Кафедра комп’ютерних наук

Навчально-методична робота (посібники і методичні рекомендації)

      НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ПІДРУЧНИКИ

 1. Розробка лабораторних робіт на базі платформи ARDUINO / В.Є.Бондаренко, Навчальний посібник, К.:НУБіП, 2019. - 49 с.
 2. Об’єктно-орієнтоване програмування. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 121 – «Інженерія програмного забезпечення», 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 123 – «Комп’ютерна інженерія» / Міловідов Ю.О. – К.НУБіП України: 2019р. – 301с.
 3. Навчальний посібник до вивчення дисципліни “Організація сховищ даних” / Голуб Б.Л., Ящук Д.Ю. - К:2018 р. - 165 с.
 4. Ткаченко О.М., Чухлєб А.В. Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях. Голографія. Навчальний посібник. - К.: ACCORD GROUP, 2018. – 136 с.
 5. Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О. Теорія алгоритмів: Навчальний посібник. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 184 с.
 6. Нещадим О.М. Вища математика: Навчальний посібник. (Рекомендовано вченою радою НУБіП України, протокол №7 від 28.02.2018) – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – 528 с.
 7. Олександр Лялецький. Окремі розділи дискретної математики. Матеріали лекцій з дисципліни "Дискретна математика" / АртАлекс-принт. Київ, 2018, 135 с.
 8. Аналіз вимог до програмного забезпечення /І.С. Ясенова / Навчальний посібник (рекомендовано НУБіП України), Київ, Україна: НУБіП України, 2018. - 250с.
 9. Управління програмними проектами /І.С. Ясенова / Навчальний посібник (рекомендовано НУБіП України), Київ, Україна: НУБіП України, 2018. - 425 с.
 10. Алгоритми і структури даних / Ю.О. Міловідов/ Навчальний посібник (рекомендовано НУБіП України) , Київ: НУБіП України, 2018. – 200с.
 11. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Організація баз даних» для студентів, що навчаються за спеціальностями галузі 12 «Інформаційні технології» / Голуб Б.Л., Ящук Д.Ю. – К: 2017 р . – 151с.
 12. Навчальний посібник "Програмування на мові С" / Голуб Б.Л., Боярінова Ю.Є. – К: 2017 р. - 180 c.
 13. Теорія ймовірностей і випадкові процеси. Навчальний посібник. /М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 290 с.
 14. Александр Лялецкий. Начала дискретной математики. Числа, множества, функции, отношения. // Издательство LAP Lambert Academic Publishing, 2017, 135 с.
 15. Системне програмне забезпечення / В.Є.Бондаренко, Навчальний посібник. - К: ДУТ, 2016. - 25 с.
 16. Вища математика. Навчальний посібник. / М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов. – К.: НУБіП, 2016. – 232 с.
 17. Інформаційні технології / Швиденко М. З., Глазунова О.Г., Ткаченко О. М., Мокрієв М.В., Попов О.Є. /Підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2015. - 670 с.
 18. Ткаченко О.М. Комп’ютерне програмування. Навчальний посібник. - К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2015. - 257 с.

 

      МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 1. Бородкіна І. Л. Бородкін Г. О. Теорія алгоритмів: (Частина 2. Алгоритми сортування та пошуку). Методичні вказівки – К.: НУБіП України, 2019. – 49 с.
 2. Бородкіна І. Л. Бородкін Г. О. Упраління контентом (Частина 1. Упраління контентом та CMS-системи): Матеріали лекцій до курсу. – К.: НУБіП України, 2019. – 115 с.
 3. Чисельні методи: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” денної форми навчання /Уклад.: О.М. Нещадим, В.О. Панкратьєв –– К.: ЦП “КОМПРИНТ”, 2019. – 96 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Програмна технологія .NET» для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення ОС «Бакалавр» / Міловідов Ю.О. – 2018р . – 104с.
 5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація сховища даних» для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» ОС «Магістр» / Голуб Б.Л., Ящук Д.Ю. – 2018 р . – 20с.
 6. Методичні вказівки до розробки курсового проекту з дисципліни «Проектний практикум» для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Голуб Б.Л., Панкратьєв В.О. – 2018 р. – 28 с.
 7. Методичні рекомендації щодо розробки випускної магістерської роботи для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та технології» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Голуб Б.Л., Панкратьєв В.О. – 2018 р. – 53 с.
 8. Методичні рекомендації щодо розробки випускної магістерської роботи для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Голуб Б.Л., Панкратьєв В.О. – 2018 р. – 50 с.
 9. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення магістерських робіт для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та технології» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Уклад.: Голуб Б.Л., Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2018. – 51 с.
 10. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення магістерських робітдля студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерний еколого-економічний моніторінг» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» » / Уклад.: Голуб Б.Л., Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2018. – 51 с.
 11. Методичні вказівки до розробки дипломного проекту для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» / Голуб Б. Л., Панкратьєв В. О. – ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 54 с.
 12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація баз даних. Частина 2». Для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» ОС «Бакалавр» / Голуб Б.Л., Ящук Д.Ю. – 2017. – 48с.
 13. Бородкіна І. Л. Бородкін Г. О. Теорія алгоритмів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина 3. Машина Поста). – К.: НУБіП України, 2017. – 45 с.
 14. Бородкіна І. Л. Бородкін Г. О. Теорія алгоритмів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина 4. Нормальні алгоритми Маркова). – К.: НУБіП України, 2017. – 49 с.
 15. Нещадим О.М. Дискретна математика: Методичні вказівки для студентів денної форми навчання ОС "Бакалавр" спеціальності 122 “Комп'ютерні науки”/Уклад.:– К.: ЦП “КОМПРИНТ”, 2017. – 146 с.
 16. Ясенова І.С. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент проектів програмного забезпечення». - Київ: НУБІП. - 2017. – 244 с
 17. Ясенова І.С. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи програмної інженерії». - Київ: НУБІП. - 2017. – 134 с
 18. Ясенова І.С. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Основи програмної інженерії» (частина 1) для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». - Київ: НУБІП. - 2017. – 80 с.
 19. Ясенова І.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Менеджмент проектів програмного забезпечення» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки і інформаційні технології» спеціалізація «Інформаційно-управляючі системи і технології». ». - Київ: НУБІП. - 2017. – 109 с.
 20. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектний практикум» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». ОКР Бакалавр / Уклад.: Голуб Б.Л., Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2017. – 31 с.
 21. Методичні вказівки до розробки дипломного проекту для студентів напряму підг. 6.050103 «Програмна інженерія» та спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітнього ступеня «Бакалавр» / Уклад.: Голуб Б.Л., Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2017. – 54 с.
 22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Алгоритми і структури даних» для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» ОС «Бакалавр» / Баранова Т.А., Міловідов Ю.О. – 2017р . – 157с.
 23. Ясенова І.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Управління інформаційними сервісами» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки і інформаційні технології» спеціалізація «Інформаційно-управляючі системи і технології». ». - Київ: НУБІП. - 2017. – 32 с.
 24. Методичні вказівки до розробки дипломного проекту для студентів спеціальності «Комп'ютерні науки та ІТ» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Голуб Б. Л., Глазунова О. Г., Панкратьєв В. О. –Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2016. – 57с.
 25. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація баз даних» для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» / Голуб Б.Л., Ящук Д.Ю. – 2016. – 32с.
 26. Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О. Теорія алгоритмів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина 1. Загальні відомості про алгоритмізацію). – К.: НУБіП України, 2016. – 72 с.
 27. Ясенова І.С. Матеріали лекцій з дисципліни «Управління інформаційними сервісами» для студентів спеціальності для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки і інформаційні технології» спеціалізація «Інформаційно-управляючі системи і технології» - Київ: НУБІП. – 2016. - 163 стр.
 28. Ясенова І.С. Матеріали лекцій з дисципліни «Аналіз вимог до програмного забезпеченя» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». - Київ: НУБІП. – 2016. - 163 стр.
 29. Ясенова І.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та аналіз предметної області» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». – Київ: НУБІП. – 2016. - 77 стр.
 30. Ясенова І.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» (частина 1) для студентів спеціальності 123 «комп’ютерна інженерія». - Київ: НУБІП. – 2016. - 77 стр.
 31. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» / Басараб Р.М., Міловідов Ю.О. – 2016 р . – 44с.
 32. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» / Міловідов Ю.О. – 2016р. –44с.
 33. “Теорія інформації". Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студ. напряму підг. 6.050202 «Автоматизація то комп'ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2016. – 80 с.
 34. "Математичне моделювання на ЕОМ". Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студ. напряму підг. 6.050202 «Автоматизація то комп'ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2016. – 52 с.
 35. “Системи реального часу". Методичні вказівки до виконання курсового проекту студ. напряму підг. 6.050202 «Автоматизація то комп'ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2016. – 40 с.
 36. Методичні вказівки до розробки дипломного проекту для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології». ОКР Бакалавр / Уклад.: Голуб Б.Л., Глазунова О.Г., Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2016. – 56 с.
 37. Методичні рекомендації щодо розробки щодо підготовки та оформлення магістерських робіт для студентів, що навчаються за спеціальністю 8.0501015 «Комп'ютерний еколого-економічний моніторінг». ОКР Магістр, / Уклад.: Голуб Б.Л., Шелестов А.Ю., Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2015. – 38 с.
 38. "Інформаційні управляючі системи і технології в АПК". Методичні вказівки до виконання курсового проекту студ. напряму підг. 6.050101 «Комп'ютерні науки» / Уклад.: Голуб Б.Л., Панкратьєв В.О. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2014. – 35 с.

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook