Кафедра комп’ютерних наук

Навчальна робота

     Кафедра є випускною для студентів факультету інформаційних технологій з освітніх ступенів:

  • бакалавр:
  • .     121 - Інженерія програмного забезпечення
  • .     122 - Комп’ютерні науки
  • магістр:
  • .     спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення
  • .     спеціальність 122 - Комп’ютерні науки:
  • .          освітня програма "Інформаційні управляючі системи та технології"
  • .          освітня програма "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг"

     Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує підготовку студентів за напрямами "Економічна кібернетика", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", «Електротехніка та електротехнології", "Енергетика та електротехнічні системи в АПК", "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", "Транспортні технології", за спеціальностями "Інформаційні управляючі системи і технології", "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг", "Екологія і охорона навколишнього середовища".


  Заняття проводяться в аудиторіях 230, 213, 214, 225, 233 (навч. корп. 15), а також в комп'ютерних класах навчального корпусу 10 та 11.

  

    Фахівцями кафедри забезпечуються викладання дисциплін для студентів, що навчаються за напрямами: «комп’ютерні науки», «економічна кібернетика», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «електротехніка та електротехнології», «енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» та для магістрів, що навчаються за спеціальностями: «інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)», «комп'ютерний еколого-економічний моніторинг», «автоматизоване управління технологічними процесами», «електрифікація та автоматизація сільського господарства», «енергетика сільськогосподарського виробництва», «електротехнічні системи електроспоживання (за видами)», а саме:

Комп'ютерне програмування

Комп'ютерні технології та програмування

Математичне моделювання на ЕОМ

Програмне забезпечення комп`ютерно-інтегрованих технологій

Програмування систем реального часу

Основи системного аналізу

Алгоритмізація і програмування

Вступ до фаху

Об'єктно-орієнтоване програмування

Організація баз даних та знань

Теорія алгоритмів

Технології розподільних систем та паралельних обчислень

Комп'ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні)

Інформаційні управляючі системи та технології АПК

Інтелектуальний аналіз даних

Управління проектами

Моделювання та прогнозування в сфері природокористування

Організація сховищ даних

Проектування інформаційно-управляючих та інтелектуальних систем

Об'єктне моделювання та проектування складних систем

Безпека інформаційно-комунікаційних систем

Алгоритми та структура даних

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій