, що стосуються вивчення особливостей будови та розвитку збудників захворювань рослин грибної етіології.
В умовах Проблемної науково-дослідної лабораторії мікології та фітопатології студенти мають змогу вивчити особливості культивування та ідентифікації грибних організмів – збудників захворювань рослин; провести виділення та ідентифікацію видів грибів з різних екологічних ніш; ознайомитися з методиками виділення та ідентифікації біологічно активних речовин мікроміцетів, які мають значення для захисту рослин від шкідливих організмів.
Результати свої досліджень гуртківці апробовують на наукових семінарах.
Учасники студентського наукового гуртка також беруть активну участь у роботі наукових конференцій університетського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
ЧЛЕНСТВОУ ГУРТКУ
(ізПоложення про Студентський науковий гурток
«Загальної мікології»
кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна)
 
1. Членом Гуртка може бути студент денної форми навчання, який активно займається науковою діяльністю та дотримується Положення про Гурток.
2. Прийом у члени Гуртка проводиться на підставі письмової заяви особи, яка вступає.
3. Член Гуртка має право:
- здійснювати наукову, науково-дослідницьку, дослідно- конструкторську та винахідницьку діяльність;
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Гуртка; обирати та бути обраним у керівні органи Гуртка;
- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі Гуртка;
- представляти результати своєї наукової роботи на засіданнях Гуртка;
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Гуртка.
4. Член Гуртка зобов'язаний:
- дотримуватись Положення про Гурток;
- систематично брати участь у роботі Гуртка шляхом проведення наукової роботи.
5. Членство припиняється у випадках:
- виходу із членів Гуртка за власним бажанням; виключення із його складу за порушення Положення про Гурток або невідповідність його вимогам.
- відрахування з числа студентівУніверситету за наказом ректора.
 
ЗАВДАННЯ ГУРТКА:
  • Поглиблення вмінь з мікології (особливості будови грибних організмів), мікотоксикології (продукування грибними організмами токсинів), екології грибів (вивчення мікобіоти різних екологічних ніш);
  • Освоєння студентами методики виділення та ідентифікації мікобіоти різних екологічних ніш;
  • Вивченняметодики виділення біологічно активних речовин (антибіотики, мікотоксини, вітаміни, ферменти, стимулятори та інгібітори росту) грибної етіології;
  • Ознайомлення з методиками культивування істівних грибів;
  • Організація екскурсій у провідні науково-дослідні установи профільного напряму діяльності гуртка (Інститут мікробіології та вірсології ім. Д. Заболотного НАН України , Інститут молекулярної біології, Інститут агроекології і природокористування НААН, Інститут біотаніки ім. М.Холодного НАН України);
  • Збір наукового матеріалу для підготовки публікацій;
  •  Підготовка студентів до участі у наукових конференціях;
  •   Проведення наукових семінарів за результатами досліджень;
  • Заслуховування звітів щодо роботи студентського гуртка тощо.

 

 План – графік наукового гуртка кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна на 2020-2021 навчальний рік

№ п/п
Заходи
Дата проведення
Місце проведення
Відповідальний
1
Ознайомлення членів гуртка з лабораторною базою кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна
Жовтень,
2021 р.
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.
2
Семінар: Царство Грибів. Місце їх в навколишньому середовищі
Жовтень,
2021 р.
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
3
Виділення грибів з різних субстратів
Жовтень – листопад,
2021 р
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
4
Приготування живильних середовищ для культивування грибів
Жовтень – листопад,
2021 р
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
5
Екскурсія в інститут мікробіології і вірусології
Листопад,
2021 р
Інститу мікробіології та вірусології НАН України
Башта О.В.,
Степанишина Р.
6
Гриби повітря, водні гриби методи їх ізоляції
Грудень, 2021 р
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
7
Гриби грунту
Лютий, 2022 р
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
8
Гриби фітопатогени
Лютий, 2022 р
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
9
Гриби-паразити тварин і людей
Лютий, 2022 р
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
10
Культивування їстівних грибів
Лютий, 2022 р
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
11
Магічні властивості грибів
Березень, 2022 р.
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
12
Лікарські властивості грибів. Фунготерапія
Квітень, 2022 р.
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
13
Хижі гриби
Квітень, 2022 р.
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
14
Гриби біодеструктори. Користь та шкода яку вони спричиняють
Травень, 2022 р.
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
15
Мікотоксини грибів
Травень, 2022 р.
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф.Пересипкіна
Башта О.В.,
Степанишина Р.
16
Екскурсія в Голосіївський парк для вивчення грибного різноманіття
Червень, 2022 р.
Національний парк «Голосіїівський»
Башта О.В.,
Степанишина Р.

 

Список членів студентського науквого гуртка кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна на 2021-2022 навчальний рік 

№ п/п

ПІП студента

Курс, група

1

Степанишина Руслана Борисівна

3 курс (ст) «Захист і карантин рослин»

2

Гончарук Роман Ігорович

3 курс (ст) «Захист і карантин рослин»

3

Гаріян Ольга Вікторівна

М1 «Захист і карантин рослин», 

4

Українець Павло Юрійович

4 курс «Біотехнологія та біоінженерія»

5

Приступа Анна-Марія Олександрівна

2 курс "Захист і карантин рослин"

6

Дубовий Ілля Вадимович

2 курс "Захист і карантин рослин"

7

Гаць Ірина Костянтинівна

2 курс "Захист і карантин рослин"

8

Хом’як Артем Олександрович

2 курс "Захист і карантин рослин"

9

Сивак Ярослав Іванович

2 курс "Захист і карантин рослин"

10

Шкорбот Валентина Сергіївна

2 курс "Захист і карантин рослин"

11

Федько Любов Сергіївна

2 курс "Захист і карантин рослин"

12

Тур Крістіна Віталіївна

2 курс "Захист і карантин рослин"

13

Михалевич Юлія Михайлівна

2 курс "Захист і карантин рослин"

14

Білий Данило Дмитрович

2 курс "Захист і карантин рослин"

15

Троя Єлизавета Романівна

2 курс "Захист і карантин рослин"

16

Нечепуренко Єлизавета Олександрівна

2 курс "Захист і карантин рослин"

17

Нагірна Ірина Анатоліївна

2 курс "Захист і карантин рослин"

18

Паламарчук Богдан Сергійовича

2 курс "Захист і карантин рослин"

19

Сердюкова Марія Миколаївна

3 курс "Захист і карантин рослин"

20

Олійник Вікторія Сергіївна

3 курс "Захист і карантин рослин"

21

Штиль Анастасія Олегівна

2 курс (ст) "Захист і карантин рослин"

22

Лощиць Наталя Василівна

3 курс (ст) «Захист і карантин рослин»

23

Попкова Ірина Юріївна

3 курс (ст) «Захист і карантин рослин»

24

Данилець Віктор Сергійович

3 курс (ст) «Захист і карантин рослин»

 

Студенти гуртка провели заняття з посіву їстівних грибів в лабораторних умовах
 
Сьогодні студенти гуртка «Загальної мікології» провели захоплююче заняття з посіву їстівних грибів в лабораторних умовах. Так, під керівництвом керівника гуртка к.б.н. доцента кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Башти Олени Валентинівни.
 
Студенти ознайомилися з методиками приготування поживного середовища для культивування мікроміцетів, навчилися самостійно отримувати посівний міцелій та вирощувати гливу звичайну в домашніх умовах. Студенти були вражені легкістю проведення цих дій та забрали всі свої посіви для подальшого вирощування вдома з подальшим пересівом в природні умови.
 
 
 
 
 
 
Екскурсія до Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. Заболотного НАН України
 
Сьогодні студенти гуртка «Загальної мікології» під керівництвом керівника гуртка к.б.н. доцента кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Башти Олени Валентинівни відвідали Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. Заболотного НАН України.

Студенти відвідали музей інституту мікробіології та вірусології ім. Д.Заболотного де ознайомилися з історією інституту та науковими здобутками працівників.

 

Також студенти – гуртківці познайомилися з науковцями відділу фізіології та систематики мікроміцетів, який очолює доктор біологічних наук Курченко Ірина Миколаївна.

Ірина Миколаївна люб’язно прийняла студентів гуртка, та разом зі своїми колегами ознайомила з історією відділу, який працює вже більш ніж пів століття. Розповіла про здобутки відділу в часи коли виникли масштабні  екологічні проблеми після аварії на Чорнобильській АЕС, запропонувала студентам в майбутньому долучатися до команди науковців в галузі мікології.

Також, у відділі фізіології та систематики мікроміцетів студенти познайомилися з дослідженнями Чуєнко А.І., який ознайомив їх з особливостями пошкодження різних матеріалів мікроміцетами.

Студенти із зацікавленістю реагували на нову інформацію. Задавали цікаві питання науковим співробітникам відділу.


План роботи гуртка на 2021-2022
Звіт роботи гуртка 2021
План роботи гуртка на 2020-2021
Звіт роботи гуртка 2020-2021
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook