Кафедра комп’ютерних наук

Навчально-методична робота (робочі програми)

      Оснеовною метою діяльності співробітників кафеди є підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі ІТ на основі поглиблення фундаментальної підготовки та індивідуалізації навчання, підвищення ролі самостійної роботи та виробничої практики, впровадження ступеневої системи підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) з використанням у навчальному процесі дистанційної форми навчання.

     Дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені робочими програмами. Більшість дисциплін мають електронні навчальні курси (ЕНК) на платформі Moodle.

Освітній ступінь "Бакалавр" 

Назва дисципліни

Спеціальність

Робоча програма

Алгоритми і структури даних

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

 

Алгоритми і методи обчислень

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

Аналіз вимог до програмного забезпечення

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Архітектура та проектування програмного забезпечення

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Безпека програм та даних

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Дискретна математика

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Дискретні структури

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Економіка та менеджмент проектів програмного забезпечення

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Емпіричні методи програмної інженерії

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Інтелектуальний аналіз даних

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Інтелектуальний аналіз даних на основі методів штучного інтелекту

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Інформаційні системи моніторингу довкілля

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Інформаційні технології моніторингу довкілля

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Комп'ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні)

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Комп'ютерні технології та програмування

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Конструювання програмного забезпечення

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Крос-платформне програмування

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Людинно-машинна взаємодія

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Методи об'єктно-орієнтованого проектування програмних систем

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Методи та системи штучного інтелекту

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Моделювання та аналіз предметної області

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Об'єктно-орієнтоване програмування

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Операційні системи

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Організація баз даних

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Організація баз даних

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Основи програмної інженерії

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Програмна технологія dot.net

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Програмування

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Програмування мікропроцесорів

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Програмування мобільних додатків

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Програмування мобільних пристроїв

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Системи компютерного еколого економічного моніторингу

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Теорія алгоритмів

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Теорія розпізнавання образів та класифікації в системах штучного інтелекту

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Технології Веб-програмування

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Технології захисту інформації

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Технології компютерного проектування

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Технології програмування баз даних

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Технології розподіленого програмування

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Технології розподільних систем та паралельних обчислень

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Технології розробки ІУС

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Технологія створення програмних продуктів

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Технологія створення програмних продуктів

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Якість програмного забезпечення та тестування

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Навчальна практика з програмування

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Навчальна практика з технологій створення програмних продуктів

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Навчальна технологічна практика з інженерії програмного забезпечення

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Навчальна технологічна практика

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Навчальна технологічна практика

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Проектний практикум

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Проектно-технологічна практика

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

Професійна практика з програмної інженерії

121 "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

123 “Комп’ютерна інженерія”

 

 

 

Освітній ступінь "Магістр"

Назва дисципліни

Спеціальність

Робоча програма

Безпека і надійність комп’ютерних систем

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

 

Безпека і надійність комп’ютерних систем

Інтелектуальні системи моніторингу довкілля

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

 

Інтелектуальні системи моніторингу довкілля

Інформаційні технології моніторингу екологічних і соціально-економічних процесів

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

 

Інформаційні технології моніторингу екологічних і соціально-економічних процесів

Методи побудови експертних систем

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

 

Методи побудови експертних систем

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Моделювання та прогнозування в сфері природокористування

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

 

Моделювання та прогнозування в сфері природокористування

Об’єктне моделювання та проектування складних систем

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

 

Об’єктне моделювання та проектування складних систем

Організація сховищ даних

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

 

Організація сховищ даних

Принципи розподіленого і мережевого програмування

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

Принципи розподіленого і мережевого програмування

 

Спеціальні розділи математики

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Спеціальні розділи математики

 

Технологія Data Mining

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Технологія Data Mining

 

Управління інформаційними сервісами

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

Управління інформаційними сервісами

 

Шаблони об’єктно-орієнтованого моделювання і програмування

122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:

   «Інформаційні управляючі системи»

Шаблони об’єктно-орієнтованого моделювання і програмування

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)