Співробітники

Завідувач кафедри
Голуб Белла Львівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

В НУБІП Укрїни працює з вересня 1999 року.

Навчальні дисципліни:

 - Операційні системи

 - Технології інформаційних управляючих систем

 - Організація баз даних

 - Організація сховищ даних

 - Технології Data mining

Наукові інтереси:

 – моделювання та проектування інформаційних систем

Автор понад 100 наукових публікацій.

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

 

 

Професор
Хиленко Володимир Васильович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

доктор технічних наук, професор

   Навчальні дисципліни:
 - Основи системного аналізу
 - Об'єктне моделювання та проектування складних систем

 - Технології розподілених систем та паралельних обчислень

  Наукові інтереси:

 - передача та захист інформації

 - моделювання та проектування складних систем

 - системний аналіз

Зареєстровані патенти:

 - Система передачі кодованої інформації; № патенту 85364

 - Система перешкодозахищеної передачі інформації; № патенту 98626

 - Система передачі кодованої інформації; № патенту 99383

 - Система передачі кодованої інформації; № патенту 109791

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

 

 

Професор
Бондаренко Віктор Євгенович

Тел.: (044) 527-87-23

 доктор технічних наук, професор
    Закінчив радіо-фізичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченко. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію. У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи забезпечення живучості телекомунікаційних мереж на основі числення семантичних структур». Спеціальність 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі».
 

  Навчальні дисципліни:

 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Методи та системи тучного інтелекту
 • Технології ком'ютерного проектування
 • Комп'ютерні технології та програмування
 • Теорія розпізнавання образів та класифікації в системах штучного інтелекту

  Наукові інтереси:

 • Теорія забезпечення живучості складних слабкоструктурованих систем ( зокрема телекомунікаційних мереж )
 • Моделювання і аналіз складних слабкоструктурованих конфліктних систем
 • Прийняття рішень в складних слабкоструктурованих системах на основі систем штучного інтелекту

 

Основні наукові результати:

 • Побудова числення семантичних структур – математичного апарату для формалізації опису складних слабкоструктурованих систем
 • Побудова математичного апарату суб’єктивної теорії ймовірностей – дозволяє оцінювати шанси випадкових подій, що не носять масового характеру
 • Побудова основ теорії структурно-графових об’єктів – загальна теорія частинним випадком якої є теорія графів
 • Розробка мови програмування ЯМЛОДИС ( Язык Моделирования ЛОгико-ДИнамических Систем)

  Автор понад 130 наукових та науково-методичних праць, з них:

            2 монографії та 15 навчальних посібників
 

  Сторінка в Google Scholar

  Докладна інформація

 

Доцент
Лялецький Олександр Вадимович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат фізико-математичних наук, с.н.с.

В НУБІП України працює з вересня 2018 року.

 Навчальні дисципліни:

 - Дискретна математика

 - Теорія формальних мов та трансляції

 - Спеціальні розділи вищої математики

 - Дискретні структури даних

 - Інтелектуальний аналіз даних

Наукові інтереси:

 – фундаментальні розділи математики та інформатики, включаючи автоматизацію міркувань, математичну і прикладну логіки, а також інтелектуальне програмне забезпечення ЕОМ.

 Автор понад 170 наукових публікацій, серед них:
 1 навчальний посібник і окремі розділи в 4 монографіях

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

 

 

Доцент
Нещадим Олександр Михайлович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат фізико-математичних наук, доцент

В НУБІП України працює з вересня 2009 року.

 Навчальні дисципліни:

 - Вища математика
 - Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика
 - Основи дискретної математики
 - Чисельні методи
 - Менеджмент в умовах ризиків та дефіциту ресурсів
 - Теорія прийняття рішень для агровиробників
 - Математичне моделювання технологічних процесів у агровиробництві
 - Спеціальні розділи вищої математики
 

Наукові інтереси:

 – розв’язуванням крайових задач лінійної в’язкопружності методом граничних інтегральних рівнянь

 Автор понад 80 наукових публікацій, серед них:
 4 навчальних посібників і підручників

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

  

 

Доцент
Ткаченко Олексій Миколайович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

 В НУБіП України працює з вересня 2005 року.

Навчальні дисципліни:
 - Комп'ютерне програмування 1
 - Комп'ютерне програмування 2
 - Програмування на Java
 - Технологія створення програмних продуктів 1
 - Технологія створення програмних продуктів 2
 - Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях
 - Кросплатформне програмування (комп'ютерні науки)
 - Кросплатформне програмування (інженерія ПЗ)
 - Кросплатформне програмування (комп'ютерна інженерія)
 - Програмування мобільних пристроїв
 - Комп'ютерна графіка


   Наукові інтереси:
 - технології програмування
 - прикладні інформаційні системи у природокористуванні
 - інтелектуальні системи

 Автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:
  6 навчальних посібників та підручників
  9 науково-методичних вказівок

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

 

 

Доцент
Ясенова Ірина Сергіївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

- Аналіз вимог до ПЗ
- Моделювання предметної області ПЗ
- Веб-технології і веб-дизайн
- Технологіі управління інформаційними сервісами

- Основи програмної інженерії

 Наукові інтереси:

 - Аналіз соціальних мереж
 - Логічні підходи до аналізу природних мов

 

  Докладна інформація

  

 

Доцент
Басараб Руслан Михайлович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

  кандидат технічних наук

 Закінчив Ужгородський Національний Університет у 2011 за спеціальністю "Прикладна математика".

 Навчальні дисципліни:

 - Технологія програмування
 - Моделювання та прогнозування
 - Людино-машинна взаємодія

   Наукові інтереси:

 - обробка даних дистанційного зондування Землі (оптичні та радіолокаційні)
 - обробка даних супутника Січ2

 Автор понад 30 наукових і навчально-методичних публікацій.

 

 Сторінка в Scopus

 Докладна інформація

 

 

Старший викладач
Бородкін Георгій Олексійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 В НУБІП Укрїни працює з 2016 року.

Навчальні дисципліни:

 - Інженерія програмного забезпечення
 - Організація баз даних
 - Технології компютерного проектування
 - Конструювання програмного забезпечення
 - Інтелектуальні системи моніторингу довкілля
 - Інформаційні технології моніторингу екологічних і соціально-економічних процесів
 - Теорія алгоритмів
 - Технології проектування комп'ютерних систем
 - Управління контентом


   Наукові інтереси:

 - методи, засоби і технології кластеризації та розпізнавання образів
 - засоби і технології статистичного аналізу даних
 - сучасні засоби та технології розробки інформаційних систем
 - технології створення програмного продукту
 - створення та експлуатація систем класу DocFlow & WorkFlow
 - локалізація програмних систем
 - WEB-технології та WEB-дизайн
 - digital skiils

 Автор понад 45 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:
  3 навчальних посібники
  6 науково-методичних вказівок

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

 

 

Старший викладач
Панкратьєв Віктор Олександрович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 Закінчив Ленінградський інститут водного транспорту у 1980 р. за спеціальністю-"Механізація перевантажувальних робіт".
 Наукові інтереси:
 - системи автоматизованого проектування
 - системи комп'ютерної графіки.
 Автор більше 20 наукових та навчально-методичних публікацій

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

 

Старший викладач
Міловідов Юрій Олегович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

В НУБіП України працює з вересня 2016 року.

 Навчальні дисципліни::
 - Об’єктно-орієнтоване програування
 - Алгоритми і струттури даних
 - Алгоритми та методи обчислення
 - Програмна технологія .Net
 - Програмування мобільних пристроїв


 Наукові інтереси:
 - об’єктно-орієнтоване програмування
 - web-технології
 - програмування під Unity

 Автор 8 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1 навчального посібника

 4 науково-методичних вказівок

 

  Сторінка в Google Scholar

  Докладна інформація

  

 

Асистент
Баранова Тетяна Альфредівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

 

Навчальні дисципліни:

 - Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях

 Наукові інтереси:

 - інформаційні системи дистанційного моніторингу.


 Автор 10 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

  

 

Асистент
Ящук Дар'я Юріївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

  Навчальні дисципліни:
 - Організація баз даних
 - Організація сховищ даних
 - Технології Data Mining

  Наукові інтереси:
 -
DataMining, OLAP
 - сховища даних
 - використання технологій OLAP та DataMining при обробці даних
 - моделювання та проектування інформаційних систем
 - створення систем підтримки прийняття рішень

 Автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

  

 

Асистент
Пархоменко Олександра В’ячеславівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

 Асистент

 В НУБІП України працює з 2016 року.

Навчальні дисципліни:
 - Організація баз даних (2 курс, КН)
 - Операційні системи (3 курс, КН, ПІ)
 - Кросплатформне програмування (4 курс, КН)
 - Технологія створення програмних продуктів (3 курс, КН)

   Наукові інтереси:
 - формування комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища
 - дослідження принципів особистісно орієнтованого навчання
 - сучасні засоби та технології розробки інформаційних систем
 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

 

Асистент
Пономаренко Артем Миколайович

Тел.: (044) 527-87-23

  Навчальні дисципліни:
 - Дискретна математика
 - Об‘єктно-орієнтоване програмування

  Наукові інтереси:
 -
математичні проблеми проектування інтелектуальних систем
 - ієрархічні системи нечіткого логічного виведення
 - паралельні та розподілені технології проектування

 Автор 5 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

 

Асистент
Степанов Олексій Валерійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

  Навчальні дисципліни:
 - Програмування (Лабораторні роботи - 1 курс, 121 – ІПЗ, 122 – КН,123– КІ)
 - Технології розподілених систем та паралельних обчислень (Лабораторні роботи - 3 курс, 122 – КН)

  Наукові інтереси:
 -
програмування
 - розподілені системи та паралельні обчислення
 - моделювання та проектування інформаційних систем
 - створення систем підтримки прийняття рішень

 

  Сторінка в Google Scholar

  Докладна інформація

 

Доцент
Бородкіна Ірина Лаврентіївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат технічних наук, доцент

 В НУБІП України працює з 2010 року.

Навчальні дисципліни:
 - Теорія алгоритмів
 - Технології створення програмних продуктів 1
 - Технології створення програмних продуктів 2

   Наукові інтереси:
 - інструментальні засоби розробки та використання гіпертекстових інформаційних структур
 - засоби і технології веб-дизайну та їх застосування для створення мультимедійних інформаційних ресурсів
 - сучасні засоби та технології розробки інформаційних систем
 - digital skiils

 

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація 

 

Доцент
Боярінова Юлія Євгенівна

Тел.: (044) 527-87-23

 кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 У 1997 р. закінчила факультет прикладної математики Національного технічного університету України «КПІ»
 У 2007р. захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук

 Навчальні дисципліни:
 - Програмування

 Наукові інтереси:
 - Математичне моделювання
 - Гіперкомплексні числові системи.

 

Сторінка в Google Scholar

Докладна інформація

 

доцент
Пархоменко Іван Іванович

Тел.: (044) 527-87-23

кандидат технічних наук, доцент

  Навчальні дисицпліни:

 - Комп'ютерні мережі;
 - Технології захисту інформації;
 - Надійність функціонування комп'ютерних систем.

  Сфера наукових інтересів:

 - інформаційні-комунікаційні системи та мережі;
 - програмно-технічні засоби захисту інформації.

 Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

  

 Сторінка в Google Scholar

 Докладна інформація

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook