Кафедра комп'ютерних систем і мереж

Наукова діяльність

   Згідно з діючими навчальними планами до основних функцій кафедри комп’ютерних систем і мереж належать проведення навчальної роботи: читання лекцій, проведення науково-дослідних, практичних і лабораторних робіт, керівництво навчальними і виробничими практиками, формування завдань для самостійної роботи студентів, керівництво бакалаврськими і магістерськими дипломними роботами з дисциплін, закріплених за кафедрою.
   Проводяться перспективні наукові дослідження направлені на розробку моделей, методів та засобів побудови перспективних комп’ютерних систем і мереж, зокрема: навігаційних геоінформаційних систем прецизійного землеробства, навігаційно-керувальних комплексів реального часу, систем відображення космічної, повітряної та наземної обстановки, розробка баз даних і знань різного рівня та призначення та ін.
    26-27 січня 2019 р. у Києві відбулась Друга міжнародна конференція з комп'ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA2019) в якій прийняли участь з постерними доповідями завідувач кафедри професор Валерій Лахно та доцент Дмитро Касаткін.

Учені кафедри мають тісні контакти в галузі науки та освіти з провідними університетами і фірмами. У наукових розробках беруть участь не тільки співробітники кафедри, але й студенти. За результатами наукових досліджень і розробок кафедрою за минулий рікопубліковано більше сорока наукових статей та авторських свідоцтв на винахід. Кафедра тісно співпрацює з провідними університетами, а саме: Інститутом кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським Політехнічним Інститутом (КПІ), Національним авіаційним університетом, Європейською асоціацію безпеки м. Краків (Польща), тощо.
 Співпраця з мережевою академією CISCO (міжнародний форум Cisco – «Архітектура цифрових мереж»'2016)
 
Професор Васюхін М.І. з аспірантами: Сініциним О.В., Касім М.М., Долинним В.В., Іваник Ю.Ю.

Зустріч представників кафедри комп’ютерних систем та мереж з керівництвом та студентами Прилуцького агротехнічного коледжу.

  

      Зустріч членів кафедри з керівництвом «Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого».

«Перспективи розвитку власних наукових досліджень НПП кафедри комп’ютерних систем і мереж».

Першим взяв слово завідувач кафедри Валерій Лахно, який довів інформацію декана про необхідність обов’язкового ведення власних наукових досліджень викладачами кафедри комп’ютерних систем і мереж. Він представив перспективу власних наукових досліджень, а саме за напрямом «Розпізнавання кібератак та проектування систем підтримки прийняття рішень в завданнях кібербезпеки». За даним напрямом ним опубліковано 31 стаття у БД Scopus.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно займаються науковими дослідженнями в розрізі своїх наукових уподобань:

Доцент Вадим Шкарупило - у своїх дослідженнях застосовує методи досліджень – формальні методи, як інструмент автоматизованої верифікації; темпоральні логіки як засоби створення формальних моделей. Сфери застосування – композитні веб-сервіси, Інтернет речей. Планує продовжувати у окресленому напрямі з наступними публікаціями у фахових виданнях.

Доцент Борис Гусєв  продовжує дослідження САПР цифрових пристроїв, автоматизації технологічних процесів, контролю і діагностики цифрових пристроїв.

Доцент Віктор Смолій досліджує геоінформаційні технології в аграрній сфері та системи оперативної візуалізації об’єктів аграрних господарств.

Доцент Тетяна Осипова – використовує у наукивих пошуках методики застосування статистичних методів для досліджень в агрономії, біотехнологіях та біоінженерії.

Доцент Андрій Блозва основною метою бачить роботу присвячену кібербезпеці комп’ютерних мереж, захисту даних та персональної інформації. Займається безпекою даних в ІоТ системах та великих Smart City, робототехнікою для сільського господарства. Завданням на рік А. Блозва бачить розвиток робототехніки для агропромислового комплексу та основ безпеки в комп’ютерних мережах нового покоління.

Професор Володимир Малюков працює у галузі застосування ігрових підходів створення математичних моделей для вирішення проблем фінансування нових технологій для SMARTCITY.

Старший викладач Юрій Матус продовжує роботу у напрямку адміністрування комп’ютерних мереж і використання апаратних засобів комп’ютерних систем.

Доцент Дмитро Касаткін планує займатись розробкою системи підтримки прийняття рішень з розвитку Smart City.


 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій