Кафедра комп’ютерних наук

Навчально-методична робота (робочі програми та силабуси)

     Основною метою діяльності співробітників кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі ІТ на основі поглиблення фундаментальної підготовки та індивідуалізації навчання, підвищення ролі самостійної роботи та виробничої практики, впровадження ступеневої системи підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) з використанням у навчальному процесі дистанційної форми навчання.

     Дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені робочими програмами та силабусами. Більшість дисциплін мають електронні навчальні курси (ЕНК) на платформі Moodle.

 

 Освітній ступінь "Бакалавр"  

Спеціальність: 121 “Інженерія програмного забезпечення”
Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча 
програма
Силабус
ЕНК
Алгоритми і структури даних
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Аналіз вимог до програмного забезпечення
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Архітектура та проектування програмного забезпечення
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
 
Безпека програм та даних
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
 
Дискретні структури
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Емпіричні методи програмної інженерії
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Комп’ютерна дискретна математика
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Конструювання програмного забезпечення
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
Логічне програмування
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Об'єктно-орієнтоване програмування
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
 
Операційні системи
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Операційні системи Linux
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Організація баз даних
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Основи програмної інженерії
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
Програмування
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Проектний практикум
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Професійна практика з програмної інженерії
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Професійна практика з програмної інженерії
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 

 

Спеціальність: 121 “Інженерія програмного забезпечення” (вибіркові дисципліни)

 

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча 
програма
Силабус
ЕНК
Крос-платформне програмування
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
Програмна технологія dot.net
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
Програмування мобільних пристроїв
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Технології програмування баз даних
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 

 

 

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки" (обов'язкові дисципліни)

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Дискретна математика
122 "Комп'ютерні науки"
Комп'ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні)
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Крос-платформне програмування
122 "Комп'ютерні науки"
 
Об'єктно-орієнтоване програмування
122 "Комп'ютерні науки"
 
Операційні системи
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Організація баз даних
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Програмування
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Теорія алгоритмів
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Теорія розпізнавання образів та класифікації в системах штучного інтелекту
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
 
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Технології розробки ІУС
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Технологія створення програмних продуктів
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Чисельні методи
122 "Комп'ютерні науки"
 
 

 

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки" (вибіркові дисципліни)

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях
122 "Комп'ютерні науки"
Інтелектуальний аналіз даних на основі методів штучного інтелекту
122 "Комп'ютерні науки"
Програмування мобільних додатків
122 "Комп'ютерні науки"
 
Системи комп'ютерного еколого-економічного моніторингу
122 "Комп'ютерні науки"
 
Технології захисту інформації
122 "Комп'ютерні науки"
 
Технології комп'ютерного проектування
122 "Комп'ютерні науки"
 

 

Інші спеціальності:   

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Алгоритми і методи обчислень
123 “Комп’ютерна інженерія”
Дискретна математика
123 “Комп’ютерна інженерія”
Комп'ютерні технології та програмування
151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології"
 
Крос-платформне програмування
123 "Комп'ютерна інженерія"
 
 
Об'єктно-орієнтоване програмування
123 “Комп’ютерна інженерія”
 
Організація баз даних
123 “Комп’ютерна інженерія”
Програмування
123 “Комп’ютерна інженерія”
 
Програмування
125 “Кібербезпека”
 
Технологія створення програмних продуктів
051 "Економіка (Економічна кібернетика)"
 

 

Освітній ступінь "Магістр"

 

 Спеціальність: 121 “Інженерія програмного забезпечення” 

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Високопродуктивні комп’ютерні системи
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
Методи та інформаційні технології оцінювання ризиків
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
Організація сховищ даних
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Програмування систем штучного інтелекту
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Програмне забезпечення вбудованих систем
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Спеціальні розділи математики
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Технологія Data Mining
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Управління програмними проектами
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»

 

 Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки" 

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Безпека і надійність комп'ютерних систем
122“Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
Імітаційне моделювання екологічних процесів
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
Інтелектуальні системи моніторингу довкілля
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
Інформаційні технології моніторингу екологічних і соціально-економічних процесів
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
Методи побудови експертних систем
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
 
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
  
 
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
    «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
Моделювання та прогнозування в сфері природокористування
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   “Інформаційні управляючі системи”
 
Моделювання та прогнозування в сфері природокористування
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”
 
Об'єктне моделювання та проектування складних систем
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
 
Об'єктне моделювання та проектування складних систем
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
Окремі (спеціальні) розділи математики
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
Окремі (спеціальні) розділи математики
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
Організація сховищ даних
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
Організація сховищ даних
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
Принципи розподіленого і мережевого програмування
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
 
Технологія BigData
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
 
Технологія Data Mining
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
Технологія Data Mining
122 “Комп'ютерні науки”. Освітня програма:
   «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
  
Управління інформаційними сервісами
122 “Комп'ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
   «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг»
  
Шаблони об’єктно-орієнтованого моделювання і програмування
122 “Комп'ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook