Студентський науковий гурток «Імунітет рослин» кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

 
     Керівник гуртка: к.с-г.н., доцент В.А. Глим`язний
E-mail: Glim[email protected]
 
Староста гуртка: студентка 4курс 2 група Кипіч Дарина
E-mail: 
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Студентський науковий гурток «Імунітет рослин» кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна факультету захисту рослин, біотехнологій та екології був створений в грудні 2019 р.

Гурток є добровільним науковим об’єднанням студентів, утвореним з метою організації та сприяння їх науково-дослідницькій, дослідно-конструкторській та винахідницькій діяльності.

Гурток у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету та Положенням про студентський науковий гурток.

Метою діяльності Гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету.

Наукові дослідження студентів спрямовані на вирішення актуальних питань, що стосуються  імунітету рослин та  імунологічного методу захисту  сільськогосподарських культур від хвороб.  У проблемній науково-дослідній лабораторії мікології і фітопатології студенти мають змогу  поглиблювати вміння з визначення стійкості сільськогосподарських культур до хвороб, оволодівати cпособами і методами дослідження впливу пасивних та активних механізмів стійкості рослин на перебіг патологічного процесу, визначати вплив стійкості  до хвороб  на рівень продуктивності рослин…

Результати своїх досліджень гуртківці апробовують на наукових семінарах.

 

ЧЛЕНСТВО У ГУРТКУ

(із Положення про студентський науковий гурток «Імунітет рослин» кафедри фітопатологіїім. акад. В.Ф. Пересипкіна)

 

1. Членом Гуртка може бути студент денної форми навчання, який активно займається науковою діяльністю та дотримується Положення про Гурток.

2. Прийом у члени Гуртка проводиться на підставі письмової заяви особи, яка вступає.

3. Член Гуртка має право:

- здійснювати наукову, науково-дослідницьку, дослідно- конструкторську та винахідницьку діяльність;

- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Гуртка; обирати та бути обраним у керівні органи Гуртка;

- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі Гуртка;

- представляти результати своєї наукової роботи на засіданнях Гуртка;

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Гуртка.

4. Член Гуртка зобов'язаний:

- дотримуватись Положення про Гурток;

- систематично брати участь у роботі Гуртка шляхом проведення наукової роботи.

5. Членство припиняється у випадках:

- виходу із членів Гуртка за власним бажанням; виключення із його складу за порушення Положення про Гурток або невідповідність його вимогам.

 

ЗАВДАННЯ ГУРТКА:

·         Поглиблення вмінь з методики обліку хвороб с.-г. культур ;

·         Освоєння студентами cпособів і методів визначення рівня стійкості   сільськогосподарських культур до хвороб;

·         Визначення    впливу стійкості сільськогосподарських культур до хвороб на їх продуктивність;

·         Визначення    впливу структурно-морфологічних та анатомічних факторів пасивного імунітету рослин на розвиток хвороб;

·         Організація екскурсій у провідні науково-дослідні установи із захисту рослин;

·         Збір наукового матеріалу для підготовки публікацій;

·         Підготовка студентів до участі у наукових конференціях;

·         Проведення наукових семінарів за результатами досліджень;

 
 
План-графік роботи наукового гуртка "Прогноз розвитку хвороб" кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна на 2021-2022 навчальний рік
 
№ п/п
Заходи
Дата проведення
Місце проведення
Відповідальний
1.
Ознайомлення членів гуртка з лабораторною базою кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна та умовами проведення досліджень.
Вересень  2021р.
Кафедра фітопатології ім.акад. В.Ф.Пересипкіна


В.А. Глимязний
НПП кафедри


2.
Семінар на тему:
“ Стійкість сортів картоплі до фітофторозу”.
Жовтень
2021р.
Кафедра фітопатології ім.акад. В.Ф.Пересипкіна


В.А. Глимязний
3.
Науково-практичний онлайн семінар на тему:
"Вплив агрокліматичних факторів  на стійкість рослин до хвороб."
Листопад 2021р.
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна


В.А. Глимязний
4.
Вивчення впливу продихів злакових рослин на стійкість до іржастих хвороб;
Грудень   2021р.
Лабораторії кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна
В.А. Глимязний,
староста гуртка


5.
Екскурсія гуртківців у науково-дослідний інститут «Захисту рослин» відділ «Імунітет рослин»


Лютий 2022 
НДІ м.Київа
В.А. Глимязний Керівники дипломних робіт
6.
Підготовка доповідей та тез для участі у наукових конференціях
березень  2022р. 
Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна


В.А. Глимязний
староста гуртка
 
Список членів студентського наукового гуртка "Імунітет рослин" кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна на 2021-2022 навчальний рік

 

 

ПІБ

Курс навчання, група

1.

Антонюк Антон

4 курс 2 група

2.

Білошистий Олександр

4 курс 2 група

3.

Волик Деніс

4 курс 2 група

4.

Кипіч Дарина

4 курс 2 група

5.

Макадзеба Микита

4 курс 2 група

6.

Мироненко Іннеса

4 курс 2 група

7.

Ніценко Оксана

4 курс 2 група

8.

Полонська Лариса

4 курс 2 група

9.

Попадін Андрій

4 курс 2 група

10.

Руда Світлана

4 курс 2 група

11.

Сергієнко Ярослав

4 курс 2 група

12.

Ярмоленко Микола

4 курс 2 група

 

 

 

 

 
Студенти гуртка провели заняття на тему "Стійкість сортів картоплі до фітофторозу та фузаріозу"
 

7 жовтня студенти гуртка «Імунітет рослин» провели заняття на тему "Стійкість сортів картоплі до фітофторозу та фузаріозу", під керівництвом керівника гуртка к.с-г.н., доцента кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Глим'язного Володимира Анатолійовича.

 

 

Друковані праці у 2020 році членами студентського наукового гуртка "Імунітет рослин" кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересиппкіна
 1.     Гентош Д.Т., Гармаш С. П. «Стійкість гороху до кореневих гнилей» Харків.

 

 2.    Гентош Д.Т., Касян В. В. «Сортова стійкість ячменю ярого проти кореневих гнилей» Харків.
 
 

План роботи гуртка 2021-2022

Звіт роботи гуртка 2020-2021

План роботи гуртка 2020-2021

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook