Дистанційне навчання

12 березня 2020 року

 

Назва дисципліни

Спеціальність, курс, група

НПП

Лекції

Практичні роботи

Рекомендовані наукові джерела

Насінництво польових культур

Агрономія

4 курс група 1 СіГ

Жемойда В.Л., Дмитренко Ю.М.

Лекція 10. Сорт та гетерозисний гібрид – як об’єкти насінництва 

Лекція 11. Організація ведення насінництва 

Лекція 12. Гетерозис та його використання в насінництві

Лекція 13. Інцухт і ЦЧС та їх використання в насінництві

Лекція 14. Сортова сертифікація насіння

у відповідності до схем ОЕСР 

Лекція 15. Методика

проведення ґрунтового і лабораторного сортового контролю

кукурудзи  Zea mays L.

Лекція 16. Сортовий та насіннєвий контроль 

Лекція 17. Технологія вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу (первинне насінництво)

 

Лекція 18. Технологія виробництва сертифікованого насіннєвого матеріалу  

Лекція 19. Методика визначення якості насіннєвого матеріалу

Лекція 20. Документація насіннєвого та садивного матеріалу 

Практичне заняття 10. Система насінництва зернових, олійних культур і трав

 

Практичне заняття 11. Розрахунок плану виробництва базового (елітного) насіння 

Практичне заняття 12. Розрахунок потреби області в насінні

Практичне заняття 13. Розрахунок потреби господарства в насінні

Практичне заняття 14. Планування сортозаміни і сортооновлення насіннєвого матеріалу

Практичне заняття 15. Розрахунок виробництва насіння гетерозисних гібридів

Гаврилюк М.М., Соколов В.М., Жемойда В.Л. Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських культур: навч. посібник. Вінниця. 2019. 270 с.

 

Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

 

Жемойда В. Л., Центило Л. В., Багатченко В. В., Спряжка Р. О. Господарсько-біологічна характеристика та особливості насінництва батьківських форм гібридів кукурудзи селекції ТОВ «Агрофірма «Колос». 2019 р. 40 с. 

 

Каленська С.М., Новицька Н.В., Жемойда В.Л. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур. Вінниця : Далинюк, 2011. 322 с.

 

Насінництво кукурудзи: навчальний посібник / Б. В. Дзюбецький,

В. Ю. Черчель, М. Я. Кирпа, А. В. Алдошин, Т. М. Сатарова, А. В. Черенков,

Н. О. Ляшенко, Н. А. Боденко. – К.: Аграрна наука, 2019. – 200 с.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про насіння і садивний матеріал

 

Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва

 

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

 

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

 

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

 

Гаврилюк М.М. Насінництво і насіннєзнавство. Харків, 2007. 214с.

 

Макрушин М. М., Макрушина Є. М. Насінництво: підручник. Сімферополь: ВД "Аріал", 2011. 476 с.

 

Насінництво й насіннєзнавство зернових культур / за ред.. М.О. Кіндрука.- К.: Аграрна наука, 2003.238с. (Серія «Практичне насінництво і сучасне насіннєзнавство»)

 

Насінництво й насіннєзнавство олійних культур/ за ред. М. М. Гаврилюка. К.: Аграрна наука, 2002. 221с.

Спеціальна селекція і сортознавство

Агрономія

4 курс група 1 СіГ

Макарчук О.С., Заїка Є.В.

Лекція 1-5.

 

Лекція 6-10.

 

Лекція 11. Селекція і насінництво льону довгунця і льону олійного

Лекція 12-13. 

Практичне заняття 11. Селекційний процес льону довгунця і льону олійного

 

6

Спеціальна селекція польових культур: навчальний посібник/ за ред. М.Я. Молоцького. Біла Церква, 2010. 378 с

 

Селекція і насінництво польових культур

Агрономія

3 курс

Жемойда В.Л., Макарчук О.С., Дмитренко Ю.М.

Лекція 7. Внутрішньовидова гібридизація

(17.03.2020 р.) 

Лекція 8. Віддалена гібридизація

 (24.03.2020 р.) 

Лекція 9. Гетерозис і

його використання у селекції

(31.03.2020 р.)

 

Лекція 10. Інбридинг і ЦЧС та їх використання в селекції

(07.04.2020 р.) 

Лекція 11. Експериментальний мутагенез та поліплоїдія в селекції

(14.04.2020 р.)

 

Лекція 12. Біотехнологічні методи в селекції

(21.04.2020 р.)

 

Лекція 13. Державна кваліфікаційна експертиза

(28.04.2020 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

___________ 

 

Самостійна робота

 

 

 

Практичне заняття 7. Вивчення видів та різновидностей пшениці

(16-20.03.20)

 

Практичне заняття 8. Вивчення сортових ознак пшениці

(23-27.03.20)

 

Практичне заняття 9. Вивчення підвидів, різновидностей та сортових ознак ячменю посівного

(30.03-03.04.20)

 

 

Практичне заняття 10.
 
Вивчення різновидностей та сортових ознак вівса посівного

(06.04-10.04.20

 

Практичне заняття 11. Вивчення видів, підвидів, різновидностей та сортових ознак проса

(13.04-17.04.20)

 

Практичне заняття 12. Вивчення підвидів, різновидностей та сортових ознак гречки звичайної

(20.04-24.04.20)

 

   

 

 

 

__________ 

Організація селекційної роботи в Україні та досягнення вітчизняних вчених

3. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.I. Селекція та насінництво польових культур: Практикум. 2008. 192 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 

 

Селекція і насінництво гетерозисних гібридів

Агрономія

4 курс

Макарчук О.С.

Лекція 4. Основи селекції жита озимого Secale cereale

(18.03.2020)

 

Лекція 5. Насінництво жита озимого

(01.04.20)

 

Лекція 6.

Особливості селекції гібридів F1 кукурудзи в Україні

Презентація

(15.04.20)

 

Лекція 7. Організація виробництва гібридного насіння

 

Презентація

(22.04.20)

Практична робота 7. Організація сучасного насінництва гібридів (на прикладі кукурудзи) (17.03.20)

 

Практична робота 8. Насінництво самозапилених ліній при отриманні гібридів (24.03.20)

 Практична робота 9. Контроль якості насіння  при репродукуванні гібридів (31.03.20)

Практична робота 10.   Сортові ознаки та характеристика гібридів жита посівного.

Презентація 10

 

Практична робота 11.   Сортові ознаки та характеристика гібридів кукурудзи

Презентація 11

 Практична робота 12. Сортові ознаки та характеристика гібридів соняшнику

Спеціальна селекція польових культур: навчальний посібник/ за ред. М.Я. Молоцького. Біла Церква, 2010. 378 с

 

Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

 

К а т а л о г сортів та гібридів Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

 

Каталог гібридів соняшнику

Каталог гібридів кукурудзи

 

Селекція і насінництво польових культур

Агрономія

2 курс с. т.

Ковалишина Г.М. Макарчук О.С.

Лекція 7. Насінництво як наука та галузь рослинництва

(13.03.2020 р.)

Лекція 8. Організаційно-методичні засади насінництва

(17.03.2020 р.)

Лекція 9. Стандартизація і сертифікація насіння

(20.03.2020 р.)

Лекція 10. Екологічні основи насінництва

(27.03.2020 р.)

 

Частина 2.

Лекція 11. Використання гібридизації в селекції рослин

 Лекція 12. Гетерозис та використання явища в селекції

Лекція 13. Вихідний матеріал в селекції гібридів

 Лекція 14. Основи селекції жита озимого

Лекція 15. Насінництво жита озимого

 Лекція 16. Селекція гібридів F1 кукурудзи

 Презентація

Лекція 17. Організація виробництва гібридного насіння

Питання для самоконтролю ч.1

Практичне заняття 7. Державна науково-технічна експертиза сортів і гібридів с.- г. культур в Україні

(12.03.20)

Практичне заняття 8. Система насінництва зернових, олійних культур і трав

(13.03.20)

Практичне заняття 9. Розрахунок плану виробництва базового (елітного) насіння 

(19.03.20) 

Практичне заняття 10. Розрахунки  потреби  в насінні та насінницьких площах.

(20.03.20)

Практичне заняття 11. Апробація (інспектування) сортових посівів

(26.03.20) 

Практичне заняття 12. Оформлення документації в насінництві

(27.03.20) 

1. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин. Підручник. К.: Вища освіта. 463 с.

3. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.I. Селекція та насінництво польових культур: Практикум. 2008. 192 с.

4. Спеціальна селекція польових культур: навчальний посібник/ за ред. М.Я. Молоцького. Біла Церква, 2010. 378 с

 

Селекція і насінництво гетерозисних гібридів

Агрономія

3 курс с. т.

Макарчук О.С.

Лекція 4.

Основи селекції жита озимого Secale cereale

(18.03.2020)

 

Лекція 5. Насінництво жита озимого

(01.04.20)

 

Лекція 6.

Особливості селекції гібридів F1 кукурудзи в Україні

 Презентація

(15.04.20)

 

Лекція 7. Організація виробництва гібридного насіння

 Презентація

(22.04.20)

Практична робота 7. Організація сучасного насінництва гібридів (на прикладі кукурудзи) (17.03.20)

 

Практична робота 8. Насінництво самозапилених ліній при отриманні гібридів (24.03.20)

 

Практична робота 9. Контроль якості насіння  при репродукуванні гібридів (31.03.20)

 

Практична робота 10.

Сортові ознаки та характеристика гібридів жита посівного.

Презентація 10

 Практична робота 11.

Сортові ознаки та характеристика гібридів кукурудзи 

Презентація 11

Практична робота 12. Сортові ознаки та характеристика гібридів соняшнику 

 
 
 

Каталог гібридів соняшнику

Каталог гібридів кукурудзи

Селекція і насінництво

Захист рослин

З курс

Ковалишина Г.М.

Лекція 4. Використання методу експериментального мутагенезу  в селекції. Поліплоїдія. Біотехнологічні методи

(25.03.2020 р.)

 

Лекція 5. Насінництво як наука та галузь рослинництва

(08.04.2020 р.)

 

Лекція 6. Організаційно-методичні засади насінництва

(22.04.2020 р.)

 

Практичне заняття 7. Державна науково-технічна експертиза сортів і гібридів с.- г. культур в Україні

(18-25.03.20)

 

Практичне заняття 8. Методи добору

(01-08.04.20) 

Практичне заняття 9. Вивчення селекційного процесу

(15-22.04.20)

 

1.        Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин. Підручник. К.: Вища освіта. 463 с.

 

Генетичні ресурси рослин

Агрономія

М1

Зінченко О.А., Ткачик С.О.

Лекція 12.

Інтродукція як метод поповнення генетичних колекцій рослин. Представники роду MISCANTHUS

 

Лекція 13.

Система сортових генетичних ресурсів рослин України 

Лекція 14. Основні форми збереження сортових, генетичних ресурсів рослин 

Лекція 15. Законодавча нормативно-правова база системи сортових генетичних ресурсів рослин України

 

Питання для самоконтролю

Практичне заняття 12. Методика проведення апробації сортових посівів зернових культур

 

Практичне заняття 13.

 Порядок приймання та закладки на зберігання насіння зразків генофонду у

Національне сховище

Практичне заняття 14. Розробка наукових основ і формування банку генетичних ресурсів польових культур України

Практичне заняття 15. Формування банку генетичних ресурсів польових культур України

Генетичні ресурси рослин


Національний центр генетичних ресурсів рослин України


 

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook