Кафедра комп’ютерних наук

Засідання кафедри

 

 

 

Засідання кафедри комп'ютерних наук
№ протоколуДата засіданяГоловуючийФорма засіданняКількість питань
     
     
     
1218 травня 2021 р.Лялецький О.В.Змішана3
115 квітня 2021 р.Голуб Б.Л.Онлайн3
     
 8 31 березня 2020 р.Голуб Б.Л. Онлайн 4
     
     

 

 

Протокол №12

  17 травня 2021 року під головуванням доцента кафедри КН Лялецького О.В. відбулось засідання кафедри комп’ютерних наук. 

Першим питанням порядку денного був розляд рекомендації щодо обрання на посаду завідувача кафедри комп’ютерних наук.

          Діючий завідувач кафедрою Голуб Б.Л. звітувала про свою навчально-методичну, наукову і профорієнтаційну роботу та відповіла на запитання, що стосувались її управлінської викладацької і наукової роботи.

          Колектив кафедри оцінив роботу завідувача кафедрою Голуб Б.Л. як задовільну і запропонував внести для обрання на посаду завідувача кафедри комп’ютерних наук кандидатуру к.т.н, доцента Голуб Белли Львівни.

          Голуб Б.Л. розповіла автобіографію, де зазначила, що закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика» і отримала кваліфікацію інженер-математик.
          Національному університеті біоресурсів і природокористування України озпочала свою роботу з 1999 р.
          У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Автоматизоване управління параметрами ефективності роботи промислового пташника з підсистемою моніторингу та підтримки прийняття рішення» на здобуття звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» (серія ДК №066841 від 22.04.2011 р.). Атестат доцента кафедри технологій програмування Голуб Б.Л. отримала 10.10.2013 року (серія 12ДЦ, №36164).
          З 2016 року Голуб Б.Л. працює на посаді завідувача кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій.
          За час роботи на кафедрі було видано більше 40 методичних розробок, розроблено електронні навчальні курси з 7-ми дисциплін, випущено три навчальні посібники. Під керівництвом Голуб Б.Л. кафедра комп’ютерних наук за останні п’ять років успішно пройшла акредитації за ОПП «Комп’ютерні науки» (ОС «Бакалавр»), «Інженерія програмного забезпечення» (ОС «Бакалавр»), «Інформаційні управляючі системи і технології» (ОС «Магістр»), «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (ОС «Магістр»), «Програмне забезпечення інформаційних систем» (ОС «Магістр»).
          З 2017р. по 2019 р. Голуб Б.Л. керувала НДР на тему «Розробка інтелектуальної інформаційної технології створення експертної системи як засобу підвищення ефективності управління закладу вищої освіти», №0117 U002731.
          За останні 5 років Голуб Б.Л. опубліковано 6 статей у фахових виданнях та 5 статей у виданнях, що індексуються у наукометричній базі SCOPUS. Активно приймала участь у науково-практичних конференціях.
          Голуб Б.Л. є незмінним керівником наукового студентського гуртка з програмування. Члени гуртка під керівництвом Голуб Б.Л. вже 10 років приймають участь у міжнародних олімпіадах з програмування та Всеукраїнській олімпіаді з комп’ютерних наук. У доробку гуртка – щорічна участь у фестивалі науки Національного університету біоресурсів і природокористування України, неодноразова участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення». Членами гуртка розроблено програмне забезпечення, яке впроваджено на кафедрі.
          Голуб Б.Л. у 2017 році отримала сертифікат «Microsoft Technology Associate for Database Administration Fundamentals», виданий Microsoft Ukraine за номером wBccE-22T6 від 23.03.2017 р.
          Протягом останніх 5-ти років Голуб Б.Л. отримувала Подяку Міністерства освіти і науки України, Грамоту Міністерства освіти і науки України, Почесну Грамоту Міністерства освіти і науки України, Подяку Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
          Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації складає 22 роки.

          Після виступу Голуб Б.Л. відбулось обговорення її кандидатури для обрання на посаду завідувача кафедрою. Усі виступаючі зазначили вагомий вклад Белли Львівни у організацію як роботи кафедри, так і організацію навчального процесу, підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі ІТ, як на лекційних, лабораторних практичних заняттях, так і під час проведення занять гуртка з програмування, відзначалось, що Голуб Б.Л. за результатами студентського анкетування неодноразаово визначалась як кращий викладач кафедри. Інших попозицій щодо обрання на посаду завідувача кафедри комп’ютерних наук не надійшло.

          Головуючий на засіданні виніс на голосування це питання. За результатами голосування («ЗА» -21; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЬ» - немає) ухвалили рекомендувати к.т.н, доцента Голуб Беллу Львівну для обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри комп’ютерних наук терміном на 5 років.

Другим було розглянуте питання про стан дисертаційного дослідження Гудзя О.В. на тему: «Розробка інтелектуальної інформаційної технології прогнозування появи шкідливих речовин у сільськогосподарських продуктах». 

 

          Зав. кафедри, к.т.н., доцент Голуб Б.Л. повідомила про доповідь Гудзя О.В. на IX Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021". Вона відзначила, що тема доповіді Гудзя О.В. на конференції співпадає з темою його дисертаційного дослідження і тому є його апробацією.  Відгук на виступ, а також на результати дисертаційного дослідження, зробив керівник роботи, д.т.н., професор Бушма О.В.

 

          Зокрема, він відзначив, що аспірант Гудзь О.В. представив матеріали дисертаційної роботи на тему «Розробка інтелектуальної інформаційної технології прогнозування появи шкідливих речовин у сільськогосподарських продуктах». Дослідження є вкрай актуальним, містить наукову новизну та має суттєве практичне значення.

          Робота пройшла достатню апробацію на конференціях різного рівня, включаючи міжнародний. За матеріалами дослідження підготовлено 3 статті. Одна з них опублікована у фаховому виданні «Математичні машини і системи» у 2018 році. Друга – прийнята до друку та буде опублікована у червні цього року в фаховому виданні «Semiconductor physics, Quantum Electronics and Opto­electronics» (2021, Vol. 24, № 2). Цей журнал індексується в науковометричних базах Scopus та Web of Science. Ще одна стаття подана в редакцію журналу «Математичні машини і системи».

          Представлені результати є закінченим науковим дослідженням, мета якого досягнута. Робота відповідає усім вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 122 ­– комп’ютерні науки та може бути рекомендована до захисту після виходу з друку поданих статей.

 

          Ухвалили: Вважати виступ Гудзя О.В. на IX Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021" одним з етапів апробації результатів дисертаційного дослідження на тему «Розробка інтелектуальної інформаційної технології прогнозування появи шкідливих речовин у сільськогосподарських продуктах».

 

 

 

 Повернутися до переліку засідань

Протокол №11

5 квітня 2021 р. було проведено засідання кафедри комп’ютерних наук у дистанційному режимі, за допомогою платформи Webex.

Голова засідання: завідувач кафедри комп'ютерних наук, Голуб Б.Л.

Основним питанням на порядку денному було планування роботи кафедри на квітень. У ході обговорення цього питання були розглянуть такі пункти:

 1. Наукова інноваційна діяльність. Викладачі озвучили свої плани на участь у різнопланових конференціях, доповіли про підготовку студентів до написання статей та тез.
 2. Робота зі студентами та кураторами. Куратори студентських груп запланували виховні заходи та зобов’язалися регулярно проводити моніторинг здоров’я студентів.
 3. Навчальна робота. Керівники гуртків запланували проведення засідань гуртківців, підготовку учасників гуртків до конференцій, олімпіад, тощо.
 4. Робота у гуртожитку. Куратори зобов’язалися моніторити умови проживання студентів у гуртожитках під час карантину.
 5. Співпраця з роботодавцями. Викладачі кафедри озвучили плани, щодо співпраці з роботодавцями: укладання договорів про співпрацю, проведення освітніх заходів, робота над освітніми програмами.
 6. Підвищення кваліфікації. Викладачі кафедри поділилися з колегами, які курси вони проходять для підвищення своєї кваліфікації.
 7. Профорієнтаційна робота. Були розглянуті питання підготовки до «Дня відкритих дверей», запрошення випускників шкіл зі різних міст України.
 8. Виховна діяльність. Були розглянуті питання успішності студентів, закриття атестації, підготовка магістрів до здачі іспитів 2-го блоку.

Після завершення обговорення планів роботи виступив аспірант кафедри комп’ютерних наук Степанов О.В. Він доповів про рівень підготовки до проведення ІV Всеукраїнської конференції «Теоретичні та практичні аспекти розробки комп’ютерних систем», та попросив викладачів нагадати студентам про те, що вони мають можливість опублікувати свої наукові здобутки у збірнику конференції та представити їх на пленарному засіданні.

Засідання завершилося розглядом питання щодо освітніх програм. У ході обговорення виступили гаранти освітніх програм та завідувач кафедри. Викладачі кафедри висловили свої думки щодо внесення змін в освітні програми, відповідно до результату аналізу анкетування студентів спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення».

 

 Повернутися до переліку засідань

Протокол №8

31 березня 2020 року вперше в історії кафедри відбулось онлайн засідання кафедри із використанням хмарного сервісу Discord. У засіданні, яке проходило під головуванням зав. кафедрою, к.т.н., доцента Голуб Б.Л.,  прийняли участь 22 викладача та співробітника кафедри, а саме: Голуб Б.Л., Ткаченко О.М., Нещадим О.М., Бондаренко В.Є., Бушма О.В. , Лялецький О.В., Бородкін Г.О., Панкратьев В.О., Басараб Р.М., Баранова Т.А., Боярінова Ю.Є., Міловідов Ю.О., Ящук Д.Ю., Ясинецька А.В., Степанов О.В., Бородкіна І.Л., Даков С.Ю., Сватко В.В., Дудник А.О., Хлапонін Ю.І., Пархоменко І.І., Пархоменко О.В.

На порядку денному стояли такі питання:

 1. обговорення проблем, що виникають під час дистанційного навчання в умовах карантину;
 2. підготовка до інтернет-конференцій за умов карантину;
 3. затвердження звіту кафедри і формування плану роботи кафедри КН на ІІ квартал 2020 року;
 4. організація і проведення акредитації за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» дистанційно.

Для участі в онлайн-засіданні співробітниками кафедри використовувався широкий спектр технічних засобів: стаціонарні ПК, ноутбуки, планшети і смартфони. Використання хмарного сервісу Discord дозволило швидко і якісно провести обговорення, організувати голосування та прийняття рішень з усіх питань порядку денного. Безумовно, така організація проведення засідання кафедри в умовах карантину є зручною та ефективною.

 

 Повернутися до переліку засідань

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook