Ступенева система підготовки фахівців

Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітніх ступенів (ОС) фахівців на відповідних рівнях вищої освіти. Ступеневість вищої освіти може бути реалізована як через безперервну програму підготовки, так і диференційовано, відповідно до структури ступеневості.
 
Підготовка фахівців у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) здійснюється за ОС «Бакалавр»  і «Магістр»  за відповідними освітньо-професійними чи освітньо-науковими програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.
 
Форми навчання: очна (денна), заочна (дистанційна).
 
На навчання до НУБІП України приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту. До регіональних коледжів НУБІП України приймаються також випускники основної школи (9 класів навчання).
 

 

На навчання за програмами підготовки бакалаврів приймаються особи, які мають ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Фаховий молодший бакалавр»  або повну середню освіту.
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів забезпечують одночасне здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Програма підготовки бакалавра складається із обовязкових та вибіркових дисциплін (за вибором університету та студентів), а також різних видів практичної підготовки.
 
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів реалізуються у базовому закладі університету (м. Київ) та ВП НУБІП України − регіональних закладах вищої освіти.
 
Нормативний термін навчання фахівця ОС «Бакалавр» складає чотири роки. Нормативний термін навчання осіб, що мають ОКР молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, зменшується на один-два роки.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідною спеціальністю та кваліфікації бакалавра.
 

 

На програми підготовки фахівців ОС «Магістр» приймаються особи, які мають ОС фахівця «Бакалавр» чи ОКР «Спеціаліст».
Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки магістрів включають поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.
Освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми підготовки магістрів забезпечують одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра (нормативний термін навчання півтора року) або спеціаліста (нормативний термін навчання один рік).
 
НУБІП України реалізує освітні світньо-професійнічи освітньо-наукові) програми підготовки магістрів у базовому закладі університету (м. Київ), ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут», ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.
 
Фахівці, які мають ОКР «Спеціаліст» чи ОС «Магістр», можуть продовжити свою підготовку в аспірантурі, а потім - докторантурі для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії» чи «доктор наук».

 

Випускники НУБІП України всіх ОС, а також фахівці з ступенями вищої освіти можуть займатися професійною діяльністю згідно з обраною спеціальністю.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook