Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

Наукові керівники аспірантів

Башта Олена Валентинівна

кандидат біологічних наук, доцент

   Народилася в 1971р. у м. Києві. У 1995 році закінчила природничо-географічний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю біологія-географія. Протягом 1995-1998 рр. – вчитель біології середньої школи № 116. У 1998-2001 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі фітопатології Національного аграрного університету.

   З 2001 року – асистент кафедри фітопатології.

  У 2010 році захистила дисертаційну роботу на тему: “Мікобіота колосу озимої пшениці в Лісостепу України, її антибіотичні та токсигенні властивості” за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія. З 2011 року працює на посаді доцента кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна.

   Станом на 2021 р. має понад 100 публікацій. Співавтор 5-ти типових навчальних програм і 10-ти методичних розробок, 3-х підручників, 3-х науково-практичних рекомендацій.

   Читає курс лекцій із дисциплін “Загальна мікологія”, “Хвороби лікарських рослин”, “Фізіолого-біохімічні аспекти стійкості рослин до хвороб”, “Мікотоксикологія”, “Хвороби їстівних грибів”, “Хвороби полезахисних лісосмуг” та ін. для студентів факультету захисту рослин.

   Напрям наукової діяльності – грибні хвороби зернових культур, антибіотичні та токсигенні властивості збудників хвороб.

 

 ГЕНТОШ ДМИТРО ТАРАСОВИЧ

завідувач кафедри (в.о.), кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 
    Народився в 1970р. у м. Самбір Львівської області. У 1990 р. закінчив Вишнянський радгосп-технікум (відділення захист рослин), протягом квітня-серпня 1990 р працював агрономом по захисту рослин у радгоспі “Мир” Львівської області. У період з 1990 до 1995 рр. навчався в Українській сьсько-господарській академії (потім Український державний аграрний університет та  Національному аграрному університеті) на факультеті захисту рослин. У 1995 році закінчив факультет захисту рослин Національного аграрного університету. Трудову діяльність розпочав викладачем-стажистом кафедри фітопатології у 1995 році.  У 1996 р. закінчив повний курс навчання за програмою міжнародної Енсмінгера (Університет штату Айова) Агро-Технічної Школи. 
    З 1997 р. – асистент кафедри фітопатології НАУ. У 2001-2005 рр. навчався в заочній аспірантурі в Національному аграрному університеті. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11-фітопатологія. Тема кандидатської дисертації: “Кореневі гнилі гороху, прогноз їх розвитку та обґрунтування заходів зниження шкідливості в Правобережному лісостепу України”. 
    З 2009 р. – старший викладач кафедри фітопатології НАУ, а з 2011р. працював на посаді доцента. У 2013 році одержав вчене звання доцента.
   З 1995 р. до 2003 р. працював заступником декана факультету захисту рослин з адміністративно-господарської роботи. З 2005 р. до вересня 2008р. та з квітня 2009 р. до вересня 2010 р. виконував обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту рослинництва та ґрунтознавства із спортивно-масової роботи. З жовтня 2008р. до березня 2009р. заступник декана факультету захисту рослин з навчальної роботи.
   Станом на 2021 р. опублікував 140 друкованих праць, 9 типових навчальних програм і 14 методичних розробок, автор 1-єї монографії, співавтор 3-х науково-практичних рекомендацій, 3-х підручників, з них 2 підручники з “Фітопатології” для підготовки бакалаврів напрямку 6.090101 – «Агрономія» у вищих аграрних навчальних закладах II-IVрівнів акредитації Міністерства освіти і науки України та 1 підручник “Сільськогосподарська фітопатологія” для підготовки бакалаврів напрямку 202 – «Захист і карантин рослин», і навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту “Основи наукових досліджень в захисті рослин” для підготовки бакалаврів напряму 6.090105 – „Захист рослин”, спеціальності „Захист рослин” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України.
    Читає курс лекцій із дисциплін “Основи наукових досліджень в захисті рослин”, “Епіфітотіологія”, “Фітопатологія” та ін.
    Наукову роботу проводить у напрямку дослідження факторів  прогнозу основних хвороб ячменю та обґрунтування екологічно-безпечних заходів обмеження їх розвитку.
 
 
Доля Микола Миколайович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Напрями наукової роботи: розробка та широкомасштабне впровадження у виробництво інноваційних системфітосанітарного моніторингу сучасних сівозмін на основі прогнозу розмноження шкідливих і корисних організмів в посівах сільськогосподарських культур. Опрацьовує новітні технології захисту рослин від шкідливих організмів при ресурсозберігаючому землеробстві і системах No-Till в Україні.
Стефановська Тетяна Робертівна 
кандидат біологічних наук, доцент
Напрямок наукових досліджень: вивчення перспективних видів ентомопатогенних нематод для інтегрованого захисту сільськогосподарських культур, ентомокомплекс багаторічних трав для виробництва біопалива, фітотехнології.
 Бабич Анатолій Григорович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Напрямок наукових досліджень: фітонематологія

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook