Кафедра комп’ютерних наук

Науково-дослідна робота

     Наукова робота зосереджена в діяльності науково-дослідної лабораторії аналізу та обробки даних, участі у науково-дослідних роботах, діяльності студентських наукових гуртків: з програмування (керівник Голуб Б.Л.) та "Сучасні технології створення програмних систем та цифрового контенту" (керівник Ткаченко О.М.).

     Науково-дослідна робота спрямована на створення і впровадження прикладних інформаційних систем у природокористуванні, економіці, освіті тощо. Кафедра брала участь у розробці:

 • системи підтримки прийняття рішень в рослинності
 • розподіленої системи супутникового агромоніторингу з мобільним клієнтом
 • прикладних програмних пакетів і баз даних для управління, навчання, консультування тощо.

    Розробки кафедри неодноразово і успішно були представлені на міжнародних виставках і форумах.

Участь співробітників кафедри у міжнародних проектах:

 1. Stimulating Innovation for Global Monitoring of Agriculture and its Impact on the Environment in support of GEOGLAM (SIGMA) (2013-2017), FP7 of European Commission.
 2.  Joint Experiment for Crop Assessment and Monitoring Ukraine (JECAM) (2010-present), establishment of the JECAM test site in Ukraine, application of EO techniques for agriculture.
 3. SAR parameters optimization for crop classification (2012-present), supported by the Canadian Space Agency within SOAR-JECAM initiative.
 4. Analysis of Climate Change & Food Security based on Remote Sensing & In Situ Data Sets (2011-2012), U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) project
 5. Estimation of crop areas based on the satellite data in Ukraine (2010-2011), European Commission Joint Research Center (EC-JRC) contract.
 6. GEOSS Architecture for the use of Satellites for Disasters and Risk Assessment (GA.4.Disasters) (2011-2014), within CEOS Working Group on Information Systems and Services (WGISS).
 7. The Namibian Trans-boundary Flood-Disease Monitoring and Mitigation System – An International SensorWeb Pilot Project (2010-present), an international project for Namibia with participation of UN-SPIDER, NASA, DRL, Namibia Department of Hydrology, Space Research Institute, CSA, NOAA, EC-JRC, ITC
 8. Участь у міжнародному проекті FAO з адаптації дистанційного курсу IMARK "Управление электронными документами" на російську мову (НУБіП України (у той час НАУУ) спільно з FAO UN, 2007 р.)
 9. Програма Сервісного Корпусу IBM (IBM Corporate Service Corps Program) "Recommendations for e-Xtension system concept" (НУБіП України спільно з ІВМ, травень-червень 2013 р.)

Участь у науково-дослідних роботах

 1. НДР №110/384-пр. "Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління та сільськогосподарських структур з представленням даних у геопросторовому середовищі" (2010-2012 рр.)
 2. НДР №110/435-пр. "Розробка інформаційних технологій отримання даних полігонних та дистанційних вимірювань для оцінки стану сільськогосподарських культур" (2011-2013 рр.)
 3. НДР №Ф35/536-2011 (120/39) "Дослідження впливу змін клімату на продовольчу безпеку та створення геоінформаційних сервісів прогнозування надзвичайних ситуацій в сільському господарстві" (2012 р.)
 4. НДР №110/488-пр. "Розробка системи електронного дорадництва в аграрній сфері України" (2014-2015 рр.)
 5. НДР №110/47-ф "Розробка теорії побудови систем управління агропромисловим виробництвом з біотехнічними об’єктами і особливостями природних збурень".
 6. НДР №76177 "Система управління процесом утримання біологічних об’єктів"

Традиційно кафедра забезпечує підготовку команд та проведення на базі НУБіП перших етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

Основні наукові публікації співробітників кафедри за останні роки:

 1. N. Kussul, S. Skakun, A. Shelestov “Geospatial Risk Analisys for natural disasters” Kyiv, “Naukova Dumka”, 2014. - 258 p. (in Ukrainian)
 2. S. Skakun, N. Kussul, A. Shelestov, O. Kussul. Flood Hazard and Flood Risk Assessment Using a Time Series of Satellite Images: A Case Study in Namibia. Risk Analysis, 2013, doi: 10.1111/risa.12156.
 3. Kussul N., Mandl D., Moe K., Mund J.P., Post J., Shelestov A., Skakun S., Szarzynski J., Van Langenhove G., Handy M. Interoperable Infrastructure for Flood Monitoring: SensorWeb, Grid and Cloud. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing,2012 vol. 5, no. 6, pp. 1740-1745.
 4. The Wide Area Grid Testbed for Flood Monitoring Using Earth Observation Data. Kussul N., Shelestov A., Skakun S., Li G., Kussul O. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2012, vol. 5, no. 6, pp. 1746-1751.
 5. Kussul N., Shelestov A., Skakun S. Grid and Cloud Database Management Grid. In Fiore, S.; Aloisio, G. (Eds.). — 2011, Springer. / Technologies for Satellite Data Processing and Management Within International Disaster Monitoring Projects. Р. 279-306.
 6. Kussul N., Shelestov A., Skakun S., Kravchenko O. Intelligent Data Processing in Global Monitoring for Environment and Security. ITHEA, Кiev-Sofia, 2011. / High-performance Intelligent Computations for Environmental and Disaster Monitoring. P. 76-103.
 7. Kussul N., Shelestov A., Skakun S. Use of Satellite and In-Situ Data to Improve Sustainability. F. Kogan, A. Powell, O. Fedorov (Eds.). - NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer, 2011. / Flood Monitoring on the Basis of SAR Data. P.19-29.
 8. Vasiukhin M., Tkachenko O., Kasim A., Ivanyk I. Methods and Means for Building a System of Visual Images Forming in GIS of Precision Agriculture // EARTH Bioresources and Life Quality. – 2013. – Vol.4. – 11 p.
 9. Tkacheno O., Shvydenko M. Building of eXtension System on a Base of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine // EARTH Bioresources and Life Quality. – 2013. – Vol.4. – 8 p.
 10. Ткаченко О.М. Структурна модифікація шаблонно-просторової системи // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2011. – №7. – С.55-60
 11. Ткаченко О.М. Кратність шаблонів та скінченність шаблонної ієрархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №719. Серія "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". – С.298-304
 12. Ткаченко О.М. Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень у рослинництві як складова системи електронного дорадництва // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – №10. – С.189-198
 13. Автоматизована система контролю технологічних процесів у промисловому пташнику // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – №174. – Ч.2. Серія "Техніка та енергетика АПК". – С.144-148.
 14. Моделювання системи підтримки прийняття рішень підрозділу реєстрації нових сортів рослин [Електронний ресурс] // Енергетика і автоматика. – 2012. – №3 (13). – Режим доступу до журн.: archive.nbuv.gov.ua/e-jurnals/eia/2012_3/12gbl.pdf.
 15. Методи і засоби створення структури бази даних для підсистеми моніторингу автоматизованих систем керування технологічними процесами [Електронний ресурс] // Енергетика і автоматика. – 2012. – №3 (13). – Режим доступу до журн.: archive.nbuv.gov.ua/e-jurnals/eia/2012_3/12lvp.pdf.
 16. Побудова сховища даних для підсистеми підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління параметрами ефективності роботи промислового пташника // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – №184. – Ч.1. Серія "Техніка та енергетика АПК". – С.158-165.
 17. Голуб Б.Л. Використання OLAP-технологій для побудови інформаційно-аналітичних систем / Б.Л. Голуб. - К. :Agrar Media Group, 2013. — 185 с. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні ‘2013"], (Київ, 13-14 червня 2013 р.) / НУБіП України).
 18. Голуб Б.Л. Сучасні методи створення автоматизованої системи документообігу між головним і відокремленими підрозділами / Б.Л. Голуб. - К. :Agrar Media Group, 2014. — 190 с. (Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції ["Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні"], (Київ, 26-27 червня 2014 р.) / НУБіП України)
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій